Môr Arabia

nodweddion y môr Arabaidd

Ymhlith y moroedd sydd wedi'u lleoli ledled Cefnfor India mae gennym ni'r môr Arabaidd. Fe'i gelwir hefyd yn Fôr Oman neu Fôr Arabia. Mae'n gorff mawr o ddŵr halen sydd o bwysigrwydd economaidd mawr gan ei fod yn llwybr masnach sy'n cysylltu Ewrop ac is-gyfandir India. Cyn cael ei alw'n Fôr Arabia roedd yn cael ei adnabod gan enwau eraill fel Môr Persia, Môr Eritrean a Môr India.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, ffurfiant, bioamrywiaeth a bygythiadau Môr Arabia.

nodweddion allweddol

môr Arabaidd

Mae wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin Cefnfor India. Wedi'i ffinio i'r gorllewin mae Corn Affrica a Phenrhyn Arabia gydag Yemen ac Oman ar ei ymylon, i'r dwyrain gan is-gyfandir India, i'r gogledd gan Bacistan ac Iran, ac i'r de gan ran o Gefnfor India. Un o'r chwilfrydedd sydd gan y môr hwn yw nad oes ynysoedd yn y canol. Fodd bynnag, mae yna ardaloedd lle mae'r dyfnder cyfartalog yn fwy na 3.000 metr.

Afon Indus yw'r mwyaf perthnasol sy'n llifo yn ei hardal gyfan. Mae'n un o'r afonydd pwysicaf i roi dŵr i'r môr hwn. Mae ei ardal yn cynnwys Gwlff Aden, Gwlff Khambhat, Gwlff Kutch, a Gwlff Oman, sydd wedi'i gysylltu â Gwlff Persia trwy Culfor Hormuz. O'r holl gyrff llai hyn, Gwlff Aden a Gwlff Oman yw ei ganghennau pwysicaf.

Nid yw'n fôr sy'n fach o ran maint, ond nid yw'n un o'r mwyaf yn y byd. Cyfanswm arwynebedd Môr Arabia mae oddeutu 3.8 miliwn cilomedr sgwâr. Mewn rhai ardaloedd mae dyfnderoedd mawr sy'n helpu datblygiad bioamrywiaeth a lleihau effeithiau amgylcheddol. Yr ardal ddyfnaf o'r môr cyfan yw 4652 metr. Mae'r ardal fwyaf helaeth yn cofrestru hyd at 2.400 cilomedr, sef y moroedd ehangaf.

Diolch i'r nodweddion hyn mae wedi dod yn un o lwybrau pwysig Ewrop gydag is-gyfandir India.

Hinsawdd Môr Arabia

Rydyn ni'n mynd i ddisgrifio'r hinsawdd sydd ohoni yn y lle hwn. Gallwn ddisgrifio math o hinsawdd sy'n amrywio o drofannol i is-drofannol. Mae ei ddyfroedd yn gymharol gynnes gyda chanolfan sy'n cofrestru tymereddau cyfartalog o 25 gradd. Gwyddom fod bodolaeth monsŵn yn dylanwadu'n gryf ar nodweddion y môr hwn. Mae monsoons yn amseroedd o law trwm sy'n aml yn gadael trychinebau economaidd. Y peth mwyaf arferol yw bod y gwyntoedd, fwy neu lai rhwng misoedd Ebrill a Hydref, yn dechrau chwythu i gyfeiriad de-orllewinol, tra bod gweddill y flwyddyn yn tueddu i chwythu i'r cyfeiriad arall.

Yn ystod yr holl fisoedd penodol hyn y mae newidiadau amgylcheddol yn digwydd. Mae'r cyfan yn dechrau gydag oeri wyneb y môr. Mae'r un peth yn wir am newidiadau mewn ceryntau cefnfor. Ac y mae ceryntau’r cefnfor yn ystod y misoedd hyn o’r flwyddyn yn cael eu gwrthdroi. Cynhyrchir parth o leiafswm ocsigen sy'n Mae'n nodweddiadol o gael gostyngiad sylweddol mewn ocsigen mewn rhanbarth o'r môr. Mae'r amodau hyn yn cynhyrchu ffurfiadau uwchlaw. Mae'r gwyntoedd yn ddyfroedd sy'n cael eu symud gan y gwynt sy'n cario llawer iawn o faetholion sy'n effeithio ar ardaloedd Oman, Yemen a Somalia. Diolch i ymlyniad maetholion a'r nodweddion hyn, mae rhanbarth gogleddol y môr yn llawn fflora a ffawna. Mae'n arbennig o gyfoethog yn ystod tymor y monsŵn.

Ffurfio Môr Arabia

Gawn ni weld beth yw'r pwyntiau a wnaeth i'r môr hwn ffurfio. Roedd ffurfiant Môr Arabia yn gysylltiedig â ffurf Cefnfor India. Cyn y cefnfor hwn, roedd cefnfor Tethys. Y cefnfor hwn oedd yn gyfrifol am wahanu'r rhan o Gondwana, i'r de, a Laurasia, i'r gogledd, yn ystod y rhan fwyaf o'r oes Mesosöig. Dyna pryd y credir yn ystod y cyfnodau Jwrasig a hwyr Cretasaidd Dyma pryd y dechreuodd Gondwana ddarnio a ffurfio'r hyn a elwir heddiw yn Affrica ac India.

Ymhellach i ffwrdd, yn niwedd y Cretasaidd Madagascar ac India gwahanwyd yn bendant. Diolch i hyn, llwyddodd Cefnfor India i gynyddu ei le a dechreuodd Môr Arabia gymryd siâp i'r gogledd. Digwyddodd hyn i gyd oddeutu 100 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny, roedd India yn symud ar gyflymder o tua 15 pymtheg centimetr y flwyddyn i gyfeiriad Ewrop.

Bioamrywiaeth

bioamrywiaeth y môr Arabaidd

Mae'r môr hwn nid yn unig wedi dod yn llwybr rhwng Ewrop ac is-gyfandir India, ond mae ganddo hefyd lawer iawn o fioamrywiaeth. Mae ganddo hinsawdd eithaf cyfnewidiol oherwydd y gwahaniaethau tymheredd sy'n bodoli rhwng y landmass a'r dŵr. Y newid hwn mewn tymereddau a'r cyferbyniad parhaus yw'r hyn sy'n gwneud i'r monsoons gynhyrchu. Mae gwahanol fathau o gynefinoedd morol yn y môr hwn fel riffiau cwrel, dolydd glaswellt y môr, mangrofau arfordirol a banciau tywod, ymhlith eraill. Mae'r holl ecosystemau hyn wedi dod yn gartref i nifer fawr o rywogaethau o bysgod ac infertebratau morol.

Cynrychiolir y fflora gan algâu coch, brown a gwyrdd. Yn wahanol i'r ffawna, nid yw'r fflora mor gyfoethog. Mae'r ffawna yn olygfa lawer mwy trawiadol. Mae'n goroesi diolch i gadwyn fwyd sy'n dechrau gyda phlancton mae'n datblygu diolch i'r gwelliannau yr ydym wedi'u crybwyll uchod. Cynhyrchir y gwelliannau hyn yn ystod tymor y monsŵn ac maent yn helpu i gadw'r dyfroedd yn cael eu maethu weddill y flwyddyn.

Ymhlith y rhywogaethau ffawna mwyaf nodedig mae gennym y pysgod llusern, crwban gwyrdd, crwban Hawksbill, barracuda, pysgod damsel, morfil esgyll, morfil sberm, orca, cimychiaid, crancod a dolffiniaid eraill.

Bygythiadau

môr Arabaidd

Yn olaf, rydyn ni'n mynd i weld y bygythiadau sydd gan y môr hwn gan ei fod yn llwybr morwrol masnachol hanfodol rhwng Ewrop ac Asia. O ystyried bod nifer fawr o longau yn mynd trwy'r lleoedd hyn, mae'n eithaf amlwg bod problemau risgiau ecolegol yn deillio o'r gweithgareddau dynol hyn. Mae gollyngiadau olew wedi niweidio iechyd ac wedi lladd nifer o anifeiliaid gan gynnwys adar y môr. Mae'r difrod yn y môr hwn yn cynyddu bob tro gan mai mwy o longau yw'r rhai sy'n cludo'r dyfroedd hyn.

Ar y llaw arall, mae pysgota yn rhoi pwysau mawr ar fioamrywiaeth forol. Nid yw bob amser yn cael ei wneud mewn ffordd gynaliadwy a gall y dulliau dal gynnwys pysgota damweiniol neu niweidio'r amgylchedd.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am Fôr Arabia a'i nodweddion gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.