Llygad anialwch y Sahara

llygad anialwch sahara

Gwyddom fod ein planed yn llawn chwilfrydedd a lleoedd sydd y tu hwnt i ffuglen. Un o'r lleoedd sy'n tynnu llawer o sylw at wyddonwyr yw'r llygad anialwch sahara. Mae'n ardal yng nghanol yr anialwch y gellir ei gweld o'r gofod ar ffurf llygad.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi bopeth sy'n hysbys am lygad anialwch y Sahara, ei darddiad a'i nodweddion.

Llygad anialwch y Sahara

llygad anialwch sahara o'r awyr

Yn cael ei adnabod ledled y byd fel "Llygad y Sahara" neu "Llygad y Tarw", mae strwythur Richat yn nodwedd ddaearyddol chwilfrydig a geir yn anialwch y Sahara ger dinas Udane, Mauritania, Affrica. Er mwyn egluro, dim ond o'r gofod y gellir gwerthfawrogi siâp y "llygad" yn llawn.

Darganfuwyd y strwythur diamedr 50-cilomedr, wedi'i wneud o linellau siâp troellog, yn ystod haf 1965 gan ofodwyr NASA James McDivit ac Edward White yn ystod taith ofod o'r enw Gemini 4.

Mae tarddiad Llygad y Sahara yn ansicr. Roedd y ddamcaniaeth gyntaf yn awgrymu mai effaith meteoryn oedd yn gyfrifol am hyn, a fyddai'n egluro ei siâp crwn. Fodd bynnag, mae ymchwil diweddar yn awgrymu y gallai fod yn strwythur cymesur o gromen gwrthlinol a ffurfiwyd gan erydiad dros filiynau o flynyddoedd.

Mae Llygad y Sahara yn unigryw yn y byd oherwydd ei fod yng nghanol yr anialwch heb ddim byd o'i gwmpas.Yng nghanol y llygad mae creigiau Proterosöig (o 2.500 biliwn i 542 miliwn o flynyddoedd yn ôl). Ar y tu allan i'r strwythur, mae'r creigiau'n dyddio o'r cyfnod Ordofigaidd (gan ddechrau tua 485 miliwn o flynyddoedd yn ôl a gorffen tua 444 miliwn o flynyddoedd yn ôl).

Mae'r ffurfiannau ieuengaf yn y radiws pellaf, tra bod y ffurfiannau hynaf yng nghanol y gromen. Ledled y rhanbarth mae sawl math o greigiau megis rhyolit folcanig, craig igneaidd, carbonatit a Kimberlite.

Tarddiad y llygad o anialwch y Sahara

dirgelion y sahara

Mae Llygad y Sahara yn edrych yn uniongyrchol i'r gofod. Mae ganddi ddiamedr o tua 50.000 metr ac mae daearyddwyr a seryddwyr yn cytuno ei fod yn ffurfiant daearegol "rhyfedd". Mae rhai gwyddonwyr yn credu iddo gael ei ffurfio ar ôl gwrthdrawiad asteroid anferth. Fodd bynnag, mae eraill yn credu bod ganddo rywbeth i'w wneud ag erydiad y gromen gan y gwynt.

Wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin Mauritania, ym mhen gorllewinol Affrica, yr hyn sy'n wirioneddol anhygoel yw bod ganddi gylchoedd consentrig y tu mewn. Hyd yn hyn, dyma'r hyn sy'n hysbys am yr anomaleddau cramennol.

Mae si ar led am gylchedd Llygad y Sahara i nodi olion dinas goll hynafol. Mae eraill, sy'n ffyddlon i'r ddamcaniaeth cynllwyn, yn cadarnhau ei fod yn rhan o strwythur allfydol enfawr. Yn absenoldeb tystiolaeth gadarn, mae'r holl ddamcaniaethau hyn yn cael eu diraddio i faes dyfalu ffugwyddonol.

Yn wir, enw swyddogol y tirffurf hwn yw "Richat Structure". Mae ei fodolaeth wedi'i ddogfennu ers y 1960au, pan ddefnyddiodd gofodwyr alldaith Gemini NASA ef fel pwynt cyfeirio. Ar y pryd, credwyd ei fod yn gynnyrch effaith asteroid enfawr.

Heddiw, fodd bynnag, mae gennym ddata arall: "Credir bod y nodwedd ddaearegol gron o ganlyniad i gromen uchel (a ddosbarthwyd gan ddaearegwyr fel anticlin cromennog) sydd wedi erydu i ffwrdd, gan ddatgelu ffurfiannau creigiau gwastad," a gofnodwyd gan yr un asiantaeth ofod. Mae samplu gwaddod yn yr ardal yn dangos iddo ffurfio tua 542 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn ôl IFL Science, byddai hyn yn ei osod yn y cyfnod Proterozoic Diweddar, pan ddigwyddodd proses o'r enw plygu lle mae "grymoedd tectonig yn cywasgu creigiau gwaddodol." Felly ffurfiwyd yr anticlin cymesur, gan ei wneud yn grwn.

O ble mae lliwiau'r strwythurau yn dod?

lle daearegol rhyfedd

Mae Llygad y Sahara wedi'i astudio'n helaeth gan wahanol ganghennau o wyddoniaeth. Mewn gwirionedd, dangosodd astudiaeth 2014 a gyhoeddwyd yn y African Journal of Geosciences hynny nid yw Strwythur Richat yn gynnyrch tectoneg platiau. Yn lle hynny, mae'r ymchwilwyr yn credu bod y gromen wedi'i gwthio i fyny gan bresenoldeb craig folcanig tawdd.

Mae'r gwyddonwyr yn esbonio bod y modrwyau sydd i'w gweld ar yr wyneb heddiw wedi'u ffurfio cyn iddo erydu. Oherwydd oedran y cylch, mae'n bosibl ei fod yn gynnyrch chwalu Pangaea: yr uwchgyfandir a arweiniodd at ddosbarthiad presennol y Ddaear.

O ran y patrymau lliw sydd i'w gweld ar wyneb y strwythur, mae'r ymchwilwyr yn cytuno bod hyn yn gysylltiedig â'r math o graig a gododd o erydiad. Yn eu plith, mae rhyolit graen mân a gabbro graen bras yn sefyll allan, sydd wedi cael eu newid hydrothermol. Felly, nid oes gan Llygad y Sahara "iris" unedig.

Pam ei fod yn gysylltiedig â dinas goll Atlantis?

Mae'r ynys chwedlonol hon yn ymddangos yn nhestunau'r athronydd Groegaidd enwog Plato ac fe'i disgrifir fel pŵer milwrol anfesuradwy a fodolai filoedd o flynyddoedd cyn bodolaeth Solon, y deddfroddwr Athenaidd, yn ôl yr athronydd hwn Solon yw ffynhonnell hanes.

Wrth ystyried ysgrifeniadau Plato ar y pwnc, Does ryfedd fod llawer yn credu bod y "llygad" hwn o fyd arall ac efallai fod ganddo rywbeth i'w wneud â diwedd miliynau o Atlanteans. Un o'r rhesymau pam nad yw'r llygad wedi'i ddarganfod cyhyd yw ei fod yn un o'r lleoedd mwyaf digroeso ar y Ddaear.

Er mor epig a syfrdanol oedd disgrifiad Plato o Atlantis, mae llawer yn credu mai dim ond crafu'r wyneb y gwnaeth. Disgrifiodd Plato Atlantis fel cylchoedd consentrig enfawr sy'n newid bob yn ail rhwng tir a dŵr, yn debyg i "Llygad y Sahara" a welwn heddiw. Byddai hwn wedi bod yn wareiddiad iwtopaidd gyfoethog a osododd y sylfeini ar gyfer y model Athenaidd o ddemocratiaeth, cymdeithas sy'n gyfoethog mewn aur, arian, copr, a metelau a gemau gwerthfawr eraill.

Eu harweinydd, atlantis, byddai wedi bod yn arweinydd yn y byd academaidd, pensaernïaeth, amaethyddiaeth, technoleg, amrywiaeth a grymuso ysbrydol, roedd ei bŵer llyngesol a milwrol heb ei ail yn yr agweddau hyn, rheol Atlantis Kings gydag awdurdod eithafol.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am lygad anialwch y Sahara a'i nodweddion.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.