Beth yw'r llosgfynyddoedd gweithredol ar y Ddaear?

Llyn lafa llosgfynydd Kilauea

Llyn lafa llosgfynydd Kilauea.

Mae llosgfynyddoedd yn ffurfiannau anhygoel a all, yn union fel y gallant greu cyfandiroedd neu ynysoedd cyfan, ddinistrio popeth mewn un deffroad.. Mewn gwirionedd, mae gan folcanolegwyr eu llygaid ar y supervolcano Yellowstone, oherwydd pan fydd yn ffrwydro (y bydd, yn hwyr neu'n hwyrach), ni fydd bywyd ar y Ddaear byth yr un peth eto.

Er gwaethaf y perygl, nid ydynt yn peidio â’n syfrdanu. Maent yn drosglwyddiad o'r gorffennol, pan oedd y blaned yn ffurfio. Mae llosgfynyddoedd actif yn olygfa naturiol sy'n ddiddorol iawn i'w gweld, ond bob amser o bellter diogel. Hoffech chi wybod beth sydd yna?

Prif losgfynyddoedd gweithredol yn y byd

Barcena

Ynys San Benedicto, ym Mecsico

Bárcena yw'r enw a roddir ar un o'r llosgfynyddoedd gweithredol ym Mecsico. Mae wedi ei leoli yn archipelago Revillagigedo, 350 cilomedr i'r de o Baja California Sur, ar Ynys San Benedicto, un o'r prif atyniadau i dwristiaid yn y wlad.

Digwyddodd y ffrwydrad cyntaf a gofnodwyd ar 1 Awst, 1952, y diwrnod y ganed y llosgfynydd, gan ddiarddel colofn o ludw a oedd yn fwy na 3000 metr o uchder.

Eyjafjallajökull

Crater llosgfynydd Eyjafjallajökull

Stratovolcano 1666-metr-uchel yw Eyjafjallajökull y mae ei galdera wedi'i orchuddio â rhew am ran helaeth o'r flwyddyn. Mae wedi ei leoli yn ne Gwlad yr Iâ, a wedi bod yn weithredol ers tua 8.000 o flynyddoedd2010 oedd y flwyddyn ddiweddaraf y ffrwydrodd.

Ebrill 14eg diarddel tua 250 miliwn metr ciwbig o ludw folcanig, gan gyrraedd uchder o un ar ddeg cilomedr a yn ymledu dros ardal o filoedd o gilometrau sgwâr, y mae gorfodi i ganslo mwy na 20.000 o hediadau.

Etna

Llosgfynydd Etna yn ffrwydro

Etna (arfordir dwyreiniol Sisili, yr Eidal), yw'r llosgfynydd gweithredol uchaf yn Ewrop. Mae tua 3,329m o daldra, a credir iddo ddechrau ar ei gam ffrwydrol 500.000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n anhygoel, cymaint felly nes i UNESCO ddatgan ei fod yn Safle Treftadaeth y Byd ym mis Mehefin 2013, ac fe'i cynhwyswyd hefyd yn 16 Llosgfynydd y Degawd gan y Cenhedloedd Unedig.

Er 1600 OC. Bu o leiaf 60 o ffrwydradau ochrol ac anadferadwy ar y copa, yr olaf yn 2008. Fodd bynnag, er 1669 nid yw wedi achosi llawer o drafferth. Y flwyddyn honno yn lle, yn ystod misoedd Mawrth i Orffennaf, diarddel amcangyfrif o 830.000.000 m3 o lafa, a orfododd i gefnu ar dref Nicolosi.

Galleys

Llosgfynydd Galeras mewn ffrwydrad

Mae llosgfynydd Galeras wedi'i leoli yng Ngholombia ac mae ganddo uchder o 4276 metr. Cofnodwyd ei ffrwydradau gyntaf ym 1580, a'r mwyaf diweddar ym 1993. Mae'n beryglus iawn, gan ei bod yn agos at ddinas boblog iawn, San Juan de Pasto, sydd â chyfanswm poblogaeth o 450.815 o drigolion (yn 2017).

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi cael sawl ffrwydrad, fel yr un ar 7 Mehefin, 2009. Y diwrnod hwnnw diarddelwyd colofn onnen oddeutu wyth cilomedr o uchder. Adroddwyd am ddau ffrwydrad yn rhan orllewinol y llosgfynydd.

Ynys El Hierro

Llosgfynydd tanddwr El Hierro (Ynysoedd Dedwydd)

Y llosgfynydd tanddwr ar ynys El Hierro (Ynysoedd Dedwydd, Sbaen) denodd sylw gwyddonwyr yn 2011 Oherwydd ei ffrwydrad, a achosodd iddo daflu deunydd magmatig ac a achosodd gyfres o ddaeargrynfeydd â maint llai na 5 ar raddfa Richter.

Wrth i rai cerrig gwympo a disgwyl i'r dwyster a'r amlder seismig gynyddu, symudodd yr awdurdodau bum deg tri o bobl o drefi El Lunchón, Pie Risco, Los Corchos, rhan o Las Puntas a Guinea ym mwrdeistref Frontera.

Kilauea

Llyn lafa llosgfynydd Kilauea

Mae Kilauea (Hawaii) yn un o'r llosgfynyddoedd mwyaf gweithgar yn Hawaii ac yn y byd. Mae'n mesur tua 1247 metr. Credir ei fod rhwng 300.000 a 600.000 mlwydd oed, a’i fod wedi dod i’r amlwg o wyneb y dŵr tua 100.000 o flynyddoedd yn ôl.

Dechreuodd y ffrwydrad presennol fwy neu lai ym 1970, gyda'i y cyfnod mwyaf dinistriol yn 1990 pan orlifodd llif lafa yn nhref gyfagos KalapanaErbyn hynny, dinistriodd fwy na 100 o dai mewn dim ond 9 mis.

Mount Merapi

Mount Merapi, yn Indonesia

Llosgfynydd a geir yn Indonesia yw Mount Merapi, a elwir yn Mount Fire. Mae'n mesur 2911 metr, ac mae'n un o'r rhai mwyaf peryglus ar y Ddaear. Er 1548 mae wedi ffrwydro 69 gwaith.

Ym mis Hydref 2010 sbardunodd ei ffrwydrad ddaeargryn o faint 7.7 a tsunami a laddodd 272 o bobl.

Mount Nyiragongo

Llyn lafa llosgfynydd Nyiragongo

Mae Mount Nyiragongo, sydd wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Virunga yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo) yn un o'r rhai mwyaf gweithgar ar y blaned Ddaear o bell ffordd. Mae'n mesur 3470 metr o uchder a yn ystod y 150 mlynedd diwethaf mae wedi cofrestru mwy na 50 o ffrwydradau. Ynghyd â llosgfynydd Nyamuragira, amheuir iddo achosi 40% o'r ffrwydradau a gofnodwyd yn Affrica.

Pan fydd yn ffrwydro, mae'n diarddel lafa yn gyflym, a all gyrraedd trefi cyfagos yn fuan iawn, ar gyflymder o 60km yr awr. Yn yr 2002, bu’n rhaid gwagio tua 300.000 o bobl.

Mount Saint Helena

Mount Saint Helena, yn yr Unol Daleithiau

Stratovolcano yw Mount Santa Helena sy'n 2550 metr o uchder. Mae wedi'i leoli yn Sir Skamania, talaith Washington. Mae'n un o'r rhai mwyaf adnabyddus yng Ngogledd America, ers hynny ym mis Mai 1980 cafodd ffrwydrad mor gryf nes ei fod fel pe baent yn gollwng 500 o fomiau atomig o Hiroshima.

Yn ogystal â hyn, sbardunodd ddaeargryn o faint 5.1 a achosodd yr eirlithriad malurion mwyaf a gofnodwyd erioed ar y Ddaear, gyda chyfaint o oddeutu 3,3 biliwn metr ciwbig.

Vesubio mont

Mount Vesuvius, yn yr Eidal

Mae Mount Vesuvius (yr Eidal) yn cael ei ystyried yn un o'r llosgfynyddoedd mwyaf peryglus yn y byd oherwydd ei leoliad, gan ei fod ddim ond 9 cilomedr o Napoli. Mae'n mesur 1281 metr o uchder, a Yn 79 CC gorchuddiodd ffrwydrad ddinasoedd Herculaneum a Pompeii â lludw.

Pe bai heddiw yn ffrwydro eto yn yr un modd, byddai'n rhaid gwagio llawer o'r boblogaeth ar unwaith, a'r rhai a arhosai, yn gweld creigiau pumice mor fawr fel na allai'r golofn nwy eu dal.

Sakurajima

Llosgfynydd Sakurajima, yn Japan

Mae'r Sakurajima yn 1117 metr o uchder ac mae wedi'i leoli ar ynys Kyüshü (prefecture Kagoshima, Japan). Ar Ionawr 11, 1914, rhybuddiodd haid seismig boblogaeth yr ynys, a symudwyd. Y llosgfynydd diarddel colofn o ludw a gododd hyd at wyth cilomedr o uchder. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, lladdodd daeargryn cryf 35 o bobl. Oherwydd faint o lafa a ddiarddelodd, solidodd ac ymunodd â Phenrhyn Ösumi.

Er ei fod wedi bod yn cysgu ers 1955 fwy neu lai, mae'r swm mawr o fagma sy'n cronni y tu mewn iddo yn awgrymu hynny yn fuan yn deffro eto.

Santa María

Llosgfynydd Santa Maria yn ffrwydro

Mae llosgfynydd Santa María, sydd wedi'i leoli ger dinas Quetzaltenango, yng ngorllewin Guatemala, yn mesur 3772 metr. Er ei fod mewn rhanbarth â hinsawdd drofannol, oherwydd ei uchder gall ymddangos wedi'i orchuddio ag eira. Y ffrwydrad mwyaf treisgar oedd ffrwydrad 1902, a laddodd XNUMX o bobl.

Ar Ebrill 18 y flwyddyn honno, dinistriodd daeargryn cryf ddinas Quetzatenango, ac ar Hydref 24 diarddelodd y llosgfynydd tua 5,5 km3 o fagma. Roedd y ffrwydrad mor ddwys fel y canfuwyd lludw folcanig hyd yn oed yn San Francisco, fwy na 4.000km i ffwrdd.

Ulawun

Llosgfynydd Ulawun, Papua Gini Newydd

Delwedd - Blog Twristiaeth Teithio

Mae llosgfynydd Ulawun, sydd ag uchder o 2334 metr, wedi'i leoli ar ynys Prydain Newydd, yn archipelago Bismarck (Papua New Guinea), wedi cofnodi cyfanswm o 18 o ffrwydradau ers y 22fed ganrif, roedd y cyntaf ohonyn nhw yn 1700.

A oes llosgfynyddoedd gweithredol yn Sbaen?

Llosgfynydd Teide, yn Tenerife

Llosgfynydd Teide, yn Tenerife

Er yn Sbaen mae sawl llosgfynydd, megis Santa Margarita (Olot), Côn folcanig Calatrava, neu greigiau folcanig Cabo de Gata, mae risg uwch i archipelago'r ​​Dedwydd am fod o darddiad folcanig. Mae llosgfynydd Teide (Tenerife) a llosgfynydd Teneguia (ynys La Palma), yn ogystal â llosgfynydd tanddwr ger El Hierro fel yr ydym wedi sôn o'r blaen.

Er hynny, ar hyn o bryd nid oes cymaint o berygl ag sydd yn Hawaii neu Japan. Fe ffrwydrodd El Teide am y tro olaf ar Dachwedd 18, 1909, a Teneguia ym 1971. Ac ni achosodd El Hierro unrhyw ddifrod.

Ydych chi'n gwybod am losgfynyddoedd eraill sy'n weithredol ar hyn o bryd?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   ANTHONY LOPEZ meddai

  RHESTR BRESENNOL O WIRFODDOLION GWEITHREDOL (GYDA RISGIAU PRESENNOL A / NEU NESAF) -2.017-
  Ewrop a Chefnfor yr Iwerydd:
  • Stromboli (Ynysoedd Eolian, yr Eidal)
  • Etna (Sisili, yr Eidal)
  • Sete Cidades (Azores, Portiwgal)
  • Campi Flegrei (Caeau Flegrean) (Yr Eidal)
  Gwlad yr Iâ:
  • Kverkfjöll (Dwyrain Gwlad yr Iâ)
  • Katla (De Gwlad yr Iâ)
  • Askja (canol Gwlad yr Iâ)
  • Bárdarbunga (canol Gwlad yr Iâ)
  Llosgfynydd Grímsvötn (Gwlad yr Iâ)
  • Hekla (Gwlad yr Iâ)
  Affrica a Chefnfor India:
  • Clust (Awstralia, cefnfor de India)
  • Ol Doinyo Lengai (Tanzania)
  • Erta Ale (iselder Danakil, Ethiopia)
  • Ynys Barren (Cefnfor India)
  • Nyiragongo (DRCongo)
  • Piton de la Fournaise (La Réunion)
  • Nyamuragira (DRCongo)
  Indonesia:
  • Sinabung (Sumatra, Indonesia)
  • Dukono (Halmahera, Indonesia)
  • Ibu (Halmahera, Indonesia)
  • Gamalama (Halmahera, Indonesia)
  • Semeru (Dwyrain Java, Indonesia)
  • Awu (i'r gogledd o Sulawesi ac Ynysoedd Sangihe, Indonesia)
  • Karangetang (Ynys Siau, Ynysoedd Sangihe, Indonesia)
  • Lokon-Empung (Gogledd Sulawesi, Indonesia)
  • Rinjani (Lombok, Indonesia)
  • Sangeang Api (Indonesia)
  • Bromo (Dwyrain Java, Indonesia)
  • Batu Tara (Ynysoedd y Probe, Indonesia)
  • Merapi (Central Java, Indonesia)
  • Krakatoa (Culfor Sunda, Indonesia)
  • Kerinci (Sumatra, Indonesia)
  • Marapi (Western Sumatra, Indonesia)
  • Gamkonora (Halmahera, Indonesia)
  • Soputan (Gogledd Sulawesi, Indonesia)
  • Makian (Halmahera, Indonesia)
  • Iya (Flores, Indonesia)
  • Ebulobo (Flores, Indonesia)
  • Egon (Flores, Indonesia)
  • Lewotobi (Flores, Indonesia)
  • Paluweh (oddi ar Ynys Flores, Indonesia)
  • Papandayan (Gorllewin Java, Indonesia)
  • Tangkubanparahu (Gorllewin Java, Indonesia)
  • Banda Api (Banda del Mar, Indonesia)
  • Slamet (Java Canolog, Indonesia)
  Ynysoedd Aleutian, Alaska a Gogledd America:
  • Bogoslof (Unol Daleithiau, Ynysoedd Aleutia)
  • Fort Selkirk (Canada)
  • Pavlov (Penrhyn Alaska, Unol Daleithiau)
  • Cleveland (Ynysoedd Aleutian, Alaska)
  • Semisopochnoi (Unol Daleithiau, Ynysoedd Aleutia)
  Mecsico, Canol America a'r Caribî:
  • Llosgfynydd Popocatépetl (Canol Mecsico)
  • Santa María / Santiaguito (Guatemala)
  • Tân (Guatemala)
  • Pacaya (Guatemala)
  • Masaya (Nicaragua)
  • Poas (Costa Rica)
  • Colima (Gorllewin Mecsico)
  • Soufriere Hills (Montserrat, India'r Gorllewin (DU))
  • San Miguel (El Salvador)
  • Telica (Nicaragua)
  • Cerro Negro (Nicaragua)
  • Momotombo (Nicaragua)
  • Rincon de la Vieja (Costa Rica)
  • Turrialba (Costa Rica)
  • San Cristóbal (Nicaragua)
  • Concepción (Nicaragua)
  De America:
  • Villarrica (Parth canolog Chile)
  • Sangay (Ecwador)
  • Sabancaya (Periw)
  • Reventador (Ecwador)
  • Nevado del Ruiz (Colombia)
  • Chaitén (De Chile a'r Ariannin, De America)
  • Llaima (Canol Chile a'r Ariannin, De America)
  • Copahue (Chile / Ariannin)
  • Nevados de Chillán (Parth canolog Chile)
  • Lascar (Gogledd Chile)
  • Ubinas (Periw)
  • Tungurahua (Ecwador)
  • Santa Isabel (Colombia)
  • Machin (Colombia)
  • Nevado del Huila (Colombia)
  • Sotará (Colombia)
  • Galeras (Colombia)
  • Cumbal (Colombia)
  • Cerro Negro de Mayasquer (Colombia)
  • Cayambe (Ecwador)
  • Hudson (De Chile a'r Ariannin, De America)
  • Calbuco (De Chile a'r Ariannin, De America)
  • Laguna del Maule (Parth canolog Chile)
  • Tupungatito (Canol Chile a'r Ariannin, De America)
  • Guallatiri (Gogledd Chile, Bolivia a'r Ariannin, De America)
  • Cotopaxi (Ecwador)
  • Guagua Pichincha (Ecwador)
  Rhanbarthau eraill:
  • Erebus (Antarctica)
  • Ynys Bryste (Y Deyrnas Unedig, De Sandwich)
  • Michael (It's UK, South Sandwich)
  • Zavodovski (Ynysoedd De Sandwich (DU))
  • Siple (Marie Byrd Land, Western Antarctica)
  Y Môr Tawel:
  • Kilauea (Hawaii)
  • Bagana (Ynys Bougainville, Papua Gini Newydd)
  • Langila (Prydain Newydd, Papua Gini Newydd)
  • Manam (Gini Newydd Papua)
  • Yasur (Ynys Tanna, Vanuatu)
  • Lopevi (Vanuatu)
  • Ambrym (Vanuatu)
  • Ulawun (Prydain Newydd, Papua Gini Newydd)
  • Karkar (Gogledd-ddwyrain Gini Newydd, Papua Gini Newydd)
  • Ynys Gwyn (Seland Newydd)
  • Aoba (Vanuatu)
  • Mauna Loa (Ynys Fawr, Hawai'i)
  • Loihi (Unol Daleithiau, Ynysoedd Hawaii)
  • Rabaul (Tavurvur) (Prydain Newydd, Papua Gini Newydd)
  • Ruapehu (Ynys y Gogledd, Seland Newydd)
  • Tongariro (Ynys y Gogledd, Seland Newydd)
  • Macdonald (Ynysoedd Awstralia,)
  • Suretamatai (Ynysoedd Banks, Vanuatu)
  • Tinakula (Ynysoedd Santa Cruz, Ynysoedd Solomon)
  Modrwy Dân (Ynysoedd Kuril i Ynysoedd y Philipinau):
  • Shiveluch (Kamchatka)
  • Kliuchevskii (Kamchatka)
  • Chirinkotan (Gogledd Kuriles, Rwsia)
  • Sakurajima (Kyushu, Japan)
  • Suwanose-jima (Ynysoedd Ryukyu, Japan)
  • Nishino-shima (Ynysoedd Llosgfynydd, Japan)
  • Bezymianny (Iselder Canolog Kamchatka, Kamchatka)
  • Karymsky (Kamchatka)
  • Zhupanovsky (Kamchatka, Rwsia)
  • Ebeko (Ynys Paramushir, Ynysoedd Kuril)
  • Chikurachki (Ynys Paramushir, Ynysoedd Kuril)
  • Chirpoi (Ynysoedd Kuril, Rwsia)
  • Niigata-Yake-yama (Honshu, Japan)
  • ASO (canolog Kyushu, Japan)
  • Bulusan (Ynys Luzon, Philippines)
  • Canlaon (Canol Philippines, Philippines)
  • Gorelii (De Kamchatka)
  • Sinarka (ynysoedd Canol Kurile, Rwsia)
  • Ketoi (Ynysoedd Kuril, Rwsia)
  • Medvezhia (Ynysoedd Kuril, Rwsia)
  • Grozny (Ynys Iturup, Ynysoedd Kuril)
  • Tokachi (Hokkaido, Japan)
  • Akan (Hokkaido, Japan)
  • Akita-Komaga-take (Honshu, Japan)
  • Zao (Honshu, Japan)
  • Azuma (Honshu, Japan)
  • Kusatsu-Shirane (Honshu, Japan)
  • Asama (Honshu, Japan)
  • Derbyn-san (Honshu, Japan)
  • MT Fuji (Honshu, Japan)
  • Hakone (Honshu, Japan)
  • A-shima (Ynysoedd Izu, Japan)
  • Miyake-jima (Ynysoedd Izu, Japan)
  • Kirishima (Kyushu, Japan)
  • Kikai (Ynysoedd Ryukyu, Japan)
  • Kuchinoerabu-jima (Ynysoedd Ryukyu, Japan)
  • Iwo-Tori-shima (Ynysoedd Ryukyu, Japan)
  • Taal (Luzon, Philippines)
  • Mayon (Ynys Luzon, Philippines)

   = ffrwydrad mawr = ffrwydrad = llai o weithgaredd / rhybudd ffrwydrad = aflonyddwch
  (SCALES)