Llosgfynyddiaeth: popeth sydd angen i chi ei wybod

beth yw llosgfynyddiaeth

Mae llawer o wahanol sylweddau yn cael eu diarddel trwy losgfynydd yn ystod ffrwydrad, gall y rhain fod yn nwyol, solet, hylif a/neu lled-hylif. Mae'r ffrwydradau hyn yn digwydd yn ystod gweithgaredd folcanig oherwydd y tymheredd uchel a'r pwysau y tu mewn i'r Ddaear. Mae'r llosgfynyddoedd Dyma'r ffenomen neu set o ffenomenau daearegol sy'n digwydd o ffurfio magma a'i allanfa i'r wyneb.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am folcaniaeth, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

beth yw llosgfynyddiaeth

lafa yn llifo

Mae'n cael ei greu gan iawndal o mater trwm yn symud i'r Ddaear. Mae'r rhain yn rhoi pwysau ar greigiau hylifol y fantell, gan eu gwthio tuag at yr wyneb. Gelwir y maes astudio sy'n delio â ffenomenau ffisegol a chemegol gweithgaredd folcanig yn folcanoleg. Mae'n gangen o ddaeareg sy'n dadansoddi llosgfynyddoedd, ffynhonnau, fumaroles, ffrwydradau, magma, lafa a lludw pyroclastig neu folcanig a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r ffenomen.

Mae folcaniaeth yn ffenomen ddaearegol. Mae'n effeithio'n bennaf ar ardaloedd bregus o gramen y ddaear, lle mae magma yn llifo o'r lithosffer i'r wyneb. Gweithgaredd folcanig yn awgrymu cyflwr ffisiocemegol, a fynegir trwy ficroseismau a ffrwydradau, a all fod yn ffwlmarolau mawr neu syml.

Yn dibynnu ar y math o weithgaredd, gelwir gweithgaredd folcanig yn echdoriad, ffrwydrad, neu hybrid. Nodweddir yr elifiant gan ollyngiad tawel lafa a nwy. Mae ffrwydron yn mynd trwy ollyngiadau treisgar a dinistriol. Mae'r cymysg yn ffrwydradau meddal a ffrwydrol bob yn ail.

Mae graddfa wythfed o'r Mynegai Echdoriad Volcanig, y mae arbenigwyr yn ei ddefnyddio i fesur maint ffrwydrad folcanig. Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth gynhyrchion ffrwydrad y llosgfynydd: lafa, pyroclastau, lludw a nwyon. Mae ffactorau eraill yn cynnwys uchder y cwmwl echdoriadol a'r allyriadau troposfferig a stratosfferig wedi'u chwistrellu. ar y raddfa, 1 yn dynodi dwyster golau; 2, ffrwydrol; 3, treisgar; 4, trychinebus; 5, cataclysmic; 6, anferth; 7, super anferth; ac 8; apocalyptaidd.

Sut mae'n cael ei ffurfio?

llosgfynyddoedd

Mae folcaniaeth yn cael ei gynhyrchu gan dymheredd uchel a phwysau y tu mewn i'r Ddaear. Mae symudiad lafa yn y fantell yn cael ei achosi gan ddarfudiad thermol. Mae'r mae ceryntau cefnforol, ynghyd â disgyrchiant, yn gyrru symudiad parhaus platiau tectonig ac, yn fwy achlysurol, gweithgaredd folcanig.

Mae magma yn cyrraedd wyneb y Ddaear trwy losgfynyddoedd sydd wedi'u lleoli ar ffiniau a/neu fannau poeth platiau tectonig. Mae ei ymddygiad ar yr wyneb yn dibynnu ar gysondeb y magma yn y fantell. Gall magma gludiog neu drwchus achosi ffrwydradau folcanig. Mae magma hylifol neu anweledig yn cynhyrchu folcaniaeth echdoriadol, gan daflu llawer iawn o lafa i'r wyneb.

Pa fathau sydd yna?

Mae'r dosbarthiad cyffredinol yn gwahaniaethu dau fath o losgfynyddoedd, cynradd ac uwchradd. Rhennir folcaniaeth gynradd ymhellach yn fath canolog a math o hollt. Daeth y cyntaf ohonynt i'r amlwg trwy'r crater. Yn ail, trwy holltau neu holltau yn wyneb y ddaear. Mae folcaniaeth eilaidd yn gweithredu mewn ffynhonnau poeth, geiserau a fumaroles.

Mae dosbarthiad arall yn canolbwyntio ar lwybr y magma sy'n codi o'r tu mewn i'r Ddaear i'r wyneb. Yn ôl hyn, mae dau fath o folcaniaeth: ymwthiol neu isfolcanig ac echdoriadol, lle mae'r graig ffrwydrol yn cyrraedd wyneb y ddaear.

Beth yw llosgfynydd ymwthiol?

llosgfynydd ymwthiol yw symudiad magma o fewn gramen y ddaear. Yn ystod y broses hon, mae'r graig dawdd yn oeri ac yn cadarnhau rhwng ffurfiannau creigiau neu haenau heb gyrraedd yr wyneb.

Mae ffenomenau isfolcanig yn gyfrifol am ffurfio dikes neu greigiau morol bas a masau creigiau cyson o'r enw laccoliths. Mae hefyd yn gyfansoddiad sylfeini, parapetau a mentyll. Mae'r rhan fwyaf o llifgloddiau yn cael eu gosod mewn un digwyddiad. Mae rhai yn crebachu ac yn gwanhau wrth iddynt oeri, gan chwistrellu magma sawl gwaith. Maent yn cael eu dosbarthu fel cyfansawdd neu gyfansawdd yn dibynnu ar y math o graig sy'n eu hintegreiddio.

llosgfynydd tanfor

Mae llosgfynyddoedd tanfor yn cael ei achosi gan losgfynyddoedd cefnforol. O dan y dŵr, mae nwyon a lafa yn gweithredu yn yr un modd â llosgfynyddoedd ar dir. Yn ogystal, mae'n wahanol i'r olaf gan ei fod yn gollwng llawer o ddŵr a mwd. ffenomenau tanddwr helpu i ffurfio ynysoedd bach yng nghanol y cefnfor, rhai parhaol ac eraill sy'n diflannu'n raddol o dan weithrediad y tonnau.

Mae'n digwydd yn bennaf ar gefnennau canol y cefnfor ac ardaloedd eraill lle mae symudiad tectonig yn uchel, lle mae platiau'n tynnu'n ddarnau i ffurfio holltau neu ffawtiau daearegol. Mae'r lafa sy'n cael ei daflu allan yn glynu at yr ymylon, gan helpu i wasgaru gwely'r môr.

Beth yw canlyniadau ffrwydrad folcanig?

llosgfynyddoedd yn ffrwydro

gall gweithgaredd folcanig ymwthiadau sbarduno, daeargrynfeydd, fentiau hydrothermol a gaeafau folcanig. Mae allyriadau nwy a lludw yn wrthgynhyrchiol i hinsawdd y Ddaear, ac yn cymryd rhan yn yr hyn a elwir yn newid yn yr hinsawdd. Mae'n llygru'r aer yn yr ardal ger y llosgfynydd ac yn ymledu i goedwigoedd a ffermydd trwy law. Nid yw'r effaith bob amser yn negyddol, ac weithiau mae'r lludw a adneuwyd yn gyfoethog mewn mwynau, sy'n gwneud y pridd yn fwy cynhyrchiol.

Er nad yw mor aml â daeargrynfeydd a digwyddiadau tywydd, gall gweithgaredd folcanig fod yn ddinistriol. Pan mae'n digwydd ar lan y môr, gall gynhyrchu cryndodau, tirlithriadau, tanau a hyd yn oed tswnamis. Mae'n peryglu bywydau a phriodweddau materol pobl sy'n byw mewn ardaloedd folcanig.

Mae tua 1.000 o bobl yn marw bob blwyddyn mewn trychinebau folcanig, yn ôl sefydliad rhyddhad trychineb y Cenhedloedd Unedig. Y prif resymau yw llifoedd pyroclastig, llif llaid, tswnamis neu lanw. Effeithiwyd ar lawer o rai eraill gan allyriadau nwyon gwenwynig a lludw.

Pwysigrwydd folcaniaeth

Mae folcaniaeth yn arwain at ffurfio creigiau. Mae'r magma a ryddhawyd yn oeri ac yn cadarnhau mewn cyfnodau ac amseroedd amrywiol. Bydd y gyfradd oeri yn pennu ffurfiant mathau o graig fel basalt, obsidian, gwenithfaen neu gabbro. Gall creigiau sydd mewn cysylltiad â magma doddi ag ef neu gael eu heffeithio gan fetamorffedd cyswllt.

Mae bodau dynol wedi defnyddio creigiau folcanig a'r metelau sydd ynddynt ers yr hen amser. Heddiw, fe'u defnyddir fel deunydd crai ar gyfer cynhyrchu deunyddiau adeiladu. Hefyd yn y diwydiant telathrebu, fe'u defnyddir fel cydrannau wrth gynhyrchu ffonau symudol, camerâu, setiau teledu a chyfrifiaduron, gan gynnwys cerbydau.

gweithgaredd folcanig hefyd mae'n alluogwr dyfrhaenau a ffynhonnau, ac yn ffynhonnell wych o egni geothermol, y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan a gwres. Mewn rhai gwledydd, mae llosgfynyddoedd, ffynhonnau poeth a mwd folcanig yn cael eu hyrwyddo fel atyniadau i dwristiaid yn seiliedig ar eu nodweddion daearegol. Mae hyn yn cynhyrchu incwm economaidd sylweddol i'r cymunedau cyfagos.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am folcaniaeth a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.