Llifogydd yn Tsieina

senario difrod

Oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae digwyddiadau tywydd eithafol megis llifogydd yn digwydd yn amlach ac yn fwy dwys. Yr llifogydd yn llestri yn cynyddu'n aruthrol. Maent eisoes wedi achosi difrod economaidd niferus ac wedi achosi nifer o farwolaethau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. I wneud hyn, mae'r Tsieineaid wedi dyfeisio rhai strategaethau i allu atal y llifogydd marwol hyn.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y llifogydd yn Tsieina, y difrod maen nhw'n ei achosi a beth yw'r mesurau a'r strategaethau a gyflawnir gan y llywodraeth.

Llifogydd yn Tsieina

llifogydd yn llestri

Mae datblygiad rhyfeddol Tsieina o drefoli yn y degawdau diwethaf, ynghyd â'i nodweddion daearegol a hinsoddol unigryw, wedi creu cymysgedd marwol o lifogydd trefol gan achosi miliynau o ddioddefwyr, cannoedd o filoedd o farwolaethau a cholledion economaidd enfawr. Mae nifer o fesurau wedi'u cymryd i fynd i'r afael â'r llifogydd. Beth ydyn nhw a beth yw eu canlyniadau? yn y nodyn nesaf.

O 1949, mae mwy na 50 o lifogydd mawr oherwydd stormydd, teiffwnau neu lanwau wedi effeithio ar wahanol rannau o diriogaeth Tsieina. Arweiniodd y digwyddiadau hyn at y llywodraeth i ddatblygu cynlluniau atal i leihau colledion dynol a materol, gan gysoni yn y broses y berthynas rhwng llifogydd a datblygiad economaidd-gymdeithasol.

Mae hanes yn hael o ran trychinebau sy'n gysylltiedig â llifogydd. Er enghraifft, ym 1931, bu llifogydd yn Wuhan am fwy na 100 diwrnod a gadawodd llifogydd fwy na 780 o bobl yn ddigartref a lladd 000. Digwyddodd llifogydd trychinebus arall ym masn Afon Han ym 32, gan ladd mwy na 600 o bobl a boddi dinas Ankang 1983 metr o dan lefel y môr.

Ers 2000, mae Tsieina wedi profi llifogydd mawr o leiaf unwaith bob dwy flynedd. Mae rhai o'r achosion mwyaf drwg-enwog yn cynnwys llifogydd ym mis Gorffennaf 2003, pan darodd storm ddigynsail Nanjing, gan achosi glawiad dyddiol o fwy na 309mm - bron i ddwbl y glawiad blynyddol yng nghanol Chile - am gannoedd o farwolaethau, ynghyd ag 1 miliwn o ddioddefwyr.

Ym mis Gorffennaf 2007, Cafodd Chongqing a Jinan eu taro gan un o'r stormydd mwyaf mewn 100 mlynedd, lladd 103 o bobl, ac yn 2010, gadawodd Sichuan fwy na 800.000 o bobl yn ddigartref a lladd 150 o bobl. Mae'r data'n dangos nad yw bron i 80% o lifogydd yn digwydd mewn ardaloedd gwledig, ond mewn dinasoedd.

Ar yr adeg hon, mae arbenigwyr trefoli yn ymwybodol iawn nad yw dinasoedd modern yn ddigon cryf i wrthsefyll glaw trwm ac yn dweud bod trychineb "cymedrol" yn debygol o ohirio datblygiad dinas am ddau ddegawd.

Strategaethau i osgoi llifogydd yn Tsieina

difrod llifogydd

Yn gyffredinol, mae llifogydd trefol yn achosi mwy o ddifrod ac yn effeithio ar fwy o bobl, ac mae'r difrod a'r anafusion yn gymesur â chyfradd twf y ddinas, felly mae'r risgiau'n cynyddu bob blwyddyn wrth i drefoli fynd rhagddo, sydd hyd yn oed yn fwy pryderus os gellir ei oddef. Peryglu sefydlogrwydd economaidd-gymdeithasol cyfan y rhanbarthau y mae degau neu gannoedd o filiynau o bobl yn byw ynddynt.

I ddod â'r stori drasig hon i ben, yn 2003 cynigiodd Gweinyddiaeth Adnoddau Dŵr Tsieineaidd i'r llywodraeth ganolog weithredu ar y mater, gan arwain at newid o bolisi rheoli llifogydd aneffeithiol i bolisi atal llifogydd.

Mae hyn wedi arwain at reoleiddio gweithgareddau cynhyrchiol yn y parth llifogydd, datblygu cynlluniau atal a chyfres o fesurau i warantu diogelwch y llu. Fodd bynnag, amcangyfrifir bod 355 o'r 642 o ddinasoedd lle mae rheoli llifogydd yn brif dasg -55% - yn defnyddio safonau rheoli llifogydd sy'n is na'r rhai a sefydlwyd gan y llywodraeth ganolog.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Tsieina wedi cyflwyno'r cysyniad o "reoli risg" a pholisïau newydd arfaethedig. Felly, i symud o ddibynnu ar fesurau strwythurol i leihau difrod llifogydd i gydbwyso mesurau strwythurol ac anstrwythurol, datblygodd y Weinyddiaeth Adnoddau Dŵr Strategaeth Rheoli Llifogydd Genedlaethol yn 2005.

Gellir disgrifio'r “Strategaeth Rheoli Llifogydd Tsieina” fel y'i gelwir yn syml fel: mae llywodraeth China yn penderfynu rheoli llifogydd yn seiliedig ar risg, gan bwysleisio mesurau anstrwythurol, yn enwedig mesurau gweinyddol, economaidd, technolegol ac addysgol (fel systemau penderfynu canolog, atal). systemau, cynlluniau lliniaru trychineb ac yswiriant rheoli llifogydd) a hwyluso gweithrediad cynlluniau i weithredu mesurau strwythurol, megis cryfhau argaeau, rheoli lefelau afonydd ac adeiladu cronfeydd dŵr, i gyflawni manteision llawn a hirdymor.

Pwyntiau pwysig

difrod llifogydd yn llestri

Y tair tasg strategol o 'reoli' llifogydd yw:

  • Adeiladu prosiectau cadwraeth dŵr i leihau trychinebau yn effeithiol. Mae prosiect anferth Argae’r Tri Cheunant yn sefyll allan yn y prosiect hwn.
  • Rheoli gweithgareddau dynol i liniaru difrod llifogydd yn y sector cynhyrchiol.
  • Gwell defnydd o ddŵr llifogydd a defnydd o'r adnoddau dŵr sy'n weddill.

Er mwyn gweithredu'r cynllun hwn, mae llywodraeth Tsieina wedi nodi craidd y gefnogaeth ar gyfer cynnydd gwyddonol a thechnolegol, gan sicrhau cyllid digonol a chymdeithasu lleihau trychineb. Yn olaf, mae defnyddio'r llifogydd trefol anochel i fynd i'r afael â phrinder dŵr a achosir gan drefoli cyflym yn enghraifft dda o strategaeth Tsieina nid yn unig yn ceisio lleihau llifogydd a'u heffeithiau negyddol, ond hefyd yn ceisio elwa o'r gwir drychinebau naturiol hyn.

 

Dywedodd y Seneddwr Alejandro Navarro fod yn rhaid i Chile ddilyn esiampl Tsieina, “deallodd fod yn rhaid iddi ragweld grymoedd natur trwy strategaeth gyflawn sydd, yn ogystal ag adeiladu argaeau a gwaith arall, yn rhoi sylw i addysgu'r boblogaeth a gweithredu cynlluniau lliniaru ac eraill. mesurau. »

Ychwanegodd y seneddwr: “Nid oes disgwyl llifogydd yma ac mae sawl tystiolaeth o hyn, fel yr hyn a ddigwyddodd yn y Papen Canal ychydig fisoedd yn ôl, lle na wnaed dim i reoli'r dŵr. Y glaw, a achosodd i'r gamlas orlifo a lladd. Mae cannoedd o bobl, yn gyntaf rhaid i'r Wladwriaeth ddigolledu'r teuluoedd ac yna rhoi strategaeth fel na fydd y math hwn o anffawd yn digwydd eto”, daeth i'r casgliad.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am y llifogydd yn Tsieina a gwerthfawrogi eu gwneud.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.