lleuad halo

lleuad halo yn yr awyr

O bryd i'w gilydd, rydym yn gweld ffenomen a elwir yn halo o amgylch y lleuad neu'r haul, sydd fel arfer yn dangos disg symudliw o amgylch cylchedd allanol pob seren. Yn gyffredinol, mae'r ffenomen yn gyffredin yn rhanbarthau oerach y byd, megis Antarctica, yr Ynys Las, Alaska a Siberia, ond gellir ei weld hefyd mewn mannau eraill sydd ag amodau hinsoddol delfrydol. Mae'r lleuad halo Gall ddod i ddynodi rhai sefyllfaoedd.

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr halo lleuad, ei nodweddion, tarddiad a beth mae'n ei olygu.

Beth yw'r halo lleuad

lleuad halo

Mewn amodau atmosfferig cymedrol lle Gellir arsylwi'r ffenomen hon mewn rhanbarthau tymherus, gellir cynhyrchu cymylau golau wedi'u crisialu gan yr oerfel, a elwir yn gymylau cirrus. Mae'r ffenomen atmosfferig hon yn digwydd pan fydd gronynnau iâ bach yn cael eu hongian yn yr aer yn uniongyrchol yn y troposffer, ac mae'r gronynnau hyn yn cael eu plygiant pan fyddant yn derbyn golau'r haul, gan greu sbectrwm o amgylch y lleuad neu'r haul.

Un o rinweddau'r ffurfiant cylch y gallwn ei amlygu yw ei fod yn symudliw, gan greu effaith fel pe bai ganddo ei "golau" ei hun, sy'n cynnwys coch (y tu mewn i'r cylch) a chorhwyaden ar y tu allan i'r cylch. hwn. Fodd bynnag, weithiau mae'n ymddangos bod enfys gyfan yn ffurfio.

Mae'r lliw a welir fel arfer yn wyn, weithiau mae'n cyrraedd arlliw hollol welw oherwydd y golau ôl sy'n cael ei gynhyrchu gan liw'r awyr. Y ffenomenau corfforol sy'n gwneud i hyn ddigwydd yn adlewyrchiadau ac yn blygiant mewn crisialau iâ.

Mae'r rhain fel arfer yn ffurfio yn y cymylau uchaf a all ffurfio yn yr atmosffer, a elwir yn Cyrus, Gallant gyrraedd uchder o 20.000 metr. Gan fynd yn ôl at fater halos, un o'r halos mwyaf cyffredin sy'n cael ei gynhyrchu'n gyffredin yw'r halo a ffurfiwyd gan y broses blygiannol, sy'n achosi golau i basio trwy grisialau hecsagonol.

Mathau o halo lleuad

halo y lleuad

Mae'r ffenomen hon fel arfer yn digwydd yn y troposffer, haen isaf yr atmosffer a lle mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau tywydd y Ddaear yn digwydd. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae llawer o'r gwahanol fathau o haenau cwmwl sy'n bodoli yn tueddu i ffurfio a chronni yn yr haen hon.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r haen hon o atmosffer y Ddaear wedi cael rhai newidiadau, gan ddod yn fwyfwy oer yn y rhan fwyaf o'i estyniad (uchder 10 km), cyrraedd -65º yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Oherwydd hyn, mae gronynnau llwch a chrisialau iâ yn tueddu i gronni yn yr haen hon, cynhwysyn hanfodol wrth ffurfio'r mathau hyn o gymylau.

Yn achos y halo, mae'r cylch yn cael ei ffurfio pan fydd golau'r lleuad yn llwyddo i blygu trwy grisialau iâ bach. Fodd bynnag, os byddwn yn eu cymharu â halos solar, mae gwahaniaeth allweddol, oherwydd dim ond pan fydd y cymylau yn ddigon uchel (yn agos at y lloeren) y mae'r math hwn o halo yn weladwy.

Pe bai'r holl nodweddion hyn yn bresennol, byddai grisial iâ hecsagonol nodweddiadol yn ffurfio, gan wyro o olau'r lleuad ar ongl ogwydd o 22°, gan ffurfio cylch cyflawn gyda diamedr o 44 °.

Nodwedd arall y mae'n rhaid ei bod yn orfodol i allu arsylwi ar y ffenomen hon yw bod yn rhaid i'r lleuad fod yn y cyfnod lleuad llawn, gan ei bod yn anodd arsylwi ar yr eurgylch pan fydd y lloeren mewn cyfnodau eraill.

Tarddiad a ffurfiad

hanner Lleuad

Mae'n hysbys bod unrhyw halo iris, halo, neu fodrwy yn effaith optegol sy'n cynhyrchu disg neu gylch o amgylch y lleuad (neu'r haul) gyda chymeriad symudliw ar ochr allanol y ddisg taflunio, h.y., tôn y goleuni. Mae'n newid yn dibynnu ar yr ongl gwylio, mae'r effaith hon yn debyg i'r hyn a welir ar gryno ddisgiau, DVDs a ddefnyddir yn helaeth heddiw.

Mae'r effaith symudliw pigfain yn cael ei hachosi gan arwynebau tryleu lluosog lle canfyddir newidiadau cyfnod ac ymyrraeth o blygiant golau, gan ymestyn neu fyrhau'r donfedd yn dibynnu ar ongl a phellter pob arsylwr oddi wrth y gwrthrych.

Mae'r golau a ragwelir yn yr effaith enfys hon yn cael ei fodiwleiddio neu ei raddio mewn un ffordd neu'r llall oherwydd yr ymyrraeth sy'n digwydd pan fydd y golau'n mynd heibio, hefyd yn dibynnu ar yr ongl wylio, bydd gwahanol liwiau'n cael eu rhagamcanu ar ddwysedd uwch neu is, gan gynhyrchu'r effaith a ddisgrifir. Maent, fel y dywedwyd eisoes, proses debyg i ymddangosiad enfys.

Y lleoedd gorau i arsylwi ar y lleuad lleuad y rhain yw Alaska, Atlantis, yr Ynys Las a gogledd Sgandinafia, yn ogystal â rhanbarthau gogleddol Rwsia a Chanada (ger Pegwn y Gogledd). Fodd bynnag, yn wyddonol, gellir gweld y ffenomen hon yn unrhyw le, cyn belled â bod yr amodau atmosfferig cyfatebol yn bodoli. Hyd yn oed lle mae stormydd.

Mae'r gronynnau iâ yn y cymylau, yn ardal y troposffer, pan fyddant mewn crogiant yn creu ystod o liwiau o amgylch y Lleuad neu'r Haul yn dibynnu ar y sefyllfa. Yn nodweddiadol, gwelir arlliwiau coch yn ardal fewnol y cylch a gwyrdd neu lasgoch yn yr ardal allanol. Mewn ffordd, gall fod fel enfys lawn, hynny yw, crwn.

Mae'r halos lleuad mwyaf cyffredin yn felynaidd ac, mewn rhai achosion, gwyn. Fe'i ffurfiwyd o ranbarthau daearol, neu o blanedau eraill ag atmosfferau. Yr effaith optegol yw adlewyrchiad a phlygiant golau, trwy'r crisialau bach a nodwyd eisoes, sy'n ffurfio cymylau uchder uchel y math cirrus (hynny yw, y cymylau uchder uchel hynny â chrisialau bach).

Amodau i'r halo lleuad ddigwydd

Mewn unrhyw achos, mae'r halo yn cynrychioli ffenomen luminous prin gan fod yn rhaid bodloni nifer o amodau, megis bod yn rhaid cael awyrgylch oer a symudedd, yn ogystal â digon o grisialau i allwyro'r golau.

Mae dwyster golau'r lleuad, yn dibynnu ar ei leoliad, yn cynyddu neu'n lleihau, sy'n esbonio pam mae pob arsylwr yn canfod delwedd wahanol i'w safle, pob person. Allwyriadau golau pan fydd yn mynd trwy neu'n taro'r gwydr sac yn amlygu i gyfeiriadau lluosog, ac mae casglu'r holl wyriadau hyn yn ffurfio'r fodrwy dafluniedig.

Mae'r tymereddau isel sydd eu hangen i ffurfio halo yn effeithio'n rhesymegol ar y tywydd i ryw raddau, felly eglurir bod halo yn dynodi newid yn yr amgylchedd. Ar y llaw arall, gall yr un manylion am annwyd cyffredin nodi effeithiau penodol ar iechyd rhai pobl, gallu cynhyrchu clefydau anadlol neu debyg.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am yr halo lleuad a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.