Lleoedd mor oer nes ei bod yn ymddangos yn amhosibl i bobl eu preswylio

oymyakon01_570x375_scaled_crop

Oymyakon yn y gaeaf, Siberia, Rwsia

Mae'r oerfel yn dychwelyd i ymweld â ni ac mae'n gyfleus cofio ein bod yn cwyno am is. Ar gyfer hyn, byddwn yn edrych ar y lleoedd oeraf ar y blaned lle mae pobl, er y gall ymddangos yn anhygoel, yn byw trwy gydol y flwyddyn.

Dinasyddion lleoedd fel Verkhoyansk, Yakutsk o Mae Oymyakon (y ddau yn Rwsia) yn byw bywydau gwahanol iawn i'n rhai ni, yn y gaeaf o leiaf. Er enghraifft, mae gyrwyr yn y dinasoedd hyn yn gadael eu ceir wedi eu rhwygo mewn llawer parcio am oriau hir wrth siopa neu redeg negeseuon, gan orfod cynhesu'r olew iro yn eu ceir yn aml gyda chwythbren i'w ddadmer.

La y tymheredd isaf a gofnodwyd erioed ar wyneb y ddaear, fel y buom yn siarad amdano yn yr erthygl ychydig ddyddiau yn ôl, digwyddodd mewn ardal yn agos at fynyddoedd yr Antarctig, gan gyrraedd gwerthoedd o dan 92ºC ar noson glir o aeaf. Er nad yw'r un o'r dinasoedd yr ydym yn mynd i'w rhestru yn cyrraedd y tymereddau hyn, mae rhai ohonynt yn beryglus o agos at y gwerthoedd hyn. Dyma'r ddau le oeraf lle mae pobl yn byw ar y blaned.

Verkhoyansk, Rwsia

Yn ôl cyfrifiad 2002, roedd gan Verkhoyansk (Rwsia) 1434 o drigolion; pobl sy'n gallu bwrw ymlaen â'u bywydau yn anialwch dwfn Siberia. Sefydlwyd y ddinas hon fel caer ym 1638 ac mae'n ganolfan ranbarthol ar gyfer codi gwartheg ac ar gyfer echdynnu aur a thun. Mae wedi'i leoli 650 km o Yakutsh a 2400 km o begwn y gogledd. Defnyddiwyd Verkhoyansk i gartrefu alltudion gwleidyddol rhwng 1860 a dechrau'r ganrif ddiwethaf.

Nid yw'n syndod bod yr alltudion wedi'u dewis i'w hanfon i Verkhoyansk. Ym mis Ionawr mae'r tymheredd cyfartalog tua 45ºC yn is na sero, a rhwng misoedd Hydref ac Ebrill mae'r cyfartaledd hwn yn parhau i fod yn is na lefelau rhewi. Yn 1982, cofrestrodd ei thrigolion dymheredd o bron i 68ºC o dan sero, tymheredd sy'n dal i fod yr isaf a gyrhaeddwyd erioed yn y lle hwn. Mae'r tymereddau hyn yn golygu nad yw pobl yn mynd allan am sawl diwrnod yn y tymhorau oerach.

Oymyakon, Rwsia

Mae trigolion Oymyakon yn ein hatgoffa, pan mae Verkhoyansk yn honni mai hi yw'r lle oeraf yn hemisffer y gogledd, bod eu dinas hefyd wedi cofrestru tymheredd o 68ºC o dan sero ar Chwefror 6, 1933. Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae rhwng 500 ac 800 o bobl yn galw Oymyakon adref. Mae Oymyakon wedi'i leoli mewn taith tridiau o Yakutsk, prifddinas Gweriniaeth Saja yn nwyrain Siberia. Yn y lle hwn mae'r ysgolion yn parhau ar agor gyda thymheredd is na 46ºC yn is na sero.

Mae'r dref hon yn cymryd ei henw o ffynnon boeth, y mae rhai o'i thrigolion yn ei defnyddio fel tap dŵr poeth, gan dorri'r haen drwchus o rew sy'n ei gorchuddio yn ystod y gaeaf. Mae Bwrdd Twristiaeth Oymyakon yn cyflwyno'r dref hon fel cyrchfan berffaith ar gyfer teithwyr sy'n llawn antur ac sy'n hoff o brofiadau eithafol.

Dyma'r ddau achos mwyaf eithafol, ond mae lleoedd eraill yn y byd lle mae'r oerfel yn gwneud bywyd ac arferion ei bobl, o leiaf, yn rhyfedd.

Mwy o wybodaeth: Tymheredd anarferol o uchel yn y lle oerafY tymheredd isaf a gofnodwyd erioed ar y ddaear


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.