Neanderthalensis homo

homo neanderthalensis

El Neanderthalensis homo a elwir hefyd yn Neanderthalaidd yw math o fodau dynol a ddatblygodd yn bennaf yn Ewrop o tua 230.000 o flynyddoedd yn ôl i tua 28.000 o flynyddoedd yn ôl. Fe'i gelwir yn enw Neanderthalaidd ac, yn wahanol i rywogaethau eraill o'r genws Homo, mae wedi'i ddatblygu'n llawn ac mae'n byw ar gyfandir Ewrop.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, tarddiad ac esblygiad Neanderthalensis homo.

Tarddiad Homo neanderthalensis

dyn neanderthalaidd

Yn frodorol i Ewrop, darganfuwyd tystiolaeth ei fod yn disgyn o'r Heidelbergs, a ddaeth i Ewrop o Affrica yn ystod y Pleistosen Canol. Yng nghyd-destun esblygiad dynol, mae degawdau o berthynas â Homo sapiens, er nad yw'n glir. Mae dadansoddiad trylwyr o'r dyddodion a ddarganfuwyd wedi'i gynnal ac mae amheuon. Y peth mwyaf arferol yw eu bod yn ddwy rywogaeth wahanol, er eu bod yn perthyn i'r un genws, roeddent yn cydfodoli ar yr un pryd.

A yw'r math hwn o wahaniaeth rhwng bodau dynol a Homo sapiens mewn strwythur anatomegol. Mae gallu'r ymennydd yn enfawr, hyd yn oed yn fwy na gallu pobl fodern. Dyma un o'r rhesymau pam mae arbenigwyr yn amau ​​achos ei ddifodiant. Mae'r theori amlycaf yn awgrymu eu bod yn cael eu gorlethu gan niferoedd Homo sapiens o Affrica.

Gwyddom mai crud dynoliaeth yw'r cyfandir hwn, oherwydd ein rhywogaeth ni sy'n ymddangos ar y cyfandir hwn. Ers hynny, ehangodd hynafiaid dynoliaeth i rannau eraill o'r ddaear a'i reoli'n llwyr. Yn y broses esblygiad, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Yn y modd hwn, gall bodau dynol o wahanol rywogaethau sy'n perthyn i'r un genws ymddangos yn Ewrop. Neanderthaliaid mae ganddyn nhw'r gallu i ddod yn rhywogaeth ddominyddol. Yn ystod oes yr iâ, roedd yn rhaid i'r rhywogaeth y tarddodd ohoni newid ei chynefin. Oherwydd yr amodau amgylcheddol oer ac anffafriol eithafol, gorfododd hyn iddynt fudo i'r de. Dros y canrifoedd, mae gwahanol amodau ynysu wedi arwain at yr angen i addasu ac arwain at esblygiad hominidau.

Ar ôl i oes yr iâ ddod i ben, dechreuon nhw ymdebygu i Neanderthaliaid. Dyma lle maen nhw'n newid o un rhywogaeth wahanol i'r llall. Dyma sut mae'r Neanderthalensis homo.

Poblogaethau'r Neanderthalensis homo

datblygiad dynol

Er ei fod wedi bod o gwmpas ers amser maith, ni fu erioed boblogaeth fawr. Amcangyfrifir, yn ystod y 200.000 o flynyddoedd y bu’n byw ar y ddaear, nad oedd ei phoblogaeth yn fwy na 7.000. Poblogaeth fach iawn yw hon, oherwydd mae gan unrhyw dref fach heddiw fwy o drigolion. Digwyddodd eiliad ogoneddus y rhywogaeth hon tua 100.000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r offer a ddarganfuwyd yn caniatáu i wyddonwyr gadarnhau bod ganddynt alluoedd sylweddol ar gyfer datblygiad deallusol.

Er bod eu poblogaethau'n fach, darganfuwyd ffosiliau gwasgaredig iawn, sy'n dangos eu bod i'w cael ledled y rhan fwyaf o gyfandir Ewrop. Mae rhai arbenigwyr yn credu y gallen nhw fod wedi cyrraedd Canol Asia. Y berthynas rhwng Neanderthaliaid a Homo sapiens weithiau mae'n mynd yn groes i'r syniad o esblygiad llinol. Mae'r sefyllfa bresennol yn dra gwahanol.

Mae sawl rhywogaeth o'r genws hwn wedi rhannu'r tir mewn gwahanol ranbarthau ac yn cydfodoli mewn rhai rhanbarthau. Roedd Neanderthaliaid yn byw yn Ewrop, Roedd Homo sapiens yn byw yn Affrica a daeth rhywogaethau eraill fel Homo erectus i'r dwyrain.

Mae'r technegau ymchwil a ddefnyddir i ddysgu mwy am y rhywogaeth hon yn mynd yn bell o ran datrys ymddangosiad bodau dynol. Mae'n dechnoleg dadansoddi DNA. Fel y gwyddom i gyd, pan adawodd Homo sapiens Affrica, roedd Homo sapiens a Neanderthaliaid yn cyd-fyw yn Ewrop. Ond ychydig a wyddys am eu cydfodoli. Diolch i astudiaeth gyhoeddedig ar y genom Neanderthalaidd, rydym yn gwybod bod gan fodau dynol bron i 3% o DNA Neanderthalaidd. Mae hyn yn golygu bod paru rhwng y ddwy rywogaeth, er mewn ffordd benodol.

Cymerodd dechrau hybridization rhwng y ddwy rywogaeth lawer yn hirach nag a feddyliwyd yn flaenorol. Tua 100.000 o flynyddoedd yn ôl, roedd unigolion o'r ddwy rywogaeth hon yn bodoli yn yr un lle. Mae rhai cylchoedd gwyddonol yn dal i ddadlau am ddifodiant Neanderthaliaid. Mae yna rai damcaniaethau, ond ni ellir sefydlu unrhyw rai fel rhai cywir. Mae'n ymddangos bod ymddangosiad data newydd yn mynd y tu hwnt i'r union foment pan ddiflannodd y rhywogaeth.

Amcangyfrifir pan fydd Ewrop yn dechrau oeri’n sylweddol, eu bod yn dechrau diflannu, gan arwain at ostyngiad mewn adnoddau naturiol. O ran y rheswm dros ei ddiflaniad, nododd rhai arbenigwyr efallai mai'r newid yn yr hinsawdd yr ydym newydd ei grybwyll. Mae arbenigwyr eraill yn honni y gallai’r rheswm dros ddiflaniad Neanderthaliaid fod oherwydd dyfodiad Homo sapiens. Nid oes sail i'r theori hon, oherwydd gwelsom fod croes rhyngddynt.

Felly, y rhagdybiaeth fwyaf dilys ddiwethaf y ceisiwyd ei phrofi yw hynny mae nifer y Homo sapiens 10 yn fwy na nifer y Neanderthaliaid. Achosodd hyn gystadleuaeth am adnoddau naturiol ac roedd rhai afiechydon yn effeithio ar Neanderthaliaid yn hytrach na Homo sapiens. I wneud hyn, rydym yn ychwanegu croes rhwng y ddwy rywogaeth, sy'n golygu diflaniad y rhywogaeth flaenorol.

Chwilfrydedd

diwylliant homo neanderthalensis

Ymhlith y ffosiliau Neanderthalaidd a ddarganfuwyd, gwelsom fod rhai ohonynt yn darparu digon o wybodaeth i ddeall eu nodweddion corfforol. Fe wnaethant addasu i'r oerfel oherwydd bod yn rhaid iddynt oroesi mewn amgylchedd a nodwyd gan yr oes iâ ddiwethaf. Mae hyn yn eu gorfodi i addasu i dywydd oer iawn er mwyn goroesi. Yn yr addasiadau hyn, gwelwn fod yr amser yn byrhau. Mae'r trwyn hefyd yn lletach i allu codi'r arogl o bellter mwy. Nid oeddent yn sefyll allan am eu taldra gan fod ganddo uchder cyfartalog o 1.65 metr.

Er y credwyd yn wreiddiol hynny roedd y diet Neanderthalaidd yn gigysol yn y bônMae astudiaethau diweddar wedi dangos bod eu diet yn amrywiol ac wedi'i addasu i'r amgylchedd. Maent yn cynnwys molysgiaid, pysgod, morloi, crwbanod môr ac adar, yn ogystal â ffrwythau a llysiau cyfoethog (bron i 80% o'u diet).

Maent yn adnabod tân ac yn ei ddefnyddio yn y gegin, a ffarmacoleg elfennol iawn, sy'n cynnwys rhisgl poplys fel lliniarydd poen naturiol. Ffaith bwysig yw bod ei waddodion yn dynodi rhyw fath o ganibaliaeth ddefodol, nad yw'n amlwg yn gysylltiedig â'r cyfnod main.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y Neanderthalensis homo.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.