Gwyliwr Sychder

gwyliwr sychder a phwysigrwydd

Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi problemau byd-eang difrifol y bydd yn rhaid i ni eu hwynebu yn y ganrif hon. Un o'r problemau hyn yw amlder a dwyster cynyddol digwyddiadau tywydd eithafol. Ymhlith y ffenomenau eithafol hyn mae sychder. Er mwyn monitro'r sychder yn ein gwlad, a gwyliwr sychder.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwyliwr sychder a'r manteision y mae'n eu cynnig.

Effeithiau negyddol sychder

lleihau llystyfiant

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wybod yw'r diffiniad o sychder. Nodweddir sychder ardal trwy gael cyfnod hir y mae ei lawiad yn is na'r cyfartaledd. Heddiw mae sychder gyda mwy o ddwyster a hyd nag yn y gorffennol. Mae'r cynnydd hwn yn amlder a dwyster y ffenomen hon yn dangos yr effeithiau negyddol y mae newid yn yr hinsawdd yn eu cael ar ddeinameg yr awyrgylch.

Os ydym yn ychwanegu at y broblem hon y trychineb naturiol y mae'n ei olygu, mae'n awgrymu anghydbwysedd hydrolegol ac mae'r cyflenwadau dŵr yn dechrau cyflwyno ar lefelau is na'r arfer. Mae hyn i gyd yn sbarduno effeithiau negyddol a all fod yn fwy difrifol na'r rhai a achosir gan stormydd cryf ers hynny maent yn anoddach i'w diffinio a'u rhagweld. Rhaid cofio bod gan fodau dynol offer i allu rhagweld glawogydd cenllif. Fodd bynnag, mae'n anoddach rheoli sychder.

I wneud hyn, mae gwaith wedi'i wneud i gael gwyliwr sychder. Mae'r dasg o werthuso difrifoldeb a chanlyniadau sychder mewn termau gwrthrychol fel arfer yn fwy cymhleth gan fod sychder o'r fath yn datblygu'n raddol ac yn wahanol ym mhob rhanbarth yr ydym yn ei astudio. Fe'i cynhyrchir fel arfer yn bennaf gan ddiffyg glawiad cronig mewn rhanbarth. Mae hyn i gyd yn arwain at anghydbwysedd hydrolegol.

Mathau o sychder

gwyliwr sychder

Dosberthir y ffenomen feteorolegol eithafol hon yn ôl mesur tymheredd, anweddiad, dyodiad, trydarthiad, dŵr ffo a data a gesglir o leithder y pridd mewn ardal benodol. Os ydym am feintioli sychder, defnyddir y mynegai dyodiad safonol neu'r mynegai difrifoldeb sychder palmer. Trwy'r mynegeion hyn, gellir monitro'r rhanbarth cyfan sy'n cael ei effeithio'n negyddol.

Dewch i ni weld beth yw'r gwahanol fathau o sychder sy'n bodoli:

 • Meteorolegol: Yn y math hwn, mae'r glawiad ar gyfartaledd yn is na'r arfer, ond nid oes rhaid bod diffyg glawiad.
 • Amaethyddol: mae faint o leithder yn y pridd sy'n angenrheidiol ar gyfer y cnydau yn llai. Felly, mae cnydau'n cael eu heffeithio.
 • Hydrolegol: Mae'n un sy'n digwydd pan fydd y cyflenwadau dŵr ar wyneb y ddaear ac o dan y ddaear yn is na'r arfer.
 • Cymdeithasol-economaidd: mae'n un sy'n effeithio ar weithgareddau bodau dynol.

Mae yna ffyrdd eraill o ddosbarthu'r gwahanol fathau o sychder yn ôl lleoliad ac amseroldeb. Yma rydym yn dod o hyd i'r canlynol:

 • Amserol: dyma'r un a geir mewn hinsoddau anialwch lle mae glawiad yn gyffredin. Er enghraifft, mae gennym anialwch lle mae'r diffyg glawiad yn normal.
 • Tymhorol: yn digwydd cyn cyfnod tymhorol penodol.
 • Anrhagweladwy: Mae'n sefyll allan am gael cyfnodau byr ac afreolaidd. Mae'n anodd iawn eu rhagweld oherwydd yr amseroldeb.
 • Anweledig: Mae'n un o'r rhai rhyfeddaf ers, er i'r glawogydd ddisgyn yn normal, mae'r dŵr yn anweddu'n rhy gyflym.

Gwyliwr Sychder

codiad tymheredd

Gwyddom fod sychder yn cael ei achosi gan y gyfres gronig hon o lawogydd mewn rhanbarth. Mae aer fel arfer yn suddo ac yn cael ei arwain at fannau pwysedd uchel. Mae hyn yn lleihau'r lleithder ac yn ffurfio llai o cymylau. Gan fod ychydig llai o gymylau, mae glawiad yn lleihau. Wrth i boblogaethau dynol gynyddu, mae anghenion dŵr hefyd yn cynyddu'n naturiol. Os ydym yn ychwanegu at hyn effeithiau cynhesu byd-eang, mae'n debyg y bydd y sychder yn mynd i fod yn amlach ac yn ddwys.

I wneud hyn, mae'r Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mewn cydweithrediad â Sefydliad Ymchwil Aragoneg (ARAID), ac Asiantaeth Feteorolegol y Wladwriaeth (AEMET) wedi datblygu system i fonitro sychder mewn amser real. Mae'n hysbys wrth enw'r gwyliwr sychder a'r amcan yw cynnal monitro parhaus er mwyn gallu rhagweld y ffenomen hon yn gyflym.

Gan ei fod yn un o brif achosion difrod amaethyddol, economaidd ac amgylcheddol, mae ei effeithiau yn amlwg ar ôl cyfnod hir lle nad oes llawer o lawiad. Mae'n eithaf anodd diffinio beth yw ei ddechrau, ei hyd a'i ddiwedd. Felly, gall creu'r gwyliwr sychder ddarparu gwybodaeth ledled y wlad sy'n cael ei diweddaru bob wythnos. Yn fwy na hynny, yn caniatáu ichi ymgynghori â gwybodaeth hanesyddol am ddiffyg cyfraddau glawiad er 1961.

Mae'r system yn gallu prosesu'r holl wybodaeth a geir mewn amser real o rwydwaith AEMET o orsafoedd meteorolegol awtomatig a rhwydwaith SIAR (System Gwybodaeth Agroclimatig ar gyfer Dyfrhau) y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd. Diolch i'r wybodaeth hon, gellir cyfrif dau ddangosydd sy'n dynodi presenoldeb y ffenomen eithafol hon. Mewn gwirionedd mae dangosyddion wedi'u seilio'n llwyr ar ddata dyodiad anweddweddariad. Maent yn ddangosyddion sydd wedi'u hymgorffori ynghyd â'r wybodaeth am y galw am leithder atmosfferig.

Pwysigrwydd y gwyliwr sychder

Pwysigrwydd yr arddangosfa sychder hon yw ei fod yn methu â dangos anghysondebau'r ddau fynegai mewn perthynas â'r amodau arferol ym mhob pwynt o'r diriogaeth. Ym mhob man lle mae'r amodau'n ffafriol i sychder, gall y monitor gyrraedd tynnu gwybodaeth a nodi ei hyd a'i dwyster. Maent yn ddangosyddion sy'n caniatáu gwerthuso llawer iawn o ddata i ddangos effeithiau posibl posibl y ffenomen feteorolegol eithafol hon. Mae hyn i gyd yn caniatáu i wella'r gwaith paratoi a rhybudd cynnar cyn y risg yn Sbaen.

Yn caniatáu ichi ddewis y wybodaeth ar y map trwy ddewis mynegai sy'n dangos y sychder meteorolegol, amserlen y mynegai a'r dyddiad. Mae hefyd yn caniatáu dewis ardal benodol a gellir ei delweddu i allu astudio yn well.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am y gwyliwr sychder a'i nodweddion gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.