Gwlyptiroedd

gwlyptiroedd

Ymhlith yr ecosystemau naturiol sydd o bwysigrwydd ecolegol mawr a chynnal bioamrywiaeth, mae'r gwlyptiroedd. Y nod blynyddol yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r angen i amddiffyn yr ecosystemau naturiol gwerthfawr hyn. Felly, mae 2 Chwefror bob blwyddyn yn Ddiwrnod Gwlyptiroedd y Byd. Mae gwlyptir yn ecosystem lle mae'r pridd yn cael ei foddi'n barhaol neu'n gyfnodol gan ddŵr. Gall hyn ddigwydd mewn ecosystemau dŵr croyw ac mewn rhai ardaloedd sydd â rhywfaint o halltedd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw gwlyptiroedd, beth yw eu prif nodweddion a pha mor bwysig ydyn nhw.

Beth yw gwlyptir

ecosystemau gwlyptir

Mae'n ecosystem naturiol, gyda chydbwysedd ecolegol, wedi'i seilio ar bridd o dan ddŵr yn rheolaidd neu'n barhaol. Gall yr ecosystemau hyn ymddangos mewn lleoedd lle mae dŵr croyw neu lle mae dŵr halen. Oherwydd y nodweddion hyn, gall gwlyptiroedd cynnal llawer iawn o fioamrywiaeth a rhoi bioamrywiaeth ddigymar i'r cyfoeth naturiol.

Mae Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd yn pwysleisio pwysigrwydd gwlyptiroedd oherwydd eu bod yn bwysig i'n bywoliaeth gynaliadwy yn y dyfodol. Gall gwlyptiroedd fod yn naturiol neu'n waith dyn. Gall rhai mathau o wlyptiroedd naturiol ehangu i gorsydd, rhai corsydd a'u hardaloedd torlannol, mawndiroedd, ac ati. Ar y llaw arall, gallwn weld gwlyptiroedd wedi'u creu neu eu haddasu'n artiffisial. Pryd bynnag mae amodau amgylcheddol yn caniatáu, yn gallu cadw lleithder yn artiffisial dros dro ac yn barhaol.

Yn gyffredinol, mae'r mathau hyn o wlyptiroedd wedi'u hadeiladu yn cael eu hadeiladu i amddiffyn bioamrywiaeth sydd mewn perygl o ddiflannu. Fe'i defnyddir hefyd at ddibenion twristiaeth i ddarparu gwasanaethau amgylcheddol a helpu i ledaenu gwerth amddiffyn natur.

Mathau o wlyptiroedd

pwysigrwydd ecosystemau naturiol

Oherwydd bod y gwlyptiroedd hyn mor gyfoethog, maent wedi dod yn offer pwysig ar gyfer amddiffyn natur. Mae yna wahanol fathau o wlyptiroedd, ac maen nhw'n cael eu dosbarthu yn ôl y math o ddŵr sy'n eu creu a nodweddion eraill y mae'n rhaid i ni eu dilyn. Y prif wahaniaeth rhwng y mathau o wlyptiroedd yw'r math o ddŵr. Rydym yn darganfod gwlyptiroedd dŵr croyw a gwlyptiroedd dŵr hallt. Gallwn hefyd wahaniaethu rhwng gwlyptiroedd naturiol a gwlyptiroedd o waith dyn.

Dewch i ni weld beth yw'r gwahanol fathau o wlyptiroedd:

 • Gwlyptir yr afon: Mae'n wlyptir gyda nodweddion naturiol a'r math o ddŵr croyw. Maent fel arfer yn cynnwys afonydd, nentydd a rhaeadrau.
 • Gwlyptiroedd llyn: Fe'u ffurfir trwy lynnoedd a rhai morlynnoedd dŵr croyw naturiol.
 • Palustres trofannol: Yn cynnwys ardaloedd â ffynhonnau bach, gwerddon, gorlifdiroedd, coedwigoedd cors, corsydd a chorsydd. Prif nodwedd y math hwn o wlyptiroedd yw bod gan bob un ohonynt ffynonellau naturiol ac mae'r dŵr yn ffres.
 • Gwlyptiroedd morol: Fel mae'r enw'n awgrymu, maen nhw'n wlyptiroedd naturiol, ond maen nhw'n cynnwys dŵr halen. Maent fel arfer yn ymddangos mewn amgylcheddau arfordirol lle mae'r môr yn fas, fel rhai traethau creigiog, tywodlyd a rhai ardaloedd graean.
 • Artiffisial: Nhw yw'r gwlyptiroedd hynny sy'n cael eu cynhyrchu o weithiau bodau dynol gyda'r nod o storio neu reoli cyfaint penodol o ddŵr. Yma gallwn weld y cronfeydd dŵr a'r argaeau. Efallai eu bod hefyd â'r nod o warchod swm penodol neu rywogaeth o fflora a ffawna gwarchodedig.
 • Aberoedd: mae llawer o afonydd yn ffurfio aberoedd cyn cynhyrchu eu cegau olaf a chynhyrchir rhai gwlyptiroedd. Eu prif nodwedd yw eu bod yn cynnwys dŵr hallt o aberoedd a'i fod o darddiad naturiol. Weithiau mae'n gallu ffurfio corsydd dŵr hallt neu ardaloedd mangrof.
 • Gwlyptiroedd llyn heli: Mae'n edrych yn debyg iawn i'r rhai blaenorol, ond mae'r llynnoedd a'r morlynnoedd yn hallt gan eu bod i'w cael mewn ardaloedd arfordirol. Mae ganddyn nhw darddiad naturiol hefyd.

nodweddion allweddol

dyfroedd arfordirol

Er mwyn i ecosystem gael ei hystyried yn wlyptir, rhaid iddo fodloni'r nodweddion canlynol:

 • Yn cael eu hystyried ardaloedd trosglwyddo neu newidiadau graddol rhwng systemau dyfrol a daearol. Hynny yw, fe'u hystyrir yn ecosystemau cymysg oherwydd eu bod yn cadw rhai o nodweddion un ecosystem a'r llall. Gwelsom fod rhai rhannau'n canolbwyntio mwy ar ecosystemau daearol, tra bod eraill yn canolbwyntio mwy ar ecosystemau morol.
 • Maent yn barthau llifogydd, felly gallant fod yn ardaloedd dros dro neu'n barhaol. Mae ardaloedd dros dro yn ymddangos mewn mannau â dirwasgiadau bach, sy'n gorlifo'n hawdd pan fydd hi'n bwrw glaw yn drwm.
 • Rhaid i ddyfroedd gwlyptir fod yn ddŵr llonydd, nentydd bach, dŵr croyw neu ddŵr halen, a chynnwys ardaloedd cefnforol bach gyda dyfnder penodol. Mae effaith llanw gwlyptiroedd yn isel iawn. Fel arfer ni fydd yr effaith hon yn fwy na 6 metr.
 • Bydd terfyn gwlyptir yn cael ei bennu yn ôl ei fath o lystyfiant ym mhob tir. Mae'r llystyfiant yn hydroffilig, hynny yw, mae angen tueddiad da arno i ddyfrio. Mae hefyd yn bosibl gwahaniaethu rhwng llystyfiant nad yw'n hydroffilig a llystyfiant sy'n cynrychioli ffin gwlyptir, lle mae ecosystem arall yn gorffen ac yn dechrau gydag amgylchedd cwbl ddaearol.
 • Mae gwlyptiroedd yn gynefinoedd delfrydol ar gyfer nifer fawr o rywogaethauyn enwedig adar mudol sy'n bwydo ac yn gorffwys mewn gwlyptiroedd ledled y byd. Gallwn hefyd ddod o hyd i blanhigion ac anifeiliaid fel mamaliaid, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod a phryfed.

Pwysigrwydd ecolegol gwlyptiroedd

Mae'r gwlyptir yn ecosystem bwysig iawn ar gyfer gweithrediad arferol natur. Gallant warchod bioamrywiaeth nifer fawr o adar, pysgod a grwpiau eraill o anifeiliaid. Maent hefyd yn datblygu planhigion sy'n dibynnu ar ddŵr.

Os ydym yn ychwanegu gwerth i'r byd dynol, gall gwlyptiroedd greu ardaloedd ar gyfer cynhyrchu bwyd ac mae angen llawer o ddŵr i dyfu, yn union fel reis. Ffactorau eraill sy'n bwysig iawn i gynnal lleithder yw rheoleiddio'r cylch hydrolegol, gan gynnwys yr wyneb a'r dyfrhaenau. Mae hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn rheoli erydiad a rheoleiddio cylchoedd maetholion.

Am y rheswm hwn, mae gan y mwyafrif helaeth o wlyptiroedd drefn amddiffyn sy'n cael ei hystyried yn warchodfa natur. Yn y categori hwn a phwer o drefn amddiffyn mae gweithgareddau economaidd yn gyfyngedig i ymchwil a mynedfa twristiaid sy'n cael ei reoli'n fawr. Gwneir hyn i gyd i warchod y fioamrywiaeth fwyaf.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am beth yw gwlyptiroedd a beth yw eu pwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.