Glaw orograffig

glaw orograffig

Mae yna nifer o fathau o law yn dibynnu ar darddiad a nodweddion pob un. Un ohonynt yw'r glaw orograffig. Mae'n digwydd pan fydd aer llaith yn cael ei wthio o'r môr tuag at fynydd ac yn mynd trwy lethr ar i fyny. Yn yr ardal hon mae cnewyllyn y rhyngweithio rhwng wyneb y ddaear a'r awyrgylch.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am law orograffig, ei nodweddion a pha mor bwysig ydyw.

nodweddion allweddol

glaw orograffig graffigol

Mae glaw daearyddol yn digwydd pan fydd aer llaith sy'n dod o'r môr yn mynd dros fynydd ar i fyny. Mae'r aer yn cael ei gyhuddo o anwedd dŵr a mae'n rhedeg i mewn i fàs aer oer ar uchder. Yma y mae'n gollwng yr holl law ac yna'n disgyn o'r mynydd gyda thymheredd uwch nag y mae wedi codi.

Mae'r glawiad hwn nid yn unig yn bwysig ar gyfer cadwraeth ecosystemau naturiol a'r adnoddau hynny, ond mae hefyd yn hanfodol ar gyfer rhai cydrannau ffisegol yn system y Ddaear. Mae'r rhan fwyaf o'r afonydd yn cael eu geni o'r mynyddoedd uchel ac yn cael eu bwydo gan lawogydd orograffig. Mae llifogydd, tirlithriadau ac eirlithriadau fel arfer yn cael eu heffeithio gan ddwyster glaw glaw orograffig. Mewn ardaloedd â llethrau serth fel arfer cynhyrchu mwy o ddifrod gan ei bod yn haws i law olchi gwaddodion i ffwrdd.

Ffurfio glaw orograffig

cymylau orograffig

Rydyn ni'n mynd i weld beth yw'r nodweddion y mae'n rhaid i'r amgylchedd eu cael fel bod glaw orograffig yn cael ei gynhyrchu. Rydym yn cymryd yn ganiataol bod màs aer gyda llawer iawn o anwedd dŵr yn dod o'r môr. Wrth iddo symud mae'n rhedeg i fynydd. Wrth i'r aer godi mae'n dechrau oeri. Yna mae cymylau orograffig yn ffurfio ac yn ffynhonnell dyodiad. Mae cymylau yn cael eu ffurfio trwy gyddwysiad anwedd dŵr a ffurfir cymylau cumwlws. Gall cymylau orograffig gynhyrchu glaw a stormydd trydanol cryf.

Mae'r cyfan yn dibynnu ar faint o anwedd dŵr sy'n codi a'r gwahaniaeth yn nhymheredd yr uchder ac arwyneb y ddaear. Po fwyaf yw'r gwahaniaeth mewn tymheredd, y cyflymaf y mae'r anwedd dŵr yn cyddwyso a'r dwysaf y daw yn y cymylau hyn. Pan fydd presenoldeb bryn neu fynydd yn tarfu ar y llif aer mae'n cael ei orfodi i ddringo. Y newidiadau hyn i gyfeiriad yr awyr yw'r hyn sy'n achosi newidiadau yn y systemau meteorolegol.

Nid yw codiad aer llaith dros y tir yn ddigon i wlybaniaeth ddigwydd. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fydd stormydd yn yr amgylchedd eisoes. Nid yn unig y mae'n rhaid i aer llaith godi, ond rhaid i'r tymheredd fod mor oer â i gynhyrchu anwedd cyflym a ffurfio cymylau orograffig. Ar y llaw arall, pan fydd yr aer yn disgyn ar ôl iddo waddodi, mae'r cwmwl a'r dyodiad yn anweddu yn y pen draw. Mae'r aer yn ymledu ar yr ochr chwith, sef y man arall y daw'r gwynt ohono. Oherwydd y glaw, mae'r aer wedi colli bron ei holl leithder ac yn dechrau cynhesu. Yn achos gwaddodion orograffig maent fel arfer yn isel a dywedir bod yr aer mewn cysgod glaw.

Mannau lle mae glaw orograffig yn digwydd

eira mynydd

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae glaw orograffig yn dibynnu ar ble mae'n ffurfio. Mae'r dwyster a'r ffurfiant yn newidynnau sy'n dibynnu ar forffoleg a hinsawdd y man lle mae'n cael ei gynhyrchu. Mae rhai lleoedd yn y byd yn hoffi Ynysoedd Hawaii ydyn nhw ac mae Seland Newydd yn adnabyddus am gael glawiad orograffig toreithiog. Cadwch mewn cof bod y rhan fwyaf o'r dyodiad i'w weld ar ochrau'r gwynt. Y rhan tua'r gwynt yw lle mae'r gwynt yn dod. Fel rheol cedwir lleoliadau gyferbyn yn gymharol sych.

Mae glaw orograffig yn arwain at rai anghysondebau. Er enghraifft, mae arfordiroedd yn derbyn llai o law na lleoedd ag uchderau uwch. Rhaid inni gofio mai cymdeithas sy'n ymestyn i bob man yn yr ardaloedd chwith yw'r rhai sychaf ac yr effeithir arnynt fwyaf. Nid yn unig nad yw'n gwaddodi yn yr un ffordd, mae'n arwain at amgylcheddau sych a gwael. Mae Hawaii yn derbyn llai o lawiad y flwyddyn nag ucheldiroedd fel Wai'ale'ale ar Kaua'i.

Lle arall yn y byd lle mae glaw orograffig yn aml yn dod o fynyddoedd Pennine yng ngogledd Lloegr. Yng ngorllewin y mynyddoedd hwn mae Manceinion sydd â mwy o lawiad na Leeds. Mae'r ddinas hon wedi'i lleoli yn y dwyrain ac mae ganddi lai o lawiad oherwydd lefelau is o lawiad. Gallwch chi ddweud ei fod yn yr ardal cysgodol glaw. Y broblem gyda'r math hwn o law yw bod yr ochr chwith yn tueddu i ddioddef o sychder a mwy o bridd gwael.

Pwysigrwydd

Mae glawiad orograffig yn chwarae rhan bwysig yn y math, dwyster a hyd y glawiad yn nwy ran y mynydd. Mae yna rai astudiaethau sydd wedi dangos bod mynyddoedd yn gweithredu fel rhwystr daearol ac yn dibynnu ar raddau'r gogwydd a pha mor gyflym y mae'r aer yn symud, gall lawio fwy neu lai. Os yw llethr y mynydd yn serth iawn, mae'n fwy tebygol y bydd hi'n bwrw glaw yn ddwysach ar y mynydd ei hun ac mae aer sychach yn cyrraedd am y rhan chwith. Ar y llaw arall, mae uchder y mynydd hefyd yn berthnasol. Mae mynyddoedd llai yn golygu nad yw'r parth leeward yn dioddef cymaint o sychder gan nad yw'r glaw yn gollwng yn llwyr ar y mynydd.

Nid oes unrhyw beth i'w weld ond mynyddoedd gwych fel yr Himalaya yn achosi parth leeward eithaf gwael gan fod y glawiad yn gorffen yn y mynyddoedd ei hun ac ni fydd yn cyrraedd yr ardal arall. Fel y gallwch weld, gall glaw orograffig fod o ddefnydd da ar gyfer ffynhonnell afonydd, er y gall hefyd greu rhai problemau. Problemau fel llusgo gwaddodion, tirlithriadau, ac ati. A sychder yn y rhan leeward.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am law orograffig a'i bwysigrwydd.

Peidiwch â chael gorsaf dywydd eto?
Os ydych chi'n angerddol am fyd meteoroleg, mynnwch un o'r gorsafoedd tywydd rydyn ni'n eu hargymell a manteisiwch ar y cynigion sydd ar gael:
Gorsafoedd meteorolegol

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.