Pla locust A ellir eu rheoli?

difrod cnwd

Yn y byd mae yna nifer o rywogaethau o bryfed sy'n gallu lluosi ar gyflymder uchel. Mae gan lawer ohonynt y potensial i ddod yn blâu a all achosi niwed difrifol i ecosystemau ac achosi problemau i bobl. Un ohonynt yw'r pla locust. Mae'n un o'r risgiau mwyaf niweidiol a bygythiol i amaethyddiaeth y byd. Ac y gallant orchuddio hyd at 100 cilomedr y dydd a dileu'r holl gnydau y maent yn mynd trwyddynt.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y pla o locustiaid a'u rheolaeth bosibl.

nodweddion allweddol

pla locust

Mae'r pla locust wedi dod yn risg diogelwch bwyd mewn llawer o wledydd y de. Trwy gydol hanes, mae pla locustiaid wedi cynhyrchu newyn mawr ac mae eu difodiant llwyr yn bell o fod yn realiti o hyd. Oherwydd pa mor gyflym y maent yn symud a nifer yr unigolion sydd yno, heb sôn am gyflymder atgenhedlu, gwneud eu rheolaeth a'u rheolaeth yn anodd.

Mae wedi effeithio'n sylweddol ar weithgaredd amaethyddol ers milenia a dim ond o ddechrau'r XNUMXfed ganrif y gellid ei reoli'n effeithiol trwy gymhwyso rhai mesurau gwleidyddol a gwyddonol. Tua'r adeg hon y dechreuodd leihau'r difrod a achoswyd gan y pla hwn o bryfed. Mae wedi dod yn un o'r plâu mwyaf niweidiol ar gyfer gweithgareddau amaethyddol. Gallant fudo pellteroedd mawr a dinistrio ardaloedd tyfu i chwilio am fwyd.. Maent yn teithio ar gyflymder uchel trwy filoedd o gilometrau aethant mewn moethusrwydd mawr.

Astudir sefyllfa bresennol pla locust mewn gwahanol ranbarthau o'r blaned gan ymchwilwyr o wahanol brifysgolion. Mae'n bwysig gwybod eu hymddygiad dros amser er mwyn gallu rhagweld eu mudo. Mae yna lawer o rywogaethau o locustiaid, ond y mwyaf dinistriol yw'r Schistocerca gregarious. Y rhywogaeth hon yn effeithio ar fwy na 50 o wledydd, mae rhai ohonynt yn dal i gael eu datblygu. Gwledydd eraill yr effeithir arnynt gan bla locust yw'r rhai na allant gael digon o adnoddau i ymdopi â'r difrod a achosir.

Ymddygiad a bioleg pla y locust

Schistocerca gregarious

Mae cimychiaid yn bryfed sy'n perthyn i'r urdd Orthoptera yn nheulu'r Acrididae. Mae'r teulu hwn wedi'i gynnwys mwy na 5.000 o rywogaethau hysbys y mae cannoedd ohonynt yn rhai sy'n cynhyrchu iawndal a dim ond tua ugain ohonynt sy'n achosi dinistriadau ofnadwy. Mae'r rhan fwyaf o'r holl rywogaethau hyn yn fudol a gallant symud pellteroedd hir gan gynhyrchu plâu.

Nid yw'r pla locust yn ddim mwy nag amlygiad enfawr o bryfed penodol sy'n digwydd pan fydd yr amgylchedd lle maent yn byw yn newid o gyfnod unig i gyfnod seimllyd. Mae cam unig cimychiaid yn cyfateb i'w hardal fridio. Maent fel arfer ar adegau o law a phan ellir darparu bwyd. Rhyddhawyd y pla locust pan fydd y tymor sych yn dechrau a bwyd yn brin. Yna bydd y pryfed dan straen ac yn dechrau trawsnewid yn gorfforol, gan addasu eu maint, lliw a siâp a dechrau mudo i safleoedd eraill i chwilio am fwyd.

Dyna pryd maen nhw'n dod yn anifeiliaid egnïol ac yn dechrau cynhyrchu difrod ym mhobman. Mae rhwyddineb eu symudiad yn ei gwneud hi'n anodd rheoli goresgyniadau'r gwahanol ecosystemau amaethyddol. Nid yw pob pryfyn yr un peth, ond pan fyddant yn plannu wyau yn y cwymp, maent yn gorwedd yn segur trwy gydol y gaeaf ac yn deor yn y gwanwyn. Ar ôl cyfnod sy'n amrywio rhwng 40-90 diwrnod, mae ffrwythloni a dodwy wyau yn digwydd. Yna bydd yr oedolion yn brathu ac mae'r cylch biolegol yn dechrau eto.

Mae pob dodwy wy yn troi'n 100 o gimychiaid posib. Cyfrifwyd y gallant gyrraedd 30.000 miliwn o gopïau ar rai achlysuron.

Pla locust

pla o locustiaid yng ngwledydd y de

Rydym wedi siarad ei fod yn bla sy'n gallu gorchuddio tua 30 miliwn cilomedr sgwâr. Mae'r Schistocerca gregarious Dyma'r pla mwyaf niweidiol yn y byd ac mae'n cyflwyno sawl cenhedlaeth y flwyddyn. Gall heidiau ymosod ar ardaloedd sydd gorchuddio 30 miliwn cilomedr sgwâr. Ar hyn o bryd, maent yn effeithio i raddau helaeth ar Affrica a De-ddwyrain Asia i gyd. Gallant hefyd hedfan yn yr Ynysoedd Dedwydd lle maent wedi aros am sawl diwrnod nes iddynt ddiflannu.

Y pren y mae'n rhaid i'r math hwn o gimwch ei symud yw dod o hyd i'r lle iawn ar gyfer anheddiad. Os nad ydyn nhw'n dod o hyd iddo, maen nhw'n dinistrio popeth maen nhw'n ei ddarganfod ac yn symud i rywle arall. Cadwch mewn cof bod cimychiaid yn bodoli ar bob cyfandir a mae plâu yn torri allan yn fras bob 3-4 blynedd. Fodd bynnag, os oes gennych astudiaeth a gwybodaeth wedi'i dogfennu'n dda, mae'n hysbys na fu unrhyw bryfleiddiad hyd yn hyn yn fodd i'w ddinistrio'n llwyr.

Y peth pwysicaf yw gwybod pryd y gall pla locust ddigwydd. Os yw'r lleoedd lle mae'r anifeiliaid hyn yn dechrau lledaenu yn dechrau cael eu rheoli, gellir apelio a rheoli'r pla. Er enghraifft, yn Sbaen mae'n hysbys bod dwy rywogaeth yn ymosod ar gaeau cnwd ac maen nhw bob amser yn ymddangos mewn cyfnodau yn olynol. Ar yr adeg hon mae pryfladdwyr ffytoiechydol cymeradwy yn dechrau cael eu defnyddio i'w rheoli.

Plâu yn Sbaen

Dylid crybwyll hefyd nad yw plâu locust yn ein gwlad yn broblem fawr iawn. Er gwaethaf hyn, mae gwasanaethau agronomeg yn Sbaen yn gyfrifol am reoli plâu yn dda a gwybod lle bydd y pryfed hyn yn esblygu pan aethant o'r cyfnod unig i'r cyfnod seimllyd. Dyna lle mae'n gyfleus eu lladd yn eu ffynhonnell.

Mae sawl ymchwilydd yn cadarnhau y gall newid yn yr hinsawdd newid arferion bywyd a'u trosglwyddo i ardaloedd lle nad oeddent wedi achosi digwyddiadau difrifol o'r blaen. Hynny yw, gall hyn waethygu o hyd.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y pla locust a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.