Ffawna Defonaidd

Nodweddion ffawna Defonaidd

El Cyfnod Defonaidd roedd yn ffurfio un o'r pum israniad a oedd gan yr oes Paleosöig. Cafodd y cyfnod hwn lawer o newidiadau ar lefel ddaearegol a bioamrywiaeth ledled y blaned. Fe barhaodd tua 56 miliwn o flynyddoedd a gallai grwpiau amrywiol o anifeiliaid ddatblygu, yn enwedig y rhai yn y cynefin morol. Bu newidiadau hefyd yng nghynefinoedd anifeiliaid tir, lle ymddangosodd planhigion mawr a'r anifeiliaid tir cyntaf hefyd. Mae'r Ffawna Defonaidd Roedd yn hysbys mai hwn oedd y mwyaf marchogol o bell ffordd. Er yr honnir bod gan y cyfnod hwn bennod difodiant lle diflannodd mwy nag 80% o'r rhywogaeth.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Defonaidd.

Datblygiad ffawna Defonaidd

Gwladychu tir

Roedd y cyfnod hwn yn berffaith i ddatblygu bywyd. Ac mae'n wir bod y tymereddau'n fwy dymunol yn ystod yr amser hwn ac wedi caniatáu i'r ffawna a'r fflora ddatblygu'n dda. Roedd gan yr holl foroedd a oedd yn bodoli yn y cyfnod hwn safon byw uchel. Ac yn y cefnforoedd gallai'r rhywogaethau mwyaf cyntefig hynny fel sbyngau ddatblygu. Dechreuodd rhywogaethau sbwng siliceaidd ymddangos a thrwy ffynnu ar riffiau cwrel, roeddent yn gallu datblygu gwahanol addasiadau. Mae gan sbyngau siliceaidd fwy o wrthwynebiad i amodau amgylcheddol a phresenoldeb ysglyfaethwyr.

Roedd riffiau cwrel ac algâu benthig hefyd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad morffoleg y cefnfor.. Roedd riff wych yn ymestyn bryd hynny o bellter o filoedd o gilometrau a oedd yn amffinio cyfandir cyfan. Roedd gan ffawna Defonaidd un o'r newidiadau mwyaf mewn ecosystemau dyfrol wrth i anifeiliaid nektonig ymddangos. Roedd llawer o'r rhywogaethau anifeiliaid newydd hyn yn ysglyfaethwyr.

Pan fydd datblygiad newydd o rywogaeth neu addasiad i'r amgylchedd, rhoddir pwysau ar y gadwyn droffig. Hynny yw, os oes ysglyfaethwyr newydd sy'n hela eu hysglyfaeth, mae'n hyrwyddo ymddygiad newydd yn y rhywogaeth sydd angen ffoi a dianc o'r sefyllfaoedd hyn yn fyw. Mae hyn yn trosi i gyfnod o esblygiad ac addasu i amodau newydd sy'n cynhyrchu arallgyfeirio genynnau anifeiliaid a phlanhigion.

Mewn ecosystemau dyfrol rydym hefyd yn dangos datblygiad o arallgyfeirio molysgiaid gan beri i'r amonoidau cyntaf ymddangos. Daw'r amonoidau hyn o esblygiad y nautiloids yn ystod ffawna Defonaidd Isaf. Parhaodd y nautiloids er gyda llai o amrywiaeth a digonedd.

Ffawna Dyfnaint Dyfrol

Ffawna Dyfnaint Dyfrol

Mewn cynefinoedd dŵr croyw, dechreuodd cregyn dwygragennog amlhau a goresgyn. Bryd hynny dechreuodd y trilobitau ddirywio fesul tipyn er bod ffurfiau newydd ar fywyd yn dal i ymddangos. Roedd rhai trilobitau mawr. Ar y llaw arall, roedd gennym arthropodau eurypterid, a oedd yn parhau i fod yn grŵp eithaf pwysig o ysglyfaethwyr.

Yn ystod yr ehangiad hwn, arbrofodd ffawna dyfrol Defonaidd yn nhwf pysgod. Yn enwedig placodermau a siarcod ydoedd, osteichthiaid a sarcopterygiaid, y mae fertebratau daearol yn deillio ohonynt, fel actinopterygiaid. Y grŵp olaf hwn yw'r rhai sy'n dominyddu yn y moroedd ar hyn o bryd. Mae yna wyddonwyr sy'n adnabod ffawna Defonaidd fel oedran pysgod. Mae hyn oherwydd bod ffosiliau amrywiol iawn sydd wedi'u cadw'n dda o weddillion y pysgod hyn, llawer ohonynt mewn dyddodion llyn dŵr croyw.

Ar yr adeg hon mae'r coelacanths eisoes wedi dyddio. Yng nghanol ffawna Defonaidd dechreuodd y placodermau drech na'r ostracodermau. Cododd y hyn sy'n gwneud yr Ichthyostega ac Acanthostega o'r llinach sarcopterygian. Mae'r ddau genera hyn yn gysylltiedig â throsglwyddo pysgod i tetrapodau. Gwnaed y trawsnewidiad hanesyddol hwn yn ystod y cyfnod pontio rhwng ffawna Defonaidd a'r Cyfnod carbonifferaidd.

Un o'r amheuon mawr sy'n bodoli am y pysgod hyn yw eu bod yn ddŵr croyw neu'n ddŵr morol. Mae'r amheuaeth hon yn deillio o'r ffaith bod llawer o bysgod dŵr croyw wedi'u darganfod mewn dyddodion o hen dywodfeini coch. Mae'r ardal hon yn ddaearol ac fe'i ffurfiwyd trwy gau cefnfor Iapetus. Dyma'r prif achos i amheuon a dŵr croyw neu ddŵr morol oedd y pysgod hyn. Mae'r cofnodion cyntaf a roddir o'r pysgod hyn ar gael trwy ddulliau morol, er bod y mwyafrif ohonynt pysgod dŵr croyw silwraidd ydyn nhw. O'r fan honno, daeth gwahanol grwpiau o bysgod i'r amlwg.

Gwladychu y tir

Ffawna Defonaidd

Prif nodwedd arall sy'n gwneud i ffawna Defonaidd sefyll allan yw cytrefu'r tir. Yn ystod y Cyfnod Silwraidd mae'n debyg bod arthropodau wedi goresgyn y tir. Fodd bynnag, daw'r data cyntaf o ffurfio Rhynie Chert Defonaidd Isaf yr Alban. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys cymuned gyfan o blanhigion ac arthropodau a ddarparodd wybodaeth wych am ecoleg gyntefig yr amgylcheddau daearol cyntaf.

Mae yna nifer o rywogaethau planhigion a helpodd arthropodau, gan gynnwys sgorpionau, gwiddon, a phryfed asgellog, i ddatblygu a chael ecosystem addas. Arthropodau morol a dŵr croyw gorfod esblygu i systemau daearol diolch i ddatblygiad resbiradaeth aer. Fodd bynnag, mae'n anodd sefydlu gyda'r data cofnod ffosil bod cyfrifiad mwy cywir ar drefn cyrraedd gwiddon, sgorpionau a chantroed cantroed i'r ecosystem ddaearol. Mae gan yr holl arthropodau hyn heddiw ddisgynyddion hynod amrywiol ac maent wedi'u haddasu i amodau amgylcheddol amrywiol iawn diolch hefyd i ddatblygiad planhigion fasgwlaidd.

Cyn ymddangosiad fertebratau, roedd arthropodau yn poblogi'r byd cyntefig cyfan. Mae yna ddadlau penodol sy'n parhau i ledaenu dros y byd gwyddonol ac yn delio â'r foment pan fentrodd fertebratau allan o'r dŵr a'r achosion a'u gwthiodd i wneud hynny. Rhaid cyfaddef ei bod yn anodd meddwl bod anifail sydd ag ecosystem forol yn y pen draw yn datblygu addasiadau o amgylchedd lle nad yw wedi byw ac nad oes angen iddo fyw ynddo.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am ffawna Defonaidd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.