Ffactorau hinsawdd

Mae hinsawdd rhanbarth yn set o newidynnau meteorolegol sy'n gweithredu i ffurfio cyflwr amgylcheddol penodol. Mae yna lawer ffactorau hinsawdd sy'n gweithredu ar yr un pryd i allu caniatáu'r nodweddion hyn i ardal. Mae'r newidynnau sy'n gweithredu nid yn unig i'w cael ar lefel yr awyrgylch ond maent hefyd yn effeithio ar bob lefel o uchder o wyneb y ddaear. Cadwch mewn cof mai'r troposffer yw haen yr awyrgylch sy'n ffurfio hinsawdd y byd. Uwchben y troposffer hwn nid oes unrhyw wahaniaethau arwyddocaol rhwng parthau.

Yn yr erthygl hon byddwn yn dadansoddi beth yw nodweddion a gwahanol ffactorau yr hinsawdd.

Pwysigrwydd ffactorau hinsawdd

Mae yna lawer o bobl sy'n drysu meteoroleg, hinsoddeg. Pan fyddwn yn siarad am feteoroleg nid ydym yn cyfeirio at yr hyn a elwir y tywydd. Hynny yw, os bydd hi'n bwrw glaw heddiw neu yfory, bydd hi'n heulog, gwynt cryf, tymereddau uchel, ac ati. I hyn set o ffenomenau meteorolegol a all ddigwydd ar unrhyw adeg yw'r hyn a elwir yn feteoroleg. Ar y llaw arall, os ydym yn cofnodi'r holl ffenomenau meteorolegol hyn yn barhaus a bod gwerthoedd y newidynnau yma wedi arwain at y ffenomenau hyn dros amser, byddwn yn arwain at hinsawdd rhanbarth.

Am y rheswm hwn, rydym yn cadarnhau mai'r hinsawdd yw swm y newidynnau meteorolegol sy'n digwydd dros amser ac yn y gofod. Yr holl newidynnau hyn a'u gwerthoedd yw'r hyn sy'n rhoi'r nodweddion hinsoddol i ardal benodol. Er enghraifft, y tymereddau cyfartalog mewn rhanbarth penodol o'r blaned yw'r hyn sy'n nodi rhan o'r hinsawdd hon. Gellir ei ddosbarthu fel ardaloedd cynnes, tymherus neu oer yn dibynnu ar y gwerthoedd tymheredd cyfartalog. Un o'r enghreifftiau mwyaf rhyfeddol i'n hardal yw hinsawdd Môr y Canoldir. Nodweddir yr hinsawdd hon yn bennaf gan fod tymereddau uchel yn nhymor yr haf a gaeafau oerach a gwlypach. Hynny yw, y mathau hyn o dywydd mae'r gwaddodion wedi'u crynhoi yn ystod misoedd y gaeaf tra bod yr hafau'n sychach.

Mae'n bwysig ymuno â'r data meteorolegol a chyfartaleddau cywrain o werthoedd y newidynnau sy'n ffurfio'r hinsawdd. Fel rheol ni ddefnyddir gweddill y data sy'n rhy bell o'r cymedr i sefydlu'r gwerth cyfartalog hwn. Ym mron pob ardal mae gwerthoedd cyfartalog cyfundrefnau gwynt, tymheredd, glawiad, ymbelydredd solar, ac ati.

Ffactorau hinsawdd

Ffactorau hinsawdd ardal

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, cyfres o newidynnau meteorolegol yw'r hyn sy'n rhoi nodweddion hinsawdd ardal. Mae'r ffactorau hinsawdd hyn fel a ganlyn: uchder a lledred, gogwydd tir, dŵr, ceryntau cefnfor, tymheredd, glawiad, lleithder, gwasgedd atmosfferig, cymylogrwydd, gwynt ac ymbelydredd solar. Fel y gallwch weld, mae yna lawer o ffactorau hinsawdd a gall eu gwerthoedd newid yn barhaus. Mae'r holl ffactorau hyn yn ymyrryd mewn un ffordd neu'r llall.

Er enghraifft, nid yr un faint o ymbelydredd solar sy'n gallu taro'n berpendicwlar ar linell y trofannau â faint o ymbelydredd solar sy'n cyrraedd y polion. Tueddiad y pelydrau solar yw'r hyn sy'n pennu faint o ymbelydredd solar a fydd yn cyrraedd. Yn seiliedig ar hyn, sefydlir gwerthoedd tymheredd cymedrig. Dyma'r rheswm pam mae gan y polion dymheredd cyfartalog sy'n llawer is nag arwynebedd y trofannau.

Yr egni sy'n gwneud i wyneb y ddaear gynhesu'r awyrgylch o'i amgylch nid yw yr un peth yn ardal gyfan y blaned. Gellir dweud bod yr uchder a'r lledred yn dylanwadu llawer. Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi'r gwahanol ffactorau hinsawdd a sut maen nhw'n effeithio ar ei nodweddion.

Uchder a lledred

Yn dibynnu ar yr uchder yr ydym ni a'r lledred rhaid i ni wybod y bydd y tymheredd yn amrywio ar wahân i newidynnau meteorolegol eraill. Am bob 100 metr yr ydym yn dringo mewn uchder, mae'r tymheredd yn gostwng 3 gradd Celsius. Gyda'r cynnydd hwn mewn uchder gwelwn hefyd fod y gwasgedd atmosfferig yn gwneud cystal â'r tymheredd. Mae'r ddau newidyn hyn, megis tymheredd a gwasgedd atmosfferig, yn gwneud i amodau amgylcheddol ffafrio math arall o ddatblygiad bywyd.

Er enghraifft, mae yna lawer iawn o fflora a ffawna sydd wedi datblygu ac addasu i'r math hwn o uchder. Yn y lleoedd hyn mae diffyg bwyd, ychydig o lystyfiant, cyfundrefn wynt uwch, ac ati. Mae'r rhain yn amodau nad ydynt yn helpu i ddatblygu bioamrywiaeth o gwbl.

Temperatura

Tymheredd yw'r newidyn pwysicaf yn fyd-eang. Dyma'r un sy'n cyflyru datblygiad bywyd yn bennaf. Rhaid i'r tymheredd fod â gwerth sydd mewn ystod angenrheidiol fel y gall bywyd ddatblygu ac y gall rhywogaethau feddiannu'r diriogaeth. Ar y newidyn tymheredd ld effeithio ar gymylau, gwynt, glaw, gwasgedd atmosfferig, faint o ymbelydredd solar sy'n cyrraedd yr wyneb, Ac ati

Mae hyn yn golygu nad oes gan newidyn atmosfferig sengl werth absoliwt, ond bydd ffactorau hinsawdd eraill yn effeithio arno.

Dyodiad

Crynhoir dyodiad fel ffynhonnell dŵr mewn ardal a chynhaliaeth lleithder amgylcheddol. Diolch i lawiad, gall llystyfiant ffynnu a chyda gweddill y gadwyn fwyd. Mae dyodiad yn digwydd yn dibynnu ar dymheredd, faint o ymbelydredd solar, gorchudd cwmwl, gwasgedd atmosfferig, ac ati. Fel y gwelwn, nid oes unrhyw ffactor hinsawdd nad yw wedi'i gyflyru gan un arall.

Lleithder

Lleithder yw faint o anwedd sydd yn yr awyr. Mae'n cael ei bennu gan cyfundrefn glawiad ardal, y tymheredd, y gwynt, ymysg eraill. Po fwyaf o lawiad sydd gan ardal a lleiaf o wynt, y mwyaf o anwedd dŵr y gall yr aer ei ddal.

Pwysedd atmosfferig

Dyma'r grym y mae'r aer yn ei weithredu arnom ni ac ar wyneb y ddaear. Fe'i diffinnir fel yr hyn yr oedd yr awyr yn ei feddwl. Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, wrth ichi godi mewn uchder, mae'r gwasgedd atmosfferig yn llai ac yn llai.

Ffactorau hinsawdd: cymylogrwydd, amgylchedd ymbelydredd solar

Ffactorau hinsawdd

Yn yr hyn rydyn ni'n mynd y tri ffactor hinsawdd hyn gan mai nhw yw'r rhai sy'n amrywio fwyaf ar wyneb y ddaear. Mae maint y cymylau yn y troposffer ar unrhyw adeg benodol yn elfen o'r hinsawdd y mae glawiad yn dylanwadu arni, faint o ymbelydredd solar sy'n cyrraedd yr wyneb a lleithder yr amgylchedd.

Y gwynt yw symudiad aer ac mae'n pennu rhai newidynnau yn yr hinsawdd fel lleithder amgylcheddol, newidiadau mewn gwasgedd atmosfferig ac yn cyfrannu at anweddiad dŵr. Mae anweddiad dŵr yn un o elfennau allweddol y gylchred ddŵr.

Ymbelydredd solar yw un o'r newidynnau a all newid fwyaf o un ardal i'r llall. Dyma'r un sy'n rhoi wyneb y tir a'r aer i bob un ac mae'r cymylau fel arfer yn cael eu cadw gan nwyon tŷ gwydr.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am ffactorau hinsawdd a sut maen nhw'n gweithredu arno.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.