Elfennau tywydd

elfennau tywydd

Pan fyddwn yn siarad am hinsawdd ardal rydym yn cyfeirio at set o newidynnau meteorolegol sy'n gweithredu ar yr un pryd i gyfansoddi cyflwr amgylcheddol penodol. Mae yna lawer elfennau tywydd y weithred honno i'w siapio. Mae'n hawdd drysu cysyniadau fel meteoroleg a hinsoddeg. Fodd bynnag, dyma beth rydyn ni yma ar ei gyfer. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddangos i chi'r prif wahaniaethau rhwng y cysyniadau hyn yn ogystal ag egluro holl elfennau'r hinsawdd a'u cyfansoddiad.

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r nodweddion sy'n ffurfio hinsawdd ardal? Daliwch ati i ddarllen a byddwch yn darganfod popeth.

Meteoroleg a hinsoddeg

heicio yn y mynyddoedd creigiog

Pan fyddwn yn siarad am feteoroleg rydym yn cyfeirio at yr hyn a elwir yn gyffredin yn dywydd. Amser yw'r hyn y mae'n ei wneud heddiw neu yfory. Hynny yw, mae'n bwrw glaw, mae'n heulog, gwynt cryf, tymereddau uchel, eira, ac ati. Mae'r set hon o Ffenomena meteorolegol gellir eu rhoi ar unrhyw adeg. Wel, mae'r set o'r holl ffenomenau hyn dros amser yn cael ei chofnodi fel hinsawdd.

Felly, hinsawdd yw swm y newidynnau meteorolegol sy'n digwydd dros amser ac sy'n ffurfio nodweddion lle. Er enghraifft, y tywydd yn barhaus mewn ardal yw'r tywydd. Hinsawdd Môr y Canoldir fe'i nodweddir gan dymheredd uchel yn yr haf a gaeafau oerach a gwlypach. Glawiad maent wedi'u crynhoi yn ystod misoedd y gaeaf, tra yn yr haf mae'n sychach.

Y nodweddion hyn yw'r hyn sy'n ffurfio hinsawdd Penrhyn Iberia. Mewn geiriau eraill, nid yw'r ffaith bod gennym ddiwrnod neu ddau o law yn diffinio hinsawdd yr ardal, ond yn hytrach cyfanswm cofnod y glawiad hwn dros y blynyddoedd a'r blynyddoedd. Mae gan Sbaen lawiad blynyddol ar gyfartaledd tua 650 litr y metr sgwâr. Yn gyffredinol, o dan amodau arferol dylai lawio o gwmpas y swm hwn y flwyddyn. Mae'n hollol normal nad yw'r data hyn yn 100% yn gywir oherwydd gall fod blynyddoedd mwy glawog a blynyddoedd sychach.

Mae'r data hyn yn cael eu sicrhau fel cyfanswm cymedr gwerth y newidynnau meteorolegol ac ni ddefnyddir gweddill y data sy'n rhy bell o'r cymedr i sefydlu'r gwerth cymedrig. Hynny yw, os yw blwyddyn yn rhy lawog gyda glawiad yn agos at 1000mm, ni chaiff ei defnyddio oherwydd nad yw'n gyffredin.

Logio data

cofnod o'r tymereddau blynyddol

Cofnodir newidynnau meteorolegol megis amlder a dwyster y gwynt dros y blynyddoedd. Dim ond ffactorau parhaol fel y mae cynyddu crynodiad rhai gronynnau neu lygryddion yn yr atmosffer gall addasu hinsawdd lle yn y tymor hir. Er enghraifft, newid yn yr hinsawddFel y mae ei enw'n nodi, mae'n gyfres o newidiadau mewn newidynnau meteorolegol dros y blynyddoedd sy'n gwneud i'r hinsawdd newid.

Y newidyn ledled y byd sy'n newid fwyaf yw tymheredd. Oherwydd Cynhesu byd-eang oherwydd cadw gwres gormodol gan nwyon ty gwydr mae'n achosi cynnydd mewn tymheredd. Mae'r cynnydd hwn yn sbarduno, yn ei dro, effeithiau eraill ar weddill y newidynnau meteorolegol sy'n addasu'r hinsawdd. Er enghraifft, mae tymereddau cynyddol yn newid lleithder a glawiad mewn ardal. Trwy beidio â chael yr un glaw, mae'r llystyfiant a'r ffawna sy'n ei gynnal hefyd yn newid. Mae'r newidiadau bach hyn yn cael effaith synergaidd ar raddfa fawr sy'n newid hinsawdd ardal.

Mae'r cofnodion yn bwysig iawn ar gyfer yr astudiaeth nid yn unig o'r hyn sy'n digwydd i ni heddiw, ond mae hefyd yn ein helpu i wybod yr hinsawdd a gawsom filiynau o flynyddoedd yn ôl. Gan wybod y newidiadau y mae gwahanol hinsoddau’r byd wedi’u dioddef trwy gydol hanes, byddwn yn gallu gwybod beth yw’r terfynau y gallwn eu sefydlu heb beryglu goroesiad yr hil ddynol.

Ffactorau sy'n ymyrryd yn yr hinsawdd

niwl fel elfen dywydd

Ar wahân i elfennau'r hinsawdd mae gennym y ffactorau sy'n ei gyflyru. Yn eu plith rydyn ni'n dod o hyd uchder a lledred, tirwedd, dŵr a cheryntau cefnfor. Mae'r holl ffactorau hyn yn ymyrryd mewn un ffordd neu'r llall yn nodweddion hinsawdd ardal. Er enghraifft, nid yr un faint o ymbelydredd solar sy'n cwympo ar wyneb y ddaear yn y cyhydedd ag yn y polion. Mae pelydrau'r haul yn taro'n berpendicwlar ar linell y trofannau, tra eu bod yn cyrraedd y ddau begwn yn tueddu.

Am y rheswm hwn, nid yw'r egni sy'n gwneud i wyneb y ddaear a'r awyrgylch o'i amgylch gynhesu yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal ledled y blaned. Gellir dweud yr un peth am uchder. Am bob 100 metr yr ydym yn dringo mewn uchder, mae'r tymheredd yn gostwng 3 gradd a chydag ef, felly hefyd y pwysau atmosfferig. Mae hyn yn gwneud amodau amgylcheddol yn ffafriol i fath arall o ddatblygiad bywyd. Nid oes llawer o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion sy'n byw ar fwy na 3000 metr o uchder o ystyried yr amodau niweidiol presennol.

Diffyg bwyd, trefn gwynt uwch, ychydig o lystyfiant, ac ati. Mae'r rhain yn amodau yr ydym yn eu canfod ar uchder ac nad ydynt yn helpu o gwbl yn natblygiad bioamrywiaeth.

Beth yw elfennau'r tywydd?

Gyda phopeth wedi'i weld hyd yn hyn, mae'n rhaid i ni sôn beth yw elfennau'r hinsawdd.

Temperatura

Dechreuwn gyda'r tymheredd. Efallai mai hwn yw'r newidyn pwysicaf yn fyd-eang, gan mai hwn yw'r un sy'n cyflyru datblygiad bywyd yn bennaf. Dyma'r egni sy'n cael ei gronni gan yr aer a'r ddaear. Rhaid i'r tymheredd fod ag ystod o werthoedd sy'n angenrheidiol er mwyn i bob rhywogaeth ddatblygu a meddiannu tiriogaeth.

Mae cymylau, gwynt a glaw yn addasu'r tymheredd yn ogystal â faint o ymbelydredd solar mae hynny'n dod i'r wyneb.

Dyodiad, lleithder a gwasgedd atmosfferig

glawiad

Mae dyodiad mewn lle yn ffynhonnell ddŵr ardal a chynhaliaeth y lleithder amgylcheddol. Diolch iddo, gall llystyfiant ffynnu a chreu'r dŵr ffo sy'n angenrheidiol ar gyfer bodolaeth afonydd, llynnoedd, nentydd, ac ati. Mae rhan o'r dŵr hwn yn cael ei golli eto yn y broses anweddu-drosglwyddiad ac yn arwain at y gwahanol mathau o gymylau.

Lleithder yw faint o anwedd dŵr sydd yn yr awyr. Mae mesur hyn yn benderfynol, fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, â threfn glawiad ardal. Po fwyaf o dymheredd a glawiad sydd gan ranbarth, y mwyaf o gapasiti sydd gan yr aer i ddal anwedd dŵr.

Pwysedd atmosfferig yw hynny grym a weithredir gan yr awyr arnom ni ac arwyneb y ddaear. Fe allech chi ddweud mai dyna mae'r aer yn ei bwyso. Wrth i ni esgyn mewn uchder, mae'r gwasgedd atmosfferig yn llai ac yn llai.

Gorchudd cwmwl, ymbelydredd gwynt a solar

cymylogrwydd amgylcheddol

Mae faint o gymylau sydd yn y troposffer ar amser penodol hefyd yn elfen o'r hinsawdd gan ei fod yn dylanwadu ar wlybaniaeth, faint o ymbelydredd solar sy'n cyrraedd yr wyneb ac, felly, y swm sy'n caniatáu iddo ddychwelyd i'r gofod allanol, ac ati. .

Y gwynt yw symudiad yr awyr ac yn pennu rhai newidynnau hinsawdd fel lleithder amgylcheddol, newidiadau mewn gwasgedd atmosfferig ac yn cyfrannu at anweddiad dŵr.

Yn olaf, ymbelydredd solar yw'r hyn sy'n rhoi gwres i wyneb y ddaear a'r aer. Pan fydd ymbelydredd solar yn cyrraedd yr wyneb fe'i gelwir yn insolation. Mae'r ymbelydredd hwn yn cael ei ddal gan nwyon tŷ gwydr a chymylau.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am elfennau'r tywydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.