Eira gwyrdd

eira gwyrdd yn Antarctica

Fel y gwyddom, mae newid yn yr hinsawdd yn ffenomen fyd-eang sy'n ein gadael yn ddelweddau pryderus a syndod. Ac a yw'r ffaith bod tymereddau cyfartalog byd-eang yn cynyddu'n gyson, yn achosi sefyllfaoedd eithaf eithriadol. O ystyried mai un o'r ardaloedd o'r blaned a gafodd fwy o effaith oherwydd y cynnydd mewn tymereddau byd-eang yw Antarctica, mae yma lle gallwch weld ffenomenau mwy anarferol. Heddiw, rydyn ni'n siarad am un o'r ffenomenau sy'n syndod i'r gymuned wyddonol gyfan. Mae'n ymwneud â'r eira gwyrdd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi ystyr eira gwyrdd, beth yw ei nodweddion a pha ganlyniadau sydd ganddo o ran newid yn yr hinsawdd.

Beth yw eira gwyrdd

Eira gwyrdd

Yr hyn y gallwch chi feddwl amdano wrth glywed y term eira gwyrdd, yw bod llystyfiant yn tyfu oherwydd bod eira'r Antarctig yn toddi. Ar hyn o bryd, oherwydd y tymheredd byd-eang yn codi mae'r eira gwyn yn troi'n wyrdd wrth i algâu microsgopig dyfu. Pan fydd yn tyfu'n aruthrol mae ganddo'r eira'n wyrdd ac mae'n gwneud iddo ymddangos yn liw gwyrdd llachar. Gellir gweld y ffenomen hon hyd yn oed o'r gofod ac mae wedi helpu gwyddonwyr i wneud map.

Cesglir yr holl ddata diolch i loerennau sy'n gallu arsylwi a chymryd delweddau. Mae arsylwadau a gymerwyd dros sawl haf yn Antarctica wedi'u cyfuno ag arsylwadau o loerennau i allu amcangyfrif pob ardal lle bydd eira gwyrdd yn cael ei brofi. Defnyddir yr holl fesuriadau hyn i gyfrifo'r cyflymder y bydd yr algâu yn parhau i ledaenu ar draws y cyfandir oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Yn ôl y disgwyl, bydd twf yr algâu microsgopig hyn yn effeithio ar ddeinameg yr hinsawdd fyd-eang.

Eira gwyrdd ac albedo daearol

Yr albedo daearol yw faint o ymbelydredd solar sy'n cael ei adlewyrchu o'r wyneb yn ôl i'r gofod gan wahanol elfennau. Ymhlith yr elfennau hyn rydym yn dod o hyd i arwynebau gyda lliwiau ysgafn, cymylau, nwyon, ac ati. Gall eira adlewyrchu hyd at 80% o'r digwyddiad ymbelydredd solar arno. Beth a ddarganfuwyd o'r eira gwyrdd yw bod y data albedo yn cael ei ostwng i 45%. Mae hyn yn golygu y gellir cadw mwy o wres ar yr wyneb heb gael ei adlewyrchu yn ôl i'r gofod allanol.

Gellir meddwl, ers i'r albedo yn Antarctica fynd i ostwng, y bydd yn dod yn rym gyrru'r tymereddau cyfartalog a fydd yn bwydo ei hun yn ôl. Fodd bynnag, rhaid ystyried y gwahanol agweddau sy'n dylanwadu ar yr esblygiad tymheredd hwn hefyd. Er enghraifft, mae twf algâu microsgopig hefyd yn ffafrio amsugno ffotosynthesis gan garbon deuocsid. Mae hyn yn helpu i leihau nwyon tŷ gwydr, sydd yn ei dro, Bydd yn ein helpu i beidio â chynyddu tymereddau.

Yna, mae angen dadansoddi'r cydbwysedd rhwng faint o wres y gall Antarctica ei gadw oherwydd y gostyngiad mewn albedo daearol, ynghyd â gallu algâu microsgopig i amsugno carbon deuocsid o'r atmosffer. Fel y gwyddom, mae nwy deuocsid yn nwy tŷ gwydr gyda'r gallu i gadw gwres. Felly, po fwyaf o garbon deuocsid sydd yn yr atmosffer, bydd mwy o wres yn cael ei storio ac felly bydd yn cynyddu'r tymheredd.

Astudiaethau ar algâu microsgopig yn Antarctica

Twneli eira gwyrdd

Eisoes mae nifer o astudiaethau wedi'u cyhoeddi yn y cyfnodolyn Cyfathrebu Natur Maen nhw'n rhagweld y bydd eira gwyrdd yn parhau i ledaenu ar draws cyfandir cyfan yr Antarctig. Wrth i newid yn yr hinsawdd gynyddu tymereddau cyfartalog byd-eang, mae arnom wasgariad mwy o'r algâu hyn.

Mae astudiaethau hefyd yn adlewyrchu mai Antarctica yw'r lle sy'n dangos y newidiadau a achosir gan newid yn yr hinsawdd gyflymaf. Mae'r cynhesu hwn yn cynyddu'n gyflym yn y rhan hon o'r blaned. Mae data'r astudiaeth yn dangos bod ton wres wedi'i chofnodi yn rhan ddwyreiniol Antarctica ym mis Ionawr. Achosodd y don wres hon dymheredd 7 gradd yn uwch na'r cyfartaledd. Wrth i'r broses wresogi barhau, bydd maint y microalgae hefyd yn cynyddu fwy a mwy.

Y broblem yw nad oes gan eira yr un am byth ag o'r blaen. Rhaid i ni hefyd ystyried y cynnydd yn lefel y môr a fydd yn achosi i iâ'r Antarctig doddi'n llwyr. Er mwyn iddo gael ei ddeall yn well, rhaid cofio mai'r prif wahaniaeth rhwng Antarctica a Pegwn y Gogledd yw bod cyfandir tir o dan yr iâ yn Antarctica. Mae hyn yn achosi, os yw iâ yn toddi uwchben y ddaear, i godi i lefel y môr. Mae'r gwrthwyneb yn digwydd gyda Pegwn y Gogledd. Nid oes gan y capiau pegynol yn y rhan ogleddol gyfandir oddi tanynt. Felly, os bydd yr iâ hwn yn toddi ni fydd yn codi lefel y môr.

Mae'r algâu sydd wedi'u hastudio yn Antarctica wedi'u crynhoi ar yr arfordir. Mae hyn oherwydd mai nhw yw'r ardaloedd sy'n cynhesu gan fod ganddyn nhw dymheredd cyfartalog o ychydig dros sero gradd. Mae gormodedd o ficroalgae hefyd yn cael ei hyrwyddo gan anifeiliaid mamaliaid ac adar y môr. Ac mae baw yr anifeiliaid hyn yn faethlon iawn i'r organebau ffotosynthetig hyn. Hynny yw, mae'r un ysgarthion hyn yn gweithredu fel gwrtaith ac yn cyfrannu at ei dwf.

Sinc CO2 newydd

Mae'n hysbys o astudiaethau bod y mwyafrif o gytrefi algaidd yn agos at gytrefi pengwin. Fe'u lleolir yn y mannau lle mae'r ychydig yn gorffwys ac yng nghyffiniau rhai lleoedd lle mae'r adar yn nythu.

Yr hyn y gellir ei ystyried yn bwynt cadarnhaol o hyn i gyd, yw y bydd sinc newydd ar gyfer CO2 ar y blaned. Gan fod algâu yn cynnal cyfradd uchel o ffotosynthesis, cynhyrchir ei egni ei hun yn ystod y broses hon ac mae'r nwy tŷ gwydr hwn yn cael ei amsugno. Diolch i dwf yr algâu hyn, bydd mwy o garbon deuocsid yn cael ei dynnu o'r atmosffer a gellid ei gyfrif fel pwynt cadarnhaol. Mae'r sinc CO2 newydd hwn gallai amsugno hyd at 479 tunnell y flwyddyn. Gall y ffigur hwn fod yn uwch gan fod mathau eraill o algâu oren a choch nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr astudiaeth eto.

Peidiwch â meddwl bod hyn i gyd yn mynd i fod yn gadarnhaol yn gyffredinol, ers hynny mae canlyniadau newid yn yr hinsawdd mor ddifrifol fel na ellir gwrthbwyso effaith eira gwyrdd.

Gyda'r wybodaeth hon gallant ddysgu mwy am eira gwyrdd a'i bwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)