Effeithiau tonnau gwres ar amaethyddiaeth, da byw a bioamrywiaeth

effaith tonnau gwres ar dda byw

Bob blwyddyn mae tonnau gwres yn dod yn amlach a dwys yn ystod tymor yr haf. Cynyddir y tonnau gwres hyn gan weithred newid hinsawdd a chynhesu byd-eang. Mae arbenigwyr yn meddwl tybed beth yw'r effeithiau tonnau gwres ar amaethyddiaeth, da byw a bioamrywiaeth.

Felly, yn yr erthygl hon rydym yn mynd i ddweud wrthych am effaith amgylcheddol tonnau gwres ar amaethyddiaeth, da byw a bioamrywiaeth.

Beth yw tywydd poeth

tonnau gwres mewn amaethyddiaeth

Y peth cyntaf oll yw gwybod yn iawn beth yw'r term rydyn ni'n ei alw'n don wres. Mae ton wres yn ffenomen tywydd a nodweddir gan gyfnod hir o dymheredd anarferol o uchel mewn rhanbarth daearyddol penodol. Yn ystod ton wres,Mae tymheredd yn ystod y dydd fel arfer yn sylweddol uwch na'r gwerthoedd cyfartalog ar gyfer yr ardal benodol honno a thymor y flwyddyn. Gall y cynnydd hwn mewn tymheredd barhau am sawl diwrnod neu hyd yn oed wythnosau.

Mae tonnau gwres yn cael eu hachosi gan amodau atmosfferig arbennig, megis presenoldeb system gwasgedd uchel sy'n dal aer poeth ger wyneb y Ddaear. Mae hyn yn atal aer rhag cymysgu a gwasgaru, gan arwain at gynnydd parhaus yn y tymheredd. Yn ogystal, ffactorau daearyddol, megis agosrwydd at gyrff dŵr neu dopograffeg leol, Maent yn dylanwadu ar ddwysedd a hyd ton wres.

Effeithiau ton wres Maent yn niweidiol i iechyd pobl a'r amgylchedd. Gall tymheredd uchel achosi straen thermol yn y corff dynol, a all arwain at glefydau fel strôc gwres, dadhydradu a gorludded gwres. Gallant hefyd gael effaith negyddol ar ansawdd aer, gan gynyddu crynodiad llygryddion aer a gwaethygu problemau anadlol.

Effeithiau tonnau gwres ar amaethyddiaeth

amaethyddiaeth adfywiol

Mae tonnau gwres yn cael effaith ar amaethyddiaeth. Gawn ni weld beth ydyn nhw:

 • Sychder amaethyddol: Gall tymheredd uchel gynyddu anweddiad dŵr o'r pridd a'r cnydau, a all arwain at sychder amaethyddol. Mae diffyg lleithder yn y pridd yn ei gwneud hi'n anodd i blanhigion amsugno'r maetholion angenrheidiol a gall arwain at lai o gnydau.
 • Straen dŵr: Mae tonnau gwres yn aml yn mynd law yn llaw â gostyngiad mewn argaeledd dŵr, gan fod anweddiad yn gyflymach a gall adnoddau dŵr fynd yn brin. Efallai y bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ffermwyr ddibynnu mwy ar systemau dyfrhau, costau cynyddol a galw am ddŵr.
 • Llai o gnydau cynhyrchu: Gall tymheredd uchel niweidio planhigion yn uniongyrchol, gan achosi difrod gwres, llosgi dail, a llai o ffotosynthesis. Gall hyn arwain at ostyngiad mewn cynhyrchu cnydau, a all, yn ei dro, effeithio'n negyddol ar sicrwydd bwyd a phrisiau bwyd.
 • Newidiadau yn y cylch tyfu: Gall tonnau gwres newid patrymau twf a datblygiad cnydau. Gall hyn arwain at aeddfedu cynnar o gnydau, a all effeithio'n negyddol ar ansawdd a chynnyrch y cnwd.
 • Cynnydd mewn plâu a chlefydau: Gall tymereddau uchel greu amgylchedd sy'n ffafriol i'r cynnydd mewn plâu a chlefydau sy'n effeithio ar gnydau. Mae rhai pryfed a phathogenau yn ffynnu mewn amodau poeth, sych, a all fod angen mwy o ddefnydd o blaladdwyr a ffwngladdiadau.

Effaith tonnau gwres ar ffermio da byw

effaith tonnau gwres

Un o'r effeithiau mwyaf amlwg yw straen thermol mewn anifeiliaid. Gall tymereddau uchel achosi anghysur sylweddol mewn da byw gan fod eu gallu i reoli tymheredd eu corff yn gyfyngedig. Mae hyn yn arwain at gostyngiad mewn cynhyrchu llaeth a chig, yn ogystal â marwolaethau uwch mewn achosion eithafol. Yn ogystal, mae straen gwres yn cynyddu tueddiad i glefydau ac yn lleihau ansawdd cynhyrchion da byw.

Mae tonnau gwres hefyd yn peryglu argaeledd bwyd ar gyfer da byw. Mae sychder a thymheredd cynyddol yn effeithio'n negyddol ar ansawdd a maint y glaswellt a'r porthiant sydd ar gael, gorfodi ffermwyr i droi at borthiant atodol drud. Mae hyn nid yn unig yn effeithio ar gostau cynhyrchu, ond gall hefyd arwain at orfanteisio ar adnoddau naturiol, megis clirio coedwigoedd am fwy o laswelltir.

Un arall o effeithiau mwyaf difrifol tonnau gwres yw argaeledd dŵr. Mae anweddiad cynyddol a llai o law yn lleihau'r adnoddau dŵr sydd ar gael i dda byw, gan effeithio ar eu hiechyd a'u lles.

Effaith amgylcheddol ar fioamrywiaeth

Yn ôl y disgwyl, effeithir ar fioamrywiaeth wyllt gyffredinol gan y cynnydd yn amlder a dwyster tonnau gwres oherwydd newid yn yr hinsawdd. Gawn ni weld beth yw canlyniadau'r tonnau gwres hyn ar fioamrywiaeth:

 • Marwolaethau bywyd gwyllt: Gall tymereddau uchel arwain at fwy o farwolaethau bywyd gwyllt, yn enwedig rhywogaethau sydd wedi addasu i hinsoddau mwy tymherus. Mae anifeiliaid yn wynebu anawsterau wrth reoli tymheredd eu corff a gallant ddioddef straen gwres, diffyg hylif a blinder, sy'n sbarduno marwolaethau torfol mewn poblogaethau lleol.
 • Newidiadau yn nosbarthiad rhywogaethau: Mae tonnau gwres yn aml yn newid patrymau dosbarthiad rhywogaethau. Mae rhai rhywogaethau'n symud i ardaloedd oerach i chwilio am amodau addas, sy'n cynhyrchu dadleoliad a chystadleuaeth gyda rhywogaethau preswyl.
 • Effaith ar atgenhedlu a bwydo: Mae tymereddau uchel yn effeithio ar gylchoedd atgenhedlu ac argaeledd bwyd ar gyfer bywyd gwyllt. Mae diffyg dŵr a llystyfiant yn peryglu goroesiad hirdymor rhywogaethau.
 • Tanau coedwig: Mae tonnau gwres yn gysylltiedig â risg uwch o danau gwyllt. Gall tanau ddinistrio cynefinoedd naturiol, dinistrio llochesi bywyd gwyllt a bwyd, a gorfodi rhywogaethau i fudo.
 • Colli cynefinoedd dyfrol: Mae tymereddau uchel yn cyfrannu at anweddiad cyrff dŵr a gostyngiad mewn llif afonydd. Mae hyn yn effeithio ar boblogaethau pysgod ac organebau dyfrol eraill, sydd yn ei dro yn effeithio ar adar ac anifeiliaid eraill sy'n dibynnu ar yr ecosystemau dyfrol hyn i oroesi.

Gobeithiaf gyda’r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am effeithiau tonnau gwres ar dda byw, amaethyddiaeth a bioamrywiaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.