Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi colled yn y cydamseriad o ecosystemau

mae gloÿnnod byw yn colli cydamseriad ag ecosystemau

Mae gan newid yn yr hinsawdd lawer o ganlyniadau difrifol i ecosystemau. Mae rhywogaethau, anifeiliaid a phlanhigion ac organebau eraill hefyd yn cael newidiadau oherwydd effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Gyda thymheredd cynyddol, newidiadau mewn cylchoedd naturiol, mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol, ac ati. Mae llawer o anifeiliaid a phlanhigion allan o gysoni ag ecosystemau. Beth mae'n ei olygu a beth yw ôl-effeithiau rhywogaeth yn colli ei chydamseriad ag ecosystemau?

Tystiolaeth o newidiadau mewn ecosystemau

rhagwelir blodeuo gan newid yn yr hinsawdd

Yn yr erthygl hon rydw i'n mynd i siarad am ffenoleg, felly rydw i'n mynd i'w diffinio rhag ofn bod unrhyw amheuaeth. Ffenoleg yw y berthynas rhwng bywyd anifeiliaid a phlanhigion fel swyddogaeth amrywiadau amser. Er enghraifft, mae atgenhedlu neu gylchoedd nythu aderyn yn nodwedd ffenolegol.

Mae Richard Fitter yn awdur dwsinau o lyfrau ar flodau, adar a phynciau perthynol, gan fod yn naturiaethwr adnabyddus yn y 90au. Roedd yn rhodio yng nghanol y ganrif ddiwethaf ac, ar gyfer adloniant yn hytrach na chymhellion gwyddonol, roedd yn ysgrifennu dyddiad blodeuo cannoedd o rywogaethau o blanhigion, ymadawiad gloÿnnod byw ddiwedd yr haf ac arwyddion eraill sy'n nodi dechrau a diwedd y tymhorau. Hyn i gyd maent yn nodweddion ffenolegol y rhywogaeth.

Dros amser, daeth ei fab Alastair hefyd yn naturiaethwr ac fel oedolyn, sylweddolodd bwysigrwydd y nodiadau yr oedd ei dad yn eu gwneud. Nhw oedd yn cyfansoddi un o'r ychydig gofnodion a oedd yn bodoli ar ffenoleg llawer o rywogaethau. Erbyn iddo ddechrau mynd trwy'r holl gofnodion, roedd y blaned eisoes yn cynhesu oherwydd newid yn yr hinsawdd ac roedd tymereddau byd-eang eisoes wedi codi 0,6 gradd dros y 100 mlynedd diwethaf.

Sylwodd Alastair nad oedd cofnodion a gymerwyd yn gynnar yn y 385au yn dangos unrhyw batrwm cyson. Trwy gymharu cyfnodau blodeuo mwy na XNUMX o blanhigion, gwelodd fod ganddyn nhw ymlaen llaw 4 diwrnod ar gyfartaledd. Roedd rhai rhywogaethau hyd yn oed yn blodeuo hyd at bythefnos ynghynt. Gyda hyn, dechreuwyd dangos bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd yn gyflym iawn oherwydd, wrth i'r tymheredd godi, mae planhigion yn "teimlo" gwanwyn yn llawer cynt, a dyna pam eu bod yn blodeuo.

Adroddiad ar newidiadau mewn ffenoleg

mae cynhesu byd-eang yn codi tymereddau

Cyhoeddodd y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) adroddiad yn mynd i’r afael â’r berthynas rhwng rhywogaethau a thymheredd am yr 20 mlynedd diwethaf o leiaf. O'r mwy na 500 o rywogaethau o adar, amffibiaid, planhigion ac organebau eraill a astudiwyd, Roedd 80% wedi newid, yn y ffordd y byddai rhywun yn ei ddisgwyl o gynnydd mewn tymereddau. Newidiodd pethau fel dyddiad atgynhyrchu neu fudo, hyd y tymor tyfu, neu faint a dosbarthiad poblogaethau.

Daw'r adroddiad hwn i'r casgliad, trwy gydol yr XNUMXfed ganrif, y newid yn yr hinsawdd yn rhanbarthol, yn enwedig y cynnydd mewn tymheredd fel yr effaith fwyaf cyflyru, roedd wedi cael effaith ar systemau biolegol a'u cylchoedd naturiol.

Mae amryw o ymchwiliadau wedi'u cynnal lle ceisir astudio a yw cynhesu byd-eang yn niweidio'r perthnasoedd rhwng planhigion ac anifeiliaid yn yr un ecosystem. Mewn rhai achosion, mae'r tymereddau'n codi yn diraddio'r cysylltiadau yn y gadwyn fwyd ac effeithlonrwydd rhai organebau i oroesi yn eu cynefinoedd.

Mae rhai anifeiliaid a phlanhigion yn codi'n gynharach

nid yw'r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y titw mawr, ond mae ei fwyd

Mae yna rywogaethau o adar fel y titw mawr (Parus mawr) sy'n cychwyn ar eu defodau nythu blynyddol ym mis Ebrill a mis Mai. Ar ôl ymchwiliad i'r adar hyn lle gosodwyd trapiau ger eu nythod i allu eu dal, eu pwyso, eu mesur, ac ati. Daethpwyd i'r casgliad, ar ôl 18 mlynedd o fesurau (rhwng 1985 a 2003), ni newidiodd ffenoleg y titw mawr, ers iddynt nythu yr un diwrnod flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gallwn ddweud nad yw newid yn yr hinsawdd wedi effeithio ar gywion. Fodd bynnag, mae wedi effeithio ar rywogaeth o lindys y glöyn byw nos (Brumata Operophtera) sydd, ynghyd â rhywogaethau llai niferus eraill, yn gweithredu fel bwyd ar gyfer cywion bach.

Ar hyn o bryd, y nifer uchaf o lindys sydd ar gael ar gyfer cywion cywion bach Mae'n bythefnos cyn y flwyddyn 1985. Roedd yr uchafbwynt hwn o gynnydd yn nifer y lindys yn cyd-fynd yn berffaith â chyfnod y galw mwyaf am fwyd gan y cywion. Nawr, mae'r rhan fwyaf o gywion bach yn deor pan fydd tymor y lindysyn drosodd. O ystyried y prinder bwyd o ganlyniad, dim ond cywion bach sy'n codi'n gynnar yw'r unig rai sy'n gallu bwyta lindys.

Mae'r we fwyd hefyd yn colli cydamseriad

mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar lindysyn y glöyn byw oherwydd bod blagur derw yn symud ymlaen

Nid yn unig y mae adar neu wyfynod yn colli cydamseriad, ond maen nhw hefyd lefelau is y gadwyn fwyd. Mae'r gwyfyn yn bwydo ar ddail ifanc, tyner y derw lle mae'r birdhouses. Er mwyn goroesi, rhaid i'r lindys ddeor yn union wrth i'r blagur byrstio a'r dail derw agor. Os bydd y pryfyn yn deor o'r wy fwy na thua phum niwrnod cyn i'r melynwy byrstio, bydd yn llwgu. Bydd yr un peth yn digwydd os bydd hyn yn digwydd fwy na phythefnos yn ddiweddarach, oherwydd bod y dail derw wedi'u llenwi â thanin, sy'n cael eu casáu gan y lindysyn.

Ac yn y bôn, mae popeth yn dilyn cydbwysedd union, eiliad addas lle mae gan y rhywogaeth eu tebygolrwydd mwyaf o oroesi. Nid bod pethau'n gweithio fel hyn oherwydd ei fod yn cael ei "orchymyn" neu ei "orchymyn" gan rywun, ond yn hytrach bod gan rywogaethau, yn anifeiliaid ac yn blanhigion, y cylchoedd hyn fel hyn, oherwydd trwy gydol hanes, mae esblygiad ac addasu wedi gwneud i'w ffenoleg sicrhau'r cyfnodau hyn gan fod graddfa ei lwyddiant yn uwch.

Gyda newid yn yr hinsawdd mae'r holl gylchoedd hyn yn newid yn ddramatig. Mae llawer o rywogaethau yn gweld eu siawns o oroesi yn lleihau yn wyneb senarios newidiol o'r fath a newidynnau atmosfferig mor wahanol. Mae cynnydd mewn tymheredd yn achosi i'r gwanwyn symud ymlaen a chylchoedd blodeuo llawer o rywogaethau o blanhigion y mae maent yn dibynnu ar anifeiliaid i dyfu. Os ydym yn llusgo hyn i lawr y gadwyn fwyd, sylweddolwn fod llu o broblemau wrth gydamseru ecosystemau ac nad yw'r cydbwysedd ecolegol bregus yn gweithio fel y dylai.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.