Ecosffer

ecosffer

Mae ein planed yn system naturiol sy'n cynnwys organebau byw ac amgylchedd ffisegol lle maen nhw'n rhyngweithio ac yn byw. Mae'r cysyniad o ecosffer mae'n cwmpasu'r set gyfan o bethau fel petai'n gyfan o fewn ecosystemau. Gwyddom fod yr ecosystem fel cartref organebau sy'n byw yng nghanol natur a'i fod yn darparu'r holl adnoddau angenrheidiol fel y gallant fyw, bwydo ac atgynhyrchu.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr ecosffer a'i nodweddion.

Beth yw'r ecosffer

atmosfera

Mae cysyniad yr ecosffer yn gyfannol, felly mae'n cwmpasu set o bethau yn eu cyfanrwydd. Mae'n derm sy'n cyfeirio at ecosystem mewn ffordd yr eir ati'n gyffredinol o safbwynt planedol. Er enghraifft, mae ecosystem yn cynnwys yr awyrgylch, geosffer, hydrosffer a biosffer. Rydyn ni'n mynd i chwalu pob un o'r rhannau a pha nodweddion sydd ganddo:

  • Geosffer: Dyma'r ardal sy'n cwmpasu'r rhan fiolegol gyfan, fel creigiau a phridd. Nid oes gan yr holl ran hon o'r ecosystem fywyd ei hun ac mae organebau byw yn ei ddefnyddio ar gyfer cynhaliaeth.
  • Hydrosffer: mae'n cwmpasu'r holl ddŵr presennol mewn ecosystem. Mae yna nifer o fathau o ddŵr presennol p'un a yw'n ddŵr ffres neu'n ddŵr halen. Yn yr hydrosffer rydym yn dod o hyd i afonydd, llynnoedd, nentydd, nentydd, moroedd a chefnforoedd. Os cymerwn esiampl ecosystem goedwig, gwelwn mai'r hydrosffer yw'r rhan o'r afon sy'n croesi'r goedwig.
  • Atmosffer: mae gan bob ecosystem yn y byd ei awyrgylch ei hun. Hynny yw, dyma'r aer o'i amgylch lle mae'r nwyon a gynhyrchir gan weithgareddau organebau byw yn cael eu cyfnewid. Mae planhigion yn cynnal ffotosynthesis ac yn allyrru ocsigen trwy amsugno carbon deuocsid. Mae'r cyfnewid nwy hwn yn digwydd yn yr atmosffer.
  • Biosffer: gellir dweud ei fod yn ofod wedi'i gyfyngu gan fodolaeth organebau byw. Mewn geiriau eraill, gan fynd yn ôl at esiampl ecosystem y goedwig, gallem ddweud mai'r biosffer yw'r ardal o'r ecosystem lle mae organebau byw yn byw. Gall gyrraedd o dan ddaear i'r awyr lle mae adar yn hedfan.

Ecosystemau a biomau

ecosystemau daearol a morol

Gellir rhannu'r ecosystem wych sy'n cwmpasu'r ecosffer yn sawl ecosystem lai sy'n haws eu hastudio a gellir dod o hyd i gyfres o nodweddion ei hun sy'n eu gwneud yn unigryw. Er eu bod i gyd yn rhan o unedau uwch o'r enw biomau, gellir rhannu'r ecosystem yn uned gyfan. Hynny yw, mae gan yr ecosystem ei hun yr holl ofynion i allu cynnal bywyd a bod rhyngweithio rhwng organebau byw a'r amgylchedd. Mae biome yn set o ecosystemau mawr sy'n uno nodweddion tebyg ac a all fod yn ddyfrol ac yn ddaearol.

Gadewch i ni gymryd esiampl sawl biom: er enghraifft, gallwn ddod o hyd i gorsydd, aberoedd, jyngl, cynfasau, ardaloedd moroedd mawr, ac ati. Os ydym yn siarad am ecosystemau gallwn siarad am un ochr, coedwig, ac ati. Fodd bynnag, y biomau yw'r set o'r ecosystemau hyn lle gall rhywogaethau tebyg fyw.

Nawr yw pan mae'n rhaid i ni gyflwyno'r bod dynol i'r hafaliadn. Mae bodau dynol yn rhannu ac yn dosbarthu ecosystemau er mwyn eu deall yn well. Gallwch hefyd eu hecsbloetio a'u cadw ar ewyllys. Mae un peth yn glir, mae natur yn gyfan ac mae cydberthynas anochel, gyson a chymhleth rhwng organebau byw a'r amgylchedd sy'n ffurfio'r ecosffer.

Esboniad o'r ecosffer i blant

Mewn ffordd symlach, rydyn ni'n mynd i esbonio'r ecosffer. Gellid ei ystyried fel pe bai'n ecosystem fyd-eang lle mae popeth byw yn gysylltiedig â'i gilydd yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Gadewch i ni gymryd yr enghraifft o organebau ffotosynthetig. Mae'r organebau hyn yn gyfrifol am ryddhau ocsigen i'r atmosffer ac mae'n gwasanaethu bodau byw eraill i fwydo eu hunain. Mae'r cylch hydrolegol hefyd yn rhan o'r ecosffer sy'n berthnasol ledled y blaned. Mae pob bod byw yn defnyddio dŵr gan fod ei angen arnom i allu byw.

Mae'r broses sy'n symud dŵr trwy'r cefnforoedd a'r tir yn ffenomen sylfaenol i fywyd ac yn digwydd ar lefel blanedol. Dyma'r cylch hydrolegol. Er mwyn gofalu am y blaned rhaid i ni ofalu am yr ecosffer a gofalu amdanom ein hunain.

Ecosffer ac arbrofion

geosffer ac ecosffer

Fe'i gelwir hefyd yn ecosffer yn arbrawf enwog a gynhaliwyd gan NASA gyda'r syniad o greu ecosystemau a fyddai'n fath o blaned fach. Gwnaed ymdrech i efelychu'r holl gydberthynas rhwng organebau byw ac organebau nad ydynt yn fyw i efelychu daear blaned mewn maint bach.

Cyflwynwyd y tu mewn i wy grisial swbstrad dŵr y môr, gyda berdys, algâu, gorgonian, graean a bacteria. Mae gweithgaredd biolegol yn cael ei wneud mewn ffordd hollol ynysig gan fod y cynhwysydd ar gau yn hermetig. Yr unig beth y mae'n ei dderbyn o'r tu allan yw golau allanol i allu cynnal y cylch biolegol a chuddio presenoldeb yr haul ar ein planed.

Roedd yr arbrawf ecosffer hwn yn cael ei ystyried yn fyd perffaith lle gallai berdys fyw am sawl blwyddyn diolch i hunangynhaliaeth yr amgylchedd. Yn ogystal, nid oes unrhyw fath o halogiad amgylcheddol felly nid oes angen unrhyw fath o lanhau arno ac mae'r gwaith cynnal a chadw yn fach iawn. Mae hwn yn fath diddorol o arbrawf i allu deall hynny, cyhyd â parchir cydbwysedd ecolegol, gall popeth fyw mewn cytgord.

Gallwn sefydlu rhai cymariaethau â'r hyn sy'n digwydd heddiw er mwyn deall a dod yn ymwybodol o'r angen i gyflawni rhai amodau i sicrhau a chynnal cydbwysedd amgylcheddol eto. Gyda'r dechnoleg gyfredol gallwn gynhyrchu llawer iawn o egni llygrol sydd yn achosi colli cydbwysedd ecolegol ar lefel blanedol. Rydym hefyd yn dinistrio ecosystemau a chynefinoedd nifer o rywogaethau, gan eu harwain i ddifodiant ar sawl achlysur.

Er bod ecosffer ein planed yn llawer mwy cymhleth nag arbrawf yr arbrawf, mae'r cylchoedd bywyd hefyd yn datblygu mewn ffordd debyg. Mae yna rai elfennau sylfaenol sy'n ymyrryd fel aer, daear, golau, dŵr a bywyd ydyn nhw ac mae popeth yn gysylltiedig â'i gilydd. Mae rhai yn honni bod yr ecosffer yn cael ei greu o ddeinameg sy'n arwain at sefyllfaoedd harmonig ac anhrefnus.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am yr ecosffer a'i nodweddion gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)