Dinistrio haen osôn

dinistrio haen osôn

Ymhlith yr haenau o'r awyrgylch sydd gennym mae yna un sy'n ein hamddiffyn rhag ymbelydredd uwchfioled niweidiol yr haul. Mae'n ymwneud â'r haen osôn. Mae'r haen osôn yn un a geir yn y stratosffer ac mae'n cynnwys osôn yn bennaf. Y broblem yw ei fod yn achosi a dinistrio haen osôn o ganlyniad i weithgareddau diwydiannol y bod dynol. Diolch i wahanol gytuniadau mae'r twll sydd wedi'i greu yn yr haen hon yn lleihau. Fodd bynnag, mae llawer o waith i'w wneud o hyd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi sut mae dinistrio'r haen osôn yn effeithio ar ein planed a beth i'w wneud i ofalu amdani.

Dinistrio haen osôn

dinistr difrifol ar yr haen osôn

Mae'n haen amddiffynnol sydd wedi'i lleoli yn y stratosffer. Mae'n gweithredu fel hidlydd ar gyfer ymbelydredd solar uwchfioled sy'n niweidiol i fodau byw. Er bod yr haen hon yn bwysig iawn ar gyfer goroesi, rydym ni bodau dynol yn dal i ymddangos yn benderfynol o'i dinistrio. Mae clorofluorocarbonau yn gemegau sy'n dinistrio osôn yn y stratosffer trwy amrywiol adweithiau. Mae'n nwy sy'n cynnwys fflworin, clorin a charbon. Pan fydd y cemegyn hwn yn cyrraedd y stratosffer, mae'n cael adwaith ffotolysis gydag ymbelydredd uwchfioled o'r haul. Mae hyn yn achosi i'r moleciwlau ddadelfennu a gofyn am atomau clorin. Mae clorin yn adweithio ag osôn yn y stratosffer, gan achosi i atomau ocsigen ffurfio a chwalu osôn.

Mae osôn i'w gael yn y stratosffer ac mae rhwng 15 a 30 cilomedr o uchder. Mae'r haen hon yn cynnwys moleciwlau osôn, sydd yn eu tro yn cynnwys 3 atom ocsigen. Swyddogaeth yr haen hon yw amsugno ymbelydredd uwchfioled B a gweithredu fel hidlydd i leihau difrod.

Mae dinistrio'r haen osôn yn digwydd pan fydd adwaith cemegol yn digwydd sy'n achosi dinistrio osôn stratosfferig. Mae ymbelydredd solar digwyddiad yn cael ei hidlo gan yr haen osôn, lle mae moleciwlau osôn yn cael eu treiddio gan ymbelydredd uwchfioled B. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r moleciwlau osôn yn torri i lawr yn ocsigen a nitrogen deuocsid. Ffotolysis yw'r enw ar y broses hon. Mae'n golygu bod y moleciwlau'n torri i lawr o dan weithred golau.

Y prif reswm dros ddinistrio'r haen osôn yn gyflym yw allyrru clorofluorocarbonau. Er ein bod eisoes wedi crybwyll bod golau haul digwyddiad yn dinistrio osôn, mae'n gwneud hynny mewn ffordd gytbwys a niwtral. Hynny yw, mae faint o osôn sy'n cael ei ddadelfennu trwy ffotolysis yn hafal neu'n llai na faint o osôn y gellir ei ffurfio trwy gysylltiad rhyngfoleciwlaidd.

Pwysigrwydd osgoi dinistrio'r haen osôn

Adferiad o'r twll haen osôn

Mae'r haen osôn yn ymestyn trwy'r stratosffer ledled y byd. Nid yw'r un trwch ym mhob rhan o'r Ddaear, ond mae ei grynodiad yn amrywiol. Mae'r moleciwl osôn yn cynnwys tri atom ocsigen ac mae i'w gael ar ffurf nwyol yn y stratosffer ac ar yr wyneb. Os ydym yn dod o hyd i osôn trofosfferig, hynny yw, ar lefel wyneb y ddaear, mae'n llygru ac yn niweidiol i iechyd.

Fodd bynnag, mae gan yr osôn a geir yn y stratosffer y genhadaeth o amddiffyn ein hunain yn erbyn pelydrau uwchfioled yr Haul. Mae'r pelydrau hyn yn niweidiol i groen, llystyfiant a ffawna'r blaned. Pe na bai'r haen osôn yn bodoli, ni fyddem yn gallu mynd allan heb losgi ein hunain a byddai canserau'r croen hyd yn oed yn fwy eang ledled y byd.

Mae'r haen osôn yn achosi i lawer o'r ymbelydredd solar sy'n cyrraedd o'r gofod allanol gael ei ddychwelyd ac nid yw'n cyrraedd yr wyneb. Yn y modd hwn rydym yn cael ein hamddiffyn rhag y pelydrau niweidiol hynny.

Os yw'r haen osôn yn cael ei gwanhau i'r pwynt ei bod yn gadael trwy belydrau UVA niweidiol yr haul, gall effeithio'n ddifrifol ar foleciwlau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd fel moleciwlau DNA.

Mewn bodau dynol, mae gormod o gysylltiad ag ymbelydredd parhaus o'r fath yn achosi effeithiau iechyd difrifol, fel ymddangosiad canser. Mewn llystyfiant mae yna hefyd gostyngiad yn y gyfradd ffotosynthesis, twf is a chynhyrchu. Heb ffotosynthesis, ni all planhigion fyw na chynhyrchu ocsigen, gan amsugno CO2 yn y broses.

Yn olaf, mae ecosystemau morol hefyd yn cael eu heffeithio hyd at y 5 metr cyntaf o ddyfnder (sef yr ardal lle mae'r nifer uchaf o ymbelydredd solar). Yn y rhannau hyn o'r cefnfor, mae cyfradd ffotosynthetig ffytoplancton yn gostwng, rhywbeth hanfodol gan mai dyma sylfaen y gadwyn fwyd.

Sut i ofalu amdano

Sut i ofalu am yr haen osôn gyda chartref cynaliadwy

Er mwyn amddiffyn yr haen osôn, rhaid i lywodraethau ledled y byd sefydlu mesurau i leihau allyriadau'r nwyon niweidiol hyn. Fel arall, gallai llawer o blanhigion ddioddef o ymbelydredd solar, byddai canser y croen yn cynyddu, a byddai rhai problemau amgylcheddol mwy difrifol yn codi.

Ar y lefel unigol, fel dinasyddion, yr hyn y gallwch chi ei wneud yw prynu cynhyrchion aerosol nad ydyn nhw'n cynnwys neu'n cael eu gwneud â gronynnau sy'n dinistrio osôn. Ymhlith nwyon mwyaf dinistriol y moleciwl hwn mae:

 • CFCs (clorofluorocarbonau). Nhw yw'r mwyaf dinistriol ac fe'u rhyddheir ar ffurf erosol. Mae ganddyn nhw fywyd hir iawn yn yr awyrgylch ac, felly, mae'r rhai a ryddhawyd yng nghanol yr XNUMXfed ganrif yn dal i achosi difrod.
 • Hydrocarbon halogedig. Mae'r cynnyrch hwn i'w gael mewn diffoddwyr tân. Y peth gorau yw sicrhau nad oes gan y diffoddwr a brynwn y nwy hwn.
 • Bromid Methyl. Mae'n blaladdwr a ddefnyddir mewn planhigfeydd pren. Pan gaiff ei ryddhau i'r amgylchedd mae'n dinistrio osôn. Y delfrydol yw peidio â phrynu dodrefn a wneir gyda'r coedwigoedd hyn.
 • Peidiwch â phrynu chwistrellau sy'n cynnwys CFCs.
 • Peidiwch â defnyddio diffoddwyr halon.
 • Prynu deunydd inswleiddio nad oes ganddo CFCs chwaith fel y mae corc agglomerated.
 • Os a cynnal a chadw aerdymheru da, byddwn yn atal gronynnau CFC rhag cyrraedd yr haen osôn.
 • Os nad yw'r oergell yn oeri fel y dylai, gall ollwng CFC. Mae'r un peth yn wir am aerdymheru'r cerbyd.
 • Defnyddiwch y car cyn lleied â phosib a defnyddiwch gludiant cyhoeddus neu feic.
 • Prynu bylbiau golau arbed ynni.
 • Chwiliwch am y llwybr byrraf bob amser teithio mewn car os nad oes opsiwn arall na'i gymryd. Yn y modd hwn byddwn hefyd yn edrych trwy'r boced.
 • Defnyddiwch aerdymheru a gwresogi cyn lleied â phosib.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am ddinistrio'r haen osôn a pha mor bwysig ydyw gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.