Difodiant Permaidd

difodiant permian

Gwyddom y bu nifer o ddifodiant trwy gydol yr amser daearegol sydd wedi mynd heibio ar ein planed. Heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am y Difodiant Permaidd. Mae'n un o'r 5 digwyddiad trychinebus y mae ein planed wedi'u profi trwy gydol ei hanes.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i bopeth sydd angen i chi ei wybod am y difodiant Permaidd a beth oedd ei ganlyniadau.

Difodiant Permaidd

achosion difodiant

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn credu mai difodiant y deinosoriaid oedd y mwyaf dinistriol, nid yw. Mae yna nifer o astudiaethau wedi'u cynnal o ddata a gasglwyd gan arbenigwyr yn y maes hwn, ac maen nhw'n cadarnhau bod y difodiant torfol ar ddiwedd y Permian a dechrau'r Triasig. Y rheswm yr ystyrir ei fod yn un o'r rhai mwyaf difrifol yw oherwydd bod bron pob ffurf ar fywyd ar y blaned wedi diflannu.

Yn y difodiant hwn, cafodd dros 90% o'r holl rywogaethau o fodau byw ar y blaned eu dileu. Mae'n bwysig nodi bod ein planed yn fyw bryd hynny. Mae'r ffaith bod nifer fawr o rywogaethau anifeiliaid ac roedd bywyd yn datblygu wedi'i gyflawni diolch i astudiaethau ffosil. Oherwydd y difodiant Permaidd, roedd daear y blaned yn anghyfannedd yn ymarferol. Roedd yr amodau annioddefol a ddatblygodd y blaned yn golygu mai dim ond rhai rhywogaethau a allai oroesi.

Roedd y difodiant hwn yn fan cychwyn ar gyfer aileni rhywogaethau eraill a oedd yn dominyddu'r blynyddoedd canlynol ar y blaned ac a oedd yn ddeinosoriaid adnabyddus. Hynny yw, diolch i'r difodiant Permaidd, mae gennym fodolaeth deinosoriaid.

Achosion difodiant Permaidd

folcanig enfawr

Mae'r difodiant a ddigwyddodd yn y cyfnod Permaidd hwyr a Thriasig cynnar wedi bod yn destun astudio gan lawer o wyddonwyr ers blynyddoedd lawer. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau wedi ymroi eu hymdrechion i ddod o hyd i'r achos a darddodd y math hwn o ddinistr. Yn sgil yr hyn a ddigwyddodd mor bell yn ôl prin y canfuwyd unrhyw dystiolaeth benodol i gadarnhau achos y digwyddiad trychinebus hwn. Dim ond damcaniaethau sydd fwy neu lai wedi'u sefydlu mewn astudiaeth ddwfn a chydwybodol o'r ffosiliau a ddarganfuwyd y gallwch chi gael damcaniaethau.

Un o'r prif resymau y credir bod achos y difodiant Permaidd wedi digwydd oedd oherwydd gweithgaredd folcanig dwys. Gan fod llosgfynyddoedd yn weithgar iawn, roeddent yn allyrru llawer iawn o nwyon gwenwynig i'r atmosffer. Achosodd y nwyon hyn newid syfrdanol yng nghyfansoddiad yr awyrgylch a barodd i rywogaethau fethu â goroesi.

Gweithgaredd folcanig yn arbennig o ddwys yn un o ardaloedd rhanbarth Siberia. Mae'r ardal hon yn gyfoethog o graig folcanig heddiw. Yn ystod y cyfnod Permaidd, profodd yr ardal gyfan hon ffrwydradau olynol a barhaodd am filiwn o flynyddoedd. Mae'n rhaid i chi ddychmygu llosgfynydd yn weithredol am filiwn o flynyddoedd i ddeall y gallai'r awyrgylch newid ei gyfansoddiad a dod yn wenwynig.

Roedd pob ffrwydrad folcanig nid yn unig yn rhyddhau swm o lafa, ond hefyd o nwyon. Nwyon yr ydym yn dod o hyd i garbon deuocsid yn eu plith. Roedd yr holl ddigwyddiadau hyn yn ddigon i achosi newid syfrdanol yn yr hinsawdd, a gynyddodd dymheredd byd-eang y blaned.

Nid wyneb y tir oedd yr unig un yr effeithiwyd arno gan ffrwydradau folcanig. Cafodd cyrff dŵr lawer iawn o ddifrod hefyd o lygredd dwys o ganlyniad i lefelau o rai elfennau gwenwynig a ollyngwyd o losgfynyddoedd. Ymhlith yr elfennau gwenwynig hyn rydyn ni'n dod o hyd i arian byw.

 Effaith gwibfaen

difodiant permian enfawr

Un arall o'r damcaniaethau a sefydlwyd i egluro difodiant Permaidd yw effaith gwibfaen. Cwymp meteoryn efallai yw'r achos a nodwyd fwyaf i bob arbenigwr ar y pwnc hwn. Mae tystiolaeth fiolegol iddo wrthdrawiad gwibfaen mawr a darodd wyneb y ddaear. Unwaith i'r meteoryn mawr hwn wrthdaro ag arwyneb y Ddaear, cynhyrchodd anhrefn a dinistr eang. Ar ôl y gwrthdrawiad hwn, bu gostyngiad yng nghyfanswm oes y blaned.

Ar gyfandir Antarctica, crater aruthrol o oddeutu tua 500 cilomedr sgwâr mewn diamedr. Hynny yw, er mwyn i asteroid adael crater o'r maint hwn, mae'n bosibl y byddai'n mesur o leiaf 50 cilomedr mewn diamedr. Yn y modd hwn, gwelwn y gall effaith feteoryn enfawr fod yn achos diflaniad y rhan fwyaf o'r bywyd ar y blaned.

Yr un gwyddonwyr sy'n astudio achosion difodiant y Permian yw'r rhai sy'n cadarnhau ac yn rhagdybio bod effaith yr asteroid hwn wedi rhyddhau pelen fawr o dân. Cynhyrchodd y belen fawr hon o dân wyntoedd gyda chyflymder o oddeutu 7000 cilomedr yr awr. Yn ogystal, mae yna symudiadau tellurig a gyrhaeddodd yn fwy na'r graddfeydd mesur sy'n hysbys ar hyn o bryd. Rhaid ystyried y gallai gwrthdrawiad math o feteoryn fel yr un yr ydym yn sôn amdano fod wedi'i gynhyrchu rhyddhad egni o tua 1000 biliwn megaton. Am y rheswm hwn, effaith gwibfaen ar ein planed oedd un o achosion mwyaf derbyniol difodiant màs Permaidd.

Rhyddhau hydrad methan

Rheswm arall pam y credir bod y difodiant Permaidd wedi cychwyn yw oherwydd rhyddhau hydradau methan. Gwyddom y gellir dod o hyd i ddyddodion mawr o hydradau methan solid ar wely'r môr. Wrth i dymheredd y blaned gynyddu, gwnaeth tymheredd y moroedd hefyd. Oherwydd gweithgaredd folcanig neu wrthdrawiad asteroid, achosi i dymheredd byd-eang cyfartalog y blaned godi. O ganlyniad i'r cynnydd bach hwn yn nhymheredd y dŵr, mae'r hydradau methan yn dadmer. Mae hyn yn achosi i lawer iawn o nwy methan gael ei ryddhau i'r atmosffer.

Rhaid ystyried bod methan yn nwy tŷ gwydr sydd â photensial mawr i gynyddu tymheredd, gan fod ganddo allu gwych i gadw gwres. Mae sôn am gynnydd o oddeutu 10 gradd ar gyfartaledd yn fyd-eang.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am achos y difodiant Permaidd a'i bwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.