Beth yw dŵr ffo

Ffo wyneb

Pan fyddwn yn siarad am y cylch hydrolegol mae'n rhaid i ni wahaniaethu sawl digwyddiad sef y rhai sy'n nodi llif y dŵr. Un o'r digwyddiadau hyn yw'r dŵr ffo. Fe'i gelwir yn enw dŵr ffo arwyneb a dyma'r cysyniad sy'n disgrifio llif dŵr, glaw, eira neu hylifau eraill ar y ddaear. Mae'r rhan hon yn ffurfio darn allweddol yn y cylch dŵr.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych beth yw dŵr ffo arwyneb, pa mor bwysig ydyw ac o ble mae'n cael ei gynhyrchu.

Beth yw dŵr ffo arwyneb

Pan soniwn am ddŵr ffo ar yr wyneb rydym yn siarad am ei fod yn digwydd ar yr wyneb a'i fod yn digwydd cyn cyrraedd sianel fel afon neu lyn. Yn y dŵr ffo hwn rydyn ni'n dod o hyd i gymaint o ddŵr o law ag unrhyw hylif arall o ollyngiadau llygrol. Wrth siarad am ddŵr ffo arwyneb, os yw'n digwydd cyn cyrraedd sianel, fe'i gelwir yn ffynhonnell ddi-bwynt. Os oes gan y ffynhonnell ddi-bwynt hon lygryddion artiffisial fe'i gelwir yn llygredd ffynhonnell nad yw'n bwynt.

Gelwir yr ardal gyfan sy'n gyfrifol am gynhyrchu draeniad y dŵr ffo hwn i ddod yn ddŵr daear a sylfaen llawer iawn o adnoddau dŵr yn drobwynt. Rydym yn gwybod bod llawer o ollyngiadau o waith dyn yn cael eu cynhyrchu o wrteithwyr cemegol ac o ollyngiadau diwydiannol eraill i ddyfroedd wyneb. Felly, mae angen dadansoddi a all y dŵr ffo sy'n llifo ar hyd y tir gasglu llygryddion a geir yn y pridd. Gall yr halogion hyn fod yn olew, plaladdwyr, chwynladdwyr, pryfladdwyr a gwrteithwyr, ymhlith eraill.

Tarddiad a chenhedlaeth o ddŵr ffo

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, gellir cynhyrchu tarddiad dŵr ffo trwy wlybaniaeth neu drwy doddi eira, heddiw rhew yn y rhewlifoedd. Pan fydd yr eira rhewlif yn toddi pan fydd y tymor toddi yn cyrraedd, dim ond mewn ardaloedd eithaf oer y mae'n digwydd fel rheol. Y dŵr ffo eira hwn fel arfer yn cyrraedd uchafbwynt yn amser y gwanwyn pan fydd y tymheredd yn codi. Mae'r rhewlifoedd yn toddi'n llwyr yn yr haf ac maen nhw'n cynhyrchu llif dŵr ffo uchaf ac mae llif yr afonydd yn cael eu heffeithio ganddyn nhw. Mae'r holl ddŵr hwn yn dod i ben gan gynyddu llif yr afonydd ac erydiad y tir. Y ffactor sy'n pennu cyfradd toddi eira neu rewlifoedd yw tymheredd yr aer a hyd ymbelydredd solar y digwyddiad.

Rydym yn siarad am ddyffrynnoedd yn V pan fyddant yn gymoedd rhewlifol o ystyried hynny cesglir llawer iawn o lif yn yr afon mewn amser byr. Dim ond yn ystod y tymor dadmer y gwelsom lif yn yr afon yn ddigon cryf i erydu a thrawsnewid y tir. Ar y llaw arall, pan fyddwn yn siarad am ddyffryn siâp U, rydym yn siarad am ddyffryn confensiynol. Mae'r ffurfiad hwn oherwydd y ffaith bod llif llif yr afon yn gyson trwy gydol y flwyddyn. Yn yr achosion hyn mae gennym hefyd amseroedd o lai o lif dŵr yn ystod tymor yr haf.

Mae gan ranbarthau mynyddig uchel nentydd sy'n codi ar ddiwrnodau heulog ac yn gostwng ar ddiwrnodau cymylog oherwydd llai o ymbelydredd solar. Mewn ardaloedd lle nad oes eira, daw dŵr ffo o wlybaniaeth. Dylid nodi nad yw pob glawiad yn cynhyrchu dŵr ffo. Cynhyrchir dŵr ffo dyodiad pan na all y pridd storio llawer iawn o ddŵr oherwydd tywallt trwm.

Er enghraifft, mae priddoedd hen iawn yn Awstralia a de Affrica lle mae gwreiddiau proteoid yn bodoli. Mae'r gwreiddiau hyn mor drwchus ac mae ganddyn nhw gymaint o flew fel eu bod nhw'n gallu amsugno llawer iawn o ddŵr glaw. Felly, mae'n anodd cael dŵr ffo gan eu bod yn gallu amsugno cryn dipyn o law. Yn ogystal, rhaid bod potensial anweddu isel i ddŵr ffo arwyneb bara'n hirach.

Llif dŵr dros y tir gyda ymdreiddiad gormodol

Agwedd bwysig i'w hystyried mewn dŵr ffo arwyneb yw'r broses ymdreiddio. Dyma'r broses lle mae dŵr yn ymdreiddio i ran danddaearol y ddaear. Yma mae'r dŵr yn cael ei storio mewn dyfrhaenau ac yn gweithredu fel adnodd dŵr. Mae storfeydd dŵr tanddaearol bron ym mhob basn. Mae'r ymdreiddiad hwn yn digwydd yn llai aml mewn rhanbarthau cras a lled-cras lle mae dwyster mae'r dyodiad yn uwch a'r gyfradd ymdreiddio yn is oherwydd diddosi'r wyneb.

Mae yna hefyd fwy o ddŵr ffo ar yr wyneb a chyfradd ymdreiddio is mewn priddoedd palmantog. Agwedd arall yw'r llif gor-dirlawn dros y tir. Mae hwn yn gyflwr sy'n digwydd fel bod mwy o ddŵr ffo ar yr wyneb. Yn yr achos hwn, mae'r pridd yn dirlawn mewn dŵr ac mae'r basn wedi storio cymaint â phosib. Yn yr achosion hyn, bydd mwy o ddŵr ffo ar yr wyneb yn digwydd oherwydd y glawiad mawr. Mae lefel y lleithder yn y pridd hefyd yn ffactor sy'n effeithio ar ba mor hir y bydd yn ei gymryd i'r pridd fynd yn dirlawn. Po fwyaf o leithder sydd gan y pridd, y cyflymaf y bydd yn dirlawn â dŵr. O ganlyniad, byddwch chi'n gallu storio llai o ddŵr a chreu mwy o ddŵr ffo ar yr wyneb.

Effaith ddynol ar ddŵr ffo ar yr wyneb

Ffo trefol

Dylid nodi bod bodau dynol yn dylanwadu'n fawr ar faint o ddŵr ffo sy'n bodoli. Ac yr ydym yn creu arwynebau sy'n dal dŵr sy'n barhaus fel palmantau ac adeiladau. Mae'r diddosiadau hyn yn golygu na all y dŵr ymdreiddio i'r ddyfrhaen. Yn lle bod dŵr yn llifo i'r ddaear, mae'r dŵr yn cael ei orfodi'n uniongyrchol i nentydd neu ddraeniad lle mae mwy o erydiad a gwaddodiad. Yr amodau hyn yw'r hyn sy'n achosi llifogydd yn y ddinas.

Mae dŵr ffo arwyneb cynyddol yn lleihau ail-lenwi dŵr daear ac yn gostwng y lefel trwythiad. Mae'r rhain yn amodau sy'n maent yn gwaethygu'r sychder yn arbennig ym maes amaethyddiaeth a'r holl bobl hynny sy'n dibynnu ar ffynhonnau dŵr. Yn ogystal, at y sefyllfa hon mae'n rhaid i ni ychwanegu presenoldeb llygryddion anthropogenig sy'n hydoddi mewn dŵr ffo arwyneb sy'n effeithio ar iechyd pobl. Gall y llwyth hwn o lygryddion gyrraedd dyfroedd mewn afonydd, llynnoedd a chefnforoedd a halogi'r dyfroedd.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am ddŵr ffo ar yr wyneb.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.