Sut mae cynhesu byd-eang yn dylanwadu ar donnau gwres

Sut mae cynhesu byd-eang yn effeithio ar donnau gwres?

Mae tonnau gwres yn ffenomenau tywydd eithafol sy'n effeithio ar wahanol ranbarthau o'r byd yn rheolaidd. Gall y tywydd poeth iawn hyn gael effaith sylweddol ar bobl a'r amgylchedd. Mae astudiaethau diweddar yn ymchwilio Sut mae cynhesu byd-eang yn dylanwadu ar donnau gwres.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi sut mae cynhesu byd-eang yn dylanwadu ar donnau gwres, sut i amddiffyn eich hun rhagddynt a beth sy'n mynd i gael ei wneud i osgoi'r sefyllfa hon.

Beth yw tonnau gwres a sut maen nhw'n effeithio

cynhesu byd-eang a thonnau gwres

Mae ton wres yn digwydd pan fydd rhanbarth yn profi tymereddau anarferol o uchel am gyfnod hir. Er y gall yr union broses amrywio yn dibynnu ar leoliad a thywydd rhanbarthol, yn gyffredinol mae tri phrif ffactor sy'n cyfrannu at ffurfio ton wres:

 • Pwysedd atmosfferig uchel: Mae parth o bwysedd uchel yn sefydlu ei hun yn y rhanbarth, gan greu system llonydd sy'n atal cymylau a dyddodiad rhag symud. Mae hyn yn caniatáu i'r haul gynhesu wyneb y ddaear heb ymyrraeth, gan achosi i'r tymheredd godi.
 • Clo atmosfferig: Weithiau gall patrymau tywydd penodol rwystro symudiad arferol masau aer. Mae hyn yn arwain at dywydd llonydd, sy'n dwysau'r gwres ac yn ymestyn hyd y don wres.
 • Dylanwad dynol: Er bod tonnau gwres wedi digwydd yn naturiol trwy gydol hanes, mae gweithgareddau dynol, megis rhyddhau nwyon tŷ gwydr, wedi cyfrannu at amlder a dwyster cynyddol y digwyddiadau eithafol hyn.

Unwaith y byddwn yng nghanol ton wres, dyma'r canlyniadau y gallwn ddod o hyd iddynt:

 • Niwed i iechyd dynol: Gall tymereddau uchel yn ystod ton wres gael canlyniadau difrifol i iechyd pobl. Gall amlygiad hirfaith i wres gormodol arwain at ddadhydradu, gorludded gwres, trawiad gwres, ac mewn achosion eithafol, strôc gwres, sy'n bygwth bywyd. Y grwpiau mwyaf agored i niwed, megis plant ifanc, yr henoed, a'r rhai â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes, sydd fwyaf mewn perygl.
 • Effaith ar yr amgylchedd: Gall tonnau gwres hefyd achosi difrod sylweddol i'r amgylchedd naturiol. Mae cyrff dŵr yn anweddu'n gyflymach, a all arwain at sychder a phrinder adnoddau dŵr. Yn ogystal, gall tymereddau uchel niweidio ecosystemau, effeithio ar fywyd gwyllt a chynyddu'r risg o danau coedwig.

Sut mae cynhesu byd-eang yn dylanwadu ar donnau gwres

Mecsico a thonnau gwres

Mae tymereddau cyfartalog yn Sbaen wedi codi 1,5 gradd ers y cyfnod cyn-ddiwydiannol. Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod ein gwlad yn un o’r rhai sydd fwyaf agored i newid yn yr hinsawdd, fel y mae arbenigwyr yn y maes wedi nodi ers blynyddoedd. Am y rheswm hwn, mae AEMET yn rhybuddio y bydd y digwyddiadau tymheredd eithafol hyn yn dod yn amlach ac, yn benodol, yn rhagweld y bydd tonnau gwres yr haf, sychder a stormydd yn dod yn duedd. Maent hefyd yn nodi os yw'r tymheredd uchaf a gofnodwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn cyrraedd 47 ° C, ni fyddai'n syndod pe bai'r brig tymheredd cynhesaf nesaf tua 50°C.

Mae mis Mehefin yn nodi dyfodiad yr haf, ond mae hefyd yn nodi dechrau chwarter cynhesaf y flwyddyn. Mae Sbaen, sydd wedi profi tymheredd yn codi ers 1975, wedi profi 10 tonnau gwres ym mis Mehefin, gyda chwech ohonynt wedi digwydd yn yr 11 mlynedd diwethaf. Mae hynny'n golygu ein bod ni wedi cael mwy o donnau gwres yn y 10 mlynedd diwethaf nag yn y 25 diwethaf.

Mae'n sicrhau mai prin y cyrhaeddodd Sbaen 1999°C ar ryw adeg tan 40, ac ers hynny rydym wedi cyrraedd y tymheredd hwnnw bedair gwaith ym mis Mai. At hynny, mae 2021 yn un o saith mlynedd boethaf yr 13ain ganrif, gyda chyfanswm o XNUMX diwrnod o dymheredd uchel iawn, sy'n cyferbynnu â'r nifer uchaf erioed o ddiwrnodau oer yn y gaeaf: dim.

Tonnau gwres yw un o effeithiau mwyaf gweladwy newid hinsawdd a chynhesu byd-eang ar y blaned. Mae'r ffenomenau hyn yn cyfeirio at ddigwyddiadau hirfaith o dymheredd uchel iawn mewn ardal.

Dylid nodi, o ystyried y don wres ei hun, nid oes angen mynd y tu hwnt i dymheredd penodol neu bara sawl diwrnod. Mae'n digwydd pan fo'r tymheredd yn anarferol o gynhesach na'r cyfartaledd arferol a gofnodwyd ar gyfer y rhanbarth.

Mae ton wres yn digwydd pan fydd llawer iawn o aer poeth o un cyfandir yn cyrraedd un arall, gan newid tymheredd yr olaf. Yn achos Sbaen, oherwydd ei agosrwydd at Affrica, mae llawer iawn o aer poeth o'r cyfandir yn tueddu i setlo trwy gydol y flwyddyn, sy'n dod i ben yn aflonyddu'n ddifrifol ar y thermomedrau mewn rhan fawr o Benrhyn Iberia.

Effeithiau newid hinsawdd ar y tymhorau

risg tân coedwig

Mae effeithiau newid hinsawdd yn newid nid yn unig yr hinsawdd, ond hefyd hyd y tymhorau fel yr ydym yn eu hadnabod. Ers 1952, mae hyd yr haf wedi cynyddu o 78 i 95 diwrnod, tra bod hyd y gwanwyn wedi gostwng o 124 i 115 diwrnod, yn ôl y Weinyddiaeth Eigionol ac Atmosfferig Genedlaethol (NOAA).

Mae gan y cynnydd hwn yn yr haf oblygiadau difrifol i fioamrywiaeth. Mae tymheredd byd-eang cynyddol a hafau hirach wedi effeithio ar gylchredau mudo rhai rhywogaethau anifeiliaid, gan leihau argaeledd bwyd a hyd yn oed newid eu cyfnodau atgenhedlu.

Mesurau i amddiffyn eich hun rhag tonnau gwres

Mae'n hanfodol cymryd rhagofalon yn ystod ton wres i aros yn ddiogel ac amddiffyn eich iechyd. Dyma rai mesurau a all helpu:

 • Aros hydradol: Mae yfed digon o ddŵr yn hanfodol er mwyn osgoi dadhydradu yn ystod ton wres. Argymhellir hefyd osgoi alcohol a diodydd sy'n uchel mewn caffein, gan y gallant gyfrannu at ddadhydradu.
 • Dod o hyd i leoedd cŵl: Gall aros mewn gofodau aerdymheru neu ddefnyddio gwyntyllau helpu i leihau amlygiad i wres eithafol. Os nad yw'r opsiynau hyn ar gael, efallai y bydd ceisio cysgod yn yr awyr agored yn rhoi rhywfaint o ryddhad.
 • Osgoi gweithgareddau awyr agored: Yn ystod cyfnodau o wres dwys, fe'ch cynghorir i osgoi gweithgareddau corfforol egnïol yn yr awyr agored, yn enwedig yn ystod oriau poethaf y dydd.
 • Dillad addas: Gall gwisgo dillad ysgafn, lliw golau helpu i gadw'ch corff yn oer. Mae gorchuddio'ch pen gyda hetiau a defnyddio eli haul hefyd yn bwysig i amddiffyn eich hun rhag golau haul uniongyrchol.
 • Gofal arbennig i grwpiau agored i niwed: Mae rhoi sylw arbennig i blant ifanc, yr henoed, a phobl â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes yn hanfodol yn ystod ton wres. Mae sicrhau eu bod yn gyfforddus ac wedi'u hydradu'n dda yn hanfodol.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am lif cyffredin cynhesu byd-eang mewn tonnau gwres.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.