Cyfrifwch lefel yr eira

Un o'r ffactorau pwysig o ran rhagweld y tywydd yw gwybod pa mor uchel y bydd yr eira'n ymddangos. Gelwir hyn yn cyfrifwch lefel yr eira. Mae ymddangosiad dŵr cyfnod solet yn ystod glawiad nid yn unig yn effeithio ar weithgareddau economaidd ac amgylcheddau bregus, ond hefyd ar unrhyw fath o weithgaredd bob dydd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddysgu i chi sut i gyfrifo lefel yr eira a pha mor bwysig yw hi.

Cyfrifwch lefel yr eira

cyfrifwch lefel yr eira

Pan fydd dyodiad yn digwydd ar ffurf solid, mae'n effeithio ar nifer fawr o weithgareddau dynol. Mae yna amgylcheddau mwy bregus fel yw traffig ffyrdd ac awyr, gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau cerdded mynyddoedd. Gall eira effeithio ar bron unrhyw weithgaredd a bywyd beunyddiol mewn dinasoedd mawr. Gall gwahaniaeth yn lefel yr eira o 200 metr olygu'r gwahaniaeth rhwng diwrnod glawog a chwymp llwyr dinas oherwydd eira. Dylech ddod i arfer â dinasoedd lle mae eira yn amlach wrth baratoi ar gyfer y ffenomen hon a'r risgiau y mae'n eu creu.

Rydym yn gwybod bod tymheredd yn chwarae rhan sylfaenol o ran gwahanol fathau o wlybaniaeth. Mae eira yn fwyaf tebygol yn digwydd pan fydd gan fàs aer dymheredd ychydig yn is na 0 gradd neu'n agos. Cadwch mewn cof bod yn rhaid i'r ystod hon o dymheredd fodoli ar wyneb y man lle'r ydym ni. Pan edrychwn ar dymheredd y màs aer, rydym yn cael brasamcan na fydd, mewn llawer o achosion, yn ddigonol. Mae'n gyflym pan sylweddolwn hynny mae yna ffactorau eraill a all arwain at wallau wrth gyfrifo lefel yr eira a daw problemau. Problemau sy'n deillio o wneud rhagolygon tywydd.

Uchder a thymheredd

tref eira

Uchder a thymheredd yw'r caeau cyntaf sy'n cael eu cadw fel arfer er mwyn cyfrifo lefel yr eira. Mae'n un o'r ffactorau cyntaf sy'n rhoi syniad inni pa mor uchel y gall lefel yr eira fod. Yr isotherm 0 gradd yw'r llinell y cedwir y tymheredd hwn ar yr un uchder. Hynny yw, yr uchder y mae'r tymheredd yn negyddol ohono o dan amodau arferol. Fel arfer, Nid yw gwrthdroadau thermol yn digwydd mewn haenau uwch, ond gall ddigwydd hefyd. Yn gyffredinol, mae eira yn dechrau toddi o dan y lefel hon. Mae'n arferol bod y plu eira cyntaf rydyn ni'n eu darganfod ychydig gannoedd o fetrau o dan yr isotherm. Yn y lleoedd hyn mae gennym dymheredd gyda gwerthoedd ychydig yn bositif uwchlaw 0 gradd.

Paramedr arall a welir fel arfer yw'r tymheredd ar bwysedd o 850 hPa. Mae'n ymwneud â gwerth gwasgedd atmosfferig y mae fel arfer i'w gael oddeutu 1450 metr o uchder. Mantais defnyddio'r system gyfeirio hon i arsylwi tymheredd màs aer yw ei bod yn llawer mwy cynrychioliadol o'r tymheredd sy'n bodoli ar lefelau is. Mantais arall o'r math hwn o system gyfeirio yw ei bod wedi'i gwahanu'n ddigonol o'r ddaear fel nad yw amrywiadau yn y tir, ymbelydredd solar a chylchoedd dydd a nos yn ymyrryd â'r tymheredd. Diolch i'r paramedrau hyn mae'n bosibl cyfrifo lefel yr eira yn llawer haws.

Tymheredd i gyfrifo lefel eira

cyfrifwch lefel yr eira

Heb amheuaeth, tymheredd yw'r newidyn amgylcheddol pwysicaf ar gyfer cyfrifo lefel yr eira. Gan ddadansoddi'r tymereddau ar y lefelau isaf yn unig, gellir gweld a ydym yn parhau i gael lefel yr eira wedi'i chyfrifo'n gywir. Ar gyfer yr un tymheredd ar lefelau is, gall lefel yr eira amrywio. Mae achos yr amrywiad hwn oherwydd y gwerthoedd tymheredd a welwn mewn haenau uwch. Y peth mwyaf arferol yw bod yr holl frasluniau a thablau tywys i gyfrifo lefel yr eira fel arfer yn cynnwys tymereddau i 500 hPa o bwysau atmosfferig. Yn y math hwn o bwysau rydym yn cael ein hunain ar uchder o tua 5500 metr uwch lefel y môr.

Os byddwn yn dod o hyd i awyrgylch eithaf oer yn yr haenau canol ac uchaf, mae aer yn codi ac yn cwympo a all achosi cwympiadau tymheredd. Os byddwn yn dod o hyd i lawiad mynych yn yr ardaloedd hyn, bydd cwymp sydyn yn lefel yr eira. Mae'r disgyniad sydyn hwn fel arfer yn golygu ychydig gannoedd o fetrau yn is na'r disgwyl. Yr achos mwyaf eithafol a geir fel arfer yw pryd mae'r aer yn ddigon oer ac yn ansefydlog o ran uchder a gall achosi darfudiad dwfn a stormydd. Yn yr achosion eithafol hyn, pan all lefel yr eira ostwng i fwy na 500 metr. Yma mae'n tueddu i ymyrryd â chawodydd a bydd yn arwain at gwymp eira dwysach ac annisgwyl.

Mae'r achosion hyn fel arfer yn digwydd mewn tymhorau bach yn y gaeaf ac mewn mannau lle nad yw'n bwrw eira'n aml, ond mae'n bwrw eira'n flynyddol. Nid yw pwysau 850 a 500 hPa yn werthoedd penodol o bell ffordd. Mewn lleoedd â phwysau uchel a geopotentials uchel gallwn ddod o hyd i eira uwch ei ben. Ar y llaw arall, gellir eu canfod hefyd mewn iselder yw ei fod yn oer iawn ac yn ddwfn gan ei fod yn digwydd mewn amrywiol is-adrannau o'r troposffer sydd â geopotentials isel iawn. Mae yma lle gallwn ddod o hyd i werthoedd pwysau o 850 hPa mewn dim ond 1000 metr o uchder.

Er mwyn i eira fodoli yn y lleoedd hyn, rhaid bod tymheredd amgylchynol o 0 gradd gyda'r gwasgedd atmosfferig hwn ac fel geopotentials o 1000 metr.

Lleithder, pwynt gwlith a mynyddoedd

Mae'r 3 phwynt hyn yn ffactorau a fydd yn ein cyflyru wrth gyfrifo lefel yr eira. Mae'r lleithder yn eithaf cyflyru. Mewn amgylcheddau â lleithder uchel, mae plu eira yn toddi'n gyflymach a dim ond 200 metr yn is na'r isotherm 0 gradd. Felly, yn yr ardaloedd hyn mae'r gwaddodion fel arfer yn law. Pan fydd haen o aer sych yn ymddangos mewn ardal sy'n agosach at yr wyneb, gall y plu eira gynnal eu strwythur heb fawr ddim toddi am fwy o amser. Os yw'r lleithder yn isel iawn a'r tymheredd yn bositif, bydd ffilm o ddŵr yn sicr o ddechrau ffurfio ar wyneb y plu eira. Os yw'r lleithder yn isel iawn, mae'r dŵr yn dechrau cael ei wneud, gan amsugno'r egni o'r corff ei hun ac o'r aer o'i amgylch.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am yr agweddau y mae'n rhaid eu hystyried i gyfrifo lefel yr eira.

Peidiwch â chael gorsaf dywydd eto?
Os ydych chi'n angerddol am fyd meteoroleg, mynnwch un o'r gorsafoedd tywydd rydyn ni'n eu hargymell a manteisiwch ar y cynigion sydd ar gael:
Gorsafoedd meteorolegol

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.