Cwymp Llif y Gwlff

fflora a ffawna difrod posibl

Mae'r Atlantic Current, "cludfelt" cefnforol enfawr sy'n cludo dŵr cynnes o'r trofannau i Ogledd yr Iwerydd, yn arafu ac ar fin cwympo, a fydd yn newid tymheredd yn Ewrop. Mae gwyddonwyr wedi bod yn rhybuddio am hyn ers blynyddoedd. Mae ymchwil diweddar nid yn unig wedi cadarnhau colli ynni yn y cerrynt hwn, ond hefyd yn rhagweld stop sydyn yn y dyfodol agos. Bydd gan y cloi ôl-effeithiau ledled Ewrop, gan achosi sychder hir a phlymio llawer o'r cyfandir i aeaf oer parhaus. Mae gwyddonwyr yn siarad am cwymp ffrwd y gwlff o ganlyniad negyddol i'r amgylchedd byd-eang.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gwymp Llif y Gwlff.

Cerrynt Iwerydd

argyfwng hinsawdd cwymp llif y gwlff

Dywedodd ffisegydd atmosfferig o Brifysgol Complutense Madrid: “Unwaith y bydd hyn yn digwydd, bydd symudiad dyfroedd trofannol cynnes tuag at ranbarth Gogledd yr Iwerydd yn dod i ben, byddant yn dod yn ddyfroedd oerach a byddant yn cael effaith ar hinsawdd y rhanbarth. Yn ôl yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature, mae ymddygiad y "cludfelt" dŵr hwn - a elwir yn Gylchrediad Gwrthdroi Môr Iwerydd -AMOC- wedi rhoi digon o arwyddion ei fod ar fin "cwymp ar fin digwydd".

Mae'r cylchrediad thermohalin (THC) yn un o gydrannau pwysicaf cylchrediad y cefnfor ar raddfa fyd-eang. Yn y bôn, mae'n un o benderfynyddion yr hinsawdd fyd-eang oherwydd ei gyfranogiad pwysig yn y fflwcs gwres net byd-eang. Yr AMOC, sydd wedi'i leoli o fewn y cludfelt hwn, yn rheoli'r tymheredd yn Ne'r Iwerydd. “Diolch iddo, mae gan Madrid hinsawdd gynhesach nag Efrog Newydd, er eu bod ar ledred tebyg”, nododd y ffisegydd atmosfferig.

Nodweddir ei weithrediad gan gerrynt o ddŵr cynnes a hallt sy'n croesi rhan uchaf Cefnfor yr Iwerydd, tra bod cerrynt arall yn cludo dyfroedd oerach a dyfnach tua'r de, a fydd wedyn yn rhan o'r cylchrediad thermohalin.

Fodd bynnag, mae'r injan sy'n gyrru'r cerrynt Iwerydd hwn wedi rhedeg allan o stêm dros y degawd diwethaf, a chredir mai newid yn yr hinsawdd ei hun yw'r achos. “Nid yw’n glir, ond mae llawer o ddamcaniaethau’n tynnu sylw at doddi’r Ynys Las fel y prif reswm dros yr arafu hwn,” meddai González, oherwydd y rhew yn rhannau oerach Ewrop sy'n caniatáu i gerrynt yr Iwerydd weithio.

Mae hyn yn unol â'r dwysedd cynyddol o ddŵr wyneb a achosir gan ddyfnhau newid yn yr hinsawdd, gan ddod â'r system un cam yn nes at gwymp llwyr.

Astudiaeth ar gwymp Llif y Gwlff

sut mae cylchrediad thermohalin yn gweithio

Ni nododd yr astudiaeth pryd y gallai'r ffenomen ddigwydd, ond nid yw'n diystyru y bydd yn digwydd yn y degawdau nesaf, o bosibl hyd yn oed cyn diwedd y ganrif. “Byddai hyn yn cael effeithiau trychinebus ar Ewrop a’r byd yn gyffredinol,” gan y byddai’n sydyn yn “newid yr hinsawdd yn llwyr,” daeth yr ymchwilwyr i’r casgliad.

Mewn gwirionedd, mae'r sefyllfa benodol hon yn cael ei hystyried yn "bwynt tyngedfennol y system hinsawdd," sy'n golygu, unwaith y bydd yn digwydd, na fydd hinsawdd y rhanbarth byth yr un peth eto.

Canlyniadau cwymp Llif y Gwlff

cwymp ffrwd y gwlff

Mae'r rhestr a luniwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn cynnwys naw pwynt tyngedfennol hinsawdd sy'n cael eu heffeithio'n ddifrifol neu sydd mewn perygl difrifol o ddiflannu. Y naw elfen yw iâ môr yr Arctig, llen iâ yr Ynys Las, y goedwig boreal, rhew parhaol, system cerrynt yr Iwerydd, coedwig law'r Amazon, cwrelau dŵr cynnes, a llenni iâ Cefnfor y De yng Ngorllewin Antarctica a Dwyrain Asia. Mae'r holl bwyntiau tipio hyn yn rhyng-gysylltiedig, felly mae'r hyn sy'n effeithio ar un person yn effeithio ar berson arall.

"Gall y sefyllfa hon fod yn waeth na chynhesu, gan fod ei effeithiau yn cael eu teimlo'n raddol, ond serch hynny mae hwn yn newid sylfaenol a fydd yn dal i gael effeithiau anfwriadol," mae'n mynnu. Ymhlith yr effeithiau posibl mae llai o law, gorchudd eira dwysach mewn mwy o rannau o Ewrop, problemau amaethyddol neu debygolrwydd uwch o ddigwyddiadau fel seiclonau cryfach.

Yr hyn sy'n digwydd, fel y mae González Alemán yn ei rybuddio, yw, er ei bod yn ymddangos bod yr effeithiau hyn yn mynd yn groes i newid yn yr hinsawdd ac i raddau yn ei gydbwyso, mae'n debyg nad yw hyn yn wir.

"Mewn rhai mannau gall gydbwyso'r ddau ffenomen, mewn eraill gall leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd ac mewn eraill gall wella effeithiau newid yn yr hinsawdd," mynnwch yr ymchwilwyr, sy'n pwysleisio mai unig ganlyniad cwymp o'r fath yw bod mae'r dyfodol yn "llawer mwy cymhleth". "Dydyn ni ddim yn gwybod yr holl effeithiau y gallai ei gael, a gallai gael digwyddiadau anrhagweladwy," meddai.

Effaith uniongyrchol ar yr Iwerydd

Mae ymchwil yn dangos ein bod yn agosáu at drothwy critigol y gall y system gylchrediad gwaed gwympo y tu hwnt iddo. Mae'r gwaith hwn yn dangos bod sawl ffactor yn cynyddu effaith uniongyrchol cynhesu'r Iwerydd ar ei gylchrediad.

Mae’r rhain yn cynnwys mewnlifoedd dŵr croyw o haenau iâ yr Ynys Las sy’n toddi, iâ môr yn toddi, mwy o wlybaniaeth a dŵr afonydd. Mae dŵr croyw yn lleihau’r duedd i ddŵr Gogledd yr Iwerydd suddo’n ddyfnach o’r wyneb, un o’r ffactorau sy’n achosi cynnwrf.

Mae Cylchrediad Meridional yr Iwerydd yn gerrynt cefnforol pwysig sy'n rheoli hinsawdd y Ddaear oherwydd ei fod yn cludo dŵr cynnes o'r wyneb ar lledredau uchel, yn cynhesu'r aer, yn suddo, ac yn dychwelyd i'r cyhydedd. Er enghraifft, mae'n gyfrifol am Sbaen, sy'n mwynhau hinsawdd llawer mwynach o gymharu â gweddill y blaned ar ein lledred ni.

Os bydd yr Arctig yn cynhesu, bydd Ewrop yn oeri oherwydd pan fydd llawer o ddŵr oer a llai o ddŵr hallt yn mynd i'r Iwerydd, mae'n torri llif dŵr cynnes o Ganol America i Ewrop i ffwrdd, a fydd yn achosi i dymheredd byd-eang ostwng yng Ngorllewin Ewrop, felly mae'r bydd tymheredd yn symud i lefel debyg i'r hyn a gofnodwyd yng Ngogledd America ar yr un lledred.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am effeithiau cwymp Llif y Gwlff.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.