Conwydd

coedwig gonwydd

Un math o blanhigyn sy'n ymledu ac yn ymledu ar ddiwedd y cyfnod Carbonifferaidd yw'r conwydd. Planhigion â hadau yw'r rhain ac fe'u gelwir felly oherwydd bod ganddynt siâp côn neu dwyn ac ar hyn o bryd mae ganddynt fwy na 550 o rywogaethau. Coed neu lwyni yw mwyafrif helaeth yr holl rywogaethau sy'n perthyn i'r grŵp hwn. Maent wedi dod i ddominyddu llawer o ardaloedd o ledredau uchel, gan ffurfio coedwigoedd â dail bytholwyrdd siâp nodwydd. Ymhlith aelodau mwyaf adnabyddus y teulu hwn mae gennym y pinwydd, y coed, y cedrwydd a'r coed coch.

Rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi am holl nodweddion, cynefin a phrif rywogaethau'r grŵp conwydd.

Nodweddion conwydd

Conwydd

Mae'r rhain yn blanhigion aeolian y mae eu had yn datblygu o fewn côn amddiffyn. Felly ei enw. Mae gan y côn amddiffyn hon enw strobilus. Yn ystod yr amser y mae'r had yn datblygu ac yn aeddfedu mae'r côn yn para rhwng 4 mis a 3 blynedd. Mae maint y bondiau hyn fel arfer yn amrywiol iawn yn dibynnu ar bob rhywogaeth. Mae hadau conwydd sydd wedi'u gwarchod yn fawr ac sy'n gallu gwrthsefyll amodau amgylcheddol eithafol. Am y rheswm hwn, maent wedi datblygu gallu gwych i oroesi mewn gwahanol amgylcheddau. Gallant addasu i ardaloedd â llawer o wres, cyfnodau o sychder hir ac oer iawn yn ystod y gaeaf.

Mae'r addasiadau y mae coed conwydd wedi'u cael trwy gydol hanes wedi digwydd yn bennaf oherwydd y math o ddeilen. Yn gyffredin, mae pob rhywogaeth gonwydd yn cynnwys boncyffion syth. Fel rheol mae ganddyn nhw amrywiaeth fawr o gefnffyrdd, sef y mwyaf yw'r coed coch enwog 112.5 metr o uchder.

Y biome daearol sy'n dominyddu'r grŵp conwydd yn bennaf yw'r taiga. Siawns nad ydych erioed wedi clywed am y math hwn o ecosystem. Fe'i gelwir hefyd yn enw coedwig boreal ac mae i'w gael ym mhob rhan o hemisffer y gogledd. Maent yn ardaloedd sy'n agosach at y polion lle mae'r tymheredd yn fwy eithafol. Mae'r gaeafau oeraf yn sefyll allan gyda llawer iawn o wlybaniaeth ar ffurf eira. Mae'n ymddangos ei fod yn ffurfio'r biome mwyaf yn y byd gan ei fod yn cynrychioli 30% o holl goedwigoedd y byd.

Mae'r taiga yn cynnwys coedwigoedd conwydd a chopr yn y rhan fwyaf o feysydd fel y tu mewn i Canada ac Alaska yng Ngogledd America, llawer o Norwy ac estyniadau gan y Ffindir, Rwsia, Sweden a Japan.

Mathau o gonwydd

fflora coedwig

Mae yna nifer o fathau o gonwydd yn dibynnu ar y nodweddion sydd ganddo. Er bod gan y mwyafrif helaeth ohonynt nodweddion eu teulu, mae yna amrywiaethau mewn morffoleg a ffenoleg. Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pa rai yw'r rhywogaethau mwyaf cynrychioliadol yn y grŵp o gonwydd.

Ffynidwydd gwyn

Mae'r ffynidwydd wen yn frodorol i ganol a de Ewrop. Mae ei uchder amlaf oddeutu 60 metr o uchder. Fe'i hystyrir yn goeden eithaf tal ac mae'n tyfu'n araf iawn yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf. Erbyn ei fod yn 5 oed, mae'n datblygu bron i fetr y flwyddyn. Mae blodeuo yn ystod y gwanwyn.

Ffynidwydden Roegaidd

Mae'r math hwn o gonwydd yn frodorol i Wlad Groeg ac mae gan ei ddail siâp pigfain gwyrddlas tywyll. Gelwir y lliw hwn hefyd yn wyrdd stormus. Mae ei ardal ddosbarthu fel arfer coedwigoedd lle mae llawer o haul neu gysgod rhannol.

Ffynidwydd Colorado

Mae ei enw yn nodi ei brif faes dosbarthu. Er bod ganddo ddosbarthiad eang iawn, mae i'w gael yn bennaf yng ngogledd Mecsico ac yn ne-ddwyrain yr Unol Daleithiau. Mae'n cyrraedd 30 metr o uchder ac mae ganddo liw llwyd arian. Ymhlith prif nodweddion y goeden hon, gwelwn fod ei nodwyddau, hynny yw, ei dail, maent yn cyrraedd 8 centimetr o hyd. Mae'r rhain yn eithaf mawr o hyd o'u cymharu â gweddill y rhywogaeth yn y grŵp hwn.

Nodwedd nodedig arall o ffynidwydd Colorado yw bod conau y goeden hon yn cael eu dosbarthu ar wahân yn ôl rhyw. O fewn yr un unigolyn rydym yn dod o hyd i ardaloedd lle mae mwy o gonau gwrywaidd ac ardaloedd eraill lle mae mwy o gonau benywaidd.

Ffynidwydden goch

Mae'n un o'r rhai mwyaf adnabyddus gan mai hi yw'r goeden Nadolig glasurol. O fewn y grŵp o ceir coed coch 40 o rywogaethau eraill Maent yn rhychwantu rhanbarthau Asia, De Ewrop, Gogledd America a Gogledd Affrica. Mae'n un o'r coed ffynidwydd sy'n cael ei ddrysu fwyaf gan y ffordd y mae ei ddail yn ymuno â'r canghennau.

Rhywogaethau conwydd llai hysbys

conau a dail

Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi rhai o'r rhywogaethau sy'n llai adnabyddus gan y gymuned yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae llawer ohonynt o ddiddordeb mawr.

Ffynidwydden Corea

Mae'n frodorol i ben deheuol Korea ac mae'n un o'r coed ffynidwydd lleiaf sy'n bodoli. Dim ond uchder rhwng 2-5 metr sydd ganddo. Mae rhai yn ei ystyried yn lwyn yn hytrach na choeden. Mae'n tyfu'n araf iawn, gan ddatblygu rhwng 10-15 centimetr y flwyddyn nes iddo gyrraedd ei siâp côn aeddfed. Y peth da am y ffynidwydd hon yw ei bod yn hawdd iawn tyfu o hadau.

pos mwnci

Daw'r coed hyn o ynys Nordfolk ac mae'n goeden sy'n gallu cyrraedd 70 metr o uchder. Mae hefyd yn datblygu'n araf gan fod y conau gwrywaidd yn 5 centimetr o hyd ac mae'r conau benywaidd yn lletach yn y gwaelod a 7-12 centimetr o hyd. Mae pren y ffynidwydd hwn yn eithaf caled, trwm a gwyn o ran lliw. Mae ganddo ddiddordeb masnachol mawr fel adnodd naturiol ar gyfer adeiladu cychod hwylio ar gyfer llongau. Fel rheol mae'n cael ei blannu mewn potiau ac mae coeden fach sydd â diddordeb addurnol yn cael ei thyfu'n gyffredin. Fe'u ceir fel rheol yn yr ardaloedd gogleddol gan fod angen mwy o oerfel arnynt i oroesi.

Cedrwydd glas

Daw'r rhywogaeth hon o Ogledd Affrica ac mae'n cynnwys nodwyddau llwydlas, a dyna'i enw. Mae galw mawr amdano gan fod ganddo ddiddordeb addurnol mawr. Mae wedi dod dros amser yn un o'r opsiynau gorau i addurno parciau a gerddi. Mae ei uchder yn cyrraedd tua 15-20 metr, sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cysgodi'r lleoedd trefol hyn.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am gonwydd a'r prif rywogaethau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.