Cofnodi tymheredd yn Antarctica

llai o rew

Mae hinsawdd bresennol y blaned yn mynd yn wallgof. Ac mae bod yr haf hwn yn cynhyrchu tonnau gwres a thymheredd uchel ledled y byd. Mae'r esboniad a tharddiad hyn i gyd yn seiliedig ar y cynhesu byd-eang a gynhyrchir gan y bod dynol. Dim byd mwy a dim llai wedi ei gofnodi yn Antarctica y llynedd wedi recordio cofnod o 18.3C. Cofnodwyd y tymheredd ar gyfer Chwefror 6, 2020, yn ôl Sefydliad Meteorolegol y Byd y Cenhedloedd Unedig.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi beth yw'r rhesymau pam mae tymheredd Antarctica yn cyrraedd lefelau hanesyddol.

Cofnod tymheredd yr Antarctig

Tymheredd Antarctica

Cadwch mewn cof ei bod hi'n haf yn ystod mis Chwefror yn hemisffer y de. Am y rheswm hwn, mae tymereddau uchaf y flwyddyn gyfan wedi'u cofrestru yn ystod yr amser hwn, sydd wedi bod yma fis oeraf y flwyddyn. Mae problem fyd-eang y tu hwnt i'r pandemig firaol a gynhyrchir gan Covid-19, sydd yw cynhesu byd-eang. Nid oes brechlyn ar gyfer y math hwn o bandemig.

Yn ymarferol mae'r bod dynol eisoes wedi cychwyn mecanwaith newid byd-eang heb ddychwelyd. Rhybuddiwyd eisoes, pan fydd tymereddau cyfartalog byd-eang yn cyrraedd uchafsymiau annormal, na fydd elw ar gyfer effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae allyriadau nwyon tŷ gwydr gan bobl wedi cynyddu er gwaethaf yr ymdrechion a'r protocolau a weithredwyd gan Gytundeb Paris.

Mae gwirio cofnod tymheredd yr Antarctig yn ein helpu i adeiladu llun o'r tywydd a'r hinsawdd ar un o ffiniau olaf ein planed. I ddarganfod pam mae Antarctica yn un o'r rhanbarthau sy'n cynhesu gyflymaf yn y blaned, mae'n rhaid i ni fynd i'r cludfelt.

Gwregys cludo a nodweddion

Cofnod tymheredd yr Antarctig

Mae cylchrediad thermohaline araf iawn, nad yw'n cael ei yrru gan y gwynt, ond gan ddosbarthiad gwres a dyodiad yn y cefnfor. Gelwir y math hwn o gylch yn belt cludo. Yn y bôn mae'n jet dŵr lle mae llawer iawn o ddŵr poeth yn cylchredeg tuag at Begwn y Gogledd, sydd wrth i'r tymheredd ostwng mae'n dod yn fwy hallt a thrwchus. Mae'r cynnydd hwn mewn dwysedd yn achosi i'r corff dŵr suddo ac ail-gylchredeg i ledredau is. Pan gyrhaeddant y Môr Tawel, maent yn cynhesu eto ac mae eu dwysedd yn lleihau, ac maent yn dychwelyd i'r wyneb.

Wel, yn yr ardal lle mae cyrff dŵr yn suddo oherwydd eu bod yn dod yn oer a thrwchus, ni welwyd unrhyw rew ​​er 1998. Mae hyn yn achosi i'r cludfelt roi'r gorau i weithio, gan beri i'r dŵr oeri llai. Y fantais y gall hyn ei rhoi yw bod y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Gwlad yr Iâ ac arfordiroedd Ffrainc a Norwy (yn ychwanegol at ogledd-orllewin Sbaen) erbyn diwedd y ganrif. Dim ond 2 ° C y byddant yn codi, o'i gymharu â 4 ° C ofnadwy yn y rhan fwyaf o gyfandir Ewrop. Mae hyn yn newyddion da i ogledd-orllewin Ewrop, ond nid i America drofannol, oherwydd bydd colli'r cerrynt yn cynyddu tymheredd dyfroedd yr Iwerydd yn yr ardal honno ac, o ganlyniad, dwyster y corwyntoedd.

Tymheredd yr Antarctig yn rhy uchel

polion toddi

Rhaid inni gofio bod Antarctica yn gyfandir wedi'i rewi'n llwyr. Mae'n un o beiriannau oeri y blaned gyfan. Gyda'r tymereddau'n codi, disgwylir i'r capiau iâ pegynol doddi ar fin digwydd a lefelau'r môr godi. Yn unol â newid yn yr hinsawdd, ardal y blaned gyfan sy'n cynhesu'r cyflymaf. Ganol mis Ebrill, gwnaed adroddiad gan Sefydliad Meteorolegol y Byd a nododd mai 2020 oedd y drydedd flwyddyn boethaf mewn hanes gan fod cofnodion, y tu ôl i 2016 a 2019. Y tymheredd ar gyfartaledd yn y blynyddoedd hyn yw 1.2 gradd Celsius yn uwch na lefelau chwyldro cyn-ddiwydiannol.

Yn ogystal, yn ystod y degawd diwethaf, rhagorwyd ar yr holl gofnodion tymheredd blaenorol. Yn ôl y corff hwn a'r gwyddonwyr sy'n ei gyflawni, mae crynodiadau nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer wedi parhau i godi yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Os yw'r nwyon tŷ gwydr hyn sy'n cadw gwres yn parhau i godi, bydd y tymheredd yn parhau i godi.

Canlyniad arall i'r tymheredd yn codi yn Antarctica yw lefel y môr. Mae'n broses sydd wedi cyflymu hyd yn oed yn ystod y misoedd diwethaf. Yn sgil toddi pellach rhewlifoedd yr Ynys Las a'r Antarctig, mae lefelau'r môr wedi codi. Ar yr un pryd, mae ecosystemau a ffawna morol yn parhau i ddioddef canlyniadau negyddol difrifol y asideiddio a dadwenwyno dŵr y môr.

Yn y cyfamser, rhybuddiodd astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Mai yn y cyfnodolyn Nature Geoscience fod toddi iâ yn Antarctica yn bygwth adwaith cadwynol mewn patrymau tywydd.

Canlyniadau

Yn yr Arctig, mae'r sefyllfa i'r gwrthwyneb yn llwyr. Cefnfor yw'r rhan fwyaf ohono, tra bod tir yn amgylchynu Antarctica. Mae hyn yn gwneud yr ymddygiad o flaen y tywydd yn wahanol. Er bod yr iâ môr arnofiol wedi toddi, nid yw'n cael fawr o effaith ar godiad yn lefel y môr. Nid yw hyn yn wir am rewlifoedd mynydd neu rewlifoedd yr Antarctig.

Mae'r data diweddaraf ar doddi'r polion yn dangos bod un o'r rhewlifoedd mwyaf yn Antarctica, o'r enw Rhewlif Totten, sydd yn toddi oherwydd bod tymheredd y cefnfor yn codi. Mae wedi colli llawer o rew a bydd y cynnydd yn lefel y môr yn dod yn fwy amlwg. Cyhoeddodd NASA ei bod yn ymddangos ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle mae cwymp pegynol yn anghildroadwy.

I lawer o fecanweithiau yr ydym yn eu gweithredu ac ar gyfer llawer o fesurau yn erbyn newid yn yr hinsawdd a wnawn, mae bron yn amhosibl atal toddi'r capiau iâ pegynol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am gofnod tymheredd yr Antarctig a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.