Coedwig gollddail

Ymhlith y mathau o goedwigoedd rydyn ni'n dod o hyd i'r coedwig gwastad, yn cynnwys coed bytholwyrdd a'r coedwig gollddail, wedi'i ffurfio gan goed collddail. Mae'n ffurfiant planhigion y mae ei goed yn colli eu dail yn flynyddol yn dibynnu ar y tymereddau a'r hinsawdd. Mae yna hefyd wahanol fathau o goedwigoedd collddail yn dibynnu ar y lledred lle rydyn ni.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am holl nodweddion, mathau ac amrywiaethau'r goedwig gollddail.

nodweddion allweddol

Mae yna wahanol fathau o goedwigoedd collddail yn dibynnu ar y lledred a'r hinsawdd a ffefrir. Mae coedwigoedd collddail tymherus a throfannol. Gelwir y rhai trofannol yn aml coedwigoedd collddail neu goedwigoedd collddail. Gellir ystyried collddail a chollddail yn gyfystyr. Mae'r ddau derm yn cyfeirio at gwymp blynyddol y dail.

Prif nodwedd y goedwig gollddail yw colli dail yn ystod y cyfnod mwyaf cyfyngol o'r flwyddyn. Mewn mathau tymherus y prif gyfyngiad y mae'n rhaid i'r dail golli ar ei gyfer yw'r cydbwysedd egni. Mae hyn neu'n digwydd yn y cyfnod o'r hydref i'r gaeaf. Ar y llaw arall, mae cyfyngiad ar y mathau o goedwig gollddail drofannol a chydbwysedd y dŵr ydyw. Dyma lle mae'r gwaddodion yn cyfyngu ar ddatblygiad y dail oherwydd cyfnod sych iawn mwy amlwg.

Priddoedd y goedwig gollddail Maent fel arfer yn ddwfn ac yn ffrwythlon iawn oherwydd y cyfraniad cyfnodol a gynhyrchir gan y sbwriel. Mae'r sbwriel yn cynnwys yr holl faint hwnnw o ddail sy'n cwympo o'r goeden ac sy'n cael ei ddadelfennu'n ddeunydd organig ffrwythlon. Mae'r sbwriel hwn yn helpu i gynnal lefelau lleithder a maetholion da yn y pridd.

Mae'r goedwig gollddail dymherus yn rhychwantu Gogledd America a de'r Ariannin, Chile, Ewrop, Asia a dwyrain Awstralia. Ar y llaw arall, coedwigoedd asidig yw'r rhai sy'n cael eu dosbarthu ledled America drofannol, Affrica ac Indomalasia. Mae gan ffurfiannau planhigion coedwigoedd asidig wahanol fathau o ryddhad yr ydym yn eu cael ein hunain o wastadeddau i ddyffrynnoedd a mynyddoedd.

Yng nghoedwigoedd collddail tymherus y gogledd, mae rhywogaethau fel Quercus, Fagus, Betula, Castanea a Carpinus. Os awn i'r trofannau, mae rhywogaethau Quercus a Nothofagus yn gyforiog o godlysiau, bignoniaceae a malvaceae. Mae'r ffawna sy'n nodweddu'r goedwig gollddail dymherus yn cynnwys y blaidd, y ceirw, y ceirw, yr arth a'r bison Ewropeaidd. Tra bod y trofannol mae yna rywogaethau o felines, mwncïod a nadroedd.

Yn olaf, rhaid dweud bod gan goedwigoedd collddail tymherus hinsoddau cyfandirol ac cefnforol yn bennaf gyda 4 tymor amlwg iawn. Yn y coed conwydd collddail mae'r hinsawdd yn oer cyfandirol. Ar y llaw arall, mae gan y goedwig asidig hinsawdd drofannol gynnes gyda dau dymor amlwg iawn, y tymor sych a'r tymor glawog.

Elfennau coedwig collddail

Dail i ben

Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi beth yw'r elfennau sy'n ffurfio'r goedwig gollddail. Y peth cyntaf yw'r diweddglo foliar. Nid oes gan unrhyw blanhigyn lluosflwydd sydd â chylch bywyd o sawl blwyddyn ddeilen sy'n para am oes. Mae'r dail ac yn adnewyddu'n gyson er bod yr holl ddail yn cael eu colli yn yr un cyfnod mewn rhai rhywogaethau. Mae'r rhai bytholwyrdd yn eu colli'n raddol wrth iddynt gael eu hadfywio.

Mae'r broses o gwympo dail wedi'i chyfyngu i rai cyfyngiadau amgylcheddol megis diffyg dŵr neu gydbwysedd ynni isel. Gall yr amodau amgylcheddol niweidiol hyn orfodi'r goeden i leihau ei metaboledd i lefelau isel. Un o'r strategaethau a ddefnyddir yn llwyddiannus i oroesi â metaboledd isel yw siedio'r dail yn llwyr neu'n rhannol.

Rhaid dweud mai'r dail yw canolfannau metabolaidd y planhigyn lle mae ffotosynthesis, trydarthiad a'r rhan fwyaf o resbiradaeth y planhigyn yn digwydd. Diolch i'r stomata, gellir rhyddhau gormod o ddŵr ar ffurf anwedd dŵr. Un o broblemau mawr planhigion yn yr haf yw dyfalbarhad gormodol oherwydd colli dŵr a thymheredd uchel. Mae dŵr yn gollwng trwy'r stomata yn ystod y broses ffotosynthesis.

Felly, trwy golli bron y rhan fwyaf o'r dail, mae gwahanol swyddogaethau'r metaboledd yn cael eu canslo ac mae eu goroesiad yn cael ei leihau i'r lleiafswm. Mae colli dail yn digwydd yn ystod y tymor cwympo yn y goedwig gollddail ac yn ystod y tymor madarch yn y goedwig gollddail drofannol.

Modrwyau twf

Coedwig gollddail ddwyreiniol

Mae modrwyau twf yn elfennau pwysig eraill. Yn ystod y cyfnod y mae cyfyngiadau amgylcheddol amrywiol, ffurfir meinweoedd newydd sy'n stopio'n llwyr er mwyn lleihau metaboledd. Er enghraifft, ffurfio meinweoedd dargludiad fel sylem a ffloem yn y boncyff planhigion mewn parthau tymherus yn ystod tymor y gaeaf. Yma y gallwn weld bod gweithgareddau'r meinweoedd yn dechrau eto ac yn ffurfio celloedd dargludol newydd yn y gwanwyn. Mae'r gweithgaredd hwn yn cynhyrchu'r cylchoedd twf y gellir eu gweld wrth wneud croestoriad yn y gefnffordd.

Gan fod hyn yn digwydd yn rheolaidd mewn parthau tymherus, mae pob cylch twf yn cyfateb i gyfnod hwyrni ac actifadu blynyddol. Yn y modd hwn, gellir pennu oedran y goeden mewn parth tymherus trwy gyfrif y cylchoedd tyfiant. Ar y llaw arall, yn y goedwig gollddail drofannol gallwch hefyd weld y cylchoedd twf hyn ond ddim yn cyfateb i newidiadau blynyddol. Nid yw'r newidiadau hyn mor hawdd i'w hamcangyfrif gan eu bod yn dibynnu ar y tymor sych neu lawiad toreithiog.

Dwi fel arfer

Yn olaf, mae priddoedd y goedwig gollddail dymherus yn fwy ffrwythlon ac yn ddyfnach. Mae hyn oherwydd cyfraniad cyfnodol sbwriel sy'n dadelfennu ac yn ffurfio deunydd organig ffrwythlon. Mae'r priddoedd hyn yn berffaith ar gyfer adfywio a chreu tir newydd.

Mae priddoedd y coedwigoedd conwydd collddail yn cael eu dominyddu gan fathau podzol. Mae'r priddoedd hyn yn brin o faetholion gyda ffurfiant rhew parhaol mewn rhai ardaloedd sydd wedi'u draenio'n wael. Fel rheol mae'r priddoedd hyn yn cael eu ffurfio oherwydd y tymereddau isel sy'n bodoli trwy gydol y flwyddyn ac ychydig o leithder sydd ar gael.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am y goedwig gollddail gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.