Coedwig fythwyrdd

Pan oeddem yn fach cawsom ein dysgu yn yr ysgol bod dau brif fath o goed. Ar y naill law, mae gennym y coed hynny sy'n cadw eu dail hyd yn oed yn nhymor y gaeaf ac, ar y llaw arall, y coed eraill sy'n eu colli. Gelwir y cyntaf yn goed bytholwyrdd ac mae'r olaf yn goed collddail. Gelwir y coed sy'n cadw gwyrddni eu dail waeth beth fo'r newidiadau tymhorol yn y cyfnodau o orffwys llystyfol ac sy'n ffurfio màs mawr coedwig fythwyrdd. Mae bythwyrdd yn golygu deilen neu goeden wydn neu fythwyrdd. Mae rhai amrywiadau o'r enw hwn yn fythwyrdd neu'n lled-barhaol.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am holl nodweddion, natur ac ecoleg y goedwig fythwyrdd.

nodweddion allweddol

Nodweddion coedwig bythwyrdd

Mae yna ranbarthau ag oerfel gormodol sy'n gwneud i goed golli eu dail. Fodd bynnag, nid yw planhigion bytholwyrdd yn taflu eu dail nac yn cael eu heffeithio gan amrywiadau hinsoddol. Mae'r coed hyn yn taflu cyfran fach o'u dail er mwyn eu hadnewyddu'n raddol. Maen nhw'n ei wneud bob dwy neu flwyddyn, ond bron bob amser yn cadw eu gwydr wedi'i orchuddio ac yn olau gyda dail. Mae'r dail yn cynnal eu lliw gwyrdd dwys trwy gydol y cylch.

Mae'r goedwig fythwyrdd llydanddail yn is-gategori sy'n cwmpasu'r rheini i gyd coed bytholwyrdd sydd â dail llydan. Fe'u ceir fel rheol mewn tiriogaethau cyhydeddol ac mewn tiroedd trofannol y mae eu prif nodwedd yn lawiad aml iawn. Mae hyn yn golygu bod sbesimenau fel y magnolia neu'r ficus i'w cael mewn ardaloedd ag amgylcheddau cynhesach. Mae maint enfawr y dail yn cyfrannu at amrywiaeth uchderau'r fflora.

Mae gan y coed hyn goronau llydan sy'n gallu amsugno pelydrau solar, gan eu hatal rhag cyrraedd y llystyfiant is. Hynny yw, mae dwysedd dail y coed hyn yn effeithio'n fwy ar y llystyfiant isdyfiant. Mae hyn yn golygu bod y llwyni sy'n gallu goroesi o dan y cysgod y mae'r coed hyn yn eu cynhyrchu yn brin. Ac, os nad ydyn nhw'n derbyn golau haul, ni allant ffotosyntheseiddio'n iawn.

Mae yna rywogaethau fel yr epiffytau sy'n hongian ar foncyffion neu ganghennau a'r gwinwydd sy'n aml iawn mewn coed bythwyrdd. Mae'r rhywogaethau hyn yn cael eu gosod yn y fath fodd fel eu bod yn gallu cael pelydrau'r haul. Yn y goedwig fythwyrdd llydanddail mae'n llai cyffredin gallu gweld rhai coed mewn hinsoddau tymherus ond mae rhai eithriadau fel oren, helyg, llawryf, carob, olewydd ac ewcalyptws.

Lle mae mwyafrif o dymheredd isel mae coed bedw yn teyrnasu. Mae'r bedw hyn yn perthyn i urdd y Fagales a Maent hefyd yn cynnwys coed eraill fel derw, ffawydd a gwern.

Coedwig fythwyrdd gyda graddfeydd a nodwyddau

Coedwig fythwyrdd

Mae math arall o goedwig fythwyrdd gyda choed lle mae dail yn bennaf gyda siâp unigol sy'n efelychu graddfeydd neu nodwyddau. Mae gan y dalennau hyn wead stiff i'r cyffyrddiad ac maent wedi'u gorchuddio â resin. Prif rywogaethau'r coedwigoedd hyn yw cypreswydden, pinwydd, cedrwydd, ywen a sequoia. Mae'r coed hyn hefyd yn yr ystod o gonwydd sy'n goed sy'n tyfu gydag ymddangosiad tebyg i gorn.

Mae yna rai rhywogaethau fel pinwydd neu llarwydd sy'n doreithiog mewn rhanbarthau sy'n cynnwys Siberia, Alaska a Sgandinafia. Mae'r rhywogaethau hyn yn gallu ffurfio ardaloedd coediog mawr o filoedd ar filoedd o hectar. Mae'r dail hyn yn bresennol yn holl gopaon a rhannau uchaf y cyfandiroedd fel Asia, America ac Ewrop.

Mae gwyddonwyr wedi dod i'r casgliad bod y goedwig fythwyrdd yn fath o addasiad i wahanol amodau amgylcheddol. Ac fel rheol mae'r fflora'n ceisio ffitio yn y lle hwnnw lle mae'n rhaid iddo dyfu. Mae hyn yn golygu bod rhai sbesimenau sydd â dail collddail a dail bytholwyrdd eraill. Bydd bywyd defnyddiol pob deilen yn dibynnu ar hynodion yr hinsawdd a'r pridd lle mae'r goeden. Mae gan bob math o goeden wahanol anghenion addasu.

Rhai nodweddion nodweddiadol diamod ar gyfer addasu rhywogaethau yw maint, cyfansoddiad a siâp. Mae'r nodweddion hyn yn golygu y gall rhai rhywogaethau fel derw holm atal dadhydradiad yn ystod yr haf pan fydd glawiad yn is a'r tymereddau'n uwch. Yn ogystal, mae'r nodweddion hyn yn eu helpu i allu cadw'r dail, mae'r tymheredd yn gostwng oherwydd bod y gaeaf yn cyrraedd.

Coedwig fythwyrdd ac addasu

Rhyfeddodau'r goedwig fythwyrdd

Mae'r rhan fwyaf o'r coedwigoedd bytholwyrdd a welwn mewn parthau llaith a pharthau blodau Môr y Canoldir. Rhaid cofio bod gan blanhigion broses addasu er mwyn goroesi’r diffyg glaw rheolaidd. Yn y goedwig fythwyrdd rydym yn dod o hyd i blanhigion sydd â gwreiddiau dwfn ac sydd ag estyniad gwych sy'n caniatáu dod o hyd i adnoddau dŵr mewn ffordd fwy estynedig. Ymhellach, mae gan y dail wead gwrthsefyll a chryf i wahanol amodau niweidiol a diffyg glawiad.

Y sbesimenau sydd fwyaf perthnasol yn y goedwig fythwyrdd yw'r coed derw corc a'r derw holm. Mae gan y coed hyn uchder canolig ond mae ganddyn nhw foncyffion crwm, trwchus a streipiog. Mae topiau'r coed hyn yn sfferig ac yn helpu i ddarparu cysgod rhagorol rhag yr haul.

Mae gan y dderwen corc liw gwyrdd dwys ac mae rhai mes yn egino ohono nad ydyn nhw'n fwytadwy. Mae ei ddail yn mesur rhwng 4 a 7 centimetr a gall fod â hirhoedledd rhwng 150 a 250 mlynedd. Ar y llaw arall, mae gan y dderwen holm foncyff cyson gyda gwrthiant da. Mae ganddo rinweddau amrywiol sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gwneud dodrefn. Mae galw mawr am ei bren.

Amrywiaeth arall o goeden fythwyrdd yw pinwydd. Fe'i hystyrir yn un o'r rhywogaethau sydd wedi goroesi. Mae ganddo allu gwych i greu priddoedd ffrwythlon gan fod ganddo gyfradd eithaf uchel o gwympo dail. Mae ei allu i wrthsefyll amodau lleithder, sychder, oerfel a gwres yn ei gwneud yn ffefryn ar gyfer addurno parciau a mannau agored. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer ailgoedwigo gan ei fod yn cynhyrchu llawer iawn o bridd ffrwythlon.

Yn olaf, mae'r mimosa acacia hefyd yn sefyll allan ymhlith y grŵp bytholwyrdd. Mae'n gallu cyrraedd 10 metr o uchder ac mae ei bŵer goroesi yn cael ei atgyfnerthu os cynhelir digon o docio.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y goedwig fythwyrdd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.