Ceryntau cefnfor

Ceryntau cefnfor ledled y byd

Pan fyddwn yn siarad am ceryntau cefnfor Nid ydym yn cyfeirio at y symudiadau llorweddol hynny o'r dyfroedd sy'n perthyn i'r cefnforoedd na'r moroedd mawr. Fel rheol cânt eu mesur yn ôl y cyflymder y byddant yn symud ac fel rheol defnyddir yr m / s neu'r clymau. Mae astudio ceryntau cefnfor yn bwysig er mwyn deall hinsawdd y blaned a chludiant egni o un ardal i'r llall. Mae'n rhaid i chi wybod bod y symudiadau dŵr hyn yn cael eu gyrru gan ffactorau fel gwynt, amrywiadau dwysedd dŵr a llanw.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geryntau cefnfor, eu dynameg a'u prif nodweddion.

Ffactorau ceryntau cefnfor

Er mwyn i gerhyntau cefnforoedd fodoli, rhaid i sawl ffactor weithredu, sef yr hyn sy'n gwneud iddynt symud ar gyflymder penodol. Mae'r cludiadau dŵr hyn yn helpu ymfudiad anifeiliaid, cludo egni o un ardal i'r llall a rheoleiddio hinsawdd y blaned. Ymhlith y ffactorau y gwelsom mai nhw oedd y ffactorau pwysicaf ar gyfer tarddiad ceryntau cefnfor mae'r canlynol: gwynt, amrywiad dwysedd dŵr a llanw.

Y gwynt yw'r hyn sy'n gyrru'r ceryntau cefnforol hyn i symud o un ardal i'r llall. Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i'r gwynt fod yn agos at wyneb y cefnfor a bod â digon o rym i allu gyrru'r ceryntau sy'n cylchredeg y dŵr trwy fasnau'r cefnfor. Mae'r amrywiadau mewn dwysedd dŵr yn bennaf oherwydd halltedd y rhanbarthau. Gelwir symudiad ceryntau dŵr oherwydd newidiadau yn nwysedd y dŵr cylchrediad thermohaline. Gelwir hyn yn golofnog fel cludfelt cefnfor. Ac yma y gwelwn fod y ceryntau'n cael eu gyrru gan y gwahaniaethau yn nwysedd y dŵr oherwydd amrywiadau tymheredd ac amrywiadau halltedd yn y rhanbarthau.

Gwyddom nad yr un peth yw cymharu dyfroedd y cefnforoedd yn ôl eu hardal. Mae halltedd yn achosi newid yn symudiad dŵr. Cadwch mewn cof bod y ceryntau sy'n cael eu gyrru o dan y gwahaniaethau dwysedd yn digwydd ar lefelau bas a dyfnach. Maent yn achosi i'r dŵr symud yn llawer arafach na cheryntau llanw, tonnau gwynt. Hynny yw, nid ydym yn mynd i weld chwydd cryf am y ffaith syml bod gan y dyfroedd ddwysedd gwahanol.

O'r diwedd mae gennym y llanw. Y llanw hwn yw codiadau a chwympiadau yn lefel y dŵr yn dibynnu ar symudiad y lleuad. Y dadleoliad hwn o'r dyfroedd mae'n cynhyrchu ceryntau pwerus yn enwedig ger yr arfordiroedd. Yn nodweddiadol, mae'r hinsawdd fyd-eang hefyd yn effeithio ar y symudiadau dŵr hyn. Mae hyn oherwydd y ffaith bod cylchrediadau dŵr â thymheredd cynhesach i'w gweld o ardaloedd y cyhydedd i ardaloedd oerach eraill ger y polion.

Effaith Coriolis

Un o'r effeithiau y gwyddys eu bod yn un o brif ysgogwyr ceryntau cefnfor yw effaith Coriolis. Er nad yw'n ffactor symud fel y lleill rydyn ni wedi'u henwi, rhaid ystyried ei berfformiad. Yn ymwneud ffactor mudiant sy'n digwydd o ganlyniad i gylchdroi'r Ddaear. Mae hyn yn achosi i ddyfroedd y cefnfor gylchdroi a llifo tuag at wahanol ranbarthau a chyfeiriadau yn ôl lleoliad daearyddol.

Ni fydd y symudiad a gynhyrchir gan giât Coriolis yr un peth ym mhob rhanbarth o'r blaned. Mewn ardaloedd ymhellach o'r cyhydedd, mae symudiad ceryntau cefnfor oherwydd yr effaith hon yn arafach o lawer. Fodd bynnag, yn yr ardaloedd agosaf mae'r dyfroedd yn troi'n gyflymach. Felly, gallwn ddod i'r casgliad bod effaith Coriolis yn gyfrifol am ddiffygio ceryntau cefnfor i'r dde yn hemisffer y gogledd ac i'r chwith yn hemisffer y de. Mae'r gwyriad yn dod yn fwy wrth iddynt agosáu at y polion ac mae'n sero ar y cyhydedd.

Mathau o geryntau cefnfor

ceryntau cefnfor

Mae yna wahanol fathau o geryntau cefnfor yn ôl rhai prif nodweddion. Gawn ni weld beth ydyn nhw:

Ceryntau arfordirol

Nhw yw'r rhai sy'n llifo'n gyfochrog â'r arfordir. Nid ydynt fel arfer yn fwy na chyflymder cwlwm, er ei bod yn bosibl mynd y tu hwnt i'r cyflymder hwn cyn belled â'n bod yn edrych y tu mewn i'r parth chwyddo. Fel rheol mae dwyster y ceryntau arfordirol hyn yn gostwng i ffwrdd o'r arfordir. Gallant gyflwyno perygl i nofwyr a deifwyr sy'n dod i mewn i ardaloedd ag ardaloedd creigiog.

Ceryntau rhwygo

Fe'u gelwir hefyd yn geryntau dychwelyd. Mae'r ceryntau hyn yn hysbys ers i'r môr geisio dod o hyd i'w lefel ei hun. Gall y ceryntau hyn rRhedeg pellteroedd o 25 metr i gilometr yn dibynnu ar gryfder y tonnau. Po fwyaf yw'r peli yn agos at y lan, y mwyaf yw'r ceryntau rhwygo. Rhaid ystyried bod grym y cerrynt hwn yn gryfach yn ystod tawelwch y tonnau.

Mae'r cerrynt dychwelyd yn cael ei ffurfio trwy dorri'r tonnau yn afreolaidd ar hyd ei grib. Rhaid i ni wybod bod gan y tonnau cyn torri gyda llawer o egni symud. Felly, mae'r egni hwn yn dychwelyd i'r môr trwy sianel a ffurfiwyd gan symudiad parhaus y tonnau.

Ceryntau gwynt

Dyma'r rhai sydd hefyd yn hysbys wrth enw ceryntau arwyneb. Yn yr achos hwn, y gwynt sy'n gyfrifol am chwythu ar haenau wyneb y dŵr i'w symud tuag at gyfeiriad penodol. Fel rheol, mae cyflymder y ceryntau gwynt yn colli dwyster y mwyaf yw'r pellter a deithir. Hefyd maent yn colli dwyster wrth i ddyfnder gynyddu. Y rheswm am hyn yw bod y gwynt yn gweithredu cymaint o rym mewn ardaloedd dwfn. Mae'r gwynt yn gwneud y gwaith yn ddigon cryf i allu dylanwadu ar symudiadau cefnfor ledled y byd.

Mae cyflymder ceryntau’r gwynt yn dibynnu ar y cysondeb, hyd y gwyntoedd a’r dwyster.

Ceryntau darfudiad

Dyma'r rhai sy'n cael eu gyrru'n rhannol gan y gwyntoedd, er mai eu prif nodwedd yw'r amrywiad yn nhymheredd y dŵr. Mae hyn yr un peth ag sy'n digwydd gyda cheryntau darfudiad ym mantell y Ddaear. Pan fydd gwahaniaeth mewn tymereddau, mae symudiad i gydbwyso'r tymheredd ac fe'u dosbarthir yn wahanol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am geryntau cefnforoedd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.