Beth yw'r Cawod Meteor?

Cawod meteor yn yr anialwch

La cawod meteor, neu gawod meteor, yn ffenomen seryddol o harddwch unigol y gallwn, yn ffodus, fwynhau llawer dim ond trwy arsylwi ar yr awyr. Ond sut mae'n cael ei ffurfio? Ac, yn bwysicaf oll, os yn bosibl, Pa ddyddiau allwch chi eu gweld?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod popeth am y gawod meteor, peidiwch â rhoi'r gorau i ddarllen.

Beth yw'r Cawod Meteor?

Delwedd o gomed

Yn y gofod allanol mae comedau, meteorynnau, asteroidau, a gwrthrychau seryddol amrywiol sydd, wrth agosáu at du mewn Cysawd yr Haul, mae'r gwynt o seren y brenin yn achosi i'r wyneb actifadu; Felly, mae'r nwyon a'r deunyddiau sy'n eu cyfansoddi yn mynd allan i'r gofod fel bod nant neu gylch o ronynnau yn cael eu ffurfio a elwir yn haid meteor. Os yw'n feteor, gelwir y haid hon yn aml yn seren saethu.

Cynhyrchir yr effaith ysgafn trwy ionization yr awyrgylch a gynhyrchir gan y gronyn. Mae'r rhan fwyaf o'r meteorau sy'n dod i gysylltiad ag awyrgylch y Ddaear yn fach iawn, fel grawn o dywod, felly pan fyddant yn dadelfennu ar oddeutu 80-100km o uchder nid yw'r effaith yn drawiadol iawn; fodd bynnag, mae yna rai eraill, y bolltau, sy'n dadelfennu ar uchder o 13-50km gan adael fflach anhygoel o olau.

Sut i adnabod sêr saethu?

Comed yn mynd i mewn i'r awyrgylch

Mae gan y ffenomen hon dair nodwedd sy'n ei gwneud yn unigryw: y pelydrol, mynegai y boblogaeth a Chyfradd Awr Zenital neu THZ.

 • Radiant: dyma'r pwynt y mae'r meteorau yn stopio dod allan o gawod. Fe'i mesurir gan y cyfesurynnau Alpha, sef yr esgyniad cywir neu AR, a Delta, sef y declination neu Ddec.
 • Mynegai poblogaeth: yw'r gymhareb disgleirdeb rhwng aelodau'r un haid meteor.
 • Cyfradd Awr Zenital: yw'r nifer uchaf o feteorau a gyfrifwyd y gallai arsylwr eu gweld rhag ofn i'r awyr fod yn glir, nad oedd y Lleuad yn llawn, ac nad oedd llygredd golau.

Rhestr o gawodydd meteor

Cawod meteor ysblennydd

Dyma restr o holl gawodydd meteor y Sefydliad Meteor Rhyngwladol (IMO):

Glaw Cyfnod y gweithgaredd Uchafswm Radiant V_infinite r THZ
dyddiad Dydd Sul α δ km / s
Cwadrantidau (QUA) Ion 01-Ion 05 Jan 03 283 ° 16 230 ° + 49 ° 41 2.1 120
δ-Cancridas (DCA) Ion 01-Ion 24 Jan 17 297 ° 130 ° + 20 ° 28 3.0 4
α-Centaurides (ACE) Ion 28-Chwef 21 Chwefror 07 319 ° 2 210 ° -59 ° 56 2.0 6
δ-Leonids (DLE) Chwef 15-Mawrth 10 Chwefror 24 336 ° 168 ° + 16 ° 23 3.0 2
γ-Normidau (GNO) Chwef 25-Mawrth 22 mar 13 353 ° 249 ° -51 ° 56 2.4 8
Virginids (VIR) Ion 25-Ebrill 15 (Mawrth 24) (4 °) 195 ° -04 ° 30 3.0 5
Lyrid (LYR) Ebrill 16-Ebrill 25 Ebrill 22 032 ° 32 271 ° + 34 ° 49 2.1 18
π-Puppid (PPU) Ebrill 15-Ebrill 28 Ebrill 24 033 ° 5 110 ° -45 ° 18 2.0 var
η-Aquarids (ETA) Ebrill 19-Mai 28 Mai 05 045 ° 5 338 ° -01 ° 66 2.4 60
Sagittarids (SAG) Ebrill 15-Gorff 15 (Mai 19) (59 °) 247 ° -22 ° 30 2.5 5
Mehefin Bootidas (JBO) Mehefin 26-Gorff 02 Mehefin 27 095 ° 7 224 ° + 48 ° 18 2.2 var
Pegasids (JPE) Gorff 07-Gorff 13 Gorffennaf 09 107 ° 5 340 ° + 15 ° 70 3.0 3
Julio Phoenícidos (PHE) Gorff 10-Gorff 16 Gorffennaf 13 111 ° 032 ° -48 ° 47 3.0 var
Pisces Austrinids (PAU) Gorff 15-Awst 10 Gorffennaf 28 125 ° 341 ° -30 ° 35 3.2 5
Aquarids δ-De (SDA) Gorff 12-Awst 19 Gorffennaf 28 125 ° 339 ° -16 ° 41 3.2 20
α-Capricornids (CAP) Gorff 03-Awst 15 Gorffennaf 30 127 ° 307 ° -10 ° 23 2.5 4
Aquarids ι-De (SIA) Gorff 25-Awst 15 Awst 04 132 ° 334 ° -15 ° 34 2.9 2
Aquarids Gogledd-Gogledd (NDA) Gorff 15-Awst 25 Awst 08 136 ° 335 ° -05 ° 42 3.4 4
Perseids (PER) Gorff 17-Awst 24 Awst 12 140 ° 046 ° + 58 ° 59 2.6 100
κ-Cígnidas (KCG) Awst 03-Awst 25 Awst 17 145 ° 286 ° + 59 ° 25 3.0 3
Aquarids ι-Gogledd (NIA) Awst 11-Awst 31 Awst 19 147 ° 327 ° -06 ° 31 3.2 3
α-Aurigid (AUR) Awst 25-Medi 08 Medi 01 158 ° 6 084 ° + 42 ° 66 2.6 10
δ-Aurigid (DAU) Medi 05-Hydref 10 Medi 09 166 ° 7 060 ° + 47 ° 64 2.9 5
Piscides (SPI) Medi 01-Medi 30 Medi 19 177 ° 005 ° -01 ° 26 3.0 3
Draconidau (GIA) Hydref 06-Hydref 10 Hydref 08 195 ° 4 262 ° + 54 ° 20 2.6 var
ε-Geminidau (EGE) Hydref 14-Hydref 27 Hydref 18 205 ° 102 ° + 27 ° 70 3.0 2
Orionidau (ORI) Hydref 02-Tach 07 Hydref 21 208 ° 095 ° + 16 ° 66 2.5 23
South Taurids (STA) Hydref 01-Tach 25 Tachwedd 05 223 ° 052 ° + 13 ° 27 2.3 5
Gogledd Tauridas (NTA) Hydref 01-Tach 25 Tachwedd 12 230 ° 058 ° + 22 ° 29 2.3 5
Leonidas (LEO) Tach 14-Tach 21 Tachwedd 17 235 ° 27 153 ° + 22 ° 71 2.5 20 +
α-Monocerotidau (AMO) Tach 15-Tach 25 Tachwedd 21 239 ° 32 117 ° + 01 ° 65 2.4 var
χ-Orionids (XOR) Tach 26-Rhag 15 Dic 02 250 ° 082 ° + 23 ° 28 3.0 3
Ffenicidau Rhag (PHO) Tach 28-Rhag 09 Dic 06 254 ° 25 018 ° -53 ° 18 2.8 var
Puffy / Fluffy (PUP) Rhag 01-Rhag 15 (Rhag 07) (255 °) 123 ° -45 ° 40 2.9 10
Monocerotidau (MON) Tach 27-Rhag 17 Dic 09 257 ° 100 ° + 08 ° 42 3.0 3
Hyd-Hydridau (HYD) Rhag 03-Rhag 15 Dic 12 260 ° 127 ° + 02 ° 58 3.0 2
Geminidau (GEM) Rhag 07-Rhag 17 Dic 14 262 ° 2 112 ° + 33 ° 35 2.6 120
Bwyta Berenicides (COM) Rhag 12-Ionawr 23 Dic 19 268 ° 175 ° + 25 ° 65 3.0 5
Ursids (URS) Rhag 17-Rhag 26 Dic 22 270 ° 7 217 ° + 76 ° 33 3.0 10

Pwysig:

 • Glaw: yn nodi enw a byrfodd y glaw.
 • Cyfnod y gweithgaredd: yw'r dyddiau y mae'n weithredol.
 • Uchafswm:
  • Dyddiad: yw'r dyddiad y gellir gweld nifer fwy o feteoriaid.
  • Haul: Hydred Solar. Mae'n fesur lleoliad y Ddaear ar ei orbit.
 • Radiant: yw cyfesurynnau lleoliad pelydr y glaw. α yw Dyrchafael Cywir, δ yw Dirywiad.
 • v anfeidrol: cyflymder y mae meteorau yn ei gyrraedd wrth fynd i mewn i'r awyrgylch. Fe'i rhoddir mewn km / s.
 • r: yw'r mynegai poblogaeth. Os yw r yn uwch na 3.0, mae'n golygu ei fod yn wannach na'r cyfartaledd; yn lle os yw'n 2.0 i 2.5 yna bydd yn fwy disglair.
 • THZ: yw'r Gyfradd Awr Zenital. Os yw'n uchel, defnyddir THZE. Os yw'n amrywiol, mae'n nodi »var».

Sut i weld cawodydd meteor?

Y Perseids, cawod meteor

Gellir gweld sêr saethu gyda'r llygad noeth, cyhyd â bod yr awyr yn glir a'r Lleuad ddim yn llawn, ond yn anffodus gyda datblygiad dinasoedd mae'n fwyfwy anodd eu mwynhau i'r eithaf. Felly, Os ydych chi am ystyried ei harddwch, mae'n rhaid i chi ddianc cymaint â phosibl o'r canolfannau trefol.

Manteisiwch ar y cyfle i fynd gyda'ch anwyliaid i gefn gwlad neu'r mynyddoedd i allu eu harsylwi. Siawns na chewch amser gwych 🙂.

Prif gawodydd meteor a dyddiadau y'u gwelir

Fel y gwelsom, mae yna lawer o heidiau o sêr saethu y gellir eu gweld trwy gydol y flwyddyn, ond y rhai mwyaf adnabyddus yw'r canlynol:

 • Cwadrantidau: mae ei gyfnod gweithgaredd yn ymestyn o 1 Ionawr i 5, a'i uchafswm yw Ionawr 3. Mae'n un o lawogydd mwyaf gweithgar y flwyddyn, gyda Chyfradd Awr Zenith o 120 meteor / h.
 • Lyrid: mae ei gyfnod gweithgaredd yn ymestyn rhwng Ebrill 16 a 25, a'i uchafswm yw 22. Ei THZ yw 18 meteor yr awr.
 • Perseids: a elwir hefyd yn Dagrau San Lorenzo. Mae ei gyfnod gweithgaredd yn ymestyn o Orffennaf 17 i Awst 24, gyda'i uchafswm rhwng 11 a 13. Cyfradd Awr Zenith yw 100 meteor / h.
 • Draconidau: a elwir weithiau yn Giacobinids. Maent yn law y mae ei gyfnod o weithgaredd yn cael ei ddeall rhwng Hydref 6 a 10, gan gyrraedd ei uchafswm ar 8. Mae ganddo Gyfradd Awr Zenith amrywiol.
 • Orionidau: maent yn law o weithgaredd cymedrol y mae eu cyfnod gweithgaredd yn ymestyn o Hydref 2 i Dachwedd 7, gan gyrraedd uchafswm ar Hydref 21. Ei Gyfradd Awr Zenith yw 23 meteor yr awr.
 • Leonidas: maent yn law y mae eu cyfnod gweithgaredd yn ymestyn o Dachwedd 15 i 21, ac yn cyrraedd uchafswm o weithgaredd bob 33 mlynedd. Ei Gyfradd Awr Zenith yw 20 meteor / h.
 • Geminidau: mae'n un o'r glawogydd gyda'r gweithgaredd uchaf. Mae ganddyn nhw gyfnod o weithgaredd sy'n ymestyn o Ragfyr 7 i 17, a'r diwrnod sy'n cyrraedd ei uchafswm yw 13. Cyfradd Zenith yr Awr yw 120 meteor yr awr.

Saethu delweddau seren a fideo

Delweddaeth

I orffen, rydyn ni'n eich gadael chi gyda'r delweddau godidog hyn o lawogydd a welir o wahanol rannau o'r byd.

Fideo o'r Geminids


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.