rhewlifoedd yr Ariannin

Rhewlifoedd yr Ariannin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am rewlifoedd yr Ariannin a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mynyddoedd uchaf y byd

mynyddoedd uchaf y byd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fynyddoedd uchaf y byd, eu nodweddion a llawer mwy.

nanga parbat

nanga parbat

Ydych chi eisiau gwybod pam mae Nanga Parbat yn cael ei alw'n "fynydd llofrudd"? Yma rydym yn dweud popeth wrthych yn fanwl.

orizaba ym mecsico

Pico de Orizaba

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am uchafbwynt Orizaba a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llygad anialwch sahara

Llygad anialwch y Sahara

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am lygad anialwch y Sahara a'i nodweddion.

cywreinrwydd canyon colorado

Chwilfrydedd y Colorado Canyon

Ydych chi eisiau gwybod beth yw chwilfrydedd gorau'r Colorado Canyon? Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod wrthych.

afon hiraf canada

Afon hiraf Canada

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl fanylion a chwilfrydedd am yr afon hiraf yng Nghanada. Dysgwch fwy amdano yma.

mathau o ffiordau

ffiordau

Byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw'r ffiordau, beth yw eu nodweddion a'u ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

llong danfor llosgfynydd

Llong danfor llosgfynydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw llosgfynydd tanddwr a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

uffern ar greigiau

marwolaeth Dyffryn

Ydych chi eisiau dod i adnabod Death Valley yn fanwl? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi ei holl ddirgelwch a'i chwilfrydedd. Yn mynd i mewn!

y maent yn dymchwelyd y cledr

ffrwydrad strombolian

Ydych chi eisiau gwybod mwy am echdoriad Strombolaidd llosgfynydd La Palma? Ewch i mewn yma a byddwch yn dysgu popeth amdano!

afon ewffrates mewn dinasoedd

afon ewffrates

Rydyn ni'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Ewffrates, ei nodweddion a'i phwysigrwydd. Dysgwch fwy yma.

un o'r afonydd hiraf ar y blaned

Afon Indus

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw nodweddion yr Afon Indus, ei llednentydd, fflora, ffawna a bygythiadau.

afon amur

Afon Amur

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Amur, ei nodweddion a'i phwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

cadwyn o fynyddoedd cantabrian

Mynyddoedd Cantabrian

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Mynyddoedd Cantabria a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

sut mae creigiau'n cael eu ffurfio

sut mae creigiau'n cael eu ffurfio

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw'r gwahanol brosesau fel y gallwch chi ddysgu sut mae creigiau'n cael eu ffurfio. Dysgwch fwy yma.

copa ialayan

Mynydd Everest

Ydych chi eisiau gwybod popeth am Fynydd Everest? Yma rydym yn dweud wrthych beth yw ei brif nodweddion a llawer mwy.

beth yw dyfrhaen a nodweddion

Beth yw dyfrhaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw dyfrhaen, ei nodweddion, fflora a ffawna. Dysgwch fwy amdano yma.

Beth yw magma o losgfynyddoedd?

Beth yw magma llosgfynyddoedd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw magma llosgfynyddoedd, ei nodweddion a'i wahaniaethau â lafa.

daeargrynfeydd sy'n digwydd ar yr un pryd

haid seismig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw haid daeargryn, ei nodweddion a'i berygl. Dysgwch fwy yma.

caldera folcanig

caldera folcanig

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y caldera folcanig a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cramen gefnforol

cramen gefnforol

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gramen gefnforol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mathau o greigiau sy'n bodoli

Mathau o greigiau

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r prif fathau o greigiau a'u dosbarthiad? Ewch i mewn yma i ddarganfod popeth yn fanwl.

ffynhonnau a gwlyptiroedd

Beth yw'r ffynhonnau

Ydych chi eisiau dysgu pam mae ffynhonnau mor bwysig? Ewch i mewn yma i ddarganfod ei nodweddion unigryw.

mynydd sant helena

stratovolcano

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y stratovolcano, ei ffurfiant a'i ffrwydradau. Dysgwch fwy amdano yma.

afon Iorddonen yn y Beibl

Afon Iorddonen

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Iorddonen a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr afon y sonnir amdani fwyaf yn y Beibl.

rhewlif yng Ngwlad yr Iâ

Dyffryn rhewlif

Byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw dyffryn rhewlifol, ei nodweddion, daeareg a phrosesau erydu.

Vesubio mont

llosgfynydd pompeii

Ydych chi eisiau gwybod beth yw nodweddion llosgfynydd Pompeii? Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod wrthych.

chwilfrydedd y llosgfynyddoedd

Chwilfrydedd y llosgfynyddoedd

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r chwilfrydedd gorau o losgfynyddoedd? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi fel y gallwch chi ddysgu mwy amdano.

rhyddhad o'r canaries

Llosgfynyddoedd yn yr Ynysoedd Dedwydd

Ydych chi eisiau dysgu beth yw prif losgfynyddoedd yr Ynysoedd Dedwydd? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi am ei nodweddion, ei darddiad a llawer mwy. Yn mynd i mewn!

mesuriadau graddfa richter

Graddfa Richter

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am raddfa Richter, ei nodweddion a beth yw ei ddiben. Dysgwch fwy am ddaeargrynfeydd.

llyn maracaibo

Llyn Maracaibo

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Lyn Maracaibo a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

môr wrth ymyl antarctica

môr weddell

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Weddell a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

lena afon

lena afon

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Lena a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

pam mae llosgfynydd yn ffrwydro ac yn beryglus

Pam mae llosgfynydd yn ffrwydro?

Ydych chi eisiau gwybod pam mae llosgfynydd yn ffrwydro? Yma rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl fel y gallwch chi ddysgu mwy.

beth yw erydiad

beth yw erydiad

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw erydiad a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Sonora anialwch

Anialwch Sonoran

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anialwch Sonoran a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Afon Guadalquivir

Iselder Guadalquivir

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am iselder Guadalquivir a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

llwyfandir Sbaen

Llwyfandir Canolog

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Llwyfandir Canolog a'i nodweddion. Dysgwch fwy am ryddhad Sbaen.

Nodweddion y system Iberia

system Iberia

Dysgwch yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y System Iberia a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

ffynhonnell ddŵr

Beth yw dŵr daear

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw dŵr daear, ei nodweddion a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

colofn nwy

Beth yw mellt folcanig?

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw pelydr folcanig, sut mae'n cael ei ffurfio a pha ganlyniadau sydd iddo. Dysgwch fwy yma.

dyma sut mae llosgfynydd yn mynd allan

Sut mae llosgfynydd yn mynd allan?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae llosgfynydd yn mynd allan gam wrth gam a pha arwyddion sy'n dangos bod y ffrwydrad wedi dod i ben. dysgu mwy yma

pwysigrwydd rhyddhad

beth yw rhyddhad

Oni wyddoch beth yw rhyddhad? Eglurwn bwysigrwydd cerfwedd mewn daeareg a'r mathau sy'n bodoli.

ffrwydradau llosgfynydd

Llosgfynydd stromboli

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y llosgfynydd Stromboli a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

beth yw daeareg

beth yw daeareg

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw daeareg a beth yw ei nodweddion a'i phwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw'r cyfandiroedd nodweddiadol

beth yw'r cyfandiroedd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r cyfandiroedd, eu nodweddion a'u mathau. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw anialwch

beth yw anialwch

Eglurwn yn fanwl beth yw anialwch, ei nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw mynydd

beth yw mynydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw mynydd, ei nodweddion a'i ffurfiant. Darganfyddwch bopeth amdano yma.

ffurfio moroedd

sut y ffurfiwyd y moroedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut y ffurfiwyd y cefnforoedd a'r ddaeareg amdano.

beth yw archipelago

Beth yw archipelago

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw archipelago a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw lafa

beth yw lafa

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw lafa, ei nodweddion a'i wahaniaethau â magma.

Creigiau metamorffig

Creigiau metamorffig

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am greigiau metamorffig a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Llosgfynydd popocatepetl

Llosgfynydd popocatepetl

Yn yr erthygl hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am losgfynydd Popocatépetl a'i nodweddion.

lleoliad crater chicxulub

Crater Chicxulub

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am grater Chicxulub a'i ddarganfyddiadau. Dysgwch fwy yma.

beth yw nodweddion clogwyn

beth yw clogwyn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw clogwyn a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth mae daearegwr yn ei wneud a faint mae'n ei ennill

Beth mae daearegwr yn ei wneud?

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn y mae daearegwr yn ei wneud a beth yw ei bwysigrwydd.

daear prin

Daearoedd prin

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw daearoedd prin, eu nodweddion a'u pwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma

clogwyn y cewri tenerife

Clogwyn y Cewri

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am glogwyn Los Gigantes a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mynydd sant helena

Mount Saint Helena

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am hanes, tarddiad a ffrwydradau Mynydd Santa Helena. Dysgwch fwy am y llosgfynydd gweithredol hwn.

afon yng Ngwlad Thai

Afon Mekong

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am holl nodweddion Afon Mekong. Dysgwch fwy am un o afonydd enwocaf Gwlad Thai.

dringo

Matterhorn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Matterhorn a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mynydd denali

Mynydd Denali

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Denali a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymylau folcanig

cymylau folcanig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gymylau folcanig a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

llosgfynydd llosg

llosgfynyddoedd yn yr Eidal

Disgrifiwn yn fanwl pa losgfynyddoedd pwysicaf yn yr Eidal yn ôl eu maint a gweithgaredd llosgfynyddoedd. Dysgwch fwy yma.

ffrwydrad llosgfynydd tonga

Ffrwydrad llosgfynydd Tonga

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl fanylion am echdoriad llosgfynydd Tonga a'r difrod a achoswyd. Peidiwch â'i golli!

cylch tawel o dân

Modrwy Dân

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Ring of Fire a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

llosgfynydd merapi

Mount Merapi

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Merapi a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

llosgfynydd gweithredol

Mynydd talaf Sbaen

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl holl nodweddion a chwilfrydedd y mynydd uchaf yn Sbaen. Peidiwch â'i golli!

creigiau magnetig magnetit

Creigiau magnetig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am greigiau magnetig a'u nodweddion. Dysgu mwy yma.

mathau o losgfynyddoedd sy'n bodoli

Mathau o losgfynyddoedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol fathau o losgfynyddoedd sy'n bodoli a'u ffrwydradau.

diagenesis mewn creigiau

Diagenesis

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am diagenesis, ei nodweddion a'i ffurfiant.

tyllau sinc eu natur

sinkholes

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am dyllau sinc a'u nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

glannau afonydd

Banciau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am lannau'r afon, eu nodweddion a'r llystyfiant cysylltiedig. Dysgwch fwy amdano yma.

cymalau creigiau

Cymalau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am holltau a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

ystum

Meander

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw ystum a beth yw ei nodweddion a'i ffurf. Dysgwch fwy amdano yma.

ffosiliau opalized

Ffosiliau opalized

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am ffosiliau opalized a'u pwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

curazo enfys mwynol

Chwarts enfys

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion cwarts enfys a'i ddefnydd. Dysgwch fwy amdano yma.

halite pinc

Halite pinc

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am halite pinc a'i nodweddion. Gwybod popeth am y mwyn hwn yn fanwl.

mathau o gwarts

Mathau o gwarts

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol fathau o gwarts sy'n bodoli a beth yw eu nodweddion.

Teide

Llosgfynyddoedd yn Sbaen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol losgfynyddoedd yn Sbaen a'u nodweddion.

stopio trio

Mount Tatras

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Tatras a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Himalaya

Mynyddoedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynyddoedd a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

daeareg hynafol

Paleosöig

Yn y swydd hon eglurir popeth sy'n gysylltiedig â'r Paleosöig a'i nodweddion yn fanwl. Dysgu mwy am y cam hwn.

brechau

Sut mae llosgfynyddoedd yn ffurfio

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych yn fanwl sut mae llosgfynyddoedd yn cael eu ffurfio, y mathau o losgfynyddoedd a'u rhannau. Dysgwch fwy amdano yma.

trothwyon

Trothwyon

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw trothwyon dŵr a beth yw eu nodweddion.

alpau swiss eira

Alpau'r Swistir

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Alpau'r Swistir a pham ei fod yn un o'r mynyddoedd mwyaf adnabyddus yn y byd.

y llosgfynydd uchaf yn y byd

mauna kea

Rydyn ni'n egluro popeth am losgfynydd Mauna Kea a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

hanes y ddaear

Hanes y Ddaear

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hanes y Ddaear a'i tharddiad. Dysgwch fwy amdano yma.

ffrwydradau llosgfynydd etna

Llosgfynydd Etna

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl holl nodweddion, ffrwydradau a chwilfrydedd llosgfynydd Etna. Dewch i adnabod y llosgfynydd mwyaf gweithgar yn Ewrop yn fanwl.

pwysigrwydd stromatolitau

Stromatolitau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am stromatolitau a'u nodweddion. Dysgu mwy am y ffurfiannau creigiau hyn.

daeargrynfeydd bai san andres

Nam San Andrés

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nam San Andrés a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Afon Congo

Afon Congo

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Congo a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr afon hon yma.

beth yw craig

Beth yw craig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw craig, beth yw ei ffurfiad a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

gagendor llew

Gwlff y llew

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff y Llew a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

carreg felen llosgfynydd super

Llosgfynydd Yellowstone

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am losgfynydd Yellowstone a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

tonnau seismig

Beth yw daeargryn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw daeargryn, beth yw ei achosion a'i ganlyniadau. Dysgwch fwy amdano yma.

mynyddoedd caucasus

Mynyddoedd y Cawcasws

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fynyddoedd y Cawcasws a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

basn hydrograffig yr ebro

Cwm Ebro

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddyffryn Ebro, ei ddaeareg a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw ynys

Beth yw ynys

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw ynys, sut mae'n cael ei ffurfio a beth yw'r mathau a'r nodweddion sydd ganddi. Dysgwch fwy amdano yma.

mynyddoedd prebetic

System genetig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y system Betic a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

ymweld â'r canyon gwych

Canyon Colorado

Gwybod yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Colorado Canyon. Dysgwch am y rhyfeddod hwn o natur.

Altai massif sy'n enwog am dirweddau

Altai Massif

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am massif Altai. Dysgu mwy am un o'r lleoedd mwyaf hudolus yn y byd.

rhewlifoedd mynydd

Alpau Sgandinafaidd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Alpau Sgandinafaidd a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llygredd yr afon sy'n rhannu Llundain

Afon Tafwys

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Tafwys a'i phwysigrwydd. Dysgu mwy am yr afon enwog hon.

petrogenesis

Petrogenesis

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am betrogenesis a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy am ddaeareg yma.

mynyddoedd arctig

Mynyddoedd yr Arctig

Gwybod yn fanwl nodweddion, daeareg a phwysigrwydd mynyddoedd yr Arctig. Yma rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl.

ffurfiant creigiau gwaddodol

Gwaddodoleg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi bwysigrwydd gwaddodeg fel cangen o ddaeareg. Gwybod y mater hwn yn fanwl.

llosgfynydd yn llawn

Rhannau o losgfynydd

Rydyn ni'n disgrifio'n fanwl bob un o rannau llosgfynydd a beth yw ei swyddogaethau. Dysgwch fwy amdano yma.

petroleg a chreigiau

Petroleg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am betroleg a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

tirweddau'r pyrennau

Y pyrennau

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Pyreneau a'i nodweddion. Dysgu mwy am y mynyddoedd hyn.

gagendor california

Gwlff california

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff California, ei nodweddion a'i fioamrywiaeth. Dysgwch bopeth amdano yma.

eira a rhewlifoedd

Mont Blanc

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am Mont Blanc a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

crisialau gemau

Cerrig gwerthfawr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a phriodweddau cerrig gemau. Gwybod yn fanwl beth yw ei werth a beth yw ei bwrpas.

Mynydd uchaf Everest yn y byd

Mynydd uchaf yn y byd

Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am y mynydd uchaf yn y byd, ei nodweddion a'i darddiad.

lliwiau'r mynydd

Vinicunca

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fynydd Vinicunca a elwir yn fynydd y 7 lliw. Dysgwch fwy yma.

rhewlifoedd

Cogydd mowntio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Cook a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

drymlin

Drymlin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y drymlin a'i hyfforddiant. Dysgwch sut mae'r ddaeareg rewlifol hon yn cael ei chynhyrchu.

nodweddion creigiau igneaidd

Creigiau igneaidd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am greigiau igneaidd a'u ffurfiant. Dysgu mwy am ddosbarthiad creigiau.

llinellau cyfuchlin

Map topograffig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion ac elfennau'r map topograffig. Dysgu mwy am ei ddefnydd yma.

creigiau gwaddodol

Creigiau gwaddodol

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion a tharddiad creigiau gwaddodol. Dysgwch fwy yma.

haenau o'r Ddaear

Graddiant geothermol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y graddiant geothermol a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Litholeg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am litholeg, cangen o ddaeareg. Dysgwch fwy amdano yma.

yr holl ddaear ynghyd

Pangea

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr uwch-gyfandir o'r enw Pangea. Dysgu mwy am esblygiad ein planed.

orthophoto a chymwysiadau

Orthophoto

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr orthophoto a'i brif nodweddion. Gwybod pa mor ddefnyddiol yw'r awyrluniau hyn.

achosion erydiad morol

Erydiad morol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am erydiad morol, sut mae'n ffurfio a pha effeithiau y mae'n eu cael ar ryddhad yr arfordir.

tonnau seismig

Tonnau seismig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, tarddiad a mathau o donnau seismig sy'n bodoli. Dysgwch fwy amdano yma.

ffurfiannau creigiau

Damwain ddaearyddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw tirffurf a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

dringfeydd mynydd

K2

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant, fflora a ffawna Mount K2. Dysgu mwy am y mynydd hwn.

Himalaya

Everest

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion, ffurfiant, hinsawdd, fflora a ffawna Everest.

cylch creigiau

Beicio creigiau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gylchred y graig a'i nodweddion. Dysgwch amdano yma.

Vesubio mont

Vesubio mont

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, ffurfiant a ffrwydradau y mae llosgfynydd Vesuvius wedi'u cael, un o'r rhai mwyaf peryglus.

Môr Caribïaidd

Môr y Caribî

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, daeareg a ffurfiant Môr y Caribî. Dysgu mwy am y lle nefol hwn.

Anialwch y Sahara

Anialwch y Sahara

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi holl nodweddion, fflora a ffawna anialwch y Sahara. Dysgwch fwy amdano yma.

Alpau

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, tarddiad, daeareg, fflora a ffawna'r Alpau. Dysgwch fwy amdano yma.

llosgfynydd tambora a'i galdera

Llosgfynydd Tambora

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi nodweddion, ffurfiant a ffrwydradau llosgfynydd Tambora. Dysgu mwy am un o'r llosgfynyddoedd enwocaf.

Mauna loa

Mauna loa

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant a ffrwydradau llosgfynydd Mauna Loa. Dysgwch fwy amdano yma.

Crystallography

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yr holl nodweddion a meysydd astudio crisialograffeg. Dysgu mwy am y gangen hon o wyddoniaeth.

Simneiau tylwyth teg

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a tharddiad simneiau tylwyth teg. Gwybod popeth am y ffurfiannau daearegol hyn.

Kilimanjaro

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, ffurfiant a ffrwydradau Kilimanjaro. Dysgu mwy am y llosgfynydd enwocaf yn Affrica.

Coeden oren Bulnes

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg a phwysigrwydd Naranjo de Bulnes. Dysgwch fwy am yr uchafbwynt hwn yma.

sefydlogrwydd llethr

Llethrau

Yn y swydd hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw llethrau a beth yw eu nodweddion. Dysgu mwy am ddaeareg y tir.

Seismogram

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi sut mae daeargrynfeydd yn cael eu mesur a beth yw seismogram. Dysgwch fwy amdano yma.

Culfor Kerch

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a phwysigrwydd daearegol a strategol Culfor Kerch. Dysgwch fwy amdano yma.

Mynydd Fuji

Mae Mount Fuji yn cael ei ystyried yn llosgfynydd gweithredol ac yn un o'r atyniadau twristaidd pwysicaf yn Japan. Gwybod popeth amdano yma.

Mathau o ffrwydradau

Mathau o ffrwydradau

Rydym yn esbonio'r holl nodweddion a mathau o ffrwydradau folcanig. Dysgu mwy am losgfynyddoedd a ffrwydradau.

Y daearegwyr gorau mewn hanes

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi pwy oedd y daearegwyr gorau mewn hanes a beth wnaethon nhw ei gyfrannu at fyd daeareg a gwyddoniaeth.

Môr o gymylau Llosgfynydd Teide

Llosgfynydd Teide

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant, chwilfrydedd a ffrwydradau llosgfynydd Teide. Dysgwch fwy amdano yma.

Afon Mississippi

Afon Mississippi

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi holl nodweddion, ffurfiant, fflora a ffawna Afon Mississippi. Dysgu mwy am yr afon enwog hon.

Daeareg strwythurol

Daeareg strwythurol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion a phwysigrwydd daeareg strwythurol wrth astudio platiau tectonig. Dysgwch fwy amdano yma.

Nodweddion daeareg hanesyddol

Daeareg hanesyddol

Rydym yn egluro popeth am ddaeareg hanesyddol a'r pwysigrwydd sydd ganddo ar lefel gwyddoniaeth. Dysgwch fwy am y gangen hon yma.

Mwnyddiaeth

Mwnyddiaeth

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fwynoleg. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y wyddoniaeth hon.

Gosod y creigiau

Geochronoleg

Rydym yn esbonio'n fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am geochronoleg. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am ein planed.

Biodiverdity y Neogene

Y cyfnod Neogene

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna cyfnod Neogene. Dysgu mwy am y cam daearegol hwn.

Difodiant rhywogaethau

Paleocene

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y Paleocene. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am yr oes ddaearegol hon.

Pleistosen

Pleistosen

Mae'r Pleistosen yn adran ddaearegol o fewn y cyfnod Cwaternaidd. Rhowch yma i wybod yr holl wybodaeth amdano.

Stratigraffeg

Beth yw stratigraffeg

Byddwn yn dweud wrthych beth yw stratigraffeg fel cangen o ddaeareg. Rhowch y swydd hon i wybod pa mor ddefnyddiol yw'r wyddoniaeth hon.

Maes magnetig y ddaear

Geomagnetiaeth

Yn y swydd hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw geomagnetiaeth a beth mae'n ei wneud. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

Esblygiad y Ddaear

Roeddech chi'n ddaearegol

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gyfnodau daearegol. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

Modelu rhewlif

Modelu rhewlif

Yn y swydd hon rydym yn dweud wrthych beth yw modelu rhewlif a pha effeithiau y mae'n eu cael ar addasu'r dirwedd. Dysgwch fwy amdano yma.

Mwyn Galena

Popeth am y galena mwynau

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y galena mwynau. Dysgwch am ei ddefnyddiau, ei nodweddion a'i darddiad yma.

Tanciau anuniongyrchol

Beth sy'n nythu

Rydyn ni'n eich dysgu beth yw nythu mewn daeareg. Gyda'r swydd hon gallwch gael gwybodaeth am ba ddata y mae'r ffenomen hon yn ei ddarparu.

Awyren Benioff

Awyren Benioff

Dysgwch yn yr erthygl hon beth yw awyren Benioff a pha mor bwysig yw hi i ddeall gweithgaredd seismig.

Nodweddion copaon uchel

Mynyddoedd yr Andes

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro prif nodweddion cadwyn fynyddoedd yr Andes, ynghyd â'i darddiad, fflora a ffawna.

bryn tyst

Bryn tyst

Rydyn ni'n eich dysgu beth yw bryn tyst mewn daeareg. Dysgwch am y ffurfiannau daearegol mwyaf diddorol ar ein planed.

Llif Afon Tigris

Afon Tigris

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych nodweddion Afon Tigris. Dysgwch yma am bwysigrwydd yr afon hon, ei fflora a'i ffawna. Peidiwch â'i golli!

Polje de Zafarraya

Beth yw poljé

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw poljé a pha mor bwysig yw hi i fodau dynol ac i ddaeareg tirwedd. Dysgwch amdano yma.

Nodweddion tomen

Beth yw clogyn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw clogyn a pha mor bwysig yw hi o ran ceryntau cefnfor a llywio. Dysgwch amdano yma.

Beth yw llednant

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw llednant a pha mor bwysig ydyw. Dysgwch amdano yma.

Mae gan ffurfiannau daearegol enwau gwahanol yn dibynnu ar eu morffoleg a'u tarddiad. Heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am nodwedd ddaearyddol o darddiad gwaddodol o'r enw tombolo. Mae'n dirffurf sy'n ffurfio cyffordd tir rhwng ynys a thir, craig i ffwrdd o dir tir mawr, rhwng dwy ynys, neu rhwng dwy graig fawr. Rydyn ni'n gwybod rhai enghreifftiau o tombolo fel yr isthmws tywodlyd sy'n ymuno â Chraig Gibraltar â'r tir mawr. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i siarad am nodweddion y tombolo a sut mae'n cael ei ffurfio. Cyffredinol Mae'r ffurfiannau daearegol hyn yn digwydd oherwydd bod yr ynysoedd yn cynhyrchu plygiant yn symudiad y tonnau. Fel rheol, mae'r plygiant hwn o'r tonnau yn dyddodi'r tywod a'r clogfeini yn yr ardal lle maen nhw'n torri. Wrth i lefel y môr godi, mae'n cyfrannu at waddodiad yr holl ddeunyddiau a adneuwyd gan y tonnau. Mae'r deunyddiau hyn sydd wedi'u gwthio i fyny yn gwneud llwybr fel y rhai a welwn yn achos Traeth Chesil. Mae'r tombolo hwn yn cysylltu Ynys Portland â Dorset yn adrodd crib clogfeini ar hyd yr arfordir. Gadewch i ni ddadansoddi craig beddrod Gibraltar. Mae'r graig hon wedi'i lleoli yn ne-orllewin eithafol Ewrop ar Benrhyn Iberia. Nid yw'n ddim mwy na phentir calchfaen gydag uchder o 426 metr. Mae'r graig hon yn adnabyddus am gynnal tua 250 o macaques, yr archesgobion olaf yn y gwyllt yn Ewrop. Mae ganddo hefyd rwydwaith labyrinthine o dwneli sydd, ynghyd â'r macaques, yn ei wneud yn atyniad i dwristiaid trwy gydol y flwyddyn. Mae'r graig hon yn cael ei hystyried yn warchodfa naturiol. Gelwir y beddrodau hefyd yn ynysoedd wedi'u clymu oherwydd mae'n ymddangos nad ydyn nhw wedi'u gwahanu'n llwyr o'r arfordir. Gall y ffurfiad hwn ymddangos yn unig neu i'w gael mewn grwpiau. Pan fyddwn yn dod o hyd iddo mewn grwpiau, mae'r ffyn tywod yn ffurfio lloc fel petai'n forlyn ger yr arfordir. Mae'r morlynnoedd hyn dros dro gan y byddant yn sicr o lenwi â gwaddod dros amser. Sut mae tombolo yn cael ei ffurfio Mae'r drifft arfordirol hwn yn digwydd pan fydd y tonnau'n gwthio'r gwaddod. Gall y gwaddod hwn gynnwys tywod, llaid a chlai. Mae'r gwaddod hwn yn cronni rhwng y traeth a'r ynys gan greu parth cronni y gellir ei weld gan fod yr ynys wedi'i chlymu i'r tir mawr. Mae drifft arfordirol yn dibynnu ar gyfeiriad y gwynt. Er mwyn i'r gwynt ffurfio'n barhaus, rhaid i gyfeiriad y gwynt fod tuag at brif gyfeiriad. Fel arall, ni fyddwch yn gallu cronni cymaint o waddod i'r un cyfeiriad. Weithiau, os bydd y ffurfiannau hyn yn digwydd oherwydd drifft arfordirol, ni chaiff ei ystyried yn wir tombolo. Mae gwir tombolo yn un sy'n cael ei ffurfio gan ddiffreithiad tonnau a ffracsiynol y tonnau. Mae'r gweithiau'n dilyn deinameg sy'n cael ei lywodraethu gan rym a chyfeiriad y gwynt. Mae'r cynffonau hyn yn anelu tuag at yr arfordir ac yn arafu wrth iddynt symud trwy ddŵr bas. Mae'r arafu hwn oherwydd ffrithiant y tonnau gyda'r ddaear. Mae'r grym ffrithiant hwn yn lleihau'r cyflymder y mae'r don yn teithio i'r fath raddau fel eu bod yn torri. Wel, pan fydd yn cyrraedd yr ynysoedd maen nhw'n agos at yr arfordir, oherwydd bod y tonnau'n symud yn arafach na'r arfer, maen nhw'n symud o amgylch yr ynys yn lle drosti. Wrth i'r dŵr symud yn arafach o amgylch yr ynys, mae'n casglu gwaddod ar hyd y ffordd. Mae'r gwaddodion yn cael eu dyddodi ac yn parhau i gronni nes creu'r bar tywod sy'n cysylltu'r ynys â'r cynllun. Yn amlwg, mae hon neu mae'n broses hir iawn mewn amser. Hynny yw, mae'n rhaid i hyn ymwneud â graddfa amser ddaearegol (dolen). Y symbolau enwocaf yn y byd Nesaf, byddwn yn disgrifio prif nodweddion y symbolau enwocaf yn y byd. Dechreuon ni gyda'r un yn Nhraeth Chesil. Mae wedi'i leoli yn Dorset, de Lloegr. Fe'i nodweddir gan ei fod yn 115 metr o uchder uwch lefel y môr a bod â thraeth sy'n 29 cilomedr o hyd a 200 metr o led. Cymaint yw pwysigrwydd y tomboy hwn nes iddo gael ei enwi'n Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Beddrodolo enwog arall yw Trafalgar. Mae'r ffurfiad hwn yn llifo i'r môr ac yn rhoi golwg gellyg pigog iddo o dywod mân. Mae'n ffurfio tirwedd hardd gyda thraethau helaeth mewn ardal greigiog sy'n cynnig golygfeydd panoramig ysblennydd. Mae'r diddordeb yn y ffurfiad hwn yn ganlyniad i'r ffaith mai dyma'r unig enghraifft o tombolo dwbl yn Andalusia. Yn y ddamwain ddaearegol hon gwelwn fod y blawd wedi cael ei olchi i ffwrdd gan y llanw ac wedi creu dau tombolos sydd wedi ymuno â'r ynys a'r arfordir. Mae'r undeb hwn wedi amgáu iselder bach sy'n gorlifo pan fydd y gwaddodion yn uwch na'r arfer. Fodd bynnag, mae dyddiau'r iselder hwn oherwydd bydd y deunyddiau'n claddu ac yn lleihau'r dyfnder. Pan giliodd y môr, creodd y gwynt system o dwyni ar y traethau i'r de o'r ynys. Dros amser, mae erydiad wedi cyfrannu at ffosileiddio'r amheuon hyn. Heddiw mae'r system gyfan hon o dwyni wedi'i gorchuddio â phlanhigion fel merywen a mastig. Dylid hefyd ystyried bod y llystyfiant yn trwsio'r tywod. Er enghraifft, rydyn ni'n dod o hyd i flodau wal y môr, cargo môr a blodau lili môr sy'n helpu i drwsio'r tywod a ffurfio blanced liwgar. Yn yr ardaloedd sydd wedi'u sefydlogi, gallwn ddod o hyd i gyrn môr, brwsh sage a chnawdoliad. Ar y llaw arall, yn yr ardal y gellir ei gorlifo, rydym yn dod o hyd i gyrs sy'n gwasanaethu fel tafarnwr rheolaidd ar gyfer rhywogaethau o adar fel yr wylan, aderyn y môr coch a môr-wenoliaid duon.

Beth yw tombolo

Rydyn ni'n dangos i chi brif nodweddion tombolo a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch fwy am y ffurfiant daearegol hwn yma.

Tirweddau a'r copaon uchaf

Mynyddoedd Apennine

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fynyddoedd Apennine. Y cordidella sy'n ffurfio asgwrn cefn yr Eidal.

sgri

Beth yw sgri

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw sgri a sut mae'n cael ei ffurfio. Gwybod popeth am y ffurfiant daearegol hwn sy'n digwydd yn y mynyddoedd.

syrcas rhewlif

Syrcas rhewlif

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y syrcas rhewlifol. Dysgu am nodweddion a phwysigrwydd.

Cadwyn fynyddig

Beth yw orograffeg

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw orograffeg tir a pha mor bwysig yw ei astudiaeth. Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth dda.

Craig ymwthiol

Creigiau plwtonig

Yn yr erthygl hon rydym yn canolbwyntio ar ddweud wrthych beth yw'r prif fathau o greigiau plwtonig a'u nodweddion. Dysgwch bopeth amdano yma.