Eirlithriad eira

A allai fod Oes Iâ Fach?

Mae gwyddonwyr o Brydain yn rhagweld Oes Iâ Fach tua 2030. Er nad hwn fyddai'r tro cyntaf iddo ddigwydd, gallai negyddu cynhesu byd-eang.

dywediadau am amser

Dywediadau am amser

Dysgwch y dywediadau poblogaidd am y tywydd ar gyfer pob mis o'r flwyddyn. Rhai pils diwylliant poblogaidd.

Llosgfynydd math Vulcan

Llosgfynyddoedd

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am losgfynyddoedd: sut maen nhw'n cael eu ffurfio, mathau o losgfynyddoedd sy'n bodoli, a'r gwahanol rannau sy'n ei gyfansoddi. Oherwydd eu bod yn bodoli? Darganfyddwch!

Person yn cael gwres

Sut i gyfrifo'r oerfel gwynt?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i gyfrifo'r teimlad thermol, a rhai chwilfrydedd diddorol iawn eraill sy'n gysylltiedig â thermoregulation.

Eira ar goeden

Sut le fydd y gaeaf?

Pryd mae'r gaeaf yn dod i mewn? Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut le fydd gaeaf 2017/2018. Yn ôl yr AEMET, mae disgwyl i dymheredd cynhesach na'r arfer gael ei gofnodi. Ond mae mwy ...

Llun o'r Môr Marw

A allai'r Môr Marw ddiflannu?

Mae'r Môr Marw yn lle a allai fod mewn perygl o ddiflannu oherwydd newid yn yr hinsawdd. Ond pam? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych amdano.

Cae gyda blodau

Dywediadau Ebrill

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau Ebrill. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Awr Ddaear

Beth yw Awr Ddaear?

Ddydd Sadwrn, Mawrth 25, dathlir Awr Ddaear. Trigain munud lle mae'r golau'n cael ei ddiffodd i amddiffyn yr amgylchedd. Ymunwch â'r dathliad.

Telesgop ar gyfer gwylio adar

Sut i ddewis cwmpas sylwi?

Mae telesgop daearol yn offeryn defnyddiol iawn i allu gweld adar, gweld y dirwedd a hyd yn oed fwynhau'r lleuad. Ond sut ydych chi'n dewis un?

Cawod meteor yn y goedwig

Beth yw'r Cawod Meteor?

Mae cawod meteor yn ffenomen seryddol y gallwn fwynhau arsylwi ar yr awyr. Ond beth yn union ydyw? A pha ddyddiau allwch chi eu gweld?

Rhosod a glöyn byw

Chwilfrydedd am wanwyn 2017

Rydyn ni'n dweud wrthych y chwilfrydedd am wanwyn 2017 fel y gallwch chi wybod pa ddigwyddiadau pwysicaf fydd yn cael eu cynnal yn ystod y tymor lliwgar hwn.

Blodau yn y gwanwyn

Sut le fydd gwanwyn 2017?

Hoffech chi wybod sut le fydd gwanwyn 2017? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth y mae disgwyl i'r tywydd fod yn ystod y tri mis nesaf.

Egin flodau

Dywediadau Mawrth

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Mawrth. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Awyr serennog

Dewch i mewn i fwynhau'r lluniau gorau o'r awyr serennog wrth i chi ddysgu am seryddiaeth a chwedlau am y sêr.

Beth yw aerothermol?

Technoleg yw aerothermol sy'n tynnu egni o'r aer o'n cwmpas i'w drawsnewid yn wres, a thrwy hynny gynhesu'r cartref.

Pendil

Y dowser a dowsing

Mae dowsing yn arfer sy'n seiliedig ar allu rhai pobl, dowsers, i ddod o hyd i ddŵr, mwynau, ymhlith eraill.

Tornado F5 ar lawr gwlad

Sut i oroesi corwynt

Maent yn ffenomenau ysblennydd, ond gallant hefyd achosi difrod sylweddol, felly byddwn yn dweud wrthych sut i oroesi corwynt.

Hydref

Sut beth fydd cwympo?

Ar ôl treulio haf poeth, sut brofiad fydd cwympo? Yn ôl yr AEMET, bydd yn rhywbeth gwahanol i'r hyn rydyn ni wedi arfer ag ef. Byddwn yn dweud wrthych.

Tonnau seismig

4 chwedl am ddaeargrynfeydd

Rydyn ni'n dweud wrthych 4 chwedl am ddaeargrynfeydd, ffenomenau sydd wedi denu sylw dynoliaeth fwyaf ers dechrau amser.

Coedwig Galicia

Mathau o goedwigoedd yn Sbaen

Beth yw'r mathau o goedwigoedd yn Sbaen? Mae yna amrywiaeth ddiddorol, ac mae hon yn wlad sy'n gyfoethog iawn o ran bioamrywiaeth. Dewch i mewn i ddarganfod.

Anialwch yr Antarctig

24 chwilfrydedd am Antarctica

Beth ydych chi'n ei wybod am yr anialwch mwyaf yn y byd? Cadarn bod o leiaf 24 o bethau nad ydych chi'n eu gwybod o hyd. Ewch i mewn a darganfod 24 chwilfrydedd am Antarctica.

beic awyr

Cielomoto, daeargryn yn yr awyr

Cielomoto, daeargryn sy'n digwydd yn yr awyr ac ar ei gyfer nid oes esboniad rhesymegol o hyd. Darganfyddwch fwy am y ffenomen feteorolegol hon

Map risg tân

Map o risg tân yn Sbaen

Rhaid i Sbaen wynebu mwy na 16 mil o danau bob blwyddyn. Nawr, maen nhw'n creu map risg tân lle maen nhw'n gallu gweld pa gymuned sy'n cael ei heffeithio fwyaf.

Mae ansawdd dŵr yn Ewrop hyd yn oed yn waeth na'r disgwyl

Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn cynnig i'r Undeb Ewropeaidd welliant sylweddol yn ansawdd dŵr croyw erbyn 2015. Heddiw mae'r amcan hwn ymhell o gael ei gyflawni, mae'r lefelau gwenwynig mewn cyrff dŵr yn parhau i fod yn uchel iawn.

Ynni geothermol. Tai gwydr a'u cymhwysiad mewn amaethyddiaeth

Ynni geothermol yw'r egni hwnnw y gellir ei gael trwy fanteisio ar wres mewnol y Ddaear. Mae'r gwres hwn oherwydd sawl ffactor, ei wres sy'n weddill, y graddiant geothermol (cynnydd mewn tymheredd â dyfnder) a gwres radiogenig (pydredd isotopau radiogenig), ymhlith eraill.

Map Gwynt y Ddaear, map tywydd hypnotig a rhyngweithiol

Mae cymhwysiad cyfrifiadurol newydd, Earth Wind Map, sydd i'w weld ar y rhyngrwyd ac o fewn cyrraedd yr holl ddefnyddwyr, yn caniatáu inni arsylwi mewn ffordd weledol, hardd yn esthetig a, beth sy'n bwysicach, data wedi'i ddiweddaru ar geryntau gwynt sy'n digwydd ar hyd y ffordd. ar draws y blaned.

Corwynt 1

Ar ôl y corwynt: lluniau

Casgliad o ffotograffau, a dynnwyd yn yr Unol Daleithiau, sy'n ein helpu i ddeall sut mae'r rhai yr effeithir arnynt yn ymdopi â hynt corwynt.

Cumulonimbus, cwmwl storm

Y Cumulonimbus

Yn ôl y WMO disgrifir y Cumulonimbus fel cwmwl trwchus a thrwchus, gyda datblygiad fertigol sylweddol, ar ffurf mynydd neu dyrau enfawr. Mae'n gysylltiedig â stormydd.

Cumulus

Y Cumulus

Mae cymylau Cumulus yn cymylau sy'n datblygu'n fertigol a ffurfiwyd yn bennaf gan geryntau fertigol sy'n cael eu ffafrio gan wresogi'r aer ar wyneb y Ddaear.

Y Stratus

Mae stratws yn cynnwys defnynnau dŵr bach er y gallant gynnwys gronynnau iâ bach ar dymheredd isel iawn.

Pileri Golau yn Jackson

Pileri golau, effaith golau hardd

Colofnau golau, effaith golau hardd sy'n digwydd yn naturiol pan fydd y rhew yn yr atmosffer yn adlewyrchu golau o'r Lleuad, yr Haul, neu olau sy'n dod o ffynhonnell artiffisial

Trosolwg o'r nimbostratus

Y Nimbostratus

Disgrifir Nimbostratus fel haen o gymylau llwyd, tywyll yn aml, gydag ymddangosiad yn cael ei orchuddio gan wlybaniaeth glaw neu eira sy'n cwympo fwy neu lai yn barhaus ohono.

altocwmwlws

Yr Altocumulus

Mae altocumulus yn cael eu dosbarthu fel cymylau canolig. Disgrifir y math hwn o gwmwl fel clawdd, haen denau neu haen o gymylau sy'n cynnwys siapiau amrywiol iawn.

Cirrocumulus

Y Cirrocumulus

Mae coed cirrocwmwlws yn cynnwys clawdd, haen denau neu ddalen o gymylau gwyn, heb gysgodion, sy'n cynnwys elfennau bach iawn. Maent yn datgelu presenoldeb ansefydlogrwydd ar y lefel y maent.

cirrus

Y Cirrus

Mae Cirrus yn fath o gwmwl tal, fel arfer ar ffurf ffilamentau gwyn sy'n cynnwys crisialau iâ.