Eira ar goeden

Sut le fydd y gaeaf?

Pryd mae'r gaeaf yn dod i mewn? Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut le fydd gaeaf 2017/2018. Yn ôl yr AEMET, mae disgwyl i dymheredd cynhesach na'r arfer gael ei gofnodi. Ond mae mwy ...

Llun o'r Môr Marw

A allai'r Môr Marw ddiflannu?

Mae'r Môr Marw yn lle a allai fod mewn perygl o ddiflannu oherwydd newid yn yr hinsawdd. Ond pam? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych amdano.

Blodau yn y gwanwyn

Sut le fydd gwanwyn 2017?

Hoffech chi wybod sut le fydd gwanwyn 2017? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth y mae disgwyl i'r tywydd fod yn ystod y tri mis nesaf.

Hydref

Sut beth fydd cwympo?

Ar ôl treulio haf poeth, sut brofiad fydd cwympo? Yn ôl yr AEMET, bydd yn rhywbeth gwahanol i'r hyn rydyn ni wedi arfer ag ef. Byddwn yn dweud wrthych.

Map Gwynt y Ddaear, map tywydd hypnotig a rhyngweithiol

Mae cymhwysiad cyfrifiadurol newydd, Earth Wind Map, sydd i'w weld ar y rhyngrwyd ac o fewn cyrraedd yr holl ddefnyddwyr, yn caniatáu inni arsylwi mewn ffordd weledol, hardd yn esthetig a, beth sy'n bwysicach, data wedi'i ddiweddaru ar geryntau gwynt sy'n digwydd ar hyd y ffordd. ar draws y blaned.