Ffurfio Môr Caspia

Môr Caspia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, ffurf, pwysigrwydd, bioamrywiaeth a bygythiadau Môr Caspia. Dysgwch fwy amdano yma.

Plancton

Plancton

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw plancton, beth mae'n cynnwys, ei nodweddion a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy am y gadwyn fwyd.

quicksand

quicksand

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am quicksand a sut i ddod allan ohono. Dysgu mwy am y ffenomen aml hon mewn ffilmiau.

Toddi'r polion

Toddi'r polion

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl achosion a chanlyniadau'r dadmer wrth y polion. Dysgwch beth yw prif achosion y ffenomen hon.

Ffawna Eocene

Ffawna Eocene

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, arallgyfeirio ac esblygiad ffawna Eocene. Dysgwch fwy amdano yma.

Effeithiau'r coronafirws Covid19

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw gwahanol effeithiau coronafirws Covid19 a pha effaith y mae wedi'i chael ar lygredd aer.

Coedwig gollddail

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, elfennau a bioleg y goedwig gollddail. Dysgwch fwy amdano yma.

Coedwig fythwyrdd

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion y goedwig fythwyrdd. Dysgu mwy am y mathau hyn o goed a'u haddasiadau.

Profwch falŵn

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, gweithrediad ac adeiladwaith y balŵn stiliwr. Dewch i adnabod yr offeryn ymchwil hwn yn drylwyr.

Mamaliaid ffawna Oligocene

Ffawna Oligocene

Byddwn yn dweud wrthych yn fanwl sut le oedd ffawna Oligocene. Darganfyddwch yma pa rywogaethau a ddatblygodd ac a esblygodd ar yr adeg hon.

Twll yn yr haen osôn

Twll yn yr haen osôn

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y twll yn yr haen osôn a'i effaith ar fodau dynol a bywyd.

Clorofluorocarbonau

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw clorofluorocarbonau a'r holl nodweddion a defnyddiau sydd ganddynt. Dysgwch fwy yma.

Graddfa chwyddo Douglas

Graddfa Douglas

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion graddfa Douglas a'i bwysigrwydd wrth wybod cyflwr y tonnau.

Ffawna Miocene

Rydym yn esbonio'n fanwl nodweddion, esblygiad a rhywogaethau ffawna Miocene. Dysgu mwy am y Ddaear yma.

Offer Heliograff

Heliograff

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw heliograff, sut mae'n gweithio a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy am y ddyfais hon yma.

Arbelydriad

Arbelydriad

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am irrandiability a phwysigrwydd sefydlu'r math o hinsawdd mewn ardal.

Datblygu ffawna Pliocene

Ffawna Pliocene

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Pliocene. Dysgu mwy am arallgyfeirio'r anifeiliaid hyn.

Gwastadedd Abyssal

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwastadedd affwysol a'i brif nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna pleistosen

Ffawna pleistosen

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am esblygiad a nodweddion ffawna Pleistosen. Dysgwch fwy yma.

Ffo wyneb

Beth yw dŵr ffo

Rydym yn esbonio beth yw dŵr ffo a sut mae'n tarddu. Dysgwch am y gydran hon o'r cylch hydrolegol a'i bwysigrwydd.

Cefnfor yr Arctig

Cefnfor yr Arctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gefnfor yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch beth yw cyflwr presennol y cefnfor hwn.

Llyn Hillier

Llyn Hillier

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych holl nodweddion a chyfrinachau Lake Hillier. Dysgwch pam mae'r llyn enwog hwn yn binc.

Ffawna Holocene

Ffawna Holocene

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Holosen. Dysgu mwy am y rhywogaethau sydd wedi'u diffodd gan fodau dynol.

Chwyrlïen tân

Tornado tân

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw tarddiad corwynt tân a pha ddifrod y mae'n ei achosi. Dysgwch am y digwyddiadau eithafol yma.

Model atomig Rutherford

Model atomig Rutherford

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am fodel atomig Rutherford. Dysgu mwy am esblygiad gwyddoniaeth.

Nodweddion ffawna Defonaidd

Ffawna Defonaidd

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Defonaidd. Dysgu mwy am ddatblygiad bywyd ar ein planed.

Cyfnod cyntaf Miocene

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, hinsawdd, daeareg, fflora a ffawna'r cyfnod Miocene. Dysgu mwy am esblygiad yma.

Yn golygu

Afon Amazon

Rydym yn esbonio beth yw nodweddion, ffurfiant a daeareg Afon Amazon. Dysgu mwy am yr afon fwyaf yn y byd.

Aeon Proterosöig

Aeon Proterosöig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl iawn holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r Aeon Proterosöig. Dysgwch fwy amdano yma.

Cefnfor Antartig

Cefnfor Antartig

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi holl nodweddion, ffawna a phwysigrwydd economaidd Cefnfor yr Antarctig. Dysgwch bopeth amdano yma.

Datblygiad y ffawna Triasig

Ffawna triasig

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ddatblygu ac arallgyfeirio'r ffawna Triasig. Dysgu mwy am anifeiliaid y cyfnod daearegol hwn.

Ffawna cretasaidd

Rydyn ni'n dangos i chi holl nodweddion a rhywogaethau'r ffawna Cretasaidd. Dysgu mwy am y deinosoriaid a oedd yn dominyddu'r cyfnod hwn.

Model atomig Dalton

Model atomig Dalton

Rydyn ni'n dangos i chi'r holl nodweddion, postolau a gwallau oedd gan fodel atomig Dalton. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna Jwrasig

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ffawna'r Jwrasig. Pa fath o ffawna a ddatblygodd yn ystod y cyfnod hwn a'i nodweddion.

Ffawna Ordofigaidd

Cyfnod Ordofigaidd

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, daeareg, fflora a ffawna'r cyfnod Ordofigaidd. Dysgwch amdano yma.

Cyfnod Silwraidd

Cyfnod Silwraidd

Rydyn ni'n dysgu holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Silwraidd i chi. Dysgu mwy am y cyfnod hwn.

Cambrian

Cyfnod Cambrian

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Cambriaidd. Dysgwch fwy am y cyfnod a gafodd ffrwydrad bioamrywiaeth yma.

Dimensiynau Loch Ness

Llyn Ness

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a nodweddion Loch Ness. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y llyn sy'n gartref i chwedl.

Datblygiad Defonaidd

Cyfnod Defonaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Defonaidd. Dysgu mwy am ddaeareg, fflora, ffawna a hinsawdd ein planed.

Cyfnod Cretasaidd

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Cretasaidd. Dysgwch yma sut y diflannodd deinosoriaid.

Jwrasig

Cyfnod Jwrasig

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am bopeth sy'n gysylltiedig â'r cyfnod Jwrasig. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy.

Triasig

Cyfnod triasig

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Triasig. Dysgu mwy am ein planed yma.

Carbon ei natur

Carbon ei natur

Rydym yn egluro pwysigrwydd carbon mewn natur yn fanwl. Rhowch y swydd hon i ddysgu pwysigrwydd yr elfen hon.

Ffawna Eocene

Cyfnod epocene

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r epoc Eocene. Ewch i mewn a dysgu mwy amdano.

Carbonifferaidd

Cyfnod Carbonifferaidd

Rydym yn esbonio'n fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Carbonifferaidd. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

Manylion yr astudiaeth o ffosiliau

Biostratigraffeg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am biostratigafía. Dysgwch yn y swydd hon fwy am y gangen hon o ddaeareg a'i phwysigrwydd.

Difodiant màs Permaidd

Cyfnod Permaidd

Yn y swydd hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Permaidd. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am ein planed.

Pliocene

Pliocene

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr epoc Pliocene. Ewch i mewn yma i ddysgu am yr amser daearegol hwn.

Dirywiad Magnetig ar y Ddaear

Addurniad magnetig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw gogwydd magnetig a beth yw ei bwrpas. Rhowch yma i ddysgu pwysigrwydd a sut i'w gyfrifo ar siartiau morwrol.

Afon Niger

Afon Niger

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant, fflora, ffawna a bygythiadau Afon Niger. Dysgwch fwy am yr afon Affricanaidd yma.

Joselyn Bell Burnell yn derbyn y wobr

Jocelyn bell burnell

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gofiant a darganfyddiadau'r gwyddonydd corfforol Jocelyn Bell Burnell. Mae'n gwybod ei broblem gyda'r Wobr Nobel.

Llwybr Llaethog

Mapiau llygredd golau

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw mapiau llygredd golau a pha mor bwysig ydyn nhw. Dysgwch am ganlyniadau'r llygredd hwn.

Môr Sargasso

Môr Sargasso

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth am Fôr Sargasso. Dysgu mwy am y môr chwilfrydig hwn sydd wedi'i leoli yng Nghefnfor yr Iwerydd.

Afon Danube

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Danube, yr ail bwysicaf yn Ewrop i gyd. Gwybod ei gyfrinachau yma.

Thomson

Model atomig Thomson

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw model atomig Thomson a beth mae'n ei gynnwys. Dysgwch beth oedd ei ddatblygiadau i wyddoniaeth.

Mapiau Portulan Hynafol

Beth yw portulan

Rydyn ni'n dangos i chi beth yw portulan a beth oedd yn cael ei ddefnyddio yn y gorffennol. Dysgwch am sut y gwnaeth masnach wella diolch i fodolaeth y mapiau hyn.

ecsbloetio hydrocarbon

Môr Barents

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi nodweddion Môr Barents a'i bwysigrwydd economaidd a bioamrywiaeth. Dysgwch amdano yma.

Môr Marmara

Môr Marmara

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Marmara. Yr holl nodweddion, ynysoedd a lleoedd i dwristiaid. Gwybod popeth yma.

Darfudiad thermol

Ceryntau darfudiad

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw ceryntau darfudiad a sut y cânt eu ffurfio. Dysgwch amdano yma. Peidiwch â'i golli!

Bywgraffiad o Hypatia

Bywgraffiad o Hypatia

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth am fywyd, gweithredoedd a marwolaeth Hypatia. Dysgu mwy am y mathemategydd a'r athronydd hwn.

Ecotone naturiol

Beth yw ecotone

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw ecotone a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch am bwysigrwydd y math hwn o ardal ym myd natur

Glannau Môr Tyrrhenian

Môr Tyrrhenian

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos rhyfeddodau Môr Tyrrhenian i chi. Darganfyddwch swyn y môr hwn a pham ei fod yn bwysig i dwristiaeth.

Nodweddion y magnetosffer

Magnetosffer

Rydyn ni'n dysgu nodweddion, pwysigrwydd a tharddiad y magnetosffer i chi. Gwybod pa mor bwysig yw maes magnetig y Ddaear

Marian canolog

Beth yw marianau

Rydyn ni'n esbonio beth yw marianau a sut maen nhw'n ffurfio o ganlyniad i ddeinameg rhewlif. Rhowch yma i wybod mwy.

Hydrosffer

Rydym yn esbonio'n fanwl iawn beth yw'r hydrosffer, beth yw ei nodweddion a pha mor bwysig ydyw. Peidiwch â'i golli!

Biodanwydd cenhedlaeth

Biodanwyddau

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fiodanwydd. Ewch i mewn i ddysgu sut maen nhw'n cael eu ffurfio a beth yw eu hanfanteision a'u manteision.

Cyfansoddiad aer

Cyfansoddiad aer

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i gyfansoddiad yr aer, pa mor bwysig yw hi i fywyd a beth sy'n digwydd gyda llygredd. Peidiwch â'i golli!

Hinsoddeg

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sy'n gysylltiedig â'r tywydd. Dysgwch beth ydyw a sut mae'n cael ei astudio yma. Peidiwch â'i golli!

Gorsaf Dywydd Gwyddonol Oregon

Oregon Gwyddonol

Rhowch yr erthygl hon i ddarganfod pa rai yw'r gorsafoedd tywydd Oregon Scientific gorau. Rydyn ni'n egluro popeth i chi yn fanwl.

Bohr

Model atomig Bohr

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl fodel atomig Bohr. Ewch i mewn yma i ddysgu am ei egwyddorion a'i gamgymeriadau.

Ewyn morol

Ewyn môr

Yma rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am darddiad a ffurfiad ewyn y môr. Dysgwch pam mae ewyn yn ymddangos yn y môr.

Mesurydd glaw digidol

Pluviometer

Rydym yn esbonio'n fanwl weithrediad y mesurydd glaw a'r pwysigrwydd sydd ganddo mewn meteoroleg. Yn ogystal, gallwch chi wybod y mathau sydd yna.

moroedd a chefnforoedd

Moroedd a chefnforoedd

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i'r prif wahaniaethau rhwng moroedd a chefnforoedd. Ewch i mewn i ddysgu mwy am ei nodweddion.

Gardd feteorolegol

Gorsaf Dywydd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n rhoi manylion i chi am nodweddion yr orsaf dywydd a'r mathau sy'n bodoli. Ewch i mewn i wybod mwy.

Capiau iâ'r Antarctig

Capiau iâ pegynol

Rhowch y post hwn i ddysgu popeth am y capiau pegynol. Beth fyddai'n digwydd pe byddent yn toddi o gynhesu byd-eang? Darganfyddwch ef yma.

Thermomedr mercwri

Thermomedr mercwri

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y thermomedr mercwri, ei ddefnydd, a'r risgiau posibl. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn drylwyr.

Cefnfor yr Iwerydd

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am Gefnfor yr Iwerydd a'i nodweddion. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

tymhorau

tymhorau

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro nodweddion ac effeithiau tymhorau'r flwyddyn. Ewch i mewn i ddysgu mwy amdano.

Lliw y môr du

Môr Du

Yn yr erthygl hon byddwn yn darganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Du. Dysgwch am y môr hwn a'r nodweddion arbennig sydd ganddo.

Pythagoras

Pythagoras

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi gofiant a champau Pythagoras, mathemategydd ac athronydd pwysig iawn. Dewch i mewn i ddysgu amdano.

Effaith coriolis mewn meteoroleg

Effaith coriolis

Mewn meteoroleg defnyddir y term effaith coriolis. Mae'r effaith hon yn bwysig iawn mewn gwyddoniaeth. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Isaac Newton

Isaac Newton

Rhoddodd y ffisegydd Isaac Newton gyfraniadau niferus i wyddoniaeth, gan chwyldroi popeth a ddarganfuwyd. Ewch i mewn yma i ddysgu am ei gofiant.

Mathemategydd Al-Khwarizmi

Al-Khwarizmi

Roedd Al-Khwarizmi yn wyddonydd amlddiwylliannol a oedd yn fedrus mewn mathemateg, seryddiaeth a daearyddiaeth. Ewch i mewn yma a dysgu am y cyfraniadau niferus i wyddoniaeth.

Darfudiad mewn meteoroleg

Darfudiad

Rhowch yma i ddarllen erthygl a fydd yn clirio'ch amheuon ynghylch darfudiad a throsglwyddo gwres. Gwybod y prosesau hyn yn fanwl.

Baromedr aneroid

Baromedr

Ewch i mewn yma a dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y baromedr. Gwybod beth yw ei fathau a pha mor bwysig ydyw mewn meteoroleg.

Trydarthiad planhigion

Anweddiad

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anweddweddariad. Os oes angen i chi wybod am y cysyniad hwn ar gyfer rhywfaint o waith dosbarth, dyma'ch swydd.

Valdelinares

Y dref uchaf yn Sbaen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi'r 10 uchaf o drefi uchaf Sbaen. Ewch i mewn i adnabod y dref uchaf yn Sbaen a'i nodweddion.

Theori llinynnol

Theori llinynnol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl fanylion am ffurfio ac ystyr theori llinyn. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn yma.

Albedo wedi'i Adlewyrchu

Albedo y Ddaear

Rydyn ni'n egluro popeth am albedo y Ddaear a'i pherthynas â newid yn yr hinsawdd. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Swyddogaeth ceiliog gwynt

ceiliog

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y ceiliog tywydd a sut mae'n gweithio. Dysgwch ei ddefnyddio i wybod cyfeiriad y gwynt.

Haenau llinell yr awyrgylch

Tropopos

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y tropopos a'i bwysigrwydd. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Arogl glaw

Petrichor

Dysgwch bopeth am betricor, arogl nodweddiadol a dymunol glaw. Rydyn ni'n egluro ei darddiad a pham mae'n arogli felly. Yn mynd i mewn!

Cymylau Lenticular

Cymylau Lenticular

Yn y swydd hon rydym yn egluro beth yw cymylau lenticular a beth yw'r prif amodau sy'n gorfod bodoli ar gyfer eu ffurfio. Ewch i mewn a gwybod popeth.

Llanw

Y llanw

Rydyn ni'n esbonio beth yw llanw a sut maen nhw'n gweithio. Byddwch hefyd yn gallu dysgu am fyrddau'r llanw a phwysigrwydd pysgota. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

Max planc

Bywgraffiad Max Planck

Roedd Max Planck yn wyddonydd a chwyldroadodd ffiseg hyd at y presennol. Ewch i mewn yma a dysgu popeth am ei ddarganfyddiadau a'i theori cwantwm.

glaw o bysgod a brogaod

Glaw pysgod a brogaod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am law pysgod a brogaod. Mae'n ddigwyddiad rhyfedd nad oes fawr ddim yn hysbys amdano. Dewch i mewn i ddarganfod.

mathau o eirlithriadau eira

Eirlithriadau

Eirlithriadau eira yw'r tirlithriadau hynny sy'n cael eu hachosi ar y llethrau am wahanol resymau y gallwch ddysgu amdanynt yn y swydd hon. Dewch i mewn i ddarganfod.

pryd mae haf san martin

Haf San Martín

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau, chwilfrydedd ac rydyn ni'n esbonio pam mae haf San Martín yn cael ei ffurfio. Dewch i mewn i ddarganfod.

Hinsawdd gefnforol

Hinsawdd gefnforol

Mae'r hinsawdd gefnforol yn digwydd mewn ardaloedd sy'n agos at gorff mawr o ddŵr. Ydych chi eisiau dysgu popeth am y math hwn o dywydd? Yma gallwch ddod o hyd i bopeth.

elfennau tywydd

Elfennau tywydd

Gwybod beth yw elfennau'r hinsawdd a'r nodweddion sy'n eu diffinio. Beth mae'n dibynnu a yw'n gwneud yn well neu'n waeth ym mhob tymor? Darganfyddwch ef yma

Mynyddoedd Creigiog

y Mynyddoedd Creigiog

Mae'r Mynyddoedd Creigiog yn fynyddoedd a ddatganwyd yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Darganfyddwch ei holl nodweddion a'i hyfforddiant yma.

mathau o dywydd

Mathau o dywydd

Ar y blaned Ddaear mae yna lawer o fathau o hinsawdd yn dibynnu ar lawer o newidynnau a'r ardal ddaearyddol lle'r ydym ni. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

copaon uchel yr himalaya

Yr Himalaya

Mae mynyddoedd yr Himalaya yn cynnwys y mynyddoedd uchaf yn y byd fel copa Everest. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdani?

Croesi'r Appalachiaid

Mynyddoedd Appalachian

Mae'r Mynyddoedd Appalachian yn heneb naturiol wirioneddol sy'n llawn dop o anifeiliaid a phlanhigion. Ydych chi eisiau gwybod popeth am yr amgylchedd naturiol hardd hwn?

Y cyfnod Cwaternaidd

Y cyfnod Cwaternaidd yw rhan olaf hanes y Ddaear, gwyddoch am yr holl ddigwyddiadau pwysicaf sydd wedi nodi'r cyfnod hwn.

John dalton

Bywgraffiad John Dalton

Roedd John Dalton yn ffisegydd-gemegydd ac yn angerddol am feteoroleg a wnaeth gyfraniadau mawr i fyd gwyddoniaeth. Dewch i'w hadnabod yma.

rheolydd amser gyda chloc atomig

Cloc atomig

Y cloc atomig yw'r mwyaf cywir y mae dyn wedi'i greu erioed. Mae ganddo gymwysiadau gwych ym myd gwyddoniaeth ac yn y swydd hon byddwch chi'n dysgu amdanyn nhw.

Nodweddion mwynau

Mathau o fwynau

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'r gwahanol fathau o fwynau sy'n bodoli ar y blaned Ddaear. Ewch i mewn yma a darganfod ei holl briodweddau.

Perygl llosgfynydd

Llosgfynydd yn ffrwydro

Gall llosgfynydd sy'n ffrwydro fod yn beryglus iawn os oes ganddo ran fawr o'r boblogaeth y gall effeithio arni. Ydych chi'n gwybod pa losgfynyddoedd fydd yn ffrwydro?

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd yw'r ffactorau sy'n nodweddu ardal ddaearyddol benodol. Dysgwch bopeth amdanyn nhw yma.

Oes yr Iâ

Oes yr iâ

Roedd oes yr iâ yn gyfnod a ddigwyddodd ar ddiwedd y Cyfnod Cretasaidd lle diflannodd mwy na 35% o'r rhywogaethau a oedd yn byw ar y Ddaear. Darganfyddwch!

Pob plât tectonig

Damcaniaeth tectoneg platiau

Beth yw damcaniaeth tectoneg platiau? Pa symudiadau platiau tectonig sy'n bodoli? Darganfyddwch hynny i gyd a mwy yma.

Llyfr Hooke

Bachyn Robert

Roedd Robert Hooke yn wyddonydd ac athronydd o bwys mawr i fyd gwyddoniaeth. Darganfyddwch bwysigrwydd ei ddarganfyddiadau yma.

Gorsaf fesur seicromedr

Y seicromedr

Dyfais fesur yw'r seicromedr a ddefnyddir i wneud mesuriadau meteorolegol. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyw a sut mae'n gweithio? Yn mynd i mewn!

Niwl addurno

Advection

Mae arddeliad yn ffactor pwysig iawn i'w ystyried mewn meteoroleg. Yn yr erthygl hon byddwch chi'n gwybod popeth yn fanwl. Am beth ydych chi'n aros?

Newidiadau ffenolegol

Ffenoleg

Mae ffenoleg yn astudio cylchoedd bywyd organebau. Mae'n angenrheidiol cynyddu cynhyrchiant a dod i adnabod pethau byw. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Cryosffer

Y cryosffer

Y cryosffer yw'r ardal o'r Ddaear sydd wedi'i gorchuddio â rhew neu eira. Mae'n cyflawni nifer o swyddogaethau yn hinsawdd y blaned. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Thermostat Wifi

Thermostat WIFI

Chwyldro ym myd gwresogi yw thermostat WIFI. Gwybod yn fanwl holl weithrediad y ddyfais hon yma.

Ffurfio cwmwl

Mathau cwmwl

Mae'r mathau o gymylau yn amrywiol iawn yn ein awyr. Mae pob un yn cynrychioli cyflwr tywydd. Dysgu popeth amdanyn nhw yma.

Oes rhewlifiant ac iâ

Y rhewlifiant ac oes yr iâ

Mae'r rhewlifiant yn gyfnod lle mae'r blaned yn cael ei gorchuddio gan gapiau pegynol yn bennaf ac yn arwain at oes iâ. Darganfyddwch bopeth yma.

Haf San Miguel

Haf San Miguel

Mae haf San Miguel yn digwydd bron bob blwyddyn ar ddiwedd mis Medi yn Sbaen. Ydych chi eisiau gwybod ei nodweddion?

Llanw'r gwanwyn

Llanw'r gwanwyn

Mae llanw'r gwanwyn yn ffenomenau a gynhyrchir trwy weithred disgyrchiant yr Haul a'r Lleuad. Pryd maen nhw'n digwydd a sut maen nhw'n cael eu ffurfio?

Alfred Wegener a theori drifft cyfandirol

Pwy oedd Alfred Wegener?

Darganfyddwch gyflawniadau'r gwyddonydd Alfred Wegener, a newidiodd y ffordd rydyn ni'n gweld y Ddaear yn llwyr ym 1912. Ydych chi eisiau dysgu amdano?

larymau glaw

Yr apiau larwm glaw gorau

Mae'r swydd hon yn sôn am y gwahanol apiau sy'n bodoli i roi rhybuddion larwm glaw. Gyda nhw gallwch chi wybod bob amser pryd a ble mae'n mynd i lawio.

Rhew sych a'i eiddo trawiadol

Rhew sych

Mae'r swydd hon yn sôn am briodweddau a defnydd iâ sych. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano a dysgu sut i wneud gartref, dyma'ch post.

Cyhydnos y gwanwyn

Mae'r cyhydnos vernal yn amser arbennig iawn o'r flwyddyn, pan fo'r dydd a'r nos bron yr un oriau. Darganfyddwch pryd mae'n digwydd!

Radar glawiad AEMET ym Madrid

Radar dyodiad

Mae'r swydd hon yn sôn am radar y dyodiad, ei nodweddion a sut mae'n gweithio. Ydych chi eisiau gwybod sut mae meteorolegwyr yn rhagweld glaw?

Halo solar yn y bore

halo haul

Mae'r swydd hon yn sôn am ffenomen feteorolegol ryfedd o'r enw halo solar. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'n cael ei ffurfio a ble gallwch chi ei weld?

Glaw

Mapiau glaw

Mae'r swydd hon yn sôn am nodweddion a defnyddioldeb mapiau glawiad neu wlybaniaeth ar gyfer meteorolegwyr a rhagweld y tywydd. Ydych chi eisiau dysgu eu dehongli?

Awel y môr yn y gwanwyn

Awel y môr

Mae'r swydd hon yn sôn am beth yw awel y môr, sut a phryd y mae'n cael ei ffurfio a'r prif nodweddion. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

arctig-dadmer

Mae rhew arctig yn toddi yn y gaeaf hefyd

Yn ystod y gaeaf mae'r Arctig hefyd yn colli iâ. Mae'r tymheredd yn rhy uchel i aros, cymaint fel bod ymchwilwyr yn disgwyl iddo ddiflannu'n llwyr bob haf gan ddechrau yn 2030.

Cwmwl arnofio i addurno'r cartref

Hoffech chi gael cwmwl arnofiol yn eich tŷ? Nawr gallwch chi wneud iddo ddigwydd diolch i'r dylunydd Richard Clarkson. Dewch i mewn i edrych ar ei ddyluniad.

gagendor mexico

Beth yw Gwlff?

Mae'r post hwn yn sôn am nodweddion a diffiniad y gagendor, y gwahaniaeth gyda'r bae a'r cildraeth a'r prif gwlff yn y byd. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

meteoroleg 2017

Crynodeb o'r tywydd ar gyfer 2017

Yma, rydyn ni'n mynd i siarad am grynodeb o flwyddyn feteorolegol 2017. Yr holl ddigwyddiadau sydd wedi digwydd a'r rhai mwyaf nodedig. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw?

Squall dros Las Palmas de Gran Canaria

Pam fod gan stormydd enwau nawr?

Pam fod gan stormydd enwau nawr? Ar 1 Rhagfyr, 2017, bydd y seiclonau hyn yn derbyn enw iawn. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pam.

Calamocha

Beth yw'r lleoedd oeraf yn Sbaen?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r lleoedd oeraf yn Sbaen. Darganfyddwch beth yw'r tymheredd isaf sydd wedi'i gofnodi yn y wlad.

Golygfa o'r cefnfor atlantig

Pam mae'r môr yn newid lliw?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae'r môr yn newid lliw? Peidiwch ag oedi cyn cystadlu i ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn. ;)

mae gorsafoedd tywydd yn mesur newidynnau

Arsylwi mewn meteoroleg

Mae arsylwi meteorolegol yn angenrheidiol i allu cynhyrchu modelau rhagfynegiad tywydd. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'r meteoroleg yn cael ei arsylwi?

Pam mae'n bwrw llai yn Sbaen?

Pam fod Sbaen bob amser yn cael gwrthseiclon a thywydd mor dda? Y rheswm yw oherwydd Anticyclone yr Azores. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

Beth yw gaeaf niwclear?

Esboniad o beth yw gaeaf niwclear, o'r ffordd y mae'n tarddu i'r hyn sy'n digwydd, yn ogystal â'r effeithiau cyfochrog y mae'n eu cael ar fywyd y rhywogaeth

mae yna lawer o fathau o wlybaniaeth

Glawiad

Dysgwch sut mae cymylau'n ffurfio a sut mae dyodiad yn digwydd, ei achosion a'r mathau sy'n bodoli

Gwynt pampas yn chwythu yn yr Ariannin

Y Pampero, y Zonda a'r Sudestada

El Pampero, El Zonda a La Sudestada sy'n pennu cylchrediad y gwyntoedd yn yr Ariannin. Ydych chi eisiau gwybod mwy am y gwyntoedd hyn?

Aeon hynafol

Dysgwch sut y cododd bywyd ar y Ddaear a sut y datblygodd yn ystod yr Aeon Archaidd. Un o'r amseroedd daearegol mwyaf diddorol