candilazo

Candilazo

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lamp a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

datblygiad homo sapiens

Homo sapiens

Gwybod popeth am Homo sapiens a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych pa un yw'r wlad fwyaf yn y byd a pha rai yw'r gwledydd sy'n dilyn o ran maint.

homo neanderthalensis

Homo neanderthalensis

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo neanderthalensis a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cyflymder sain mewn awyrennau

Cyflymder sain

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gyflymder sain a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

afon genal

Afon Genal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Afon Genal, ei ffynhonnell a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Entropi y bydysawd

Egwyddorion thermodynameg

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egwyddorion thermodynameg a'r pwrpas iddyn nhw.

tywydd Awstralia yn yr haf

Hinsawdd Awstralia

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Awstralia a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

homo erectus

Erectus Homo

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y rhywogaeth ddynol Homo erectus a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hynafiad hwn.

Egni cinetig

Egni cinetig

Rydym yn egluro gydag enghreifftiau ac yn manylu ar beth yw egni cinetig a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

gwobr hinsawdd nobel 2021

Hinsawdd Gwobr Nobel 2021

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Wobr Hinsawdd Nobel 2021 a'r hyn mae'n ei gynnwys. Dysgwch fwy amdano yma.

haze

Beth yw'r gwyntoedd masnach

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwyntoedd masnach a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw'r glaw

Beth yw glaw

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw glaw, beth yw ei darddiad a'r mathau o law sy'n bodoli yn dibynnu ar y cymylau.

veroño

Verrano

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw veroño a beth yw ei nodweddion.

toddi iâ

Cefnfor Arctig Rhewlifol

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am gefnfor rhewlifol yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw cafn

Beth yw cafn

Yn yr erthygl feteorolegol hon rydym yn dweud wrthych beth yw cafn, beth yw ei nodweddion a pha ganlyniadau sydd ganddo.

llyn galilea

Môr galilea

Rydyn ni'n dweud wrthych chi yn fanwl iawn bopeth sy'n gysylltiedig â Môr Galilea, ei nodweddion a'i fioamrywiaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

mesosffer a nwyon

Mesosffer

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y mesosffer a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

hinsoddau a meteoroleg

Hinsoddau'r byd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wahanol hinsoddau'r byd a'u nodweddion. Dysgwch fwy am yr hinsoddau yma.

Wyneb y lleuad na allwn ond ei weld

Beth yw'r lleuad

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r lleuad a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

glaw yn yr Ynys Las 14 Awst

Glaw yn yr Ynys Las

Mae'r glaw yn yr Ynys Las wedi gadael y gymuned wyddonol yn ddi-le. Darganfyddwch yn yr erthygl hon bopeth sy'n digwydd.

llywio afon

Afon Nîl

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Nile a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Seren Belen

Seren Belen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am seren Bethlehem a'i darddiad posib. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw anemomedr

Beth yw anemomedr

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw anemomedr a'i gymhwysiad mewn meteoroleg. Dysgwch fwy amdano yma.

moroedd y byd

Moroedd y byd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi pa brif foroedd yn y byd a nodweddion y pwysicaf.

gwlyptiroedd

Gwlyptiroedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wlyptiroedd a'u pwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

polyn deheuol y blaned goch

Dŵr ar mars

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sy'n hysbys am ddŵr ar y blaned Mawrth a beth yw'r darganfyddiadau diweddaraf.

gwanwyn

Beth yw gwanwyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw gwanwyn, ei nodweddion a'r pwysigrwydd sydd ganddyn nhw.

pelydrau gama

Pelydrau gama

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am belydrau gama a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

eirlithriadau i lawr y mynydd

Eirlithriad eira

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr eirlithriad eira a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

gangiau afon

Afon Ganges

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Ganges a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

meridian geenwich

Greenwich Meridian

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Meridian Greenwich a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

rhewlif perito moreno

Rhewlif Perito Moreno

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Rewlif Perito Moreno, un o ryfeddodau'r byd. Dysgwch bopeth amdano yma.

llednentydd yr afon volga

Yr afon hiraf yn Ewrop

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr afon hiraf yn Ewrop a'i nodweddion, dysgwch fwy amdani yma.

dinistrio haen osôn

Dinistrio haen osôn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw achosion a chanlyniadau dinistrio'r haen osôn a beth sy'n rhaid ei wneud i ofalu amdano.

llosgfynydd krakatoa

Llosgfynydd Krakatoa

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am losgfynydd Krakatoa a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymylau mammatus

Cymylau mammatus

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffurfiant a nodweddion cymylau mammatus. Dysgu mwy am y ffurfiannau hyn.

Hinsawdd Sbaen

Hinsawdd Sbaen

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Sbaen a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Archwilio'r blaned Mawrth

Dyfalbarhad Mars

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddyfalbarhad Mars a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

adran dosbarthu hinsawdd koppen

Dosbarthiad hinsawdd Köppen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddosbarthiad hinsawdd Köppen a pha fathau o hinsawdd sy'n bodoli yn ôl hyn.

calendr canoloesol

Calendr canoloesol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y calendr canoloesol a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hanes yma.

beio pascal

Blaise Pascal

Rydym yn esbonio'n fanwl holl hanes, cofiant a champau Blaise Pascal. Dysgu mwy am fywyd manwl y mathemategydd hwn.

delweddau lloeren meteosat

Meteosat lloeren

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lloeren meteosat a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

swyddogaeth arsylwi gwynt

Twr y gwyntoedd

Darganfyddwch yma holl nodweddion, tarddiad a phwysigrwydd Tŵr y Gwyntoedd. Dysgwch fwy am yr heneb yma.

bodau dynol ar blanedau eraill

Terasffurfio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am derasffurfio'r bod dynol ar blanedau eraill. Dysgwch amdano yma.

Bywgraffiad Leibniz

Bywgraffiad Leibniz

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl fywgraffiad a champau'r athronydd a'r mathemategydd Gottfried Wilhelm Leibniz. Dysgu mwy am ddiwylliant yma.

hyd sianel

Camlas Suez

Dysgwch am bwysigrwydd, nodweddion a hanes Camlas Suez. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl yma.

ernest rutherford

Rutherford

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cryno yr Arglwydd Ernest Rutherford a'i gampau. Dysgwch am y gwyddonydd hwn a chwyldroadodd gemeg.

ecosffer

Ecosffer

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr ecosffer a'i nodweddion. Dysgu mwy am ein planed a'i pherthnasoedd.

cosmogony

Cosmogony

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion ac amcanion y cosmogony. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion y gagendor o bengal

Gwlffoedd bengal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fae Bengal a'i nodweddion. Darganfyddwch pam ei fod mor hynod yma.

astudiaethau ar yr egwyddor ansicrwydd

Bywgraffiad Heisenberg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gampau a bywgraffiad Warner Karl Heisenberg. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn sy'n hysbys i wyddoniaeth.

pwysigrwydd y gamlas panama

Camlas Panama

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am bwysigrwydd Camlas Panama a'i hanes. Dysgu mwy am y gwaith peirianneg hwn.

môr melyn

Môr Melyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Melyn a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Culfor bering

Culfor bering

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Culfor Bering a'i chwilfrydedd. Dysgwch fwy amdano yma.

Cynhesu byd-eang

Achosion cynhesu byd-eang

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw achosion cynhesu byd-eang a'i effeithiau ar newid yn yr hinsawdd.

cymylau a nwy tŷ gwydr

Stêm ddŵr

Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anwedd dŵr a'i bwysigrwydd i'r blaned. Dysgwch fwy yma

cynyddodd swm yr eira

Ychydig o oes yr iâ

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr oes iâ fach a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

daear yn cylchdroi yr haul

Solstices a equinoxes

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y solstices a'r cyhydnosau. Dysgwch fwy am dymhorau'r flwyddyn yma.

Hinsawdd Portiwgal

Hinsawdd Portiwgal

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, glawiad a thymheredd hinsawdd Portiwgal. Dysgwch fwy amdano yma.

Mynyddoedd Transantartig

Mynyddoedd trawsantarctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynyddoedd traws-Antarctig a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

fullerenes

Fullerenes

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fullerenau a'u priodweddau. Dysgu mwy am y deunyddiau hyn.

llystyfiant yn y gwahanol fathau o briddoedd

Edaphology

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion edaphology fel gwyddoniaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

strwythur atomig

Deuteriwm

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddeuteriwm a'i nodweddion. Darganfyddwch fwy am yr isotop hwn o hydrogen.

hinsawdd a meteoroleg

Sut i fod yn feteorolegydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddysgu sut i fod yn feteorolegydd. Gwybod beth ddylech chi ei astudio a faint o arian y byddwch chi'n ei ennill.

egni potensial disgyrchiant

Beth yw egni potensial

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egni posib, ei nodweddion a'i fathau. Dysgwch fwy amdano yma.

hafaliadau maxwell

Hafaliadau Maxwell

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hafaliadau Maxwell, eu nodweddion a'u pwysigrwydd.

Boson Higgs

Y boson Higgs

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw boson Higgs a'i bwysigrwydd mewn ffiseg. Dysgwch amdano yma.

Daear y blaned

Strwythur y Ddaear

Mae strwythur y Ddaear yn cynnwys gwahanol haenau sydd â swyddogaeth wahanol. Ydych chi eisiau dysgu popeth am ein planed?

cloc seryddol

Cloc seryddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cloc seryddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr offeryn hwn yma.

Calendr Zaragoza

Calendr Zaragoza

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am galendr Zaragozano a'i hanes. Dysgwch fwy amdano yma.

claudius ptolemy

Claudius Ptolemy

Rydym yn esbonio'n fanwl fywgraffiad cyfan Claudio Ptolemy. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn a'i gyfraniadau gwych.

ffiseg cwantwm

Neutrinos

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am niwtrinos a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am y gronynnau hyn.

ffurfiant môr y gogledd

Môr y Gogledd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, bioamrywiaeth, ffurfiant a bygythiadau Môr y Gogledd. Dysgu mwy am y môr yma.

Stephen Hawking

Stephen Hawking

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cyfan meddwl mwyaf disglair yr XNUMXain ganrif, Stephen Hawking. Dysgwch fwy amdano yma.

ffawna môr cwrel

Môr cwrel

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Coral a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymwysiadau tywydd

Ceisiadau tywydd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r cymwysiadau tywydd gorau i wybod rhagolygon y tywydd. Dysgwch fwy amdano yma.

arfordir y gagendor o alaska

Gwlff alaska

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Alaska a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymylogrwydd

Cymylogrwydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gymylogrwydd a'i nodweddion. Dysgu popeth am y newidyn tywydd hwn.

lloerennau meteorolegol

Lloerennau meteorolegol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am loerennau meteorolegol a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr Okhotsk

Môr Okhotsk

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Okhotsk, ei nodweddion a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

paleoclimatoleg

Paleoclimatology

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am baleoclimatoleg a'i nodweddion. Dysgwch fwy am dywydd y gorffennol yma.

yn yr hinsawdd

Beth yw'r tywydd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r hinsawdd, ei nodweddion, ei elfennau a'i ffactorau. Dysgwch fwy amdano yma.

môr java

Môr Java

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Java a'i nodweddion. Dysgwch am ei ddirgelion yma.

Môr Tasman

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna Môr Tasman. Dysgwch fwy amdano yma.

Anialwch y byd

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion ac amodau amgylcheddol anialwch y byd.

mesur gwasgedd atmosfferig

Barograff

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y barograff, ei nodweddion a pha mor bwysig ydyw.

rhithiau optegol

Effaith Fata Morgana

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw effaith fata Morgana a sut mae'n digwydd. Dysgu mwy am yr effaith rhithiol yma.

bacteria pridd yn wlyb

Geosmin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geosmin a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llygredd dŵr

Gwlff Persia

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Persia, ei nodweddion a'i bwysigrwydd economaidd.

Môr de llestri

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr De Tsieina a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Tywydd sych

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hinsawdd sych a'i nodweddion. Dysgu mwy am y math hwn o hinsawdd yn ei gyfanrwydd.

mynegai uwchfioled solar

Mynegai uwchfioled

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynegai uwchfioled a'i nodweddion. Dysgwch bopeth amdano yma.

gwrthdroi arucheliad

Gwrthdroi arucheliad

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am aruchel gwrthdroi a sut mae'n cael ei gynhyrchu, dysgwch fwy amdano yma.

geodesi

Pwynt geodesig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw pwynt geodetig, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

nodweddion y môr Arabaidd

Môr Arabia

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Fôr Arabia, ei nodweddion a sut y cafodd ei ffurfio. Dysgwch fwy amdano yma.

dendrology

Dendrology

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am dendrology a'r hyn mae'n ei astudio. Dysgu mwy am y gangen hon o wyddoniaeth.

creu glaw

Ïodid arian

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am ïodid arian, ei nodweddion a'i ddefnyddiau. Dysgwch fwy yma.

Daear gyntefig

Awyrgylch cyntefig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr awyrgylch cyntefig a beth yw'r nodweddion sydd ganddo.

difodiant permian

Difodiant Permaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y difodiant Permaidd a'i darddiad. Dysgwch amdano yma.

basnau hydrograffig Sbaen

Basnau hydrograffig Sbaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fasnau hydrograffig Sbaen a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am ein hafonydd.

aerdymheru

Oeri anweddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw oeri anweddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

lloriau llystyfiant

Jyngl isel

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am jyngl yr iseldir. Dysgu mwy am y math hwn o ecosystem.

deunydd ac ymbelydredd

Ymbelydredd

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymbelydredd, ei nodweddion, ei ddefnyddiau a'i fathau. Dysgu mwy am ymbelydredd yma.

Cyfesurynnau UTM

cyfesurynnau UTM

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gyfesurynnau UTM, eu nodweddion a'u defnyddiau.

Model GFS Ewropeaidd

Model GFS

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y model GFS a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llinellau squall

Turbonâd

Gwybod beth yw squall a beth yw ei nodweddion. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am y ffenomen tywydd eithafol hon.

lloriau thermol

Lloriau thermol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol loriau thermol sy'n bodoli a'u nodweddion. Dysgwch amdano yma.

môr croatia

Môr adriatig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Adriatig a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Tywydd sych

Tywydd sych

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hinsawdd sych, ei nodweddion a'i amodau amgylcheddol.

gwyddonwyr

Gwyddonwyr enwog

Yn yr erthygl hon, rydym yn gwneud rhestr o wyddonwyr enwog o bob rhan o hanes. Dysgwch am eu cyfraniadau a'u campau.

Môr Cantabrian

Môr Cantabrian

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Cantabria, ei nodweddion a'i bioamrywiaeth. Dysgwch amdano yma.

momentwm onglog

Momentwm onglog

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fomentwm onglog a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Alan Turing

Alan Turing

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad Alan Turing a'i gampau mewn gwyddoniaeth.

wyneb homo ergaster

Homo ergaster

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo ergaster a'i nodweddion. Dysgu mwy am y bod dynol hynafol hwn.

ysgythriad enigma ar y ddaear

Llinellau Nazca

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, tarddiad a phwysigrwydd llinellau Nazca. Dysgwch fwy amdano yma.

Ymchwilydd Margarita Salas

Margaret Salas

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad cyfan Margarita Salas a'i champau. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn.

Beicio Krebs

Beicio Krebs

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cylch krebs a'i bwysigrwydd i'r corff. Dysgwch amdano yma.

Môr Baltig

Môr Baltig

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, fflora, ffawna ac economi Môr y Baltig. Dysgwch fwy amdano yma.

cylch o nitrogen

Cylch o nitrogen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cylch nitrogen, ei gyfnodau a'i bwysigrwydd ar gyfer datblygu bywyd.

ynysoedd y môr alboran

Môr Alboran

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl resymau pam mae Môr Alboran mor adnabyddus a phwysig. Dysgwch amdano yma.

thermodynameg

Thermodynameg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am thermodynameg a'r disgrifiad o'i egwyddorion. Dysgu mwy am ffiseg yma.

mathau o law a nodweddion

Mathau o law

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol fathau o law a sut maen nhw'n tarddu. Dysgwch amdano yma.

dyn neanderthalaidd

Neanderthalaidd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Neanderthalaidd a'i nodweddion. Gwybod popeth am hynafiad y bod dynol presennol.

anhwylder y bydysawd

Entropi

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am entropi a pha briodweddau sydd ganddo. Dysgwch amdano yma.

cyfyngiadau

Cylch carnot

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gylchred Carnot a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

ynysoedd cefnfor India

Cefnfor India

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Gefnfor India a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cwm pyrenees

Pyreneau Hinsawdd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Pyrenees a'i brif nodweddion.

adweithiau cemegol

Enthalpi

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth wrthych sy'n gysylltiedig ag enthalpi ffurfio ac adweithio. Dysgwch fwy amdano yma.

y Môr Tawel

Môr Tawel

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y Cefnfor Tawel a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

Afon Rin

Afon Rin

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am afon enwog y Rhein. Dysgwch fwy am yr afon Ewropeaidd hon yma.

hinsawdd anial

Hinsawdd yr anialwch

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd yr anialwch a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion y cefnforoedd

Cefnforoedd y byd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wahanol gefnforoedd y byd a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

rhan naturiol o Afon Segura

Afon Segura

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna afon Segura, un o'r rhai mwyaf arwyddluniol yn Sbaen.

pwysigrwydd gwres penodol dŵr

Gwres penodol o ddŵr

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am wres penodol dŵr a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

machlud

Sunsets

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi pa rai yw'r machlud haul gorau yn y byd a sut i'w mwynhau.

antecessor homo

Homo antecessor

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi nodweddion, tarddiad ac esblygiad Homo antecessor. Dysgwch bopeth amdano yma.

nodweddion anthropocentrism

Anthropocentrism

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am athrawiaeth anthropocentriaeth a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

dyfroedd coch

Rio Tinto

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am afon Tinto a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr afon unigryw hon ar y blaned.

homo habilis

Homo habilis

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo habilis a'i nodweddion. Dysgwch am y rôl esblygiadol sydd ganddo mewn hanes.

cwympo

Hydref

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am brif nodweddion yr hydref. Dysgu mwy am y tymor hwn o'r flwyddyn.

Dydd Sul

Mathau o ymbelydredd solar

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol fathau o ymbelydredd solar a sut mae'n effeithio ar fywyd ar y blaned.

Ffos Mariana

Ffos Mariana

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a chyfrinachau Ffos Mariana. Darganfyddwch yma'r anifeiliaid sy'n byw yn yr affwys.

Mae Jakarta yn suddo

Mae Jakarta yn suddo

Yn yr erthygl hon rydym yn esbonio'r rhesymau pam mae Jakarta yn suddo. Dysgu mwy am y canlyniadau.

argae uchel

Argae Aswan

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw nodweddion a tharddiad Argae Aswan. Dysgwch fwy amdano yma.

Llinell Karman

Llinell Kármán

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw llinell Kármán a beth yw ei phwysigrwydd. Dysgu mwy am derfyn yr awyrgylch.

hydrocsyl

Hydroxyl

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am y grŵp hydrocsyl. Dysgu mwy am y moleciwl hwn sy'n hysbys mewn cemeg organig.

Henry Cavendish

Cavendish

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych fywgraffiad ac arbrofion Henry Cavendish. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn a'i gampau.

fflora a ffawna hynafol

Ffawna Cambrian

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Cambrian a'i esblygiad. Dysgu mwy amdano.

môr o tetis

Môr Thetis

Dysgwch am holl nodweddion ac esblygiad môr Tethys yma. Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r môr hynafol hwn.

heulwen hyfryd

Sunrises

Yn yr erthygl hon rydym yn gwneud rhestr o'r machlud gorau a lle gallwch eu gweld. Dysgu mwy am hud y tirweddau hyn.

Golygfeydd Cape of Good Hope

Cape of Good Hope

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos popeth sy'n rhaid i chi ei weld yn Cape Good Hope. Dysgu mwy am y lle hardd hwn.

Oersted

Arbrawf Oersted

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth am arbrawf Oersted a'i gymwysiadau ym myd gwyddoniaeth.

Cronfeydd dŵr Madrid

Corsydd Madrid

Rydyn ni'n dangos i chi pa rai yw prif gronfeydd dŵr Madrid ac sydd wedi'u gwarchod yn y catalog. Dysgwch bopeth amdano yma.

Môr diflas

Môr diflas

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffurfiant a nodweddion Môr Bering. Dysgu mwy am y môr hwn.

radiws daear

Radiws y ddaear

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut y gellid mesur radiws y Ddaear am y tro cyntaf.

Darganfyddwr DNA

Rosalind Franklin

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad cyfan Rosalind Franklin a'r cyfraniadau a wnaeth i fyd gwyddoniaeth.

microsgop

Rhannau o ficrosgop

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw prif rannau microsgop a sut mae'n gweithio. Dysgwch amdano yma.

ymyrraeth

Diffreithiant ysgafn

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am weithrediad diffreithiant golau. Dysgu mwy am y ffenomen hon.

anifeiliaid hynafol

Ffawna Ordofigaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a phwysigrwydd ffawna Ordofigaidd. Mae'n gwybod yr holl fywyd a fodolai filiynau o flynyddoedd yn ôl.

troposffer

Troposffer

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl iawn bopeth sy'n gysylltiedig â'r troposffer fel haen o'r awyrgylch. Dysgwch fwy amdano yma.

rhannau o rewlif terfynol

Rhannau o rewlif

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl rannau rhewlif a'u disgrifiad. Dysgu mwy am ffurfio rhewlifoedd a'u hesblygiad.

ffosydd morol

Ffosydd cefnfor

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a ffurfiad ffosydd y cefnfor. Dysgu mwy am y gwelyau môr hyn sy'n cuddio dirgelion.

coedwig gonwydd

Conwydd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, cynefin a phrif rywogaethau'r grŵp conwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Anifeiliaid Amazon

Ffawna Amazon

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Amazon a'i nodweddion. Dysgu mwy am ba effeithiau sy'n effeithio ar anifeiliaid.

Modelau darogan

Modelau meteorolegol

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fodelau tywydd a sut maen nhw'n gweithio. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna Paleogene

Ffawna Paleogene

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro sut esblygodd ffawna'r Paleogene dros amser. Dysgwch fwy amdano yma.

Tonnau Nazaré

Dysgwch yn fanwl sut mae tonnau Nazaré yn cael eu ffurfio a beth yw eu nodweddion. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl yma.

Môr Cortez

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, ffurfiant a bioamrywiaeth Môr Cortez. Gwybod popeth am y môr nefol hwn.

Effaith Tyndall

Effaith Tyndall

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw effaith Tyndall a beth yw ei gymwysiadau ym meysydd ffiseg a chemeg.

Fflasg gyfeintiol

Fflasg gyfeintiol

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl bopeth sy'n gysylltiedig â'r fflasg gyfeintiol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Ceryntau cefnfor ledled y byd

Ceryntau cefnfor

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geryntau cefnfor a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am ddeinameg dyfroedd.

Cronfeydd Dwr Sbaen

Cronfeydd Dwr Sbaen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion y cronfeydd dŵr yn Sbaen a sut mae'n delio â sychder. Dysgwch fwy yma.

Ffawna Silwraidd

Rydyn ni'n dysgu holl nodweddion, esblygiad ac addasiad y rhywogaeth ffawna Silwraidd i chi. Dysgu mwy am y cyfnod daearegol hwn.

Rhewlifoedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am oesoedd iâ a pham maen nhw'n digwydd yn ôl gwyddoniaeth. Dysgwch bopeth amdano yma.

eira gwyrdd yn Antarctica

Eira gwyrdd

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw eira gwyrdd a beth yw canlyniadau newid yn yr hinsawdd. Dysgu mwy am y ffenomen hon.

Odomedr

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion yr odomedr a beth yw ei bwrpas. Dysgu mwy am y math hwn o ddyfais fesur.

Cyfnod carbonifferaidd

Ffawna carbonifferaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, addasiadau a mathau o anifeiliaid sy'n ffurfio'r ffawna Carbonifferaidd. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffactorau hinsawdd

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am ffactorau hinsawdd. Dysgwch beth yw'r newidynnau sy'n ffurfio'r hinsawdd.

Sundial

Sundial

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a hanes y deial haul. Dysgu sut i wneud un a sut mae'n gweithio.

Hipparchus o Nicaea

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad adnabyddus Hipparchus o Nicea a'i brif gyfraniadau i fyd gwyddoniaeth.

Ffawna Permaidd

Ffawna Permaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion ac esblygiad ffawna Permaidd. Dysgwch sut y datblygodd anifeiliaid yn y cyfnod hwn.

Albert Einstein

Albert Einstein

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gofiant a champau Albert Einstein. Dysgu mwy am theori perthnasedd a chwyldroadodd ffiseg.

Tachyons

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw tachyons a beth yw eu cymhwysiad ym maes ffiseg a seryddiaeth. Dysgwch fwy yma.

Ötzi y dyn iâ

Ötzi, y dyn iâ

Yn yr erthygl hon rydym yn cynnal dadansoddiad ar ymchwil Ötzi the Iceman i ddarganfod ei holl nodweddion. Peidiwch â'i golli!

Gwareiddiad Gwlad Groeg

Môr y Canoldir

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am Fôr y Canoldir. Dysgwch fwy amdano yma.

Cyfnod Paleogene

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Paleogene, y cyfnod a ddechreuodd yr oes Mesosöig.

Effaith glöyn byw

Effaith y glöyn byw

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw effaith glöyn byw, beth yw ei darddiad a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr effaith hysbys hon.

Gwyliau blwyddyn newydd Lunar

Blwyddyn newydd Lunar

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a chwilfrydedd blwyddyn newydd y lleuad. Dysgu mwy am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a'i nodweddion.

pwysigrwydd cartograffeg hanesyddol

Cartograffeg hanesyddol

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych beth yw nodweddion cartograffeg hanesyddol a'r pwysigrwydd y mae wedi'i gael yn natblygiad daearyddiaeth.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych gofiant cyfan Benjamin Franklin, ei gampau a'i uchelgeisiau. Dysgu popeth am un o'r bobl fwyaf adnabyddus.

Ffawna Neogene

Ffawna Neogene

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion ac esblygiad ffawna Neogene. Dysgu mwy am y cyfnod hwn a datblygiad bywyd.

rhew parhaol

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am draeth y môr a'r perygl o ddadmer. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr Aral

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Aral a beth ddigwyddodd i'w wneud yn sych. Dysgu mwy amdano.

Pileri Hercules

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych am darddiad a mytholeg colofnau Hercules. Dysgu mwy am hanes Hercules.

Parthau amser

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw'r gwahanol barthau amser ar y Ddaear a sut maen nhw'n cael eu cyfrif. Dysgu mwy am y newid amser yma.

Ffawna Cwaternaidd

Ffawna Cwaternaidd

Yn y swydd hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Cwaternaidd i chi. Dysgu mwy am ddatblygiad dynol.

Môr marw

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Marw a'i nodweddion. Gwybod yn fanwl holl chwilfrydedd y môr hwn.

taffonomi

Taphonomi

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw taffonomi a phwysigrwydd ei fod wrth astudio ffosiliau. Dysgwch fwy amdano yma.

Effaith Coanda

Effaith Coanda

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw effaith Coanda a'i bwysigrwydd ym myd chwaraeon moduro a hedfan.

Map Cydlynu

Rydyn ni'n dangos i chi beth yw map cyfesurynnol, pa elfennau sydd ganddo a sut mae'n cael ei ddehongli. Dysgu mwy am ddaearyddiaeth sylfaenol yma.

Ffawna Paleocene

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, datblygiad ac esblygiad ffawna Paleocene. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffurfio Môr Caspia

Môr Caspia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, ffurf, pwysigrwydd, bioamrywiaeth a bygythiadau Môr Caspia. Dysgwch fwy amdano yma.

Plancton

Plancton

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw plancton, beth mae'n cynnwys, ei nodweddion a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy am y gadwyn fwyd.

quicksand

quicksand

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am quicksand a sut i ddod allan ohono. Dysgu mwy am y ffenomen aml hon mewn ffilmiau.

Toddi'r polion

Toddi'r polion

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl achosion a chanlyniadau'r dadmer wrth y polion. Dysgwch beth yw prif achosion y ffenomen hon.

Ffawna Eocene

Ffawna Eocene

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, arallgyfeirio ac esblygiad ffawna Eocene. Dysgwch fwy amdano yma.

Effeithiau'r coronafirws Covid19

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw gwahanol effeithiau coronafirws Covid19 a pha effaith y mae wedi'i chael ar lygredd aer.

Coedwig gollddail

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, elfennau a bioleg y goedwig gollddail. Dysgwch fwy amdano yma.

Coedwig fythwyrdd

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion y goedwig fythwyrdd. Dysgu mwy am y mathau hyn o goed a'u haddasiadau.

Profwch falŵn

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, gweithrediad ac adeiladwaith y balŵn stiliwr. Dewch i adnabod yr offeryn ymchwil hwn yn drylwyr.

Mamaliaid ffawna Oligocene

Ffawna Oligocene

Byddwn yn dweud wrthych yn fanwl sut le oedd ffawna Oligocene. Darganfyddwch yma pa rywogaethau a ddatblygodd ac a esblygodd ar yr adeg hon.

Twll yn yr haen osôn

Twll yn yr haen osôn

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y twll yn yr haen osôn a'i effaith ar fodau dynol a bywyd.

Clorofluorocarbonau

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw clorofluorocarbonau a'r holl nodweddion a defnyddiau sydd ganddynt. Dysgwch fwy yma.

Graddfa chwyddo Douglas

Graddfa Douglas

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion graddfa Douglas a'i bwysigrwydd wrth wybod cyflwr y tonnau.

Ffawna Miocene

Rydym yn esbonio'n fanwl nodweddion, esblygiad a rhywogaethau ffawna Miocene. Dysgu mwy am y Ddaear yma.

Offer Heliograff

Heliograff

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw heliograff, sut mae'n gweithio a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy am y ddyfais hon yma.

Arbelydriad

Arbelydriad

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am irrandiability a phwysigrwydd sefydlu'r math o hinsawdd mewn ardal.

Datblygu ffawna Pliocene

Ffawna Pliocene

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Pliocene. Dysgu mwy am arallgyfeirio'r anifeiliaid hyn.

Gwastadedd Abyssal

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwastadedd affwysol a'i brif nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna pleistosen

Ffawna pleistosen

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am esblygiad a nodweddion ffawna Pleistosen. Dysgwch fwy yma.

Ffo wyneb

Beth yw dŵr ffo

Rydym yn esbonio beth yw dŵr ffo a sut mae'n tarddu. Dysgwch am y gydran hon o'r cylch hydrolegol a'i bwysigrwydd.

Cefnfor yr Arctig

Cefnfor yr Arctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gefnfor yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch beth yw cyflwr presennol y cefnfor hwn.

Llyn Hillier

Llyn Hillier

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych holl nodweddion a chyfrinachau Lake Hillier. Dysgwch pam mae'r llyn enwog hwn yn binc.

Ffawna Holocene

Ffawna Holocene

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Holosen. Dysgu mwy am y rhywogaethau sydd wedi'u diffodd gan fodau dynol.

Chwyrlïen tân

Tornado tân

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw tarddiad corwynt tân a pha ddifrod y mae'n ei achosi. Dysgwch am y digwyddiadau eithafol yma.

Model atomig Rutherford

Model atomig Rutherford

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am fodel atomig Rutherford. Dysgu mwy am esblygiad gwyddoniaeth.

Nodweddion ffawna Defonaidd

Ffawna Defonaidd

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Defonaidd. Dysgu mwy am ddatblygiad bywyd ar ein planed.

Cyfnod cyntaf Miocene

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, hinsawdd, daeareg, fflora a ffawna'r cyfnod Miocene. Dysgu mwy am esblygiad yma.

Yn golygu

Afon Amazon

Rydym yn esbonio beth yw nodweddion, ffurfiant a daeareg Afon Amazon. Dysgu mwy am yr afon fwyaf yn y byd.

Aeon Proterosöig

Aeon Proterosöig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl iawn holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r Aeon Proterosöig. Dysgwch fwy amdano yma.