Boyle mariotte

Cyfraith Boyle

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am gyfraith Boyle, ei nodweddion a'i chymwysiadau.

ffurfio gwynt

Gwyntoedd y Canoldir

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am y gwahanol fathau o wyntoedd ym Môr y Canoldir a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

stormydd geomagnetig

stormydd geomagnetig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw stormydd geomagnetig, eu nodweddion a'r perygl sydd ganddyn nhw. Dysgwch fwy yma.

cymylau pyroclastig

cymylau pyroclastig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw cymylau pyroclastig a beth yw eu nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

afon yangtse

Afon Yangtze

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Yangtze a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr afon hiraf yn Tsieina.

Meridian Greenwich

beth yw meridians

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw'r meridians, beth yw eu defnyddiau a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw ecosystem

Beth yw ecosystem

Os ydych chi eisiau gwybod beth yw ecosystem a phopeth sy'n gysylltiedig ag ef yn fanwl, dyma ni'n ei esbonio'n fanwl. Yn mynd i mewn!

pwysigrwydd hinsawdd antarctica

Hinsawdd Antarctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Antarctica, ei nodweddion a'i phoblogaethau. Dysgwch fwy yma.

astudiaethau newid hinsawdd

Sentinel-6 lloeren

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lloeren Sentinel-6, ei nodweddion a'i ddefnyddioldeb. Dysgwch fwy yma.

deinosoriaid

difodiant torfol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am hanes y Ddaear a'r difodiant torfol mawr sydd wedi bodoli ar y blaned. Dysgwch fwy yma.

mathau o briddoedd sy'n bodoli

Mathau o briddoedd

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw'r gwahanol fathau o bridd a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

hinsawdd fwyn

Tywydd ysgafn

Eglurwn yn fanwl holl nodweddion, mathau, fflora a ffawna yr hinsawdd dymherus. Dysgwch fwy am hinsawdd yma.

fflora a ffawna difrod posibl

Cwymp Llif y Gwlff

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gwymp Llif y Gwlff a'i ganlyniadau. Dysgwch fwy amdano yma.

cwmwl arcws

cwmwl arcws

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cwmwl arcws a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Oes yr iâ

Rhewlifiant nesaf yn Sbaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr astudiaethau ar y rhewlifiant nesaf yn Sbaen a'i ganlyniadau.

mynydd Washington

Mount washington

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Mount Washington, ei nodweddion a'i darddiad. Dysgwch fwy amdano yma.

faint mae cwmwl yn ei bwyso

faint mae cwmwl yn ei bwyso

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi faint mae cwmwl yn ei bwyso a pha arbrofion sydd wedi'u gwneud i ddarganfod. Dysgwch fwy amdano yma.

cylchoedd milankovitch a hinsawdd

cylchoedd Milankovitch

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw cylchoedd Milankovitch a sut maen nhw'n effeithio ar hinsawdd ein planed trwy gydol hanes.

lliw y môr ar beth mae'n dibynnu

lliw y môr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r cyfrinachau sydd gan liw'r môr a'r rheswm pam mae'n edrych yn wahanol ar adegau penodol.

y nodweddion hinsoddol Rhufeinig gorau posibl

Hinsawdd Rufeinig optimwm

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am nodweddion a tharddiad yr hinsawdd Rufeinig orau. Dysgwch fwy am hinsawdd y gorffennol yma.

eira mawr

Nevada Fwyaf

Yn yr erthygl hon teithiwn i 1888 i adrodd am bopeth a ddigwyddodd yn Nevadona mawr Asturias. Dysgwch fwy amdano yma.

glaw o lyffantod

glaw o lyffantod

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych yr holl gyfrinachau am law llyffantod a pham ei fod yn digwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

trefol le verrier

Urbain LeVerrier

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl beth yw campau a darganfyddiadau Urbain Le Verrier. Dysgwch fwy am y mathemategydd yma.

niferoedd anfeidrol

e-rhif

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr e-rif a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

basilisg o roko

Basilisg Roko

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am basilisg Roko a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

dwysedd eira

dwysedd eira

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am bwysigrwydd dwysedd eira a sut mae'n effeithio ar y boblogaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

potel klein

potel klein

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am botel Klein a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

niferoedd perffaith mewn mathemateg

niferoedd perffaith

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r niferoedd perffaith a'u nodweddion. Dysgwch am hanes rhif a mathemateg

fractals mewn bywyd

ffractals

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fractals a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llu awyr

Hemisfferau Magdeburg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am arbrawf hemisfferau Magdeburg. Dysgwch fwy am y wyddoniaeth yma.

pwll storm

pwll storm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw pwll storm a'i nodweddion.

golau ashy

golau ashy

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y golau lludw, sut i'w weld a'i ddal mewn lluniau. Dysgwch fwy amdano yma.

fflora a ffawna y Rio de la Plata

Río de la Plata

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Río de la Plata a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Triongl Bermuda

Triongl Bermuda

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl gyfrinachau am driongl Bermuda a'i ddirgelion. Ewch i mewn yma i ddarganfod popeth!

nofio'r culfor

Culfor Gibraltar

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Gibraltar a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

bol asyn caneri

Bol asyn o'r Ynysoedd Dedwydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fol asyn yr Ynysoedd Dedwydd a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion afon seine

Afon Seine

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Seine a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llif afon ebro

Afon Ebro

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sy'n gysylltiedig ag Afon Ebro a'i nodweddion. Dewch i adnabod yr afon bwysicaf yn Sbaen yn fanwl.

tymereddau cynnes

cyfnod cynnes canoloesol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod cynnes canoloesol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

effeithiau glaw asid

effeithiau glaw asid

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw effeithiau glaw asid a beth yw ei atebion posibl. Dysgwch fwy amdano yma.

Awyr orchuddiedig

pylu byd-eang

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am bylu byd-eang a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

gwyryf yn y nen

virgo

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am virga, ei nodweddion a'i darddiad. Dysgwch fwy amdano yma.

anifeiliaid a llystyfiant

parthau biohinsoddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol barthau biohinsoddol sy'n bodoli a'u nodweddion.

afon hiraf yn ewrop

Afon Volga

Dysgwch yn fanwl bopeth am Afon Volga a'i nodweddion. Rydym yn ei esbonio'n fanwl yn yr erthygl hon.

jutland

Jutland

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw'r nodweddion a'r lleoedd gorau yn Jutland. Ewch i mewn yma i'w wybod yn fanwl.

llwybrau anwedd ar awyrennau

llwybrau anwedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am lwybrau anwedd a'u nodweddion.

llywio yn y culfor malacca

Culfor Malacca

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am Culfor Malacca, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

Ynysoedd Fiji

Ynysoedd Ffiji

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Fiji a'u nodweddion. Dewch i adnabod swyn yr ynysoedd hyn yn fanwl.

cymylau yn yr awyr

Cymylau nosol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gymylau noctilucent a'u nodweddion. Dysgwch fwy am y cymylau yma.

micronesia

Micronesia

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Micronesia a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llyn ym mheriw

Llyn Titicaca

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Lyn Titicaca a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

melltith cloc seryddol Prague

Cloc seryddol Prague

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth mae cloc seryddol Prague yn gweithio a beth yw ei hanes. Dysgwch fwy yma.

Nodweddion Llyn Michigan

Llyn Michigan

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Lyn Michigan a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

dynion tywydd

Dynion tywydd

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am ddynion y tywydd a beth yw eu hastudiaethau. Dysgu mwy amdano yma.

ynysoedd heddychlon

Ynysoedd Pitcairn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Pitcairn a'u nodweddion. Dysgu mwy yma.

ynysoedd leeward

Ynysoedd Leeward

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Ynysoedd Leeward. Dysgu mwy amdano yma.

llifogydd afon ebro

Llifogydd Afon Ebro

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r llifogydd mwyaf niweidiol yn afon Ebro yn hanes. Dysgu mwy amdano yma.

tornadoes yn kentucky

Tornadoes yn Kentucky

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth fu'r difrod a achoswyd gan gorwyntoedd yn Kentucky a sut maen nhw'n cael eu ffurfio.

phanerozoic

Phanerosöig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr eon Phanerosöig a'i nodweddion. Dysgu mwy am ein planed.

môr norway

Môr Norwy

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Norwy a'i nodweddion. Dewch i adnabod y môr hwn yn fanwl.

duw glaw tlaloc

Duw glaw

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fytholeg Duw'r glaw a'i hanes.

carthffosydd hydrogen sulfide

Sylffid hydrogen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hydrogen sulfide a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

beth yw nodweddion ffiseg cwantwm

Beth yw ffiseg cwantwm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw ffiseg cwantwm a beth yw ei darddiad. Dysgu mwy yma.

coedwig o dir tân

Tierra del Fuego

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Tierra del Fuego a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

gronyn osôn

Osôn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw osôn, beth yw ei nodweddion, ei ddefnydd a'r pwysigrwydd sydd ganddo i'r blaned.

calendr solar

Calendr solar

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y calendr solar a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

corn africa

Corn Affrica

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Gorn Affrica a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

hoffter disgyrchiant i'r planedau

Beth yw disgyrchiant

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddisgyrchiant a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy amdano yma.

aderyn eliffant

Aderyn eliffant

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr aderyn eliffant a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

nodweddion y gwydr storm

Gwydr Storm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Storm Glass a sut y gall ragweld stormydd. Dysgu mwy yma.

pentwr môr

Stac môr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw pentwr môr a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch fwy am y ffurfiannau daearegol hyn yma.

atomos

Gronynnau isatomig

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw gronynnau isatomig a beth yw eu nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

paul dirac corfforol

Paul dirac

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad a bywyd y ffisegydd Paul Dirac. Dysgwch fwy amdano yma.

dinasoedd poblog

Y ddinas fwyaf yn y byd

Rydyn ni'n dangos i chi pa un yw'r ddinas fwyaf yn y byd a rhestr o'r rhai mwyaf poblog. Dysgwch fwy amdano yma.

moroedd o asia ar y map

Moroedd o asia

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am foroedd Asia a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

golau troed

golau troed

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lamp a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

datblygiad homo sapiens

Homo sapiens

Gwybod popeth am Homo sapiens a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Beth yw gwlad fwyaf y byd

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych pa un yw'r wlad fwyaf yn y byd a pha rai yw'r gwledydd sy'n dilyn o ran maint.

homo neanderthalensis

Neanderthalensis homo

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo neanderthalensis a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cyflymder sain mewn awyrennau

Cyflymder sain

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gyflymder sain a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

afon genal

Afon Genal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Afon Genal, ei ffynhonnell a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Entropi y bydysawd

Egwyddorion thermodynameg

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egwyddorion thermodynameg a'r pwrpas iddyn nhw.

tywydd Awstralia yn yr haf

Hinsawdd Awstralia

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Awstralia a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Homo erectus

Erectus Homo

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y rhywogaeth ddynol Homo erectus a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hynafiad hwn.

Egni cinetig

Egni cinetig

Rydym yn egluro gydag enghreifftiau ac yn manylu ar beth yw egni cinetig a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

gwobr hinsawdd nobel 2021

Hinsawdd Gwobr Nobel 2021

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Wobr Hinsawdd Nobel 2021 a'r hyn mae'n ei gynnwys. Dysgwch fwy amdano yma.

haze

Beth yw'r gwyntoedd masnach

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwyntoedd masnach a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw'r glaw

Beth yw glaw

Rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw glaw, beth yw ei darddiad a'r mathau o law sy'n bodoli yn dibynnu ar y cymylau.

haf

Verrano

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw veroño a beth yw ei nodweddion.

toddi iâ

Cefnfor Arctig Rhewlifol

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am gefnfor rhewlifol yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw cafn

Beth yw cafn

Yn yr erthygl feteorolegol hon rydym yn dweud wrthych beth yw cafn, beth yw ei nodweddion a pha ganlyniadau sydd ganddo.

llyn galilea

Môr galilea

Rydyn ni'n dweud wrthych chi yn fanwl iawn bopeth sy'n gysylltiedig â Môr Galilea, ei nodweddion a'i fioamrywiaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

mesosffer a nwyon

Mesosffer

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y mesosffer a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

hinsoddau a meteoroleg

Hinsoddau'r byd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wahanol hinsoddau'r byd a'u nodweddion. Dysgwch fwy am yr hinsoddau yma.

Wyneb y lleuad na allwn ond ei weld

Beth yw'r lleuad

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r lleuad a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

glaw yn yr Ynys Las 14 Awst

Glaw yn yr Ynys Las

Mae'r glaw yn yr Ynys Las wedi gadael y gymuned wyddonol yn ddi-le. Darganfyddwch yn yr erthygl hon bopeth sy'n digwydd.

llywio afon

Afon Nîl

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Nile a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Seren Belen

Seren Belen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am seren Bethlehem a'i darddiad posib. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw anemomedr

Beth yw anemomedr

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw anemomedr a'i gymhwysiad mewn meteoroleg. Dysgwch fwy amdano yma.

moroedd y byd

Moroedd y byd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi pa brif foroedd yn y byd a nodweddion y pwysicaf.

gwlyptiroedd

Gwlyptiroedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wlyptiroedd a'u pwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

polyn deheuol y blaned goch

Dŵr ar mars

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sy'n hysbys am ddŵr ar y blaned Mawrth a beth yw'r darganfyddiadau diweddaraf.

gwanwyn

Beth yw gwanwyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw gwanwyn, ei nodweddion a'r pwysigrwydd sydd ganddyn nhw.

pelydrau gama

Pelydrau gama

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am belydrau gama a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

eirlithriadau i lawr y mynydd

Eirlithriad eira

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr eirlithriad eira a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

gangiau afon

Afon Ganges

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Ganges a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

meridian geenwich

Greenwich Meridian

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Meridian Greenwich a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

rhewlif perito moreno

Rhewlif Perito Moreno

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Rewlif Perito Moreno, un o ryfeddodau'r byd. Dysgwch bopeth amdano yma.

llednentydd yr afon volga

Yr afon hiraf yn Ewrop

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr afon hiraf yn Ewrop a'i nodweddion, dysgwch fwy amdani yma.

dinistrio haen osôn

Dinistrio haen osôn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw achosion a chanlyniadau dinistrio'r haen osôn a beth sy'n rhaid ei wneud i ofalu amdano.

llosgfynydd krakatoa

Llosgfynydd Krakatoa

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am losgfynydd Krakatoa a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymylau mammatus

Cymylau mammatus

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffurfiant a nodweddion cymylau mammatus. Dysgu mwy am y ffurfiannau hyn.

Hinsawdd Sbaen

Hinsawdd Sbaen

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd Sbaen a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Archwilio'r blaned Mawrth

Dyfalbarhad Mars

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddyfalbarhad Mars a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

adran dosbarthu hinsawdd koppen

Dosbarthiad hinsawdd Köppen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddosbarthiad hinsawdd Köppen a pha fathau o hinsawdd sy'n bodoli yn ôl hyn.

calendr canoloesol

Calendr canoloesol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y calendr canoloesol a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hanes yma.

beio pascal

Blaise Pascal

Rydym yn esbonio'n fanwl holl hanes, cofiant a champau Blaise Pascal. Dysgu mwy am fywyd manwl y mathemategydd hwn.

delweddau lloeren meteosat

Meteosat lloeren

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lloeren meteosat a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

swyddogaeth arsylwi gwynt

Twr y gwyntoedd

Darganfyddwch yma holl nodweddion, tarddiad a phwysigrwydd Tŵr y Gwyntoedd. Dysgwch fwy am yr heneb yma.

bodau dynol ar blanedau eraill

Terasffurfio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am derasffurfio'r bod dynol ar blanedau eraill. Dysgwch amdano yma.

Bywgraffiad Leibniz

Bywgraffiad Leibniz

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl fywgraffiad a champau'r athronydd a'r mathemategydd Gottfried Wilhelm Leibniz. Dysgu mwy am ddiwylliant yma.

hyd sianel

Camlas Suez

Dysgwch am bwysigrwydd, nodweddion a hanes Camlas Suez. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl yma.

ernest rutherford

Rutherford

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cryno yr Arglwydd Ernest Rutherford a'i gampau. Dysgwch am y gwyddonydd hwn a chwyldroadodd gemeg.

ecosffer

Ecosffer

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr ecosffer a'i nodweddion. Dysgu mwy am ein planed a'i pherthnasoedd.

cosmogony

Cosmogony

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion ac amcanion y cosmogony. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion y gagendor o bengal

Gwlffoedd bengal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fae Bengal a'i nodweddion. Darganfyddwch pam ei fod mor hynod yma.

astudiaethau ar yr egwyddor ansicrwydd

Bywgraffiad Heisenberg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gampau a bywgraffiad Warner Karl Heisenberg. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn sy'n hysbys i wyddoniaeth.

pwysigrwydd y gamlas panama

Camlas Panama

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am bwysigrwydd Camlas Panama a'i hanes. Dysgu mwy am y gwaith peirianneg hwn.

môr melyn

Môr Melyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Melyn a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Culfor bering

Culfor bering

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Culfor Bering a'i chwilfrydedd. Dysgwch fwy amdano yma.

Cynhesu byd-eang

Achosion cynhesu byd-eang

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw achosion cynhesu byd-eang a'i effeithiau ar newid yn yr hinsawdd.

cymylau a nwy tŷ gwydr

Stêm ddŵr

Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anwedd dŵr a'i bwysigrwydd i'r blaned. Dysgwch fwy yma

cynyddodd swm yr eira

Ychydig o oes yr iâ

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr oes iâ fach a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

daear yn cylchdroi yr haul

Solstices a equinoxes

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y solstices a'r cyhydnosau. Dysgwch fwy am dymhorau'r flwyddyn yma.

Hinsawdd Portiwgal

Hinsawdd Portiwgal

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, glawiad a thymheredd hinsawdd Portiwgal. Dysgwch fwy amdano yma.

Mynyddoedd Transantartig

Mynyddoedd trawsantarctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynyddoedd traws-Antarctig a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

fullerenes

Fullerenes

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fullerenau a'u priodweddau. Dysgu mwy am y deunyddiau hyn.

llystyfiant yn y gwahanol fathau o briddoedd

Edaphology

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion edaphology fel gwyddoniaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

strwythur atomig

Deuteriwm

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddeuteriwm a'i nodweddion. Darganfyddwch fwy am yr isotop hwn o hydrogen.

hinsawdd a meteoroleg

Sut i fod yn feteorolegydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddysgu sut i fod yn feteorolegydd. Gwybod beth ddylech chi ei astudio a faint o arian y byddwch chi'n ei ennill.

egni potensial disgyrchiant

Beth yw egni potensial

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egni posib, ei nodweddion a'i fathau. Dysgwch fwy amdano yma.

hafaliadau maxwell

Hafaliadau Maxwell

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hafaliadau Maxwell, eu nodweddion a'u pwysigrwydd.

Boson Higgs

Y boson Higgs

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw boson Higgs a'i bwysigrwydd mewn ffiseg. Dysgwch amdano yma.

Daear y blaned

Strwythur y Ddaear

Mae strwythur y Ddaear yn cynnwys gwahanol haenau sydd â swyddogaeth wahanol. Ydych chi eisiau dysgu popeth am ein planed?

cloc seryddol

Cloc seryddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cloc seryddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy am yr offeryn hwn yma.

Calendr Zaragoza

Calendr Zaragoza

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am galendr Zaragozano a'i hanes. Dysgwch fwy amdano yma.

claudius ptolemy

Claudius Ptolemy

Rydym yn esbonio'n fanwl fywgraffiad cyfan Claudio Ptolemy. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn a'i gyfraniadau gwych.

ffiseg cwantwm

Neutrinos

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am niwtrinos a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am y gronynnau hyn.

ffurfiant môr y gogledd

Môr y Gogledd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, bioamrywiaeth, ffurfiant a bygythiadau Môr y Gogledd. Dysgu mwy am y môr yma.

Stephen Hawking

Stephen Hawking

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cyfan meddwl mwyaf disglair yr XNUMXain ganrif, Stephen Hawking. Dysgwch fwy amdano yma.

ffawna môr cwrel

Môr cwrel

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Coral a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymwysiadau tywydd

Ceisiadau tywydd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r cymwysiadau tywydd gorau i wybod rhagolygon y tywydd. Dysgwch fwy amdano yma.

arfordir y gagendor o alaska

Gwlff alaska

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Alaska a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cymylogrwydd

Cymylogrwydd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gymylogrwydd a'i nodweddion. Dysgu popeth am y newidyn tywydd hwn.

lloerennau meteorolegol

Lloerennau meteorolegol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am loerennau meteorolegol a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr Okhotsk

Môr Okhotsk

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Okhotsk, ei nodweddion a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

paleoclimatoleg

Paleoclimatology

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am baleoclimatoleg a'i nodweddion. Dysgwch fwy am dywydd y gorffennol yma.

yn yr hinsawdd

Beth yw'r tywydd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r hinsawdd, ei nodweddion, ei elfennau a'i ffactorau. Dysgwch fwy amdano yma.

môr java

Môr Java

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Java a'i nodweddion. Dysgwch am ei ddirgelion yma.

Môr Tasman

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna Môr Tasman. Dysgwch fwy amdano yma.

Anialwch y byd

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion ac amodau amgylcheddol anialwch y byd.

mesur gwasgedd atmosfferig

Barograff

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y barograff, ei nodweddion a pha mor bwysig ydyw.

rhithiau optegol

Effaith Fata Morgana

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw effaith fata Morgana a sut mae'n digwydd. Dysgu mwy am yr effaith rhithiol yma.

bacteria pridd yn wlyb

Geosmin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geosmin a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llygredd dŵr

Gwlff Persia

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gwlff Persia, ei nodweddion a'i bwysigrwydd economaidd.

Môr de llestri

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr De Tsieina a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Tywydd sych

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hinsawdd sych a'i nodweddion. Dysgu mwy am y math hwn o hinsawdd yn ei gyfanrwydd.

mynegai uwchfioled solar

Mynegai uwchfioled

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynegai uwchfioled a'i nodweddion. Dysgwch bopeth amdano yma.

gwrthdroi arucheliad

Gwrthdroi arucheliad

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am aruchel gwrthdroi a sut mae'n cael ei gynhyrchu, dysgwch fwy amdano yma.

geodesi

Pwynt geodesig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw pwynt geodetig, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

nodweddion y môr Arabaidd

Môr Arabia

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Fôr Arabia, ei nodweddion a sut y cafodd ei ffurfio. Dysgwch fwy amdano yma.

dendrology

Dendrology

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am dendrology a'r hyn mae'n ei astudio. Dysgu mwy am y gangen hon o wyddoniaeth.

creu glaw

Ïodid arian

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am ïodid arian, ei nodweddion a'i ddefnyddiau. Dysgwch fwy yma.

Daear gyntefig

Awyrgylch cyntefig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr awyrgylch cyntefig a beth yw'r nodweddion sydd ganddo.

difodiant permian

Difodiant Permaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y difodiant Permaidd a'i darddiad. Dysgwch amdano yma.

basnau hydrograffig Sbaen

Basnau hydrograffig Sbaen

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fasnau hydrograffig Sbaen a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am ein hafonydd.

aerdymheru

Oeri anweddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw oeri anweddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

lloriau llystyfiant

Jyngl isel

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am jyngl yr iseldir. Dysgu mwy am y math hwn o ecosystem.

deunydd ac ymbelydredd

Ymbelydredd

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymbelydredd, ei nodweddion, ei ddefnyddiau a'i fathau. Dysgu mwy am ymbelydredd yma.

Cyfesurynnau UTM

cyfesurynnau UTM

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gyfesurynnau UTM, eu nodweddion a'u defnyddiau.

Model GFS Ewropeaidd

Model GFS

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y model GFS a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llinellau squall

Turbonâd

Gwybod beth yw squall a beth yw ei nodweddion. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am y ffenomen tywydd eithafol hon.

lloriau thermol

Lloriau thermol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwahanol loriau thermol sy'n bodoli a'u nodweddion. Dysgwch amdano yma.

môr croatia

Môr adriatig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Adriatig a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

Tywydd sych

Tywydd sych

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hinsawdd sych, ei nodweddion a'i amodau amgylcheddol.

gwyddonwyr

Gwyddonwyr enwog

Yn yr erthygl hon, rydym yn gwneud rhestr o wyddonwyr enwog o bob rhan o hanes. Dysgwch am eu cyfraniadau a'u campau.

Môr Cantabrian

Môr Cantabrian

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Cantabria, ei nodweddion a'i bioamrywiaeth. Dysgwch amdano yma.

momentwm onglog

Momentwm onglog

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fomentwm onglog a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Alan Turing

Alan Turing

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad Alan Turing a'i gampau mewn gwyddoniaeth.

wyneb homo ergaster

Homo ergaster

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo ergaster a'i nodweddion. Dysgu mwy am y bod dynol hynafol hwn.