Hinsawdd gefnforol

Hinsawdd gefnforol

Mae'r hinsawdd gefnforol yn digwydd mewn ardaloedd sy'n agos at gorff mawr o ddŵr. Ydych chi eisiau dysgu popeth am y math hwn o dywydd? Yma gallwch ddod o hyd i bopeth.

elfennau tywydd

Elfennau tywydd

Gwybod beth yw elfennau'r hinsawdd a'r nodweddion sy'n eu diffinio. Beth mae'n dibynnu a yw'n gwneud yn well neu'n waeth ym mhob tymor? Darganfyddwch ef yma

mathau o dywydd

Mathau o dywydd

Ar y blaned Ddaear mae yna lawer o fathau o hinsawdd yn dibynnu ar lawer o newidynnau a'r ardal ddaearyddol lle'r ydym ni. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd

Rheolwyr hinsawdd yw'r ffactorau sy'n nodweddu ardal ddaearyddol benodol. Dysgwch bopeth amdanyn nhw yma.

Arctig

Hinsawdd begynol

Yr hinsawdd begynol yw'r oeraf. Mae'r tymereddau'n isel iawn trwy gydol y flwyddyn a go brin ei bod hi'n bwrw glaw. Pam mae'r dirwedd begynol fel hyn? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

llygredd amgylcheddol

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni? Mae'n cael effeithiau negyddol a niweidiol iawn i fodau dynol. Darganfyddwch sut mae llygredd yn effeithio arnom ni.

Arctig

Parthau hinsawdd ar y Ddaear

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw parthau hinsoddol y Ddaear a beth yw eu nodweddion. Dewch i mewn a dysgu mwy am ein planed.

Beth yw'r osgled thermol?

Osgled thermol yw'r gwahaniaeth rhifiadol rhwng y gwerthoedd lleiaf ac uchaf a welwyd yn ystod cyfnod penodol o amser. Ewch i mewn i wybod mwy.

Majorca

Sut mae hinsawdd Môr y Canoldir

Mae hinsawdd Môr y Canoldir yn hinsawdd dymherus sy'n digwydd mewn sawl rhan o Sbaen a gwledydd eraill. Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw ei brif nodweddion.

Coedwig lawog

Hinsawdd Gyhydeddol

Nodweddir yr hinsawdd gyhydeddol gan ei bod yn gartref i'r coedwigoedd mwyaf toreithiog a mwyaf poblog yn y byd. Ewch i mewn a byddwn yn esbonio pam.

dirwyn i ben

Gwynt Levante a Poniente

Sylwch yn dda ar yr hyn y mae gwyntoedd enwog Levante a Poniente yn ei gynnwys a'u pwysigrwydd yn ystod misoedd yr haf.

uv

Beth yw pelydrau uwchfioled

Peidiwch â cholli manylion am yr hyn y mae pelydrau uwchfioled yn ei gynnwys a beth yw'r ffordd orau i amddiffyn eich croen rhag y pelydrau hyn.

Thermomedr

Ton wres

Ydych chi wedi clywed am dywydd gwres? Dyma bennod sy'n cyfeirio at dymor poethaf y flwyddyn. Darganfyddwch beth yw ei darddiad a pham mae'n digwydd.

Climograff o Sao Paulo, Brasil

Hinsawdd drofannol

Mae'r hinsawdd drofannol yn un o ffefrynnau dynol: mae'r tymereddau'n ddymunol ac mae'r dirwedd bob amser yn wyrdd. Dewch i'w adnabod yn ddyfnach.

Everest

Yr hinsawdd fynyddig uchel

Nodweddir hinsawdd y mynyddoedd uchel gan aeafau oer a hir iawn, a hafau cŵl a byr. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pam.

Climograff o Zaragoza

Hinsawdd cyfandirol

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw'r hinsawdd gyfandirol a sut mae'n cael ei nodweddu, math o hinsawdd lle mae'r tymhorau wedi'u gwahaniaethu'n dda.

glaw-yn-spain

Y dinasoedd mwyaf glawog yn Sbaen

Gan fanteisio ar y ffaith bod mis Ebrill yn fis y mae'n bwrw glaw lawer ynddo, peidiwch â cholli unrhyw fanylion am ddinasoedd mwyaf glawog Sbaen.

TYWYDD

Gwahaniaeth rhwng amser a thywydd

Er eu bod yn ymddangos yn ddau gysyniad union yr un fath o safbwynt meteorolegol, mae gwahaniaethau mawr o ran siarad rhwng y tywydd a'r hinsawdd. 

Anialwch Atacama

Y cerrynt Humboldt

Beth yw cerrynt Humboldt? Beth yw'r canlyniadau i'r hinsawdd ac i'r ddaear? Darganfyddwch holl fanylion y ceryntau morol hyn.

Menyw yn amddiffyn ei hun rhag y glaw

Lle mwyaf glawog yn Sbaen

Ydych chi erioed wedi meddwl pa un yw'r lle mwyaf glawog yn Sbaen? Mor anhygoel ag y mae'n ymddangos, nid yw'n Galicia. Dewch i mewn i ddarganfod. Mae'n sicr yn eich synnu.

Un tro, Mars, stori fer am ei esblygiad hinsoddol

O nodweddion Mars y gellir eu gweld o'r Ddaear trwy delesgop gallwn dynnu sylw at awyrgylch gyda chymylau gwyn er nad yw mor helaeth ag ar y Ddaear, newidiadau tymhorol yn debyg iawn i'r rhai ar y Ddaear, dyddiau 24 awr, cynhyrchu stormydd tywod a bodolaeth capiau iâ yn y polion sy'n tyfu yn y gaeaf. Yn edrych yn gyfarwydd, iawn?