astudiaethau newid hinsawdd

Sentinel-6 lloeren

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y lloeren Sentinel-6, ei nodweddion a'i ddefnyddioldeb. Dysgwch fwy yma.

deinosoriaid

difodiant torfol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am hanes y Ddaear a'r difodiant torfol mawr sydd wedi bodoli ar y blaned. Dysgwch fwy yma.

mathau o briddoedd sy'n bodoli

Mathau o briddoedd

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw'r gwahanol fathau o bridd a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

lliw y môr ar beth mae'n dibynnu

lliw y môr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r cyfrinachau sydd gan liw'r môr a'r rheswm pam mae'n edrych yn wahanol ar adegau penodol.

niferoedd anfeidrol

e-rhif

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr e-rif a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

niferoedd perffaith mewn mathemateg

niferoedd perffaith

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r niferoedd perffaith a'u nodweddion. Dysgwch am hanes rhif a mathemateg

fractals mewn bywyd

ffractals

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fractals a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llu awyr

Hemisfferau Magdeburg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl am arbrawf hemisfferau Magdeburg. Dysgwch fwy am y wyddoniaeth yma.

tymereddau cynnes

cyfnod cynnes canoloesol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod cynnes canoloesol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

effeithiau glaw asid

effeithiau glaw asid

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw effeithiau glaw asid a beth yw ei atebion posibl. Dysgwch fwy amdano yma.

Awyr orchuddiedig

pylu byd-eang

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am bylu byd-eang a'i nodweddion. Dysgwch fwy yma.

llwybrau anwedd ar awyrennau

llwybrau anwedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am lwybrau anwedd a'u nodweddion.

llyn ym mheriw

Llyn Titicaca

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Lyn Titicaca a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

phanerozoic

Phanerosöig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr eon Phanerosöig a'i nodweddion. Dysgu mwy am ein planed.

môr norway

Môr Norwy

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Norwy a'i nodweddion. Dewch i adnabod y môr hwn yn fanwl.

carthffosydd hydrogen sulfide

Sylffid hydrogen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hydrogen sulfide a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

beth yw nodweddion ffiseg cwantwm

Beth yw ffiseg cwantwm

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw ffiseg cwantwm a beth yw ei darddiad. Dysgu mwy yma.

gronyn osôn

Osôn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw osôn, beth yw ei nodweddion, ei ddefnydd a'r pwysigrwydd sydd ganddo i'r blaned.

calendr solar

Calendr solar

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y calendr solar a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

hoffter disgyrchiant i'r planedau

Beth yw disgyrchiant

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddisgyrchiant a'i bwysigrwydd. Dysgu mwy amdano yma.

aderyn eliffant

Aderyn eliffant

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr aderyn eliffant a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

atomos

Gronynnau isatomig

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw gronynnau isatomig a beth yw eu nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

paul dirac corfforol

Paul dirac

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad a bywyd y ffisegydd Paul Dirac. Dysgwch fwy amdano yma.

datblygiad homo sapiens

Homo sapiens

Gwybod popeth am Homo sapiens a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

homo neanderthalensis

Neanderthalensis homo

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo neanderthalensis a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cyflymder sain mewn awyrennau

Cyflymder sain

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gyflymder sain a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Entropi y bydysawd

Egwyddorion thermodynameg

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egwyddorion thermodynameg a'r pwrpas iddyn nhw.

Homo erectus

Erectus Homo

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y rhywogaeth ddynol Homo erectus a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr hynafiad hwn.

Egni cinetig

Egni cinetig

Rydym yn egluro gydag enghreifftiau ac yn manylu ar beth yw egni cinetig a beth yw ei bwrpas. Dysgwch fwy amdano yma.

gwobr hinsawdd nobel 2021

Hinsawdd Gwobr Nobel 2021

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Wobr Hinsawdd Nobel 2021 a'r hyn mae'n ei gynnwys. Dysgwch fwy amdano yma.

toddi iâ

Cefnfor Arctig Rhewlifol

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am gefnfor rhewlifol yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llyn galilea

Môr galilea

Rydyn ni'n dweud wrthych chi yn fanwl iawn bopeth sy'n gysylltiedig â Môr Galilea, ei nodweddion a'i fioamrywiaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

Wyneb y lleuad na allwn ond ei weld

Beth yw'r lleuad

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r lleuad a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

llywio afon

Afon Nîl

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Nile a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

moroedd y byd

Moroedd y byd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi pa brif foroedd yn y byd a nodweddion y pwysicaf.

gwlyptiroedd

Gwlyptiroedd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wlyptiroedd a'u pwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

polyn deheuol y blaned goch

Dŵr ar mars

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych bopeth sy'n hysbys am ddŵr ar y blaned Mawrth a beth yw'r darganfyddiadau diweddaraf.

pelydrau gama

Pelydrau gama

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am belydrau gama a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma

dinistrio haen osôn

Dinistrio haen osôn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw achosion a chanlyniadau dinistrio'r haen osôn a beth sy'n rhaid ei wneud i ofalu amdano.

llosgfynydd krakatoa

Llosgfynydd Krakatoa

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am losgfynydd Krakatoa a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Archwilio'r blaned Mawrth

Dyfalbarhad Mars

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddyfalbarhad Mars a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

swyddogaeth arsylwi gwynt

Twr y gwyntoedd

Darganfyddwch yma holl nodweddion, tarddiad a phwysigrwydd Tŵr y Gwyntoedd. Dysgwch fwy am yr heneb yma.

bodau dynol ar blanedau eraill

Terasffurfio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am derasffurfio'r bod dynol ar blanedau eraill. Dysgwch amdano yma.

Bywgraffiad Leibniz

Bywgraffiad Leibniz

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl fywgraffiad a champau'r athronydd a'r mathemategydd Gottfried Wilhelm Leibniz. Dysgu mwy am ddiwylliant yma.

ernest rutherford

Rutherford

Rydyn ni'n dweud wrthych chi fywgraffiad cryno yr Arglwydd Ernest Rutherford a'i gampau. Dysgwch am y gwyddonydd hwn a chwyldroadodd gemeg.

ecosffer

Ecosffer

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr ecosffer a'i nodweddion. Dysgu mwy am ein planed a'i pherthnasoedd.

cosmogony

Cosmogony

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion ac amcanion y cosmogony. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion y gagendor o bengal

Gwlffoedd bengal

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fae Bengal a'i nodweddion. Darganfyddwch pam ei fod mor hynod yma.

astudiaethau ar yr egwyddor ansicrwydd

Bywgraffiad Heisenberg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gampau a bywgraffiad Warner Karl Heisenberg. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn sy'n hysbys i wyddoniaeth.

môr melyn

Môr Melyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Melyn a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

daear yn cylchdroi yr haul

Solstices a equinoxes

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y solstices a'r cyhydnosau. Dysgwch fwy am dymhorau'r flwyddyn yma.

Mynyddoedd Transantartig

Mynyddoedd trawsantarctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynyddoedd traws-Antarctig a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

fullerenes

Fullerenes

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fullerenau a'u priodweddau. Dysgu mwy am y deunyddiau hyn.

llystyfiant yn y gwahanol fathau o briddoedd

Edaphology

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion edaphology fel gwyddoniaeth. Dysgwch fwy amdano yma.

strwythur atomig

Deuteriwm

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddeuteriwm a'i nodweddion. Darganfyddwch fwy am yr isotop hwn o hydrogen.

egni potensial disgyrchiant

Beth yw egni potensial

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am egni posib, ei nodweddion a'i fathau. Dysgwch fwy amdano yma.

Boson Higgs

Y boson Higgs

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw boson Higgs a'i bwysigrwydd mewn ffiseg. Dysgwch amdano yma.

Daear y blaned

Strwythur y Ddaear

Mae strwythur y Ddaear yn cynnwys gwahanol haenau sydd â swyddogaeth wahanol. Ydych chi eisiau dysgu popeth am ein planed?

ffiseg cwantwm

Neutrinos

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am niwtrinos a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am y gronynnau hyn.

Môr Okhotsk

Môr Okhotsk

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Okhotsk, ei nodweddion a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr Tasman

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, hinsawdd, fflora a ffawna Môr Tasman. Dysgwch fwy amdano yma.

Anialwch y byd

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion ac amodau amgylcheddol anialwch y byd.

bacteria pridd yn wlyb

Geosmin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geosmin a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Môr de llestri

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr De Tsieina a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

mynegai uwchfioled solar

Mynegai uwchfioled

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mynegai uwchfioled a'i nodweddion. Dysgwch bopeth amdano yma.

nodweddion y môr Arabaidd

Môr Arabia

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Fôr Arabia, ei nodweddion a sut y cafodd ei ffurfio. Dysgwch fwy amdano yma.

dendrology

Dendrology

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am dendrology a'r hyn mae'n ei astudio. Dysgu mwy am y gangen hon o wyddoniaeth.

creu glaw

Ïodid arian

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am ïodid arian, ei nodweddion a'i ddefnyddiau. Dysgwch fwy yma.

Daear gyntefig

Awyrgylch cyntefig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr awyrgylch cyntefig a beth yw'r nodweddion sydd ganddo.

difodiant permian

Difodiant Permaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y difodiant Permaidd a'i darddiad. Dysgwch amdano yma.

aerdymheru

Oeri anweddol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw oeri anweddol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

lloriau llystyfiant

Jyngl isel

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am jyngl yr iseldir. Dysgu mwy am y math hwn o ecosystem.

deunydd ac ymbelydredd

Ymbelydredd

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymbelydredd, ei nodweddion, ei ddefnyddiau a'i fathau. Dysgu mwy am ymbelydredd yma.

Cyfesurynnau UTM

cyfesurynnau UTM

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gyfesurynnau UTM, eu nodweddion a'u defnyddiau.

Tywydd sych

Tywydd sych

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hinsawdd sych, ei nodweddion a'i amodau amgylcheddol.

gwyddonwyr

Gwyddonwyr enwog

Yn yr erthygl hon, rydym yn gwneud rhestr o wyddonwyr enwog o bob rhan o hanes. Dysgwch am eu cyfraniadau a'u campau.

Môr Cantabrian

Môr Cantabrian

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fôr Cantabria, ei nodweddion a'i bioamrywiaeth. Dysgwch amdano yma.

momentwm onglog

Momentwm onglog

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fomentwm onglog a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Alan Turing

Alan Turing

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fywgraffiad Alan Turing a'i gampau mewn gwyddoniaeth.

wyneb homo ergaster

Homo ergaster

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo ergaster a'i nodweddion. Dysgu mwy am y bod dynol hynafol hwn.

ysgythriad enigma ar y ddaear

Llinellau Nazca

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, tarddiad a phwysigrwydd llinellau Nazca. Dysgwch fwy amdano yma.

Ymchwilydd Margarita Salas

Margaret Salas

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych fywgraffiad cyfan Margarita Salas a'i champau. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn.

Beicio Krebs

Beicio Krebs

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cylch krebs a'i bwysigrwydd i'r corff. Dysgwch amdano yma.

cylch o nitrogen

Cylch o nitrogen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y cylch nitrogen, ei gyfnodau a'i bwysigrwydd ar gyfer datblygu bywyd.

thermodynameg

Thermodynameg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am thermodynameg a'r disgrifiad o'i egwyddorion. Dysgu mwy am ffiseg yma.

dyn neanderthalaidd

Neanderthalaidd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Neanderthalaidd a'i nodweddion. Gwybod popeth am hynafiad y bod dynol presennol.

cyfyngiadau

Cylch carnot

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gylchred Carnot a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

adweithiau cemegol

Enthalpi

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth wrthych sy'n gysylltiedig ag enthalpi ffurfio ac adweithio. Dysgwch fwy amdano yma.

hinsawdd anial

Hinsawdd yr anialwch

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am hinsawdd yr anialwch a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion y cefnforoedd

Cefnforoedd y byd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wahanol gefnforoedd y byd a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

pwysigrwydd gwres penodol dŵr

Gwres penodol o ddŵr

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am wres penodol dŵr a'i bwysigrwydd. Dysgwch fwy amdano yma.

antecessor homo

Homo antecessor

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi nodweddion, tarddiad ac esblygiad Homo antecessor. Dysgwch bopeth amdano yma.

dyfroedd coch

Rio Tinto

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am afon Tinto a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr afon unigryw hon ar y blaned.

homo habilis

Homo habilis

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Homo habilis a'i nodweddion. Dysgwch am y rôl esblygiadol sydd ganddo mewn hanes.

Ffos Mariana

Ffos Mariana

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a chyfrinachau Ffos Mariana. Darganfyddwch yma'r anifeiliaid sy'n byw yn yr affwys.

Llinell Karman

Llinell Kármán

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw llinell Kármán a beth yw ei phwysigrwydd. Dysgu mwy am derfyn yr awyrgylch.

hydrocsyl

Hydroxyl

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am y grŵp hydrocsyl. Dysgu mwy am y moleciwl hwn sy'n hysbys mewn cemeg organig.

Henry Cavendish

Cavendish

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych fywgraffiad ac arbrofion Henry Cavendish. Dysgu mwy am y gwyddonydd hwn a'i gampau.

fflora a ffawna hynafol

Ffawna Cambrian

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Cambrian a'i esblygiad. Dysgu mwy amdano.

môr o tetis

Môr Thetis

Dysgwch am holl nodweddion ac esblygiad môr Tethys yma. Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r môr hynafol hwn.

oersted

Arbrawf Oersted

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth am arbrawf Oersted a'i gymwysiadau ym myd gwyddoniaeth.

Môr diflas

Môr diflas

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffurfiant a nodweddion Môr Bering. Dysgu mwy am y môr hwn.

radiws daear

Radiws y ddaear

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut y gellid mesur radiws y Ddaear am y tro cyntaf.

microsgop

Rhannau o ficrosgop

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw prif rannau microsgop a sut mae'n gweithio. Dysgwch amdano yma.

anifeiliaid hynafol

Ffawna Ordofigaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a phwysigrwydd ffawna Ordofigaidd. Mae'n gwybod yr holl fywyd a fodolai filiynau o flynyddoedd yn ôl.

rhannau o rewlif terfynol

Rhannau o rewlif

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl rannau rhewlif a'u disgrifiad. Dysgu mwy am ffurfio rhewlifoedd a'u hesblygiad.

ffosydd morol

Ffosydd cefnfor

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau a ffurfiad ffosydd y cefnfor. Dysgu mwy am y gwelyau môr hyn sy'n cuddio dirgelion.

Ffawna Paleogene

Ffawna Paleogene

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro sut esblygodd ffawna'r Paleogene dros amser. Dysgwch fwy amdano yma.

Effaith Tyndall

Effaith Tyndall

Rydym yn esbonio'n fanwl beth yw effaith Tyndall a beth yw ei gymwysiadau ym meysydd ffiseg a chemeg.

Fflasg gyfeintiol

Fflasg gyfeintiol

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl bopeth sy'n gysylltiedig â'r fflasg gyfeintiol a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Ceryntau cefnfor ledled y byd

Ceryntau cefnfor

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am geryntau cefnfor a'u pwysigrwydd. Dysgu mwy am ddeinameg dyfroedd.

Ffawna Silwraidd

Rydyn ni'n dysgu holl nodweddion, esblygiad ac addasiad y rhywogaeth ffawna Silwraidd i chi. Dysgu mwy am y cyfnod daearegol hwn.

Cyfnod carbonifferaidd

Ffawna carbonifferaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, addasiadau a mathau o anifeiliaid sy'n ffurfio'r ffawna Carbonifferaidd. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna Permaidd

Ffawna Permaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion ac esblygiad ffawna Permaidd. Dysgwch sut y datblygodd anifeiliaid yn y cyfnod hwn.

Albert Einstein

Albert Einstein

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gofiant a champau Albert Einstein. Dysgu mwy am theori perthnasedd a chwyldroadodd ffiseg.

Ötzi y dyn iâ

Ötzi, y dyn iâ

Yn yr erthygl hon rydym yn cynnal dadansoddiad ar ymchwil Ötzi the Iceman i ddarganfod ei holl nodweddion. Peidiwch â'i golli!

Cyfnod Paleogene

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Paleogene, y cyfnod a ddechreuodd yr oes Mesosöig.

Effaith glöyn byw

Effaith y glöyn byw

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw effaith glöyn byw, beth yw ei darddiad a'i nodweddion. Dysgu mwy am yr effaith hysbys hon.

Ffawna Neogene

Ffawna Neogene

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion ac esblygiad ffawna Neogene. Dysgu mwy am y cyfnod hwn a datblygiad bywyd.

Ffawna Cwaternaidd

Ffawna Cwaternaidd

Yn y swydd hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Cwaternaidd i chi. Dysgu mwy am ddatblygiad dynol.

Môr marw

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y Môr Marw a'i nodweddion. Gwybod yn fanwl holl chwilfrydedd y môr hwn.

Effaith Coanda

Effaith Coanda

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw effaith Coanda a'i bwysigrwydd ym myd chwaraeon moduro a hedfan.

Ffawna Paleocene

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, datblygiad ac esblygiad ffawna Paleocene. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffurfio Môr Caspia

Môr Caspia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, ffurf, pwysigrwydd, bioamrywiaeth a bygythiadau Môr Caspia. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna Eocene

Ffawna Eocene

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, arallgyfeirio ac esblygiad ffawna Eocene. Dysgwch fwy amdano yma.

Effeithiau'r coronafirws Covid19

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw gwahanol effeithiau coronafirws Covid19 a pha effaith y mae wedi'i chael ar lygredd aer.

Coedwig gollddail

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, elfennau a bioleg y goedwig gollddail. Dysgwch fwy amdano yma.

Coedwig fythwyrdd

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion y goedwig fythwyrdd. Dysgu mwy am y mathau hyn o goed a'u haddasiadau.

Mamaliaid ffawna Oligocene

Ffawna Oligocene

Byddwn yn dweud wrthych yn fanwl sut le oedd ffawna Oligocene. Darganfyddwch yma pa rywogaethau a ddatblygodd ac a esblygodd ar yr adeg hon.

Twll yn yr haen osôn

Twll yn yr haen osôn

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y twll yn yr haen osôn a'i effaith ar fodau dynol a bywyd.

Clorofluorocarbonau

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl beth yw clorofluorocarbonau a'r holl nodweddion a defnyddiau sydd ganddynt. Dysgwch fwy yma.

Graddfa chwyddo Douglas

Graddfa Douglas

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi holl nodweddion graddfa Douglas a'i bwysigrwydd wrth wybod cyflwr y tonnau.

Ffawna Miocene

Rydym yn esbonio'n fanwl nodweddion, esblygiad a rhywogaethau ffawna Miocene. Dysgu mwy am y Ddaear yma.

Arbelydriad

Arbelydriad

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am irrandiability a phwysigrwydd sefydlu'r math o hinsawdd mewn ardal.

Datblygu ffawna Pliocene

Ffawna Pliocene

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Pliocene. Dysgu mwy am arallgyfeirio'r anifeiliaid hyn.

Gwastadedd Abyssal

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwastadedd affwysol a'i brif nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna pleistosen

Ffawna pleistosen

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am esblygiad a nodweddion ffawna Pleistosen. Dysgwch fwy yma.

Ffo wyneb

Beth yw dŵr ffo

Rydym yn esbonio beth yw dŵr ffo a sut mae'n tarddu. Dysgwch am y gydran hon o'r cylch hydrolegol a'i bwysigrwydd.

Cefnfor yr Arctig

Cefnfor yr Arctig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Gefnfor yr Arctig a'i nodweddion. Dysgwch beth yw cyflwr presennol y cefnfor hwn.

Llyn Hillier

Llyn Hillier

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych holl nodweddion a chyfrinachau Lake Hillier. Dysgwch pam mae'r llyn enwog hwn yn binc.

Ffawna Holocene

Ffawna Holocene

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Holosen. Dysgu mwy am y rhywogaethau sydd wedi'u diffodd gan fodau dynol.

Model atomig Rutherford

Model atomig Rutherford

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am fodel atomig Rutherford. Dysgu mwy am esblygiad gwyddoniaeth.

Nodweddion ffawna Defonaidd

Ffawna Defonaidd

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Defonaidd. Dysgu mwy am ddatblygiad bywyd ar ein planed.

Cyfnod cyntaf Miocene

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, hinsawdd, daeareg, fflora a ffawna'r cyfnod Miocene. Dysgu mwy am esblygiad yma.

Aeon Proterosöig

Aeon Proterosöig

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl iawn holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r Aeon Proterosöig. Dysgwch fwy amdano yma.

Cefnfor Antartig

Cefnfor Antartig

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi holl nodweddion, ffawna a phwysigrwydd economaidd Cefnfor yr Antarctig. Dysgwch bopeth amdano yma.

Datblygiad y ffawna Triasig

Ffawna triasig

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ddatblygu ac arallgyfeirio'r ffawna Triasig. Dysgu mwy am anifeiliaid y cyfnod daearegol hwn.

Ffawna cretasaidd

Rydyn ni'n dangos i chi holl nodweddion a rhywogaethau'r ffawna Cretasaidd. Dysgu mwy am y deinosoriaid a oedd yn dominyddu'r cyfnod hwn.

Model atomig Dalton

Model atomig Dalton

Rydyn ni'n dangos i chi'r holl nodweddion, postolau a gwallau oedd gan fodel atomig Dalton. Dysgwch fwy amdano yma.

Ffawna Jwrasig

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ffawna'r Jwrasig. Pa fath o ffawna a ddatblygodd yn ystod y cyfnod hwn a'i nodweddion.

Ffawna Ordofigaidd

Cyfnod Ordofigaidd

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, daeareg, fflora a ffawna'r cyfnod Ordofigaidd. Dysgwch amdano yma.

Cyfnod Silwraidd

Cyfnod Silwraidd

Rydyn ni'n dysgu holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Silwraidd i chi. Dysgu mwy am y cyfnod hwn.

Cambrian

Cyfnod Cambrian

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Cambriaidd. Dysgwch fwy am y cyfnod a gafodd ffrwydrad bioamrywiaeth yma.

Datblygiad Defonaidd

Cyfnod Defonaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Defonaidd. Dysgu mwy am ddaeareg, fflora, ffawna a hinsawdd ein planed.

Cyfnod Cretasaidd

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Cretasaidd. Dysgwch yma sut y diflannodd deinosoriaid.

Jwrasig

Cyfnod Jwrasig

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am bopeth sy'n gysylltiedig â'r cyfnod Jwrasig. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy.

Triasig

Cyfnod triasig

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r cyfnod Triasig. Dysgu mwy am ein planed yma.

Carbon ei natur

Carbon ei natur

Rydym yn egluro pwysigrwydd carbon mewn natur yn fanwl. Rhowch y swydd hon i ddysgu pwysigrwydd yr elfen hon.

Ffawna Eocene

Cyfnod epocene

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r epoc Eocene. Ewch i mewn a dysgu mwy amdano.

Carbonifferaidd

Cyfnod Carbonifferaidd

Rydym yn esbonio'n fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Carbonifferaidd. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

Manylion yr astudiaeth o ffosiliau

Biostratigraffeg

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am biostratigafía. Dysgwch yn y swydd hon fwy am y gangen hon o ddaeareg a'i phwysigrwydd.

Difodiant màs Permaidd

Cyfnod Permaidd

Yn y swydd hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y cyfnod Permaidd. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am ein planed.

Pliocene

Pliocene

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr epoc Pliocene. Ewch i mewn yma i ddysgu am yr amser daearegol hwn.

Dirywiad Magnetig ar y Ddaear

Addurniad magnetig

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw gogwydd magnetig a beth yw ei bwrpas. Rhowch yma i ddysgu pwysigrwydd a sut i'w gyfrifo ar siartiau morwrol.

Joselyn Bell Burnell yn derbyn y wobr

Jocelyn bell burnell

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gofiant a darganfyddiadau'r gwyddonydd corfforol Jocelyn Bell Burnell. Mae'n gwybod ei broblem gyda'r Wobr Nobel.

Llwybr Llaethog

Mapiau llygredd golau

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw mapiau llygredd golau a pha mor bwysig ydyn nhw. Dysgwch am ganlyniadau'r llygredd hwn.

Afon Danube

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Afon Danube, yr ail bwysicaf yn Ewrop i gyd. Gwybod ei gyfrinachau yma.

Thomson

Model atomig Thomson

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw model atomig Thomson a beth mae'n ei gynnwys. Dysgwch beth oedd ei ddatblygiadau i wyddoniaeth.

Mapiau Portulan Hynafol

Beth yw portulan

Rydyn ni'n dangos i chi beth yw portulan a beth oedd yn cael ei ddefnyddio yn y gorffennol. Dysgwch am sut y gwnaeth masnach wella diolch i fodolaeth y mapiau hyn.

Darfudiad thermol

Ceryntau darfudiad

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw ceryntau darfudiad a sut y cânt eu ffurfio. Dysgwch amdano yma. Peidiwch â'i golli!

Ecotone naturiol

Beth yw ecotone

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw ecotone a sut mae'n cael ei ffurfio. Dysgwch am bwysigrwydd y math hwn o ardal ym myd natur

Glannau Môr Tyrrhenian

Môr Tyrrhenian

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos rhyfeddodau Môr Tyrrhenian i chi. Darganfyddwch swyn y môr hwn a pham ei fod yn bwysig i dwristiaeth.

Nodweddion y magnetosffer

Magnetosffer

Rydyn ni'n dysgu nodweddion, pwysigrwydd a tharddiad y magnetosffer i chi. Gwybod pa mor bwysig yw maes magnetig y Ddaear

Marian canolog

Beth yw marianau

Rydyn ni'n esbonio beth yw marianau a sut maen nhw'n ffurfio o ganlyniad i ddeinameg rhewlif. Rhowch yma i wybod mwy.

Hydrosffer

Rydym yn esbonio'n fanwl iawn beth yw'r hydrosffer, beth yw ei nodweddion a pha mor bwysig ydyw. Peidiwch â'i golli!

Biodanwydd cenhedlaeth

Biodanwyddau

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fiodanwydd. Ewch i mewn i ddysgu sut maen nhw'n cael eu ffurfio a beth yw eu hanfanteision a'u manteision.

Cyfansoddiad aer

Cyfansoddiad aer

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i gyfansoddiad yr aer, pa mor bwysig yw hi i fywyd a beth sy'n digwydd gyda llygredd. Peidiwch â'i golli!

Bohr

Model atomig Bohr

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl fodel atomig Bohr. Ewch i mewn yma i ddysgu am ei egwyddorion a'i gamgymeriadau.

Ewyn morol

Ewyn môr

Yma rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am darddiad a ffurfiad ewyn y môr. Dysgwch pam mae ewyn yn ymddangos yn y môr.

moroedd a chefnforoedd

Moroedd a chefnforoedd

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i'r prif wahaniaethau rhwng moroedd a chefnforoedd. Ewch i mewn i ddysgu mwy am ei nodweddion.

Capiau iâ'r Antarctig

Capiau iâ pegynol

Rhowch y post hwn i ddysgu popeth am y capiau pegynol. Beth fyddai'n digwydd pe byddent yn toddi o gynhesu byd-eang? Darganfyddwch ef yma.

Thermomedr mercwri

Thermomedr mercwri

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y thermomedr mercwri, ei ddefnydd, a'r risgiau posibl. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn drylwyr.

Cefnfor yr Iwerydd

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am Gefnfor yr Iwerydd a'i nodweddion. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy amdano.

tymhorau

tymhorau

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro nodweddion ac effeithiau tymhorau'r flwyddyn. Ewch i mewn i ddysgu mwy amdano.

Effaith coriolis mewn meteoroleg

Effaith coriolis

Mewn meteoroleg defnyddir y term effaith coriolis. Mae'r effaith hon yn bwysig iawn mewn gwyddoniaeth. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Darfudiad mewn meteoroleg

Darfudiad

Rhowch yma i ddarllen erthygl a fydd yn clirio'ch amheuon ynghylch darfudiad a throsglwyddo gwres. Gwybod y prosesau hyn yn fanwl.

Trydarthiad planhigion

Anweddiad

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am anweddweddariad. Os oes angen i chi wybod am y cysyniad hwn ar gyfer rhywfaint o waith dosbarth, dyma'ch swydd.

Theori llinynnol

Theori llinynnol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl fanylion am ffurfio ac ystyr theori llinyn. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn yma.

Haenau llinell yr awyrgylch

Tropopos

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y tropopos a'i bwysigrwydd. Ewch i mewn yma a dysgu popeth amdano.

Max planc

Bywgraffiad Max Planck

Roedd Max Planck yn wyddonydd a chwyldroadodd ffiseg hyd at y presennol. Ewch i mewn yma a dysgu popeth am ei ddarganfyddiadau a'i theori cwantwm.

mathau o eirlithriadau eira

Eirlithriadau

Eirlithriadau eira yw'r tirlithriadau hynny sy'n cael eu hachosi ar y llethrau am wahanol resymau y gallwch ddysgu amdanynt yn y swydd hon. Dewch i mewn i ddarganfod.

Mynyddoedd Creigiog

y Mynyddoedd Creigiog

Mae'r Mynyddoedd Creigiog yn fynyddoedd a ddatganwyd yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Darganfyddwch ei holl nodweddion a'i hyfforddiant yma.

copaon uchel yr himalaya

Yr Himalaya

Mae mynyddoedd yr Himalaya yn cynnwys y mynyddoedd uchaf yn y byd fel copa Everest. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdani?

Croesi'r Appalachiaid

Mynyddoedd Appalachian

Mae'r Mynyddoedd Appalachian yn heneb naturiol wirioneddol sy'n llawn dop o anifeiliaid a phlanhigion. Ydych chi eisiau gwybod popeth am yr amgylchedd naturiol hardd hwn?

Y cyfnod Cwaternaidd

Y cyfnod Cwaternaidd yw rhan olaf hanes y Ddaear, gwyddoch am yr holl ddigwyddiadau pwysicaf sydd wedi nodi'r cyfnod hwn.

John dalton

Bywgraffiad John Dalton

Roedd John Dalton yn ffisegydd-gemegydd ac yn angerddol am feteoroleg a wnaeth gyfraniadau mawr i fyd gwyddoniaeth. Dewch i'w hadnabod yma.

rheolydd amser gyda chloc atomig

Cloc atomig

Y cloc atomig yw'r mwyaf cywir y mae dyn wedi'i greu erioed. Mae ganddo gymwysiadau gwych ym myd gwyddoniaeth ac yn y swydd hon byddwch chi'n dysgu amdanyn nhw.

Nodweddion mwynau

Mathau o fwynau

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'r gwahanol fathau o fwynau sy'n bodoli ar y blaned Ddaear. Ewch i mewn yma a darganfod ei holl briodweddau.

Perygl llosgfynydd

Llosgfynydd yn ffrwydro

Gall llosgfynydd sy'n ffrwydro fod yn beryglus iawn os oes ganddo ran fawr o'r boblogaeth y gall effeithio arni. Ydych chi'n gwybod pa losgfynyddoedd fydd yn ffrwydro?

Oes yr Iâ

Oes yr iâ

Roedd oes yr iâ yn gyfnod a ddigwyddodd ar ddiwedd y Cyfnod Cretasaidd lle diflannodd mwy na 35% o'r rhywogaethau a oedd yn byw ar y Ddaear. Darganfyddwch!

Newidiadau ffenolegol

Ffenoleg

Mae ffenoleg yn astudio cylchoedd bywyd organebau. Mae'n angenrheidiol cynyddu cynhyrchiant a dod i adnabod pethau byw. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Cryosffer

Y cryosffer

Y cryosffer yw'r ardal o'r Ddaear sydd wedi'i gorchuddio â rhew neu eira. Mae'n cyflawni nifer o swyddogaethau yn hinsawdd y blaned. Rydych chi eisiau gwybod mwy?

Oes rhewlifiant ac iâ

Y rhewlifiant ac oes yr iâ

Mae'r rhewlifiant yn gyfnod lle mae'r blaned yn cael ei gorchuddio gan gapiau pegynol yn bennaf ac yn arwain at oes iâ. Darganfyddwch bopeth yma.

Llanw'r gwanwyn

Llanw'r gwanwyn

Mae llanw'r gwanwyn yn ffenomenau a gynhyrchir trwy weithred disgyrchiant yr Haul a'r Lleuad. Pryd maen nhw'n digwydd a sut maen nhw'n cael eu ffurfio?

Alfred Wegener a theori drifft cyfandirol

Pwy oedd Alfred Wegener?

Darganfyddwch gyflawniadau'r gwyddonydd Alfred Wegener, a newidiodd y ffordd rydyn ni'n gweld y Ddaear yn llwyr ym 1912. Ydych chi eisiau dysgu amdano?

Cyhydnos y gwanwyn

Mae'r cyhydnos vernal yn amser arbennig iawn o'r flwyddyn, pan fo'r dydd a'r nos bron yr un oriau. Darganfyddwch pryd mae'n digwydd!

Awel y môr yn y gwanwyn

Awel y môr

Mae'r swydd hon yn sôn am beth yw awel y môr, sut a phryd y mae'n cael ei ffurfio a'r prif nodweddion. Rydych chi eisiau gwybod mwy?