beth yw orbit

beth yw orbit

Pan fyddwn yn siarad am seryddiaeth, cysawd yr haul a'r planedau, rydym bob amser yn siarad am yr orbit. Fodd bynnag, nid yw pawb yn gwybod beth yw orbit, pa mor bwysig ydyw a beth yw ei nodweddion. Gellir dweud mewn ffordd symlach mai orbit yw taflwybr corff nefol yn y bydysawd.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw orbit, beth yw ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

beth yw orbit

system solar

Mewn ffiseg, orbit yw'r llwybr sy'n cael ei ddisgrifio gan un gwrthrych o amgylch gwrthrych arall, ac yn cylchdroi o amgylch y llwybr hwnnw dan weithred grym canolog, fel grym disgyrchiant corff nefol. Dyma’r llwybr y mae gwrthrych yn ei ddilyn wrth iddo symud o amgylch canol y disgyrchiant y mae’n cael ei ddenu iddo, i ddechrau heb effeithio arno, ond nid yn gyfan gwbl oddi wrtho ychwaith.

Ers yr XNUMXeg ganrif (pan luniodd Johannes Kepler ac Isaac Newton y deddfau sylfaenol ffiseg sy'n eu llywodraethu), mae orbitau wedi bod yn gysyniad pwysig wrth ddeall mudiant y bydysawd, yn enwedig o ran cemeg nefol ac isatomig.

Gall orbitau fod â siapiau amrywiol, eliptig, crwn neu hirgul, a gallant fod yn barabolig (siâp fel parabola) neu hyperbolig (siâp fel hyperbola). Serch hynny, mae pob orbit yn cynnwys y chwe elfen Kepler ganlynol:

 • Gogwydd yr awyren orbitol, a nodir gan y symbol i.
 • Hydred y nod esgynnol, wedi'i fynegi yn y symbol Ω.
 • Eccentricity neu radd y gwyriad oddi wrth y cylchedd, a ddynodir gan y symbol e.
 • Mae'r echelin lled-fawr, neu hanner y diamedr hiraf, wedi'i nodi gan y symbol a.
 • Y perihelion neu baramedr perihelion, yr ongl o'r nod esgynnol i perihelion, a ddynodir gan y symbol ω.
 • Anomaledd cymedrig yr epoc, neu ffracsiwn o'r amser orbitol a aeth heibio, ac wedi'i fynegi fel ongl, a ddynodir gan y symbol M0.

Nodweddion a phwysigrwydd

beth yw orbit yn y gofod

Y prif nodweddion y gellir eu harsylwi mewn orbit yw'r canlynol:

 • Mae ganddyn nhw siapiau gwahanol, ond maen nhw i gyd yn hirgrwn, sy'n golygu eu bod yn hirgrwn o ran siâp.
 • Yn achos y planedau, mae'r orbitau bron yn gylchol.
 • Mewn orbit, gallwch ddod o hyd i wahanol wrthrychau fel lleuadau, planedau, asteroidau a rhai dyfeisiau o waith dyn.
 • Ynddo, gall gwrthrychau orbitio ei gilydd oherwydd disgyrchiant.
 • Mae gan bob orbit sy'n bodoli ei hynodrwydd ei hun, sef y graddau y mae llwybr yr orbit yn wahanol i gylch perffaith.
 • Mae ganddynt lawer o wahanol elfennau pwysig, megis gogwydd, ecsentrigrwydd, anomaledd cymedrig, hydred nodol a pharamedrau perihelion.

Prif bwysigrwydd yr orbit yw y gellir gosod gwahanol fathau o loerennau ynddo, sy'n gyfrifol am arsylwi'r ddaear, sydd ar yr un pryd yn hanfodol i ddod o hyd i atebion a sylwadau manwl gywir am yr hinsawdd, y cefnforoedd, yr atmosffer a hyd yn oed y tu mewn i'r ddaear. y ddaear. Gall lloerennau hefyd ddarparu gwybodaeth bwysig am rai gweithgareddau dynol, megis datgoedwigo, yn ogystal ag amodau tywydd, megis codiad yn lefel y môr, erydiad, a llygredd yn amgylchedd y blaned.

orbit mewn cemeg

 

Mewn cemeg, rydyn ni'n siarad am orbitau electronau sy'n symud o amgylch y niwclews oherwydd y gwahanol wefrau electromagnetig sydd ganddyn nhw (mae electronau'n cael eu gwefru'n negyddol, mae niwclysau proton a niwtronau'n cael eu gwefru'n bositif). Nid oes gan yr electronau hyn lwybrau pendant, ond fe'u disgrifir yn aml fel orbitalau a elwir yn orbitalau atomig, yn dibynnu ar faint o egni sydd ganddynt.

Mae pob orbital atomig yn cael ei gynrychioli gan rif a llythyren. Mae’r rhifau (1, 2, 3 … hyd at 7) yn dynodi’r lefel egni mae’r gronyn yn symud ynddi, tra bod y llythrennau (s, p, d ac f) yn dynodi siâp yr orbit.

Elliptig

orbit eliptig

Yn lle cylch, mae orbit eliptig yn tynnu elips, sef cylch gwastad, hirgul. Mae gan y ffigwr hwn, yr elips, ddau ffocws, lle mae echelinau canolog y ddau gylchedd sy'n ei ffurfio; ar ben hynny, mae gan y math hwn o orbit ecsentrigrwydd sy'n fwy na sero a llai nag un (mae 0 yn cyfateb i orbit crwn, mae 1 yn cyfateb i orbit parabolig).

Mae gan bob orbit eliptig ddau bwynt nodedig:

 • Nesaf. Y pwynt ar lwybr yr orbit (yn un o'r ddau ffocws) sydd agosaf at y corff canolog o amgylch yr orbit.
 • Ymhellach i ffwrdd. Y pwynt ar y llwybr orbitol (yn un o'r ddau ffocws) sydd bellaf o gyfaint canolog yr orbit wedi'i blotio.

Orbit system solar

Fel y rhan fwyaf o systemau planedol, mae'r orbitau a ddisgrifir gan sêr Cysawd yr Haul yn eliptig fwy neu lai. Yn y canol mae seren y system, ein haul ni, y mae ei dyniad disgyrchiant yn symud y planedau a'r comedau yn eu priod. Nid oes gan orbitau parabolig neu hyperbolig o amgylch yr haul unrhyw gysylltiad uniongyrchol â'r seren. O'u rhan nhw, mae lloerennau pob planed hefyd yn olrhain orbit pob planed, yn union fel y mae'r Lleuad yn ei wneud gyda'r Ddaear.

Fodd bynnag, mae sêr hefyd yn denu ei gilydd, gan greu aflonyddwch disgyrchiant cilyddol sy'n achosi i natur ryfedd eu orbitau amrywio gydag amser a chyda'i gilydd. Er enghraifft, Mercwri yw'r blaned gyda'r orbit mwyaf ecsentrig, mae'n debyg oherwydd ei bod agosaf at yr haul, ond Mae Mars yn ail, ymhellach o'r haul. Ar y llaw arall, orbitau Venus a Neifion yw'r rhai lleiaf ecsentrig.

orbit daear

Mae'r Ddaear, fel ei chymdogion, yn cylchdroi o amgylch yr haul mewn orbit ychydig yn eliptig, sy'n cymryd tua 365 diwrnod (y flwyddyn), yr ydym yn ei alw'n fudiant trosiadol. Mae'r dadleoli hwn yn digwydd ar tua 67.000 cilomedr yr awr.

Yn y cyfamser, mae pedwar orbit posibl o amgylch y ddaear, fel lloerennau artiffisial:

 • Baja (LEO). 200 i 2.000 cilomedr o wyneb y blaned.
 • Cymedr (OEM). 2.000 i 35.786 km o wyneb y blaned.
 • Uchel (HEO). 35.786 i 40.000 cilomedr o wyneb y blaned.
 • geosefydlog (GEO). 35.786 cilomedr o wyneb y blaned. Orbit yw hwn sydd wedi'i gydamseru â chyhydedd y Ddaear, heb unrhyw ecsentrigrwydd, ac i sylwedydd ar y Ddaear, mae'r gwrthrych yn ymddangos yn llonydd yn yr awyr.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am beth yw orbit a beth yw ei nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.