Beth yw gwanwyn

gwanwyn

Yn y byd mae yna wahanol fathau o storio dŵr croyw. Un ohonynt yw'r gwanwyn. Roedd llawer ohonyn nhw'n cael eu hystyried yn lleoedd cysegredig mewn rhai diwylliannau hynafol. Mae ffynhonnau wedi'u dosbarthu ledled y byd ac mae gan bob un ohonyn nhw nodweddion unigryw. Mae gan y mwyafrif ohonynt nodwedd gyffredin a hynny yw bod gan eu dŵr lefel uchel o burdeb.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ffynhonnau, eu nodweddion a'u mathau.

Beth yw gwanwyn

ffynnon dŵr gwarchodedig

Mae 70% o'r tir yn ddŵr. Mae'r elfen hanfodol hon ar gyfer bywyd yn ymddangos mewn gwahanol daleithiau ac wedi'i dosbarthu mewn nodweddion daearyddol amrywiol. Gellir dod o hyd i'r dŵr hwn mewn cefnforoedd, llynnoedd, afonydd, a gellir ei rewi mewn rhewlifoedd hefyd. Fodd bynnag, mae dŵr hefyd yn cuddio yn y ddaear, mewn dyfrhaenau neu byllau tanddaearol. Bydd deall y mathau hyn o ffynonellau yn ein helpu i ddeall beth yw dŵr ffynnon ac o ble mae'r dŵr sy'n llifo ohono yn dod.

Daw dŵr y gwanwyn o lif y dŵr o'r ddaear neu rhwng creigiau ac mae'n codi i'r wyneb. Mae peth o'r dŵr ffynnon yn llifo o law, eira neu greigiau igneaidd i ffurfio dŵr poeth. Felly, bydd llif rhai ffynhonnau yn dibynnu ar y tymor a'r glawiad, gan achosi i'r ffynhonnau a achosir gan y llifddwr sychu yn ystod cyfnodau o lawiad isel. I'r gwrthwyneb, gellir defnyddio'r rheini sydd â llawer o draffig i gyflenwi'r boblogaeth leol. Tarddiad dŵr ffynnon yw'r hyn sy'n caniatáu inni sefydlu gwahanol fathau.

Nodwedd dŵr ffynnon yw ei fod yn ddigon pur i gael ei ystyried yn ffit i'w fwyta gan bobl. Mae hyn oherwydd bod y dŵr yn cael ei gael yn uniongyrchol o'r gronfa danddaearol. Mae'r ddyfrhaen honedig yn chwarae rôl amddiffynnol naturiol i atal dŵr rhag cael ei halogi gan ffynonellau dŵr eraill (megis afonydd neu gefnforoedd).

Fodd bynnag, mae'r dŵr hwn yn destun rheolaeth ansawdd llym iawn fel y gellir ei yfed. Ar gyfer echdynnu a masnacheiddio dŵr ffynnon, rhaid i'r cwmni fod wedi'i gofrestru yn y Gofrestrfa Hylendid Bwyd Cyffredinol a weinyddir gan AESAN (Asiantaeth Diogelwch Bwyd a Maeth Sbaen). Er hynny, mae gan Sbaen lawer o gwmnïau sy'n ymroddedig i ddŵr potel o hyd. Dim ond yn Castilla y León y mae mwy na 600 miliwn litr o ddŵr ffynnon yn cael eu potelu bob blwyddyn, sy'n cynrychioli 10,5% yn unig o'r cynhyrchiad cenedlaethol.

Mathau gwanwyn

lleoedd naturiol gyda dŵr

Gellir gwahaniaethu rhwng tri math o ffynhonnau: ffynhonnau lluosflwydd, ysbeidiol ac artesaidd. Mewn planhigion lluosflwydd daw'r dŵr o ddyfnder o dan y lefel trwythiad (parth dirlawnder), lle mae llif y dŵr yn digwydd yn barhaus.

Mewn ffynnon ysbeidiol mae'r dŵr yn ymddangos pan fydd lefel y dŵr yn agos at lefel y dŵr daear; felly, dim ond pan fydd lefel y dŵr daear yn cyrraedd ei lefel uchaf y mae ei ddŵr yn llifo, hynny yw, yn ystod y tymor glawog. Yn olaf, Mae ffynhonnau artesaidd yn ffynhonnau artiffisial o waith dyn. Fe'u hadeiladir o ganlyniad i ddrilio ffynhonnau dwfn, ac mae lefel eu dŵr daear yn uwch na'r ddaear.

Ar hyn o bryd, oherwydd gweithgareddau dynol, mae crynhoad dŵr daear neu ddyfrhaenau yn cael ei effeithio'n ddifrifol. Nid yw ecsbloetio gormodol dŵr daear yn sicrhau'r amser sy'n angenrheidiol ar gyfer hunan-adfywio, sy'n golygu gostyngiad yn swm y dŵr sydd ar gael.

Yn ogystal â hyn, mae gor-ddefnyddio dŵr daear yn effeithio'n llwyr ar ei ansawdd. Os bydd y sefyllfa hon yn parhau, efallai y bydd yn rhaid i ni wylio'r dyfrhaenau gwerthfawr hyn yn sychu. Mae arbenigwyr yn y maes hwn wedi rhybuddio bod y gostyngiad yn y ffynonellau dŵr daear sydd ar gael yn peri pryder, gan beri risgiau i filiynau o bobl ledled y byd.

Defnydd dŵr

dŵr iach

Rhaid inni wybod bod gan ffynnon nodweddion unigryw sy'n ei gwneud yn ecosystem fach sydd â gwerth biolegol uchel. Dewch i ni weld beth yw'r amodau arbennig:

 • Maent wedi'u lleoli yn llethrau mynyddig a gwaelod canyons neu strwythurau tebyg. Gall eu morol hefyd ymddangos ar y gwaelod.
 • Fe'u crëir pan fydd cronfa danddaearol yn llenwi o ganlyniad i ymdreiddiad dŵr. Daw'r dŵr hwn o'r glawiad toreithiog mewn rhanbarth.
 • Y ffynhonnau gall fod yn barhaol ac yn byrhoedlog yn dibynnu ar y math o dir a'r graig sy'n ei ffurfio. Gall y graig hidlo mwy neu lai o ddŵr. Rhaid i chi hefyd ddadansoddi faint o ddŵr y mae'n ei dderbyn o'r tanc ail-wynebu.
 • Mae'r ffynhonnau poeth hefyd yn cael eu hystyried fel ffynhonnau. Yr unig agwedd wahaniaethol yw y gall y dŵr fod yn uwch na 40 gradd mewn tymheredd.

Er mwyn yfed y dŵr o ffynnon, rhaid cynnal proses trin dŵr yn gyntaf. Pan fydd dŵr y ffynnon yn cyrraedd y gwaith trin a gesglir a / neu a echdynnwyd o'r amgylchedd naturiol, mae'r broses drawsnewid yn dechrau. Yn gyntaf, mae'r gronynnau mwyaf yn cael eu tynnu trwy hidlydd tywod. Yn y cam nesaf, mae'r dŵr yn mynd trwy hidlydd carbon, lle mae'r clorin yn cael ei dynnu trwy amsugno, gan wneud y dŵr yn fwy pur. Yn ddiweddarach, gweithredir y broses UV i ddiheintio'r dŵr i chwilio am ficro-organebau neu facteria posibl.

Fflora a ffawna

Nid ffynhonnau yw'r ardal sydd â'r amrywiaeth fiolegol fwyaf. Mae dyfroedd lluosflwydd fel arfer yn gynefin i bysgod dŵr croyw amrywiol, gan gynnwys brithyll. Mae rhai amffibiaid ac ymlusgiaid yn aros ynddo am amser hir, gall mamaliaid ac adar ddod i yfed dŵr, adnewyddu eu hunain neu fwydo. Mae pryfed yn fwy cyffredin yn eu hamgylchedd.

Gall ffynhonnau mwy gynnal ystod ehangach o ffurfiau bywyd. Ni all eraill, oherwydd crynodiad carbon deuocsid neu fwynau yn eu dyfroedd, gynnal bywyd pysgod neu anifeiliaid eraill, ond gallant harbwr bacteria a micro-organebau eraill. O ran llystyfiant, gallant gael eu hamgylchynu gan bron unrhyw fath, gan gynnwys coedwigoedd a glaswelltiroedd, oherwydd nid ydynt yn unigryw i fiomau nac ecosystemau.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am beth yw gwanwyn a'i bwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Peidio meddai

  Mae'r wybodaeth hon nad ydym yn gyffredinol yn ei hadnabod yn werthfawr a diddorol iawn, fe'ch gwahoddaf i barhau i gyfoethogi ein hunain gyda'r wybodaeth hon am Mother Nature y mae'n rhaid i ni ei chadw ar gyfer cenedlaethau newydd ...