Beth yw Gwlff?

gagendor

Mae daeareg y tir yn ffurfio dros filiynau o flynyddoedd ar ein planed. Wedi'i achosi gan ddiffygion, daeargrynfeydd, erydiad gwynt cynyddol, tonnau cryf, llusgo, gwaddodi, ac ati. Prosesau daearegol ydyn nhw sy'n arwain at y ffurfiau daearyddol rydyn ni'n eu gweld o ganlyniad heddiw. Siapiau fel baeau, mynyddoedd a chapiau.

Siawns eich bod wedi gweld gagendor a'ch bod wedi meddwl sut y cafodd ei ffurfio. Ydych chi eisiau gwybod beth yw gagendor a beth yw ei broses ffurfio?

Diffiniad

gagendor cadiz

Gwlff cadiz

Mae gagendor yn nodwedd ddaearyddol a nodweddir gan fod â cyfran fawr o'r môr neu'r cefnfor a ddygwyd i'r tir. Mae wedi'i leoli rhwng dau bentir neu ddau benrhyn. Mae'r gagendor fel arfer yn eithaf dwfn ac maent o bwysigrwydd economaidd mawr oherwydd, diolch i'w lleoliad a'u lleoliad daearyddol, maent yn amddiffyn yr arfordir rhag llanw uchel. Mae hyn yn ffafrio adeiladu porthladdoedd a llifgloddiau i gynyddu'r economi arfordirol.

Mae'r term gagendor yn aml yn cael ei ddrysu â baeau neu gilfachau, fodd bynnag, nid ydyn nhw yr un peth.

Diffiniad o fae a childraeth

bae

Bae

Cilfach o'r môr neu'r llyn yw bae wedi'i amgylchynu bron yn gyfan gwbl gan dir, Yn wahanol i'r Gwlff, heblaw am un o'i derfynau. Mae'r cilfachau yn cael eu ffurfio dros y blynyddoedd oherwydd erydiad arfordirol ac mae daearyddwyr yn ei ystyried yn geugrwm arfordirol. Mae'r dŵr yn taro'r arfordir yn barhaus ac yn ei siapio dros y blynyddoedd i greu'r math hwn o forffoleg.

Fe allech chi ddweud bod y bae i'r gwrthwyneb i benrhyn. Tra bod y penrhyn yn ddarn o dir wedi'i amgylchynu gan ddŵr, heblaw am un pen, mae'r bae yn ddarn o ddŵr wedi'i amgylchynu gan dir, heblaw am un pen.

Mae'r bod dynol yn manteisio ar y baeau, fel y gwlff, ar gyfer adeiladu porthladdoedd ar gyfer cynnydd yn economi'r ardal.

Ar y llaw arall, mewn daearyddiaeth diffinnir y cildraeth fel nodwedd ddaearyddol arfordirol a ffurfiwyd gan gilfach ddŵr sy'n mabwysiadu siâp crwn ac sy'n cael ei gwarchod gan geg gul, fel arfer wedi'i gwneud o greigiau.

Gwahaniaethau rhwng y gagendor, y bae a'r cildraeth

cildraeth

Ensenada

Gan fod y termau hyn yn cael eu drysu'n gyffredin, mae daearyddiaeth wedi sefydlu'r gwahaniaeth rhyngddynt. Mae gagendor, bae, a chilfach, er bod ganddo forffolegau tebyg, yn rhannu'r gwahaniaeth o ran maint a dyfnder. Am y rheswm hwn, y gagendor yw'r cyntaf gyda'r maint a'r dyfnder mwyaf, ac yna'r baeau, ychydig yn llai ac yn fas ac yn gorffen gyda'r cilfachau.

Mae'r cilfachau ar ôl am y lle olaf, ers bod mor fach ac mor fasYn hytrach na chael eu haddasu gan yr arfordir, cânt eu haddasu gan y creigiau sy'n ymwthio i'r môr o wely'r môr.

Yr hyn sydd gan y tri geomorffoleg hyn yn gyffredin yw eu bod wedi'u bwriadu ar gyfer adeiladu porthladdoedd i wella economi'r ardal. Gellir adeiladu porthladdoedd yn haws, gan fod y dyfroedd yn wannach ac mae'r ffurfiannau hyn yn eu hamddiffyn rhag codiadau serth y llanw.

Yn ogystal, yr harddwch y maent yn ei ddarparu ar gyfer tirweddau, yn bwyntiau pwysig i economi'r byd, Nid yn unig oherwydd adeiladu porthladdoedd, ond maent hefyd i fod i fod yn lleoedd lle mae nwyddau'n cael eu cyfnewid ar raddfa fawr, y ddau sy'n cyrraedd o wlad benodol, yn ogystal â'r hyn sy'n gadael, fel rheol mae mwy o gyrchfannau i dwristiaid ac ati.

Nid yw'r cilfachau, gan eu bod yn llai o ran maint a dyfnder, yn cael eu defnyddio mor eang ar gyfer adeiladu porthladdoedd, er bod dociau bach yn cael eu hadeiladu weithiau, maent yn fwy cyfarwydd i'w defnyddio fel traethau, diolch i'r ffaith bod y creigiau'n amgáu'r dŵr ac nad ydyn nhw'n caniatáu iddo gael tonnau na cheryntau cryf.

Y gwlffau mwyaf adnabyddus yn y byd

Ar ôl i chi ddysgu'r diffiniad o gagendor a'r gwahaniaeth gyda baeau a chilfachau, mae'n bryd dod i adnabod y gwlffau pwysicaf ac adnabyddus yn y byd. Mae yna lawer o gagendor ar y blaned, ond y pwysicaf ar raddfa fawr yw Gwlff Mecsico, Gwlff Alaska a Gwlff St. Lawrence.

Gwlff mexico

gagendor mexico

Mae Gwlff Mecsico wedi'i leoli rhwng arfordiroedd Mecsico (yn nhaleithiau Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche ac Yucatán), arfordiroedd yr Unol Daleithiau (yn nhaleithiau Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana a Texas) a'r arfordiroedd o ynys Cuba (yn rhan ddwyreiniol y gagendor, yn ei allfa i Gefnfor yr Iwerydd).

Gwlff alaska

gagendor alaska

Mae Gwlff Alaska yn cwmpasu ehangder crwm o'r Cefnfor Tawel ar arfordir deheuol Alaska, wedi'i ffinio â'r gorllewin gan Benrhyn Alaska ac Ynys Kodiak, ac ar y dwyrain gan Archipelago Alexander ym Mae Rhewlif. Gwlff Alaska mae mor fawr o ddyfnder a maint nes ei fod yn cael ei ystyried yn fôr.

Mae'r mwyafrif helaeth o'r glawiad a gesglir yn ystod y tymhorau glawog yng Ngogledd-orllewin y Môr Tawel i'w gael yn y gagendor hwn. Mae'r arfordir yn arw iawn ac mae ganddo fynedfeydd dwfn. I bawb a all fynd i'w weld, gallwch fwynhau tirweddau o goedwigoedd, mynyddoedd a rhewlifoedd o ardal y lan.

Y brif nant sy'n rhedeg trwy'r gagendor yw un Alaska. Mae'n nant sy'n rhan o'r cludfelt, mae'n gynnes ei chymeriad ac yn llifo i'r gogledd.

Oherwydd ei amodau ffurfio a'i strwythur daearyddol, mae Gwlff Alaska yn cynhyrchu stormydd yn barhaus. Mae'r ffenomen hon yn cynyddu o ran amlder a dwyster mewn rhannau o Gylch yr Arctig, lle mae stormydd yn cael eu gwaethygu gan doreth o eira a rhew. Mae nifer o'r stormydd hyn yn symud tua'r de neu ar hyd arfordiroedd British Columbia, Washington, ac Oregon.

Gwlff Saint Lawrence

gagendor san lorenzo

Mae'r gagendor hwn wedi'i leoli yn nwyrain Canada ac mae'n cysylltu â Chefnfor yr Iwerydd. Mae'n gagendor eithaf helaeth. Mae Afon St Lawrence yn cychwyn yn Llyn Ontario a, thrwy aber fwyaf y byd, yn gwagio i'r gagendor hwn.

Gyda'r wybodaeth hon byddwch yn gallu gwybod yn iawn y gwahaniaethau rhwng gwlffau, bae a chilfach a gwybod y gwlffau pwysicaf yn y byd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.