beth yw erydiad

beth yw erydiad

Yn yr amgylchedd mae ganddo lawer o ffyrdd i ddiraddio. Un o'r cyfryngau allanol sy'n diraddio'r ecosystem naturiol yw erydiad. Nid yw llawer o bobl yn gwybod yn dda beth yw erydiad, pa effeithiau sydd ganddo a beth yw ei ganlyniadau. Mae erydiad yn rhywbeth a gafodd ei ysgogi gan asiantau naturiol a dynol.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi beth yw erydiad, beth yw ei nodweddion, tarddiad a chanlyniadau.

beth yw erydiad

Beth yw erydiad a'i achosion?

Mae erydiad pridd yn digwydd oherwydd gweithredu daearegol (fel llif dŵr neu doddi iâ), gweithredu hinsoddol (fel glaw neu wyntoedd cryfion), neu weithgaredd dynol (fel amaethyddiaeth, datgoedwigo, blerdwf trefol, ac ati).

erydiad pridd Mae'n ffenomen amharhaol ac araf sy'n cynnwys tirlithriadau sy'n symud o'r wyneb, achosi newidiadau yn edrychiad y tir yn y tymor hir. Mewn rhai achosion, oherwydd trychinebau naturiol neu orweithgarwch anthropogenig, mae erydiad yn digwydd yn gyflym, gan arwain at ddiraddio pridd a cholli deunydd organig a mwynau.

Pwysigrwydd y ffenomen hon yw bod pridd mewn gwirionedd yn cael ei ystyried yn adnodd anadnewyddadwy oherwydd ei fod yn cymryd amser hir i'w ffurfio. Ym Mecsico, mae'r broblem yn digwydd yn bennaf mewn ardaloedd â thir anwastad, lie y mae llethrau y tir yn amlwg. O ystyried bod y math hwn o dopograffeg yn bodoli yn y rhan fwyaf o diriogaeth y wlad, a bod ardaloedd tyfu dros dro wedi'u canfod yn y mannau hyn, gellir ystyried bod y broblem yn ddifrifol.

Mathau o erydiad pridd

diraddio pridd

erydiad dwr

Mae tri phrif fath o erydiad pridd naturiol:

 • erydiad dwr. Mae'n cael ei greu gan sianeli a all fod yn ddŵr glaw neu'n llif afon.
 • erydiad gwynt. Mae'n cael ei chwythu i ffwrdd gan wyntoedd cryf.
 • Erydiad disgyrchiant. Mae'n deillio o effeithiau disgyrchiant creigiau'n cwympo neu rewlifoedd yn toddi o ben y llethr.

Mae math arall o erydiad pridd sy'n digwydd yn gyflymach:

 • erydiad dynol. Fe'i cynhyrchir gan weithgareddau dynol sy'n effeithio ar draul a dirywiad y pridd, megis amaethyddiaeth ddwys, datgoedwigo, adeiladu camlesi a ffyrdd, ehangu ardaloedd trefol, ffermio da byw dwys, mwyngloddio, ac ati. yn bennaf.

Prif achosion

Gall achosion erydiad pridd amrywio, a’r prif rai yw:

 • Symudiad dwr. Ar ffurf glaw, afonydd neu gerhyntau môr, mae'r dŵr yn taro'r ddaear ac yn rhyddhau rhannau o'r wyneb, gan gael ei lusgo gan y cerrynt.
 • symudiad gwynt. Mae chwythu gwyntoedd cryfion yn erbyn y ddaear yn rhyddhau ac yn symud gronynnau a malurion (ar ffurf llwch, tywod neu greigiau) ar yr wyneb.
 • Symudiad creigiau a rhewlifoedd. Gall gollwng iâ o rewlifoedd neu greigiau sy'n rholio i lawr o ben llethr achosi hindreulio neu hollti yn ei lwybr.
 • agored i dymheredd eithafol. Gall cyfnodau hir o dywydd poeth neu oer iawn newid wyneb y llawr ac achosi craciau neu graciau, gan ffafrio ei draul.
 • Defnydd dynol a chamddefnydd o'r tir. Gall gweithgareddau dynol gormodol, megis amaethyddiaeth ddwys neu adeiladu ardaloedd trefol, achosi diraddio pridd, mewn llawer o achosion difrod na ellir ei wrthdroi.

Canlyniadau erydiad pridd

anialwch

Mae prif ganlyniadau erydiad pridd a achosir gan weithgareddau dynol yn cynnwys:

 • Colled cnwd ar dir ffrwythlon ar gyfer cynaliadwyedd systemau amaeth a chynhyrchiant tir.
 • Llygredd a gwaddodiad nentydd ac afonydd wedi cynyddu, sydd wedi achosi bod llai o rywogaethau yn byw yno.
 • diffeithdiro pridd mae'n gwneud y tir yn sych neu'n anaddas ar gyfer bywyd (oherwydd diffyg dŵr, llystyfiant a bwyd).
 • Y gallu hidlo isel gall priddoedd anghyfannedd achosi llifogydd yn yr ardal.
 • Anghydbwysedd mewn ecosystemau arwain at golli bioamrywiaeth, hynny yw, colli poblogaethau anifeiliaid a phlanhigion.
 • colli coedwig sy'n gallu amsugno carbon deuocsid wedi newid hinsawdd y byd yn sylweddol.

Sut i'w osgoi?

Er mwyn atal erydiad a gwisgo pridd a achosir gan weithgareddau dynol, yr ateb gorau yw atal a gweithredu'r gweithgareddau canlynol:

 • Defnydd cynaliadwy o dir. Gall helpu i leihau'r effeithiau ar amaethyddiaeth a da byw, ac atal diraddio pridd oherwydd colli maetholion.
 • Ailboblogi coedwigoedd. Mae plannu coed a phlanhigion yn hwyluso'r gwaith o adfer yr ecosystem a chynnal a chadw'r pridd.
 • Plannu llystyfiant. Gall hyrwyddo plannu cynaliadwy mewn ardaloedd agored neu lle mae peiriannau adeiladu yn cael eu defnyddio helpu i sefydlogi'r pridd a'i faetholion.
 • Adeiladu sianeli draenio. Mewn ardaloedd â chapasiti amsugno pridd gwael, gall cwteri helpu i gyfeirio dŵr i atal llifogydd.

Mae datgoedwigo wedi arwain at golli cynefinoedd i filiynau o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid. Mae datgoedwigo yn weithred a achosir gan ddyn sy'n cynnwys clirio coedwigoedd a jyngl trwy dorri coed neu losgi. Os caiff y cam hwn ei wneud yn ddwys heb fesurau ailgoedwigo digonol, gall achosi difrod difrifol i briddoedd ac ecosystemau, gan gynnwys:

 • Mae miliynau o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid wedi colli eu cynefinoedd. Dyma'r effaith fwyaf arwyddocaol, gan na all yr organebau oroesi dinistr yr amgylchedd.
 • Newid yn yr hinsawdd Mae torri coed yn ddiwahân yn newid amodau hinsoddol gan eu bod yn cadw'r pridd ac yn cynnal lleithder yn yr amgylchedd a'r cylch hydrolegol sy'n dychwelyd stêm i'r atmosffer.
 • Mwy o effaith tŷ gwydr. Yn ogystal ag ymyrryd yn yr hinsawdd, mae coed hefyd yn amsugno nwyon sy'n cyfrannu at gynhesu byd-eang. Mae ei absenoldeb yn newid crynodiad y nwy yn yr atmosffer oherwydd torri coed yn ddiwahân.

Mae llystyfiant yn cynnal priodweddau'r pridd, yn atal erydiad, yn meddiannu lle allweddol yn y gylchred ddŵr - ac felly yn yr hinsawdd - ac yn amddiffyn bioamrywiaeth. Felly, er mwyn cynnal cytgord yr ecosystem, mae gofal a chynnal a chadw'r pridd yn hanfodol.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am beth yw erydiad a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.