Beth yw cartograffeg

esblygiad map

Mae gan ddaearyddiaeth lawer o ganghennau pwysig sy'n astudio gwahanol agweddau ar ein planed. Un o'r canghennau hyn yw cartograffeg. Cartograffeg sy'n ein helpu i gynhyrchu'r mapiau yr ydym wedi arfer troi atynt i ddelweddu'r ardaloedd. Fodd bynnag, nid yw llawer o bobl yn gwybod beth yw cartograffeg na pha beth y mae y ddysgyblaeth hon yn ei gofal.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw cartograffeg a'i nodweddion.

Beth yw cartograffeg

beth yw mapio cymdeithasol

Cartograffeg yw'r gangen o ddaearyddiaeth sy'n delio â chynrychiolaeth graffig ardaloedd daearyddol, yn gyffredinol mewn dau ddimensiwn ac mewn termau confensiynol. Mewn geiriau eraill, cartograffeg yw'r gelfyddyd a'r wyddor o wneud, dadansoddi, astudio a deall mapiau o bob math. Trwy estyniad, dyma hefyd y set bresennol o fapiau a dogfennau tebyg.

Gwyddor hynafol a modern yw cartograffeg. Mae'n ceisio cyflawni'r awydd dynol i gynrychioli wyneb y ddaear yn weledol, sy'n gymharol anodd oherwydd mai'r geoid ydyw.

I wneud hyn, roedd gwyddoniaeth yn troi at system daflunio a fwriadwyd i weithredu fel rhywbeth cyfatebol rhwng sffêr ac awyren. Felly, adeiladodd yr hyn sy'n cyfateb yn weledol i gyfuchliniau daearyddol y Ddaear, ei donnau, ei onglau, i gyd yn ddarostyngedig i gyfrannau penodol a meini prawf priori i ddewis pa bethau sy'n bwysig a pha rai nad ydynt.

Pwysigrwydd mapio

Mae cartograffeg yn hanfodol heddiw. Mae'n anghenraid ar gyfer pob gweithgaredd globaleiddio, megis masnach ryngwladol a theithio torfol rhwng cyfandiroedd, oherwydd ychydig iawn o wybodaeth sydd eu hangen arnynt o ble mae pethau yn y byd.

Gan fod dimensiynau'r Ddaear mor fawr fel ei bod yn amhosibl ei hystyried yn ei chyfanrwydd, cartograffeg yw'r wyddoniaeth sy'n ein galluogi i gael y brasamcan agosaf posibl.

canghennau cartograffeg

beth yw cartograffeg

Mae cartograffeg yn cynnwys dwy gangen: cartograffeg gyffredinol a chartograffeg thematig.

 • Cartograffeg gyffredinol. Mae'r rhain yn gynrychioliadau o fydoedd eang eu natur, hynny yw, ar gyfer pob cynulleidfa ac at ddibenion gwybodaeth. Mae mapiau o'r byd, mapiau o wledydd, i gyd yn weithiau'r adran arbennig hon.
 • Cartograffeg thematig. Ar y llaw arall, mae'r gangen hon yn canolbwyntio ei chynrychiolaeth ddaearyddol ar rai agweddau, pynciau neu reoliadau penodol, megis elfennau economaidd, amaethyddol, milwrol, ac ati. Er enghraifft, mae map y byd o ddatblygiad sorghum yn dod o fewn y gangen hon o gartograffeg.

Fel y dywedasom ar y dechrau, mae gan gartograffeg swyddogaeth wych: disgrifio ein planed yn fanwl gyda gwahanol raddau o drachywiredd, graddfa ac mewn gwahanol ffyrdd. Mae hefyd yn awgrymu astudio, cymharu a beirniadu'r mapiau a'r cynrychioliadau hyn er mwyn trafod eu cryfderau, gwendidau, gwrthwynebiadau a gwelliannau posibl.

Wedi'r cyfan, does dim byd naturiol am fap: mae'n wrthrych o eglurhad technolegol a diwylliannol, haniaeth o ddatblygiad dynol sy'n deillio'n rhannol o'r ffordd yr ydym yn dychmygu ein planed.

elfennau cartograffig

Yn fras, mae cartograffeg yn seilio ei waith cynrychioli ar set o elfennau a chysyniadau sy'n caniatáu iddo drefnu gwahanol gynnwys map yn gywir yn ôl persbectif a graddfa benodol. Yr elfennau cartograffig hyn yw:

 • Graddfa: Gan fod y byd yn fawr iawn, er mwyn ei gynrychioli'n weledol, mae angen i ni leihau pethau mewn ffordd gonfensiynol i gadw'r cyfrannau. Yn dibynnu ar y raddfa a ddefnyddir, bydd pellteroedd a fesurir fel arfer mewn cilometrau yn cael eu mesur mewn centimetrau neu filimetrau, gan sefydlu safon gyfatebol.
 • Paralelau: Mae'r Ddaear wedi'i mapio'n ddwy set o linellau, a'r set gyntaf yn llinellau cyfochrog. Os yw'r ddaear wedi'i rhannu'n ddau hemisffer gan ddechrau o'r cyhydedd, yna'r paralel yw'r llinell baralel i'r echel lorweddol ddychmygol honno, sy'n rhannu'r ddaear yn barthau hinsoddol, gan ddechrau o ddwy linell arall o'r enw y trofannau (Canser a Capricorn).
 • Meridians: Yr ail set o linellau sy'n rhannu'r byd yn ôl confensiwn, y meridianau sy'n berpendicwlar i'r tebygrwydd, yw'r "echel" neu'r meridian canolog sy'n mynd trwy Arsyllfa Frenhinol Greenwich (a elwir yn "zero meridian" neu "Greenwich meridian"). Llundain, yn ddamcaniaethol yn cyd-fynd ag echel cylchdro y Ddaear. Ers hynny, mae'r byd wedi hollti'n ddau hanner, wedi'i rannu bob 30° â meridian, gan rannu sffêr y Ddaear yn gyfres o segmentau.
 • Cyfesurynnau: Trwy ymuno â lledredau a meridians, rydych chi'n cael grid a system gydlynu sy'n eich galluogi i aseinio lledred (a bennir gan lledredau) a hydred (a bennir gan meridians) i unrhyw bwynt ar y ddaear. Cymhwyso'r ddamcaniaeth hon yw sut mae GPS yn gweithio.
 • symbolau cartograffig: Mae gan y mapiau hyn eu hiaith eu hunain a gallant nodi nodweddion o ddiddordeb yn unol â chonfensiynau penodol. Felly, er enghraifft, mae rhai symbolau yn cael eu neilltuo i ddinasoedd, eraill i brifddinasoedd, eraill i borthladdoedd a meysydd awyr, ac ati.

Cartograffeg ddigidol

Ers dyfodiad y chwyldro digidol ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif, ychydig o wyddorau sydd wedi dianc rhag yr angen i ddefnyddio cyfrifiadura. Yn yr achos hwn, cartograffeg ddigidol yw'r defnydd o loerennau a chynrychioliadau digidol wrth wneud mapiau.

Felly mae'r hen dechneg o luniadu ac argraffu ar bapur bellach yn fater i gasglwr a hen ffasiwn. Mae gan hyd yn oed ffôn symudol symlaf heddiw fynediad i'r Rhyngrwyd ac felly i fapiau digidol. Mae llawer iawn o wybodaeth adferadwy y gellir ei mewnbynnu, a gallant hefyd weithio'n rhyngweithiol.

cartograffeg gymdeithasol

map y byd

Mae mapio cymdeithasol yn ddull cyfunol o fapio cyfranogol. Mae'n ceisio torri'r rhagfarnau normadol a diwylliannol sy'n cyd-fynd â chartograffeg draddodiadol yn seiliedig ar feini prawf goddrychol am ganol y byd, pwysigrwydd rhanbarthol a meini prawf gwleidyddol tebyg eraill.

Felly, cododd mapio cymdeithasol o'r syniad na ellid cael unrhyw weithgaredd mapio heb gymunedau, ac y dylid gwneud y gwaith mapio mor llorweddol â phosibl.

Hanes cartograffeg

Ganed cartograffeg o'r awydd dynol i archwilio a mentro, a ddigwyddodd yn gynnar iawn mewn hanes: mae'r mapiau cyntaf mewn hanes yn dyddio o 6000 CC. c., gan gynnwys ffresgoau o ddinas hynafol Anatolian Çatal Hüyük. Mae'n debyg mai'r rheswm am yr angen am fapio oedd sefydlu llwybrau masnach a chynlluniau milwrol ar gyfer goncwest, gan nad oedd gan unrhyw wlad diriogaeth ar y pryd.

Y map cyntaf o'r byd, hynny yw, y map cyntaf o'r byd i gyd sy'n hysbys i gymdeithas Orllewinol ers yr XNUMXil ganrif OC, yw gwaith y Rhufeinig Claudius Ptolemy, efallai i fodloni awydd yr Ymerodraeth Rufeinig falch i gyfyngu ar ei helaethrwydd. ffiniau.

Ar y llaw arall, yn ystod yr Oesoedd Canol, Cartograffeg Arabeg oedd y mwyaf datblygedig yn y byd, a dechreuodd Tsieina hefyd o'r XNUMXed ganrif OC Amcangyfrifir bod tua 1.100 o fapiau o'r byd wedi goroesi o'r Oesoedd Canol.

Digwyddodd ffrwydrad gwirioneddol cartograffeg y Gorllewin gydag ehangiad yr ymerodraethau Ewropeaidd cyntaf rhwng y bymthegfed a'r ail ganrif ar bymtheg. Ar y dechrau, roedd cartograffwyr Ewropeaidd yn copïo hen fapiau a'u defnyddio fel sail i'w mapiau eu hunain, nes bod dyfeisio'r cwmpawd, y telesgop, a'r gwaith arolygu wedi peri iddynt ddyheu am fwy o fanylder.

Felly, y glôb daearol hynaf, y gynrychiolaeth weledol tri-dimensiwn hynaf sydd wedi goroesi o'r byd modern, dyddiedig 1492, yw gwaith Martín Behaim. Ymgorfforwyd yr Unol Daleithiau (o dan yr enw hwnnw) yn yr Unol Daleithiau yn 1507, ac ymddangosodd y map cyntaf gyda chyhydedd graddedig yn 1527.

Ar hyd y ffordd, mae'r math o ffeil cartograffig wedi newid llawer o ran ei natur. Cafodd y siartiau ar y llawr cyntaf eu gwneud â llaw ar gyfer llywio gan ddefnyddio'r sêr fel cyfeiriad.

Ond cawsant eu goddiweddyd yn gyflym gan ddyfodiad technolegau graffeg newydd megis argraffu a lithograffeg. Yn fwy diweddar, mae dyfodiad electroneg a chyfrifiadura wedi newid y ffordd mae mapiau yn cael eu gwneud am byth. Mae systemau lloeren a lleoli byd-eang bellach yn darparu delweddau cywirach o'r Ddaear nag erioed o'r blaen.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am beth yw cartograffeg a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.