Beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau

risg streic mellt

Gall stormydd a tharanau fod yn beryglus iawn os na chymerir mesurau diogelwch ar ei gyfer. Mae rhai ohonynt yn anrhagweladwy a gallant achosi difrod hyd yn oed y tu mewn i'r tŷ. Felly, mae'n hanfodol gwybod beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i'ch dysgu chi beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau, sut i gadw'n ddiogel a pha agweddau y dylech chi eu hystyried i wybod a ydych chi mewn perygl ai peidio.

Beth i'w wneud cyn y storm fellt a tharanau

Beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau i gadw'n ddiogel

Mae storm fellt a tharanau yn rhyddhau egni trydanol yn sydyn i'r atmosffer ar ffurf fflach fer (mellt) a snap neu ffrwydrad (taranau). Maent yn gysylltiedig â chymylau darfudol a gallant ddod gyda dyddodiad ar ffurf cawodydd, ond weithiau gallant fod yn eira, pwff eira, pwff iâ, neu genllysg.

 • Yswirio eitemau y tu allan i'ch cartref a allai gael eu symud neu eu difrodi gan y gwyntoedd cryfion sy'n cyd-fynd â stormydd mellt a tharanau.
 • Caewch y ffenestri a thynnwch y llenni.
 • Atgyfnerthwch y drws allanol.
 • Tynnwch frigau neu goed marw a all achosi difrod yn ystod stormydd mellt a tharanau, gan y gall mellt dorri brigau a tharo pobl, neu hyd yn oed achosi ffrwydrad neu dân.
 • Byddwch yn wyliadwrus am rybuddion storm difrifol a gyhoeddir bob chwe awr gan y Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol
 • Gosodwch wiail mellt ar dyrau ac antenâu.
 • Yn sicrhau polareiddio priodol o'r holl allfeydd trydanol, gan gynnwys sylfaenu'r system drydanol gyfan.

Beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau

cawodydd mewn stormydd

 • Cadwch draw o leoedd uchel, fel mynyddoedd, copaon, a bryniau, a chymerwch gysgod mewn mannau isel nad ydyn nhw'n dueddol o ddioddef llifogydd neu fflachlifoedd.
 • Cadwch draw oddi wrth dir agored fel lawntiau, caeau, cyrsiau golff, patios, toeau a meysydd parcio, gan y bydd pobl yn sefyll allan oherwydd eu maint ac yn gweithredu fel gwiail mellt.
 • Nid oes unrhyw reswm y dylech redeg yn ystod storm oherwydd ei fod yn beryglus oherwydd gall dillad gwlyb achosi tyrfedd aer a pharthau darfudol a all ddenu mellt.
 • Cael gwared ar yr holl ddeunyddiau metel fel ffyn cerdded, bagiau cefn ffrâm, esgidiau gyda hetiau, ymbarelau, offer, offer fferm, ac ati, gan fod metel yn ddargludydd trydan da.
 • Peidiwch byth â llochesu o dan goed neu greigiau, y cyntaf oherwydd gall lleithder a fertigolrwydd gynyddu cryfder y maes trydan, a'r olaf oherwydd bod mellt yn taro'n aml ar wrthrychau sy'n ymwthio allan.
 • Hefyd, peidiwch â chymryd lloches mewn strwythurau bach neu ynysig fel ysguboriau, cabanau, siediau, pebyll, ac ati.
 • Cadwch draw oddi wrth wrthrychau ac elfennau metel megis ffensys, weiren bigog, piblinellau, ceblau ffôn a gosodiadau trydanol, rheilffyrdd, beiciau, beiciau modur a pheiriannau trwm, oherwydd gall agosrwydd atynt achosi tonnau sioc mellt sy'n gwresogi'r aer a gallant achosi niwed i'r ysgyfaint.
 • Osgoi cysylltiad â chyrff dŵr, afonydd, llynnoedd, moroedd, pyllau nofio a mannau gwlyb.
 • Os oes adeiladau neu gerbydau gerllaw, ceisiwch ddod yn nes. Mae'n well peidio â llochesu mewn strwythurau bach neu ynysig fel ysguboriau, cabanau, siediau, pebyll, ac ati. Dewch o hyd i ardal sydd ychydig yn is na'r tir o amgylch.
 • Sgwatiwch i lawr cymaint ag y gallwch, ond dim ond cyffwrdd â'r ddaear â gwadnau eich traed.
 • Ceisiwch osgoi cysgodi mewn ogofâu neu silffoedd creigiau, lle gall mellt gynhyrchu gwreichion a hyd yn oed fynd i mewn i ddraeniau naturiol i'w gollwng, gan y gall aer ïoneiddiedig gasglu, gan gynyddu'r tebygolrwydd o sioc.
 • Diffodd lleoli cludadwy a throsglwyddo a derbyn offerynnau megis ffonau symudol, walkie-talkies, GPS ac offer cartref eraill, gan y gall eu pelydriad electromagnetig achosi mellt a / neu achosi difrod difrifol oherwydd newidiadau foltedd.
 • Tynnwch y plwg o offer a dyfeisiau electronig eraill, megis cyfrifiaduron. Gall newidiadau foltedd a achosir gan fellten achosi difrod difrifol.

Cynghorion Amddiffyn

beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau

Gartref

 • Caewch ddrysau a ffenestri i osgoi drafftiau.
 • Peidiwch â gwylio'r storm o ymyl ffenestr agored.
 • Peidiwch â defnyddio lleoedd tân a chadwch draw oddi wrthynt, wrth iddynt gicio aer poeth llawn ïon, sy'n cynyddu dargludedd yr aer, gan agor y ffordd i'r gollyngiad weithredu fel gwialen mellt.
 • Datgysylltu offer trydanol yn ogystal â setiau teledu ac antenâu cebl, gan y gall mellt fynd i mewn trwy geblau a phibellau a hyd yn oed eu difrodi.
 • Osgoi dod i gysylltiad â dŵr, gan gynnwys ymdrochi yn ystod stormydd trydanol.
 • Un ffordd o aros yn ynysig yw eistedd ar gadair bren a rhoi eich traed i fyny ar fwrdd pren. Gallwch hefyd orwedd yn ddiogel ar wely gyda gwaelod pren.

Y tu allan i'r tŷ

Os ydych chi mewn torf a bod storm, fe'ch cynghorir i wasgaru ychydig fetrau, ac os oes gennych blant, er mwyn osgoi panig a / neu golled bosibl, mae'n ddoeth cadw cysylltiad gweledol a llafar â nhw, er rhaid gwahanu pob un oddi wrth y lleill.

Yn y car

Y lle gorau i amddiffyn eich hun yw mewn car gyda'r injan i ffwrdd, dim antena radio, a'r ffenestri wedi'u rholio i fyny. Pe bai mellten yn taro'r car, dim ond ar y tu allan y bydd yn digwydd, nid ar y tu mewn, cyn belled nad yw'n dod i gysylltiad ag unrhyw wrthrych metelaidd.

Beth i'w wneud os yw rhywun yn cael ei daro gan fellten

Os caiff rhywun ei daro gan fellten, dylech wneud y canlynol:

 • Ceisio sylw meddygol brys.
 • Os nad yw hi'n anadlu neu os yw ei chalon wedi stopio, ceisiwch ei hadfywio gan ddefnyddio gweithdrefnau cymorth cyntaf safonol, fel resbiradaeth artiffisial.

Y prif broblemau sy’n gysylltiedig â stormydd mellt a tharanau yw’r canlynol:

 • Anafiadau
 • Croen yn llosgi
 • drwm clust wedi torri
 • retinopathi
 • Syrthio i'r llawr gan y siocdon
 • Cwympo i'r llawr oherwydd anhyblygedd cyhyrol a achosir gan densiwn cam ysgafn
 • Anaf i'r ysgyfaint ac anaf esgyrn
 • Straen wedi trawma
 • Marwolaeth
 • Cnawdnychiant myocardaidd
 • Annigonolrwydd anadlol
 • Niwed i'r ymennydd
 • Fodd bynnag, gall mellt hefyd achosi niwed i'r system nerfol, toriadau esgyrn, a cholli golwg a chlyw.

Fel y gallwch weld, gall stormydd trydanol ddod yn beryglus iawn os na chymerir rhai mesurau yn hyn o beth. Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am beth i'w wneud yn ystod storm fellt a tharanau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.