Axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen

axolotl mecsicanaidd yn Sbaen

Mae'r axolotl Mecsicanaidd yn rhywogaeth sy'n endemig i ddyfroedd afonydd Mecsico. Fodd bynnag, mae wedi'i ganfod a Axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen o herwydd prynu a gwerthu yr anifail hwn i'w gadw fel anifail anwes gartref. Mae'r sefyllfa hon yn golygu bod yr anifail hwn yn dod yn rhywogaeth ymledol a all ddisodli rhywogaethau brodorol Sbaen.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw peryglon yr axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen.

nodweddion allweddol

A yw axolotl Mecsicanaidd yn gyfreithlon yn Sbaen?

Mae'r axolotl Mecsicanaidd, y mae ei enw gwyddonol yn Ambystoma mexicanum, yn rhywogaeth o salamander endemig i Fecsico sy'n sefyll allan am ei nodweddion unigryw a'i bwysigrwydd mewn bioleg.

Mae'n anifail dyfrol sy'n edrych fel salamander gyda thagellau allanol, sy'n ei wahaniaethu oddi wrth y rhan fwyaf o salamanders, sy'n datblygu ysgyfaint yn ystod eu cylch bywyd. Mae ei gorff yn hir ac fel arfer yn mesur rhwng 15 a 45 centimetr o hyd., er y gall rhai unigolion gyrraedd meintiau mwy.

Un o nodweddion mwyaf nodedig yr axolotl Mecsicanaidd yw ei dagellau allanol, sy'n caniatáu iddo gael ocsigen o'r dŵr yn lle dibynnu ar yr ysgyfaint. Mae'r tagellau hyn yn hir ac yn bluog, sy'n hwyluso dal ocsigen wedi'i doddi yn y dŵr.

Mae lliw yr axolotl yn amrywio'n fawr, ond yn gyffredinol mae'n arlliwiau tywyll, fel brown, gwyrdd neu lwyd. Yn aml mae ganddo smotiau neu batrymau ar y croen. Mae'r axolotl yn endemig i lynnoedd a chamlesi dŵr croyw yn rhanbarth Dyffryn Mecsico., yn bennaf yn system llynnoedd Xochimilco. Mae'n adnabyddus am ei allu i oroesi mewn dyfroedd cynnes, bas, sy'n ei wneud yn breswylydd nodweddiadol mewn cyrff o ddŵr gyda llystyfiant toreithiog.

yr axolotl Mae'n enwog am ei allu adfywio trawiadol. Gall adfywio aelodau, meinwe'r galon, llinyn asgwrn y cefn a hyd yn oed rhannau o'i ymennydd. Mae hyn yn ei gwneud yn bwnc astudio gwerthfawr ar gyfer adfywio meinwe mewn ymchwil feddygol a gwyddonol.

Mae eu diet yn cynnwys infertebratau dyfrol bach yn bennaf, fel pryfed, cramenogion a mwydod. Maent yn ysglyfaethwyr ystwyth ac yn defnyddio eu synhwyrau datblygedig i ganfod ysglyfaeth.

Mae'r anifail hwn yn wynebu bygythiadau sylweddol oherwydd colli ei gynefin naturiol, llygredd dŵr a chyflwyno rhywogaethau ymledol. Fe'i dosbarthir fel rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol yn ôl yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN).

Yr axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen

Sbaen ac axolotl

Nid salamander mewn perygl yn unig yw axolotl Mecsicanaidd; Mae ganddo hefyd y nodwedd unigryw o gynnal ei nodweddion ieuenctid pan fyddant yn oedolion. Mae'r rhywogaeth hon, sy'n frodorol i Xochimilco, ger Dinas Mecsico, wedi'i darganfod yn Sbaen, gan achosi pryder. Mae axolotls Albino yn eithaf cyffredin, yn enwedig mewn caethiwed, ond gellir eu canfod hefyd mewn du neu frown gyda phatrymau brith. Mae'r creaduriaid hyn mor annwyl fel bod ganddyn nhw eu diwrnod cenedlaethol eu hunain ar Chwefror 1af.

Mae gwedd ei wyneb yn eithaf dymunol, yn debyg i greadur oesol. Fodd bynnag, mae'r tebygrwydd hwn wedi gwneud ystyrir y creadur yn ddanteithfwyd gwerthfawr yn Mexico, sydd wedi achosi gostyngiad sylweddol yn y boblogaeth. O ganlyniad, sefydlwyd rhaglen gadwraeth o'r enw Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Rheoli a Chadwraeth yr Axolotl yn Xochimilco o fewn Parc Ecolegol Xochimilco. Arweiniwyd y fenter gan Brosiect Menter Darwin yn y Deyrnas Unedig a disgwylir iddi fod yn effeithiol wrth warchod y rhywogaeth.

Ble yn Sbaen y cafodd ei ddarganfod?

anifail anwes endemig

Dylai dod o hyd i rywogaeth mewn perygl yn ein rhanbarth ysgogi hapusrwydd a rhyddhad. Fe'i darganfuwyd fis yn ôl ym Marçà, a leolir yn Priorat (Catalonia). Er bod yna sawl tyst sy'n honni eu bod wedi gweld y rhywogaeth o'r blaen yn yr ardal hon.

Ar ôl dal yr anifail cyntaf yn llwyddiannus, teimlai'r bachgen 7 oed ei fod yn gorfod dychwelyd i'r afon i weld a allai ddod o hyd i fwy, ac yn syndod, fe wnaeth. Roedd Asiantau Gwledig o'r Adran Mewnol yn gyfrifol am drosglwyddo'r ddau anifail i ganolfan arbenigol, lle Cawsant arholiadau rhagarweiniol.

Mae'n amlwg bod presenoldeb y creadur arbennig hwn yn afonydd Catalwnia i'w briodoli i ymyrraeth ddynol yn unig. Erys y cwestiwn: sut mae hyn yn bosibl? Mae'r ateb yn syml, oherwydd gallwch chi brynu'r creadur hwn am ddim ond 30 ewro.

Effeithiau negyddol axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen

Mae'r duedd gynyddol o brynu anifeiliaid egsotig ar-lein fel anifeiliaid anwes wedi arwain at bresenoldeb axolotls yng nghynefin naturiol Catalwnia. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cadw mewn cof bod rhoi'r gorau i anifeiliaid hyn yn eu hamgylchedd naturiol Nid yn unig y mae'n anghyfreithlon ond mae hefyd yn fygythiad sylweddol.

Er y gallai ciwtrwydd y rhywogaeth hon ysgogi'r ysgogiad i'w gofleidio, mae ei gallu i atgenhedlu yn Sbaen yn fygythiad sylweddol i organebau brodorol. Mae ffawna'r afonydd sy'n croesi Penrhyn Iberia yn dioddef difrod cynyddol gan rywogaethau ymledol, sy'n achosi difrod difrifol i boblogaethau brodorol, gan gynnwys marwolaeth. Nid yw'r rhywogaethau hyn bellach yn cystadlu am diriogaeth yn unig, ond maent hefyd yn trosglwyddo clefydau ac yn cystadlu am yr un ffynonellau bwyd.

A yw'n gyfreithlon prynu axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen?

Yn Sbaen, Rheoleiddir prynu a gwerthu axolotls gan Gyfraith 4/1989, ar Ddiogelu Anifeiliaid asgwrn cefn.. Mae'r gyfraith yn sefydlu bod prynu a gwerthu axolotls yn gyfreithlon cyn belled â bod yr anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas ac yn bodloni'r gofynion angenrheidiol i warantu eu hiechyd. Dylai Axolotls fod yn iach pan gaiff ei brynu a dylai dderbyn gofal priodol. Yn ogystal, mae prynu axolotls yn ddarostyngedig i oruchwyliaeth yr awdurdodau cymwys. Mae prynu a gwerthu axolotls yn arfer cyffredin yn Sbaen ac mae llawer yn ystyried axolotls yn ffynhonnell fwyd gynaliadwy ac iach.

Mae prynu a gwerthu axolotls yn gyfreithiol yn Sbaen, cyn belled â bod y gofynion a sefydlwyd gan y gyfraith yn cael eu bodloni. Ystyrir bod yr anifeiliaid hyn yn ffynhonnell fwyd iach a chynaliadwy i lawer o bobl.

 • Ers 2020, mae axolotls wedi'u diogelu gan reoliadau Sbaen ac felly ni ellir eu prynu na'u gwerthu.
 • Mae Axolotls yn rhywogaeth sydd mewn perygl, felly Argymhellir peidio â'u prynu ond yn hytrach i fynd â nhw i ganolfan adfer i'w dychwelyd i'w cynefin.
 • Mae salamandriaid yn amffibiaid y mae eu prisiau'n amrywio yn dibynnu ar oedran a maint, ond nid ydynt yn cael eu gwerthu fel anifeiliaid anwes yn Sbaen.
 • Mae rhai cwmnïau sy'n arbenigo mewn gwerthu axolotls, ond dim ond at ddibenion gwyddonol y mae'r cwmnïau hyn yn eu gwerthu ac ni allant eu defnyddio at ddibenion masnachol.
 • Mae salamandriaid yn anifeiliaid sy'n agored iawn i niwed ac mae'n rhaid ystyried deddfau cadwraeth bywyd gwyllt i atal difodiant y rhywogaethau hyn.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am yr axolotl Mecsicanaidd yn Sbaen a'i ganlyniadau.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.