David melguizo

Rwy'n Ddaearegwr, Meistr mewn Geoffiseg a Meteoroleg, ond yn anad dim rwy'n angerddol am wyddoniaeth. Darllenydd rheolaidd o gyfnodolion gwyddonol gwaith agored fel Gwyddoniaeth neu Natur. Fe wnes i brosiect mewn seismoleg folcanig a chymryd rhan mewn arferion asesu effaith amgylcheddol yng Ngwlad Pwyl yn Sudetenland ac yng Ngwlad Belg ym Môr y Gogledd, ond y tu hwnt i'r ffurfiant posib, llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd yw fy angerdd. Nid oes unrhyw beth fel trychineb naturiol i gadw fy llygaid ar agor a chadw fy nghyfrifiadur ymlaen am oriau i'm hysbysu amdano. Gwyddoniaeth yw fy ngalwedigaeth a fy angerdd, yn anffodus, nid fy mhroffesiwn.