Casalau Claudi

Cefais fy magu yng nghefn gwlad, gan ddysgu o bopeth a oedd o'm cwmpas, gan greu symbiosis cynhenid ​​rhwng profiad a'r cysylltiad hwnnw â natur. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, ni allaf helpu ond cael fy swyno gan y cysylltiad hwnnw yr ydym i gyd yn ei gario oddi mewn inni i'r byd naturiol.