Anialwch y byd

Mae yna nifer o fathau o anialwch yn y byd. Maent yn fiomau daearol sy'n derbyn y swm lleiaf o law a'r swm uchaf o ymbelydredd solar trwy gydol y flwyddyn. Mae gan y mwyafrif ohonyn nhw dymheredd uchel iawn, mewn rhai achosion yn cyrraedd 60 gradd ar lefel y ddaear yn ystod oriau golau haul. Fodd bynnag, nid pob un anialwch y byd cael tymereddau uchel. Mae yna hefyd y rhai lle mae tymereddau isel yn dominyddu.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion anialwch y byd.

Nodweddion anialwch

ffawna anialwch y byd

Lleoliad y mathau hyn o fiomau mae rhwng lledred 15 a 35 gradd yn y ddau hemisffer. Yn y rhanbarthau hyn rydym yn dod o hyd i gylchrediad aer sy'n cynhyrchu lleithder isel yn yr amgylchedd. Mae'r rhan fwyaf o ddiffeithdiroedd y byd fel arfer yn gysylltiedig â glawiad orograffig. Y gwaddodion hyn yw'r rhai a geir gyda mynydd uchder uchel. Pan fydd màs aer yn codi i fyny ochr y mynydd, mae'n oeri ac mae'r lleithder yn cyddwyso, gan gynhyrchu dyodiad ar ffurf glaw. Y broblem yw bod y glaw yn cael ei sbarduno ar y mynydd ei hun ac mae'n dyner bod gan ran arall y llethr amodau lleithder isel ac yn cynhesu'n raddol.

Os cymerwn gip ar y mynyddoedd mwyaf yn y byd, fel bod yn yr anialwch lle mae anialwch oherwydd yr amodau yr ydym wedi sôn amdanynt. Yr ardaloedd mwyaf anial yn y byd yw'r rhai lle mae pwysau atmosfferig uchel sy'n aros bron yn gyson trwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni'n mynd i weld pa rai yw prif anialwch y byd ac ardaloedd cynnes. Anialwch y Sahara, Anialwch Awstralia ac Anialwch Atacama yw rhai o'r pwysicaf.

Mathau ac ecosystemau anialwch y byd

anialwch y byd

Ond ar y blaned honno mae yna wahanol fathau o anialwch yn dibynnu ar eu nodweddion. Gawn ni weld beth yw pob un ohonyn nhw:

 • Anialwch cyfandirol lled-led: Nhw yw'r rhai sydd ar ochr arall y gŵyn am fynyddoedd yn dioddef o amodau sychder a thymheredd uchel oherwydd bod y gwaddodion yn gollwng yn ardal y mynyddoedd.
 • Anialwch Gogledd America: nodweddir yr anialwch hyn gan dymheredd uchel ac ystwythder uchel iawn.
 • Anialwch arfordirol: yw'r rhai sydd wedi'u lleoli ger yr arfordir.
 • Anialwch Awstralia: Mae'r ardal gyfan hon yn sefyll allan am fod â lefel aer uchel iawn.
 • Anialwch subpolar a mynydd oer: Mae'r anialwch hyn yn sefyll allan am fod â thymheredd isel a lefel lawer is o fioamrywiaeth oherwydd amodau amgylcheddol eithafol.
 • Anialwch trofannol ac isdrofannol: mae ganddynt estyniad llai oherwydd bod yr hinsawdd drofannol yn tueddu i fod yn dueddol o greu amgylcheddau ffafriol ar gyfer datblygu bioamrywiaeth.

Ecosystemau anial yw'r rhai lle mae lefelau uchel o arid yn dominyddu, gan sbarduno amodau amgylcheddol eithafol. Nid yw rhai anialwch, fel anialwch y Sahara, yn derbyn unrhyw law bron trwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn gwneud y ffurfiau bywyd a geir yn y lleoedd hyn bron yn ddim. Mewn achosion eraill, mae gennym anialwch sy'n derbyn glawiad, ond maent yn ysbeidiol iawn. Fel rheol, mae stormydd yn cyd-fynd â'r gwaddodion hyn.

Mae anialwch sydd ag ychydig mwy o lawiad yn tueddu i fod â lefel bioamrywiaeth ychydig yn uwch. Y sbesimenau y gellir eu darganfod yw llwyni, cacti a phlanhigion eraill sy'n gwrthsefyll sychder sy'n perthyn i'r grŵp o suddlon. Cyflwynir y cactws mewn siâp wedi'i blygu ac mae'n caniatáu iddo ehangu pan fydd yn amsugno dŵr yn ystod cyfnodau o law. Yn ogystal, pan fydd glawogydd, mae planhigion blynyddol yn blodeuo mewn ffordd fwy egnïol.

O ran yr anifeiliaid, mae ymlusgiaid a phryfed wedi dangos addasiad rhyfeddol i amgylcheddau cras. Mae gan y mwyafrif ohonyn nhw arferion nosol i osgoi tymereddau uchel y dydd. Mae yna rai hefyd sy'n weithredol yn ystod y misoedd oerach. Mae rhai ecosystemau i'w cael ar uchderau uchel ac ar ledredau sy'n achosi iddynt fod yn agored i dymheredd isel yn ystod y gaeaf. Yma mae gennym anialwch Nevada ac Utah sydd fel arfer yn cael ei gyrraedd gan eira.

Amodau yn anialwch y byd

Rydyn ni'n mynd i weld beth yw'r rhesymau pam mae amrediad tymheredd gwych a diffyg glawiad yn y lleoedd hyn. Mae amgylcheddau cras fel arfer wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwasgedd uchel sy'n gweithredu fel ffin feteorolegol rhwng lledredau trofannol a thymherus. Yn yr ardaloedd hyn mae symudiad aer yn drech na'r wyneb tuag ochr arall yr ardaloedd gwasgedd uchel. Cefnogir yr aer hwn gan aer arall sy'n disgyn trwy lefelau uwch fel rhan o gylchrediad cyffredinol y gell Hadley.

Nodweddir yr aer sy'n chwythu yn anialwch y byd trwy fod yn boeth ac yn sych. Ar lefel y ddaear mae gwrthdroadau tymheredd sy'n arwain at nodweddu ardaloedd canolog gwasgedd uchel gan absenoldeb dynion ac ychydig o wlybaniaeth. Ar y llaw arall, mae gennym law dyn sy'n achosi rhai ardaloedd lle mae cnydau dwys neu i goedwigoedd gynhyrchu effaith negyddol sy'n achosi anialwch. Anialwch yw un o'r effeithiau amgylcheddol sy'n achosi colli pridd ffrwythlon ledled y byd a gostyngiad sylweddol mewn bioamrywiaeth.

Rheswm arall pam mae'r amodau niweidiol hyn yn bodoli yn hinsawdd yr anialwch. Trwy gael ardaloedd o wasgedd isel ar lefel y ddaear sy'n cael eu cynhyrchu gan dymheredd uchel yn ystod y dydd ac awyr glir, mae yna feysydd lle mae'r thermomedrau'n codi i werthoedd o 40 gradd ac yn uwch.

Lloriau

Ychydig iawn o draul y mae priddoedd anialwch y byd yn ei ddangos ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw hwmws. Mae ganddo wead tywodlyd ac mewn rhai ohonynt mae'n amlwg yn nhwf planhigion. Mae'r twf hwn yn darparu crynhoad o falurion planhigion ar wyneb y pridd a ffynhonnell bwyd ar gyfer ffawna. Mae diffyg hidlo dŵr a hindreulio cemegol yn golygu nad ydyn nhw'n ffrwythlon iawn.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am ddiffeithdiroedd y byd a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.