Alergedd i leithder

tisian

Mae alergedd lleithder yn is-fath o alergedd llwybr anadlol uchaf ac isaf a achosir gan fewnanadlu sborau ffwngaidd yn yr awyr ac mae angen lleithder uchel i oroesi ac atgenhedlu. Mae pawb yn agored i lwydni, ond mae rhai pobl yn cael ymateb anghymesur gan eu system imiwnedd, sy'n amlygu fel symptomau anadlol. Mae'r alergedd lleithder Mae'n achos llawer o broblemau anadlol, sy'n effeithio'n bennaf ar blant a'r henoed. Dyma'r trydydd achos mwyaf cyffredin o glefyd anadlol alergaidd ac mae gan y rhan fwyaf o bobl alergedd trwy gydol y flwyddyn.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi beth yw prif symptomau alergedd i leithder, sut i'w atal a pha agweddau i'w hystyried.

Beth yw madarch?

madarch

Yn gyffredinol, rydym yn siarad yn gyfnewidiol am ffyngau a madarch, a chredwn fod dau gategori: bwytadwy a gwenwynig. Fodd bynnag, mae ffyngau yn organebau arbennig ac amrywiol iawn, tra mai dim ond ffrwythau neu gyrff ffrwytho rhai ffyngau yw madarch. Os ydym yn cymharu â phlanhigion, y ffwng yw'r goeden a'r ffwng yw ei ffrwyth.

Mae ffyngau yn grŵp amrywiol a heterogenaidd o organebau y mae eu dosbarthiad cymhleth yn cael ei lywodraethu gan astudiaeth wyddonol o'r enw mycoleg. Gallwn nodi cyfres o nodweddion sy’n gyffredin i’r organebau hyn:

 • Mae gan eu celloedd gnewyllyn, lle mae'r cromosomau i'w cael, hynny yw, ewcaryotau ydyn nhw.
 • Er bod gan rai rhywogaethau, megis burum, un cnewyllyn, maent yn aml-niwclews yn gyffredinol.
 • Weithiau mae'r corff, a elwir hefyd y thalws, yn ungellog gyda sawl cnewyllyn; adegau eraill, mae wedi'i rannu'n nifer o gelloedd (hyphae), sy'n ffilamentaidd ac yn cael eu galw'n myseliwm.
 • Efallai nad oes gan facteria waliau (moel) neu efallai eu bod wedi'u gwneud o chitin neu seliwlos.
 • Maent yn atgenhedlu gan sborau (fel algâu), a all fod yn llonydd neu'n symudol, yn rhywiol neu'n anrhywiol. Mae eu maint yn amrywio rhwng 2-3 µm a 500 µm, gyda chyfartaledd o 2-10 µm. Mewn llawer o achosion, cynhyrchir y sborau yn ficrosgopig, er nad yw hyn yn wir mewn achosion eraill. Mewn gwirionedd, fel y crybwyllwyd uchod, nid yw ffyngau yn ddim mwy na llwyfannau i wasgaru sborau yn yr amgylchedd.
 • Yn wahanol i blanhigion, nid oes ganddynt gloroffyl ac maent yn bwyta trwy amsugno maetholion o'r amgylchedd.
 • Mae tua 500.000 o rywogaethau o ffyngau yn hysbys, er y gall fod rhwng 1 ac 1,5 miliwn ohonynt.
 • Mae mwyafrif helaeth y ffyngau yn saproffytig ac yn torri i lawr mater marw. Mae miloedd yn achosi clefydau parasitig a phlanhigion, mae dwsinau o rywogaethau yn achosi haint dynol (clefydau ffwngaidd), a dim ond ychydig (efallai llai na 50) sy'n achosi clefydau alergaidd. Ar gyfer yr holl nodweddion a ddisgrifir, ar hyn o bryd ystyrir y microbau hyn yn agosach at anifeiliaid (anifeiliaid) nag at blanhigion (planhigion), er eu bod yn cael eu dosbarthu mewn teyrnas ar wahân o'r enw ffyngau.

Mannau lle mae gennych alergeddau i leithder

alergedd i leithder yn y cartref

Y tu allan i'r tŷ

 • dail pwdr (coedwig, tŷ gwydr, compost)
 • Porfeydd, lawntiau, gwair, gwellt, grawnfwydydd a blawd (torri, torri gwair, cynaeafu a gweithio mewn ysguboriau, stablau, melinau, poptai)
 • Storm llwch

Y tu mewn i'r tŷ

 • Ty haf, ar gau y rhan fwyaf o'r flwyddyn
 • Seler neu seler wlyb
 • ystafell ymolchi wedi'i hawyru'n wael
 • Papur wal a ffris ar waliau llaith
 • Staeniau dŵr (smotiau du) ar y wal
 • Fframiau ffenestri gydag anwedd amlwg
 • Deunyddiau tecstilau lleithder
 • bwyd wedi'i storio
 • Lleithyddion a systemau aerdymheru

Mae tywydd llaith yn ffafrio tyfiant ffwngaidd, tra bod tywydd heulog, gwyntog yn ffafrio gwasgaru sborau; eira yn lleihau'r ddau ffactor yn fawr. Mewn hinsoddau poeth a llaith, mae digonedd o ffyngau yn bresennol trwy gydol y flwyddyn. Mewn rhanbarthau tymherus, mae sborau ffwngaidd yn cyrraedd eu crynodiadau uchaf ddiwedd yr haf.

Mae crynodiad sborau yn yr aer yn amrywio'n fawr (200-1.000.000/m3 o aer); yn gallu bod yn fwy na faint o baill yn yr atmosffer rhwng 100 a 1000 o weithiau, yn dibynnu i raddau helaeth ar dymheredd, lleithder, ac amodau llif aer.

Mae cyfrif sborau yn gyffredinol is dan do nag yn yr awyr agored. Daw sborau tŷ o ffocws posibl twf allanol a mewnol. Gan fod ffyngau'n gallu dadelfennu, diraddio a defnyddio seliwlos, startsh a deunydd organig, mae eu presenoldeb yn ffafrio eu twf (ysguboriau, stablau, tai gwydr, seilos, warysau bwyd, ac ati).

Y tu mewn, lle mae lleithder yn brif benderfynydd twf ffwngaidd, defnyddir y term alergedd lleithder yn aml. Fel rheol gyffredinol, dylid cynghori cleifion sy'n cael diagnosis o alergedd ffwngaidd i osgoi pob man caeedig lle gallwch chi deimlo'r arogl mwslyd nodweddiadol.

Gall ffyngau sy'n tyfu mewn lleithyddion neu hidlwyr system aerdymheru ledaenu'n hawdd ledled y tŷ a'r adeilad, a dyna pam y cânt eu hystyried yn un o'r prif resymau dros syndrom adeiladu sâl, er ei bod yn well ei alw'n syndrom adeiladu sâl yn sâl.

Sut i ganfod alergedd i leithder

alergedd lleithder

Os ydym yn byw mewn gofod lle mae lleithder neu lwydni'n cronni, gallwn ddatblygu alergeddau i'r amgylchedd hwn. I ddarganfod a yw hyn yn wir, arsylwi yw eich cynghreiriad gorau. Os byddwch chi'n profi'r symptomau canlynol bob tro y byddwch chi'n mynd i mewn i ystafell gyda lleithder uchel, efallai y bydd gennych chi alergedd i lwydni:

 • Ptrwyn a llygaid coslyd
 • Cochni'r llygaid a/neu'r trwyn
 • Tagfeydd trwynol
 • Dagrau
 • tisian aml a pharhaus mewn rhai achosion

Oherwydd nad yw alergedd lleithder bob amser yn hawdd i'w osgoi oherwydd ni fyddwn mewn amgylchedd y gallwn ei reoli drwy'r amser, mae'n bwysig gweld meddyg i gadarnhau'r diagnosis a chael y driniaeth a argymhellir. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwn yn ymweld ag ardaloedd neu leoedd gyda lleithder uchel.

Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud gartref i'ch helpu chi i osgoi alergeddau lleithder yn effeithiol:

 • Gosodwch ddadleithyddion mewn mannau amrywiol yn eich cartrefBydd y rhain yn eich helpu i reoli'r lleithder yn eich amgylchedd.
 • Cadwch ardaloedd sy'n dueddol o leithder, fel ystafelloedd ymolchi neu islawr eich cartref, wedi'u hawyru'n dda bob amser.
 • Perfformio cynnal a chadw priodol o aerdymheru a gwresogi o'ch cartref, yn enwedig glanhau'r hidlwyr i osgoi cronni gronynnau a all achosi alergeddau.
 • Mae'n well osgoi tyfu planhigion dan do. Os oes gennych chi nhw, mae'n bwysig atal ffyngau rhag ffurfio ar eu dail a'u coesau, oherwydd gallant achosi alergeddau.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am alergedd i leithder a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.